Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce pomaga dzieciom opuszczonym, osieroconym oraz zagrożonym utratą opieki rodzicielskiej. Rodzice SOS dbają o ich zdrowie i edukację, ale przede wszystkim zapewniają im poczucie bezpieczeństwa. Każde dziecko w Rodzinie SOS jest otoczone miłością i szacunkiem.

Programy dla młodzieży zostały stworzone, aby wspierać młodzież w przygotowaniu do samodzielnego życia. Młodzież uczy się prowadzenia gospodarstwa domowego, podejmuje prace sezonowe, praktyki i przygotowuje się do udanego startu na rynku pracy. 

Program Umacniania Rodziny to działania wspierające rodziny znajdujące się w kryzysie i zagrożone rozpadem.

W ramach pomocy rodzinie Stowarzyszenie prowadzi: 

· placówki wsparcia dziennego, czyli świetlice dla dzieci i młodzieży, będące miejscem, w którym mogą odrobić pracę domową, pobawić się oraz wziąć udział w zajęciach dodatkowych. W świetlicach prowadzimy również program dożywiania dla dzieci i młodzieży. 

· wsparcie rodziców, czyli wizyty domowe oraz szkolenia prowadzone przez ekspertów z różnych dziedzin, doradztwo psychologiczno-pedagogiczne, pomoc prawna i zdrowotna. Tworzymy grupy wsparcia dla rodziców i ułatwiamy im kontakt z pracodawcami. 

Rodzinne Domy Czasowego Pobytu powstały z myślą o dzieciach, które z różnych powodów nie mogły pozostać w swoich rodzinach i opuściły je w trybie interwencyjnym. Domy są bezpieczną przystanią dla dzieci oczekujących na decyzję sądu rodzinnego w sprawie ich dalszego losu.

W naszym kraju są tysiące dzieci, którym brakuje rodziny i prawdziwego domu. W Rodzinach SOS, osierocone i opuszczone dzieci dzieci odnajdują na nowo miłość, szacunek i bezpieczeństwo. Obecnie pod opieką Stowarzyszenia znajduje się ponad 1400 podopiecznych.