БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА над 90 лв.
17812 продукта добавени днес. Разгледайте
ТОП РЕЙТИНГ в

SECOND HAND* DOUBLE DEAL

От 00:00 ч. до 11:59 ч. на 28.09.2022 г. при добавени четири продукта в кошницата, маркирани с промоционална икона, получавате безплатно двата продукта с най-ниска стойност.

Условия на промоцията:

- Вземете промоционална отстъпка до -65% за избрани продукти.
- Промоцията "Вземете 4, платете 2" е валидна за селекция продукти, маркирани с промоционална икона, обозначена на банера на промоцията.
- Промоцията "Вземете 4, платете 2" се изпълнява автоматично, ако условията са изпълнени.
- Промоцията е валидна от 00:00 ч. до 11:59 ч. на 28.09.2022 г.
- При закупуване на 4 продукта, получавате намаление от общата цена, равно на цената на двата най-евтини продукта. Сумата на отстъпката ще бъде пропорционално разпределена между всички цени на продукти в поръчката.
- Промоцията "Вземете 4, платете 2" важи за единични поръчки.

- При връщане на продукти с промоционална и/или допълнителна отстъпка ще получите реално платената сума за конкретните върнати продукти.

FOLLOW THE WINTER

От 00:00 ч. до 23:59 ч. на 28.09.2022 г. пазарувате избрани продукти с промоционална отстъпка до -45% и с допълнителна отстъпка до -20% с промокод FALL.

Условия на промоцията:

- Вземете промоционална отстъпка до -45% за избрани продукти.
- Вземете допълнителна отстъпка -20% за избрани продукти с промокод FALL.
- Промоционалната отстъпка важи за селекция продукти, маркирани с промоционална икона %.
- Допълнителната отстъпка важи за селекция продукти, маркирани с промоционална икона FALL.
- Крайната отстъпка се получава като началната цена бъде намалена първо с промоционалната отстъпка, след това с допълнителната отстъпка.
- Добавените с новото зареждане на деня outlet продукти не получават outlet, промоционална и допълнителна отстъпка в периода от 04:00 ч. до 06:00 ч. и от 18:00 до 20:00.
- Допълнителната отстъпка се прилага от 00:00 ч. до 23:59 ч. на 28.09.2022 г. или до изчерпване на количеството на съответната селекция продукти.
- При връщане на продукти с допълнителна отстъпка ще получите реално платената сума за конкретните върнати продукти.
- Промокод FALL се прилага автоматично в потребителската кошница.

ВРЕМЕ Е ЗА OUTLET!

От 00:00 ч. до 23:59 ч. на 28.09.2022 г. пазарувате избрани продукти с промоционална отстъпка до -75% и с допълнителна отстъпка до -50% с промокод FALL.

Условия на промоцията:

- Вземете промоционална отстъпка до -75% за избрани продукти.
- Вземете допълнителна отстъпка -50% за избрани продукти с промокод FALL.
- Промоционалната отстъпка важи за селекция продукти, маркирани с промоционална икона %.
- Допълнителната отстъпка важи за селекция продукти, маркирани с промоционална икона FALL.
- Крайната отстъпка се получава като началната цена бъде намалена първо с промоционалната отстъпка, след това с допълнителната отстъпка.
- Добавените с новото зареждане на деня outlet продукти не получават outlet, промоционална и допълнителна отстъпка в периода от 04:00 ч. до 06:00 ч. и от 18:00 до 20:00.
- Допълнителната отстъпка се прилага от 00:00 ч. до 23:59 ч. на 27.09.2022 г. или до изчерпване на количеството на съответната селекция продукти.
- При връщане на продукти с допълнителна отстъпка ще получите реално платената сума за конкретните върнати продукти.
Промокод FALL се прилага автоматично в потребителската кошница.

УСЛОВИЯ НА ИГРАТА „INSTAGRAM SOFIA SUMMER FEST GIVEAWAY“

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИГРАТА
1. Играта се организира и провежда от „РЕМИКС ГЛОБЪЛ“ EАД, ЕИК 204052021, със седалище и адрес на управление в гр. София 1407, бул. „Черни връх“ № 51Б, ет. 6, наричано по-долу „Организатор“ или РЕМИКС.
2. Организаторът носи отговорността за организирането и провеждането на играта. Организаторът отговаря само за вреди, които са причинени поради умисъл и груба небрежност и произтичащи от нарушаване на основните му задължения по настоящите Условия.
3. Периодът, в който лице, изпълнило условията за участие, ще може да се включи в играта, започва в 00.00 ч. на 02.07.2022 г. и ще продължи до 24.00 ч. на 30.09.2022 г.
4. Условията на Играта са оповестени и достъпни на страницата на REMIX в INSTAGRAM и на фестивалната шатра на органозатора на събитието SOFIA SUMMER FEST - 2022.

II. НАГРАДИ И ТЕГЛЕНИЯ
5. Организаторът ще предостави общо 3 (три) награди, представляващи: ваучери на стойност 100 (сто) лева с ДДС, за пазаруване в онлайн магазина на REMIX – www.remixshop.com
6. Тегленето за определяне на печелившите участници в играта ще се проведе на 03.10.2022 г. от 14:30 ч. и ще се извърши в офиса на организатора на адрес гр. София, бул. „Черни връх“ № 51, Офис сграда Х, ет. 6, офис REMIX, и за провеждането му ще се състави констативен протокол. Тегленето ще се състои в присъствие на комисия от 3 (трима) служители на Организатора. Организаторът ще използва жребий чрез специален софтуер за определяне на печелившите участници, като жребият се разиграва на случаен принцип с изтегляне от базата данни с имената на потребителите, изпълнили условията на томболата.

III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА
7. Право на участие в томболата има всяко физическо лице, което е посетило фестивалната шатра на REMIX на събитието SOFIA SUMMER FEST - 2022, снимало се е там и е качило снимката в личния си профил в INSTAGRAM с таг @remixshop.official.
8. За участник се счита всяко лице, изпълнило описаните в т.7 стъпки.
9. Всеки участник може да спечели само една от наградите по т. 5.

IV. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
10. В петдневен срок от съответното теглене, представител на организатора REMIX ще изпрати от INSTAGRAM профила на REMIX към профилите на победителите съобщения с ваучерите за пазаруване. Организаторът не носи отговорност, ако печеливш участник нe отговори, независимо от причините за това.
11. Печелившите участници нямат право да искат от организатора замяна на спечелените от тях награди с тяхната парична равностойност или с други награди.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
12. Организаторът си запазва правото да изменя или допълва настоящите Условия, като промените влизат в сила след публикуване на промените на страницата на REMIX в INSTAGRAM.
13. Клаузите на настоящите Условия следва да се тълкуват и прилагат в съответствие с действащото българско законодателство.

Продавайте по-лесно и по-изгодно от всякога!
С безплатна доставка, независимо от стойността на изпратените продукти.
Продайте на Remix
×
Приели сте само част от бисквитките и пропускате специалните ни предложения за Вас..
Искате ли да запазите настоящите си настройки, или приемате и останалите бисквитки?
ЗАПАЗВАМ Приемам