Условия за ползване

Общи условия за ползване на www.remixshop.com


I. Дефиниции


ДРУЖЕСТВОТО означава Ремикс Глобъл АД.


ЗЗП означава Закон за защита на потребителите.


ЗЗЛД означава Закон за защита на личните данни.


САЙТ или ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН означава уебсайта www.remixshop.com.


ПОЛЗВАТЕЛ, ПОТРЕБИТЕЛ или КЛИЕНТ означава лице, ползващo сайта www.remixshop.com, което разполага с банкова сметка.


СТОКА, АРТИКУЛ или ПРОДУКТ означава предлагана от Дружеството стока.


ЛИЧНИ ДАННИ означава лични данни по смисъла на ЗЗЛД.


НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги.


II. Общи положения


Този уебсайт е собственост на Ремикс Глобъл АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, пощ. код 1407, район Лозенец, ул. ”Стефан Л. Костов” № 3, вписано в Търговския регистър с ЕИК 204052021,  с идентификационен № по ЗДДС BG204052021,  телефон за контакт. 02/ 49 32 555, имейл: bg@remixshop.com.


Цялото съдържание на уебсайта е предмет на авторски права, принадлежащи на Дружеството. Нищо на този уебсайт не трябва да бъде разбирано като даващо Ви съгласие или разрешение да използвате снимка, търговска марка, лого или друга информация от този уебсайт. Копирането или свалянето на информация от сайта не прехвърля върху Вас авторските права върху тази информация. Съдържанието на този сайт може да бъде променяно на постоянна база от Дружеството.

Използването, копирането и разпространението на каквато и да била част от съдържанието на сайта, без писменото съгласие на Дружеството е забранено. Препратки към този сайт са разрешени само след съгласието на Дружеството с изключение на препратки към секцията „БЛОГ“. В секцията „БЛОГ“ на сайта си Дружеството използва авторски статии и снимки от негови служители и от други източници, върху които има отстъпено право на ползване по съответния законов ред. Публикуването на снимки, цитати от статии и статии от секцията „БЛОГ“ на сайта е разрешено само и единствено, когато е посочен източника, а именно, текстът да е придружен от активен линк към оригиналната статия в секцията „БЛОГ“ на сайта.


III. Регистрация


Регистрация на сайта е доброволна и безплатна. Регистрацията е задължителна само за поръчка на продукти в онлайн магазина. Сайтът може да бъде разглеждан от Ползвателите свободно, без да е необходима регистрация. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени при регистрация, са отбелязани със звездичка. При успешно приключване на регистрацията, Ползвателят ще получи потвърждение по имейл. Клиентите на сайта трябва да имат банкова сметка.


IV. Стоки и информация


Чрез електронна поръчка от сайта могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в Количката на Ползвателя, съгласно механизма на работа на магазина, който е описан в секция "Как да купя" на настоящия сайт. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина стоки, включително, но не само, състав на продуктите, размери и други, е описана от производителя на етикети на артикулите. Дружеството продава стоки - дрехи и аксесоари втора употреба, които не са закупени директно от производителя на стоките, поради което Дружеството не може да гарантира автентичността или марката на продуктите. 

 

V. Цени


Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им. Дружеството си запазва правото без предупреждение да ги променя. Представените в магазина цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси, без цената за доставка, която зависи от избраната от Клиента опция за доставка. Цената за доставка е посочена отделно преди потвърждаването на поръчката - 3,80 лв. за обикновена доставка. За поръчки със сума на артикулите на стойност над 60 лв. и които са платени електронно, обикновената доставка до 3 работни дни е безплатна.


В цената на артикулите не е включена цената за доставка.

 


VI. Поръчки


Поръчки могат да извършват само регистрирани Потребители, приели общите условия. Ако Ползвателят пожелае да получи фактура, фактурирането на закупените продукти става само в български лева. Сроковете за доставка на поръчките зависят от партньорите на Дружеството - куриерски фирми. Възможностите за доставка могат да бъдат променяни от Дружеството по всяко време и обявявани на сайта в секция "Как да купя".

Клиентът има възможност да отложи обработката на своите поръчки с 6 часа, 1 ден или 3 дни. Броенето започва след генерирането на първата поръчка. Всяка поръчка, направена след този период, започва с ново отлагане и обединяване.

Удобството е, че в периода на отлагане Потребителят може да обединява всички свои нови необработени поръчки (с еднакъв метод на плащане!) и да заплати само една куриерска такса за всички тях.

ВАЖНО: Обединението на поръчки е възможно да бъде извършено само от съответния Потребител в Количката, като избере опция за отлагане на обработката , като обединението не е възможно със заявка по телефона или по друг начин. Могат да се отлагат и обединяват само необработени поръчки с еднакъв метод на плащане!


VII.  Плащане


Ползвателят може да заплати цената на поръчана стока, като използва по свой избор една от изброените в Количката възможности за доставка и плащане. Ако Ползвателят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули, плюс цената за доставка на куриера при получаването на стоката.


Независимо от избрания начин на плащане, всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия Ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на Дружеството цялата продажна цена на поръчана чрез онлайн магазина стока. Ползвателят получава заедно със стоката фактура, в която е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена, както и цената на доставка. Когато плащането се извършва чрез наложен платеж, купувачът предава на куриера сума, равна на общата дължима сума (включваща цената на поръчката и цената на доставката), което се отбелязва в талона за приемо-предаване (удостоверяващ предаването на стоката от куриера към Клиента), който служи за разписка. С подписването на талона за приемо-предаване, Клиентът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на Дружеството сумата, представляваща продажната цена на доставената поръчка. 


На www.remixshop.com е възможно плащане с карти Visa, Visa Electron, Master Card, или Maestro, издадени от банки в България и чрез сметка в ePay.bg. Всички електронни плащания с карти и чрез сметка в ePay.bg се извършват чрез системата и на сайта на ePay.bg (само опцията "през Интернет" - без Easy pay каса!) и на Борика. www.remixshop.com не съхранява данни за карти и лични сметки. Съответно условията за плащане на ePay.bg и Борика са валидни при плащане с карти или чрез сметка в ePay.bg.  


Ползвателят трябва да отправя въпросите си, свързани с това как да плати с банкова карта онлайн, към центъра за обслужване на клиенти на съответната банка - издател на картата. Особено важно е Ползвателят да се консултира с неговата банка-издател на картата, ако желае да плати с дебитна карта Maestro или Maestro Borica, за които различните издаващи банки имат различни правила за ползване на код, заместващ CVV2 кода. 

Дружеството издава електронна фактура (наричана по-надолу е-фактура), в която са изброени поръчаните стоки, тяхната цена и цената за доставка. С приемането на тези Условия за ползване потребителят дава своето изрично съгласие да получава е-фактури чрез своя потребителски профил.


VIII. Договор


Договорът за продажба от разстояние между Дружеството и Ползвателя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на Дружеството. При извършване на поръчка, Клиентът получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета. Преди изпращане на поръчаната стока, Дружеството има право да се свърже с Клиента на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.


Дружеството не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Ползвателят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.


Задължение на Ползвателя е да опазва конфиденциалността на потребителското си име и парола. Всяка изпратена чрез онлайн магазина поръчка ще бъде считана от страна на Дружеството за редовна, ако са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от лице, различно от титуляра.


В случай, че Клиент е избрал да заплати стоката с наложен платеж, договорът за продажба от разстояние се счита за анулиран, когато:


- Клиентът не заплати фактурата на куриера в момента на доставката.


- Клиентът е посочил неверен или неточен адрес или едновременно не е на посочения адрес в деня на доставката и не отговаря на  телефоните, посочени за контакт, за да се договори с куриера за получаването доставката.


IX. Доставка на поръчана стока


Доставката на поръчана чрез онлайн магазина стока се извършва с куриер.


Доставки се извършват само на географската територия на България. При доставката получателят подписва стокова разписка за приемо-предаване, който удостоверява точното изпълнение на поръчката.


Доставката се извършва в сроковете, описани под всяка опция за доставка в Количката. При извънредни обстоятелства Дружеството си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира Потребителя.


Стоките се доставят на получателите на ръка срещу подпис, като по-големите пратки (по преценка на лицето, извършващо доставката) се доставят до входа на сградата. При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва: 1. за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязва името на лицето, получило пратката. 2. за домашен адрес – на член на домакинството, като се отбелязва името на лицето, получило пратката. При невъзможност за връчване на пратката, не по вина на Дружеството или куриера, лицето, извършващо доставката, се обажда на посочения от Клиента телефон за контакт, за да бъде уточнено от кой офис на куриера Клиентът може да получи поръчката. При невъзможност за връчване на пратката не по вина на Дружеството или куриера и невъзможност да се установи контакт с Клиента, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява.

  

X. Връщане и рекламации на стоки


Клиентът има право да се откаже от този договор и да върне стоката, поръчана от remixshop.com, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от Закона за защита на потребителите, в 14-дневен срок, считано от датата на доставка на поръчаната стока. Дружеството предоставя на Клиента и стандартния формуляр за упражняване правото на отказ съгласно приложение № 6 от ЗЗП ТУК.


Когато Клиентът упражни правото си на отказ от договора, Клиентът трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Клиентът е съобщил на Дружеството за решението си да се откаже от договора по чл. 52. Крайният срок се смята за спазен, ако Клиентът изпрати или предаде стоките обратно на Дружеството преди изтичането на 14-дневния срок. Дружеството може да задържи възстановяването на сумите на Клиента, докато не получи стоките или докато Клиентът не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.


В случай, че Клиентът упражни правото си на отказ от договора по чл. 52 от ЗЗП, Дружеството поема куриерските разноски за най-евтиния вид стандартна доставка и в двете посоки, както и банковите разноски.

 

Дружеството няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Клиентът изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Дружеството.

 

Когато Клиентът е поръчал повече от един артикул/продукт, а упражнява право на отказ по чл. 52 и връща само един продукт, по отношение на останалите артикули договорът между него и Дружеството остава в сила, Клиентът поема куриерските разноски и в двете посоки, а Дружеството му възстановява цената на върнатия артикул и банковите разноски.

 


За да бъде приет върнатият продукт, е необходимо:


(1)  Да влезете в профила си, секция Връщане, и да изберете от продуктите в срок за връщане тези, с които искате да се разделите. Може да са от различни поръчки.


(2)  Да следвате стъпките в секция Връщане и да завършите връщането, с което автоматично се извиква куриер, за да вземе отбелязаните продукти. Цената на куриерската услуга е 3.80 лв. и е фиксирана за всяка точка на България. Ще я видите отбелязана в стъпка 2 на връщането.


- В следващата стъпка 3 изберете начин на възстановяване на платената сума – по банков път (трябва да въведете IBAN на сметката, в която желаете да получите парите) или чрез услугата Виртуален портфейл.


В случаите на плащане на стоката от Клиента с наложен платеж, сумата се възстановява/връща на Клиента по банков път, освен в случаите, когато Клиентът изрично е заявил, че желае сумата да му бъде върната чрез услугата Виртуален портфейл.


- Също в стъпка 3 изберете адрес, от който куриера да вземе продуктите. С натискането на зеления бутон "Създай" Вие успешно сте финализирали процеса на връщане и автоматично сте заявили куриер от Speedy. Информация за заявката ще видите в Профил > Връщане > Върнати.


(3)  Да предадете продукта/ите на куриера. Дружеството следва да получи продукта с неговата оригинална кутия/опаковка с етикет, касова бележка и други придружаващи документи, ако има такива, без индикации, че стоката е била употребявана от Клиента, без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин.


Въпроси за рекламации и връщане може да отправяте на bg@remixshop.com или на телефон 02 4932555.


Потребителят е длъжен да съхранява получената от него стока и да осигури запазването на нейното качество. Не трябва да е нарушена целостта и на поставения етикет.


При неизпълнение на тези условия Дружеството запазва правото си да откаже приемане на върната стока и съответно да не възстанови платената сума от Потребителя.


Клиентът има право да получи само стойността на върната стока, такава, каквато е била при заявката и закупуването й.


При рекламация или връщане на продукт/и, включен/и в поръчка с безплатна доставка, при което стойността на артикулите в поръчката става под 60 лв, Дружеството си запазва правото да удържи цената на обикновената доставка от предвидената за връщане сума.


Клиентът има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, когато след доставката, при първоначалния преглед са открити несъответствия с договора за продажба.


При предявяване на рекламацията на стока Потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, или за отбив от цената.


Рекламацията се предявява пред Дружеството или пред упълномощено от него лице на е-мейл bg@remixshop.com. При предявяване на рекламация Потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.


При подаване на рекламация Потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:


1. касова бележка или фактура;


2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

 

3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

 

В случай, че Клиентът открие явни недостатъци на стоката, той може да върне артикула и да поиска връщане на парите. Рекламация на стоката трябва да се предяви веднага щом е открит дефект, в срок до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. В случай на връщане на стоката, доставката е за сметка на Дружеството.


Клиентът не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато Дружеството се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от Потребителя.


Дружеството предлага стоки втора употреба в единични бройки, поради което няма възможност да заменя върнати при рекламация артикули със същите. Съответно при рекламация Дружеството може да върне заплатената от клиента цена на артикула съгласно описаната по-горе процедура по банков път. Ако Клиентът желае да замени върнатата стока с друга, начин на замяна е зареждане на Виртуален портфейл на клиента – функция на уебсайта на remixshop.com, при която remixshop.com дава възможност на Клиента да използва сумата, заплатена от Клиента за върнатия от него продукт, за покупката на друг продукт.


Дружеството ще възстанови на Клиента заплатената сума възможно най-бързо и не по-късно от 14 дни след получаване на стоката обратно. RЕМIX.BG възстановява сумата, заплатена от Клиента за поръчаната стока:


           -  по банков път на посочената от Клиента банкова сметка (IBAN),


          -  чрез услугата Виртуален портфейл, в случаите, когато този начин е изрично заявен от Клиента


          - В случаите на плащане на стоката от Клиента с наложен платеж, сумата се възстановява/връща на Клиента по банков път или чрез Виртуален портфейл, в зависимост от изричното заявяване на предпочитанието на Клиента.

В случай, че за Потребителя възникне задължение за плащане на артикул/и по определена/и поръчка/и и/или е получил от Дружеството сума по-голяма, отколкото действително му се следва, а Дружеството дължи връщане на заплатена от Потребителя сума и са налице условията по чл. 103 от ЗЗД, Дружеството си запазва правото да извърши прихващане на дължимото за плащане към последното срещу свое задължение за връщане на конкретна сума, независимо дали връщането на сумата е по банков път или чрез виртуален портфейл, към същия потребител, до размера на по-малкото от тях. Тази възможност по никакъв начин не може да доведе до изключване или ограничаване правата на потребителя, произтичащи от закон.

КАКВО Е ВИРТУАЛЕН ПОРТФЕЙЛ


Виртуален портфейл e услуга, която remixshop.com предлага на всички регистрирани Потребители.


Във виртуалния портфейл може да се натрупва сума, която да се използва за пазаруване в сайта, напълно или частично в една поръчка.


Сума се натрупва във виртуален портфейл:


     - при рекламация / връщане - със заявено изрично желание от Клиента за възстановяване на сумата във виртуален портфейл


     - след получаване от Клиента на бонус от промоция.


КАК ДА ВЛЯЗА В МОЯ ВИРТУАЛЕН ПОРТФЕЙЛ


1. Влезте в профила си
2. Моят профил >> Виртуален Портфейл

 

КАК ДА ИЗПОЛЗВАМ МОЯТА ВИРТУАЛНА НАЛИЧНОСТ ПРИ ПОКУПКА


   - За да използвате сумата във Вашия виртуален портфейл, е необходимо да влезете в профила си и да направите поръчка. Сумата от виртуалния портфейл ще се намали автоматично от дължимата сума на поръчката: 


 - Ако сумата на Вашата поръчка е по-малка от сумата във виртуалния портфейл, ще остане салдо за използване за бъдещи поръчки;


- Ако сумата на Вашата поръчка е по-голяма от сумата във виртуалния портфейл, разликата ще доплатите по електронен път или с наложен платеж на куриера.


         За да проверите натрупаните във Виртуалния си портфейл суми, отидете в Профил > Моят портфейл.


        Можете да използвате натрупаните във Виртуалния си портфейл суми, на стъпка 3 от поръчката > Плащане. В случай, че във Виртуалния ви портфейл има сума, която е достатъчна да заплатите част от поръчка или цялата поръчка, опцията Виртуален портфейл ще бъде автоматично избрана като начин за плащане или начин за частично плащане на поръчката. 


       Ако не желаете да използвате цялата налична сума във Виртуален портфейл за плащане на дадена поръчка:


           - В Количка > Плащане, напишете сумата от Моят портфейл, която ще ползвате за поръчката, в полето "Въведи сума" и кликнете на бутона "Използвай";


          - След това изберете метод за плащане на остатъчната сума от поръчката си (например на място – с наложен платеж, с карта или с E-pay). 


          ВАЖНО: За да можете да обедините поръчки, използващи Виртуален портфейл дори частично, доплащането трябва да е също електронно - с карта или с E-pay.


         - Финализирайте поръчката си с бутона "Поръчвам".

         Ако не желаете да използвате суми от Виртуален портфейл за плащане на поръчка: 

         - В Количка > Плащане кликнете на бутона "Изтрий";


         - След това изберете метод за плащане на поръчката си (например на място – с наложен платеж, с карта или с E-pay);


        - Финализирайте поръчката си с бутона "Поръчвам".


Във всеки момент, в който Клиентът пожелае да му бъдат възстановени средствата, натрупани във виртуалния портфейл, той може да изпрати е-мейл на bg@remixshop.com и да посочи номер на банкова сметка, по която в четиринаседетдневен срок да му бъдат възстановени средствата, натрупани във виртуалния портфейл.

 

При рекламация или връщане на продукти, включени в поръчка, която ползва отстъпка или промоционални ваучери, remixshop.com си удържа отстъпката.

 
В случай, че Потребителят реши да се оттегли от договора за покупко-продажба от разстояние и не желае нито един от артикулите от поръчката, разходите относно куриерската услуга са за сметка на remixshop.com. В случай, че Клиентът желае да върне само част от артикулите, разходите относно куриерската услуга са за негова сметка.


XI. Защита на личните данни


Дружеството е регистрирано като администратор на лични данни с Удостоверение № 422295. С приемането на настоящите общи условия Ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Дружеството и упълномощени от него трети лица за целите на коректното изпълнение на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчаната стока, за бизнес анализи с цел подобряване на услугите, предоставяни от Дружеството, за маркетингови и рекламни цели и анализи на Дружеството, за предоставяне на информация относно маркетингови кампании, промоции и томболи, организирани от Дружеството, освен в случай на изрично несъгласие на Клиента, изпратено на следния e-mail адрес bg@remixshop.com.


Личните данни, които Дружеството събира задължително от Клиентите си, във връзка с обработване и доставка на поръчките им, са посочени във формуляра за регистрация и в Количката при поръчка.


Предоставянето на личните данни е напълно доброволно от страна на Клиента и той може по всяко време да получи информация за използването и обработването на личните му данни, както и да поиска профилът му, съдържащ личните данни, да бъде заличен, като за целта е необходимо да изпрати писмено искане до bg@remixshop.com.


Дружеството не предоставя личните данни на Потребителите си на трети лица, извън изрично упоменатия по-горе случай на доставка на поръчки и предвидените в закона случаи, и предприема всички необходими мерки за тяхната защита.


При съмнение от страна на Клиент, че профилът му се използва неправомерно, той трябва незабавно да се свърже с Дружеството.


Дружеството няма достъп до картови данни, както и до автентикационните данни при разплащане с кредитна или дебитна карта или чрез сметка в ePay.bg, и по никакъв начин не ги регистрира или съхранява. Достъп до тях имат съответно банката-издател на карата на Клиента, ePay.bg и Банковата организация за разплащане с използване на карти в България - Борика. Те гарантират сигурността на данните на Клиента.


ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ 
Какво представляват бисквитките (cookies)?


remixshop.com използва бисквитки (cookies). Бисквитките са малки пакети информация, изпращани от страниците на уеб сайта към браузъра ви и съхранявани на вашето устройство. Бисквитките ни помагат да улесним Потребителя и да подобрим функционалността на сайта ни. Например, те ни помагат да запомним вашето потребителско име или предпочитания, да анализираме посещаемостта на сайта ни и дори да ви препоръчаме продукти, които смятаме, че ще представляват интерес за вас.


Какви видове бисквитки използваме?


remixshop.com използва най-общо три вида бисквитки:


НЕОБХОДИМИ БИСКВИТКИ


Този вид бисквитки са жизнено важни за функционирането на сайта ни. Необходимите бисквитки използваме, за да могат Потребителите да имат достъп до профилите си на сайта ни или за да обработим вашите поръчки. Те се съхраняват за неограничен период от време от браузъра на вашето устройство, за да ви улесним, когато ползвате сайта ни.


ФУНКЦИОНАЛНИ БИСКВИТКИ

 

Функционалните бисквитки ни позволяват да запомним вашите предпочитания, като например към какъв вид стоки проявявате интерес, както и други ваши персонални настройки. Тези бисквитки ви спестяват време и усилия, когато пазарувате на страницата ни. Функционалните бисквитки се съхраняват временно на вашето устройство.

 

БИЗНЕС БИСКВИТКИ


Този вид бисквитки използваме, за да анализираме представянето на сайта ни и как Потребителите ни го използват. Това ни позволява да персонализираме предлаганото съдържание и бързо да идентифицираме и отстраняваме различни проблеми. Например, бихме могли да използваме бисквитките, за да разберем кои стоки представляват най-голям интерес за Потребителите. Също така бихме могли да използваме бисквитките, за да ви покажем стоки или услуги, които смятаме, че биха заслужили вашето внимание. Подобно на функционалните, бизнес бисквитките също са временни.


Кой друг има достъп до бисквитките, използвани от сайта ни?


Както много компании, ние използваме Google Analytics, за да наблюдаваме трафика на нашите сайтове. Също така, когато използвате бутоните към социалните мрежи (например Facebook) социалната мрежа, която е създала този бутон, ще запамети това ваше действие. Може да използваме бисквитки на трети страни, които да ни помогнат, за да извършваме търговската си дейност, за да проучим пазара, за да следим статуса на поръчките и за подобряване на функционалностите на сайта ни.


Използвайки сайта remixshop.com, Потребителят дава съгласието си да използваме и съхраняваме бисквитки на неговото устройство и да предоставяме такива на трети страни, за да можем да осигурим достъп до сайта си и електронните услуги, които той предоставя, за следене на продажбени данни и посещаемост на сайта. 


Във всеки един момент може да оттеглите съгласието си за съхраняване на бисквитки, както и да ги изтриете. Всички съвременни браузъри предоставят възможност да спрете съхраняването на бисквитки, като за целта може да направите съответните настройки в браузъра. Ако регистриран Потребител реши да спре съхраняването на бисквитки, той може да няма достъп или да не може да се възползва в пълен обем от функционалностите на remixshop.com.

 


XII. Други
Дружеството се ангажира да предоставя само стоките, представени в сайта, по начина, по който са представени. Цялата информация, представена на сайта, включително, но не само, дизайн, наличности и цени на стоките, е валидна единствено и само към момента на представянето й, като Дружеството си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на Клиента е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и други.


В случай, че Ползвателят се е абонирал доброволно за информационния бюлетин, Дружеството има право да му изпраща бюлетин на предоставения имейл адрес. Потребителят може по всяко време да се откаже от получаването му чрез страницата на своя профил в сайта, или като използва включения в информационния бюлетин линк за отписване.


Профилите на Ползватели, които нарушават условията за ползване на онлайн магазина, както и профилите на Ползватели, които ги използват не по предназначение, могат да бъдат заличавани. На Потребители, които системно не търсят/отказват (извън случаите на отказ по реда на Раздел X от настоящите условия) поръчки с наложен платеж и злоупотребяват с този метод на плащане, може да бъде въведено временно или постоянно само електронно заплащане. За целите на настоящата разпоредба под системно следва да се разбира три или повече непотърсени/отказани (извън случаите на отказ по реда на Раздел X от настоящите условия) поръчки, независимо дали последователни или не и без значение периодичността и стойността на всяка една от тях. Дружеството има горните права и по отношение на потребители, които имат непотърсена/отказана (извън случаите на отказ по реда на Раздел X от настоящите условия) поръчка на стойност над 500 лв.


Настоящите общи условия важат за продажба на стоки на крайни Клиенти, с цел лична употреба. При желание за закупуване на стоки от нас от физически или юридически лица с цел препродажба, моля обърнете се към нас на bg@remixshop.com за получаване на индивидуална оферта.


Дружеството предлага артикули на територията и на други страни-членки на ЕС, като е възможно цената на даден артикул да варира в различните държави-членки, в зависимост от разходите за обработка и транспорт на поръчките.


За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.


Възникнали спорове Дружеството се стреми да решава винаги по приятелски начин, а в случай, че всички възможности се изчерпат, споровете се решават от компетентния съд или от орган за алтернативно решаване на спорове. Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чло. 181н от ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите (www.kzp.bg). При възникване на спор, свързан с онлайн продажба, потребителят може да ползва сайта за онлайн разрешаване на спорове (плаформата на ЕС за решаване на спорове между онлайн търговци и потребители), достъпен на адрес: ec.europa.eu/odr.


Дружеството не е отговорно за каквито и да било грешки, които могат да възникнат на сайта, поради всякаква причина, включително и тези, причинени от промени, настройки, технически причини или други.


Дружеството си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид и/или връзки на която и да е част от сайта, съобразно действащото законодателство.

 

Обновихме Oбщите си условия. Ползвайки remixshop.com, се съгласявате с тях.

x