KLESAJÚCE CENY A AKCIE

Nákup v Remixe je ako hra: ceny klesajú o 5% každý deň o 15:00 hod. Zľava sa sčítava, až kým nedosiahnе –75%, potom produkt bude dostupný len niekoľko dní. Ceny outletových produktov s ikonou "blesk" nedostávajú každodennú zľavu, ale získajú atraktívnu zľavu z pôvodnej ceny a môžu byť zahrnuté v atraktívnych akciách s dodatočnými zľavami.
Ak je produkt súčasťou akcie, bude označený akciovou ikonou SALE a jeho konečná cena bude odpočítaná s akciovou zľavou.
Ak je produkt zľavnený s každodennou žlavou a je súčasťou dodatočnej akcie, jeho celková zľava bude zahŕňať obidve. Dodatočná zľava sa odpočíta z ceny po dennej zľave. Podržaním myšky nad ikonou s percentom zľavy uvidíte aká je denná a aká je dodatočná zľava produktu.
Príklad: ak produkt s počiatočnou cenou 50 € dosiahne každodennú zľavu -15% a zúčastňuje sa v akcii s dodatočnou zľavou -20 %, jeho konečná cena je počítaná takto: z pôvodnej ceny sa najprv odpočíta každudenná zľava (ceny po každodennej zľave: 42,50 €) a potom sa odpočíta aj akciová zľava (42,50 € - 20%: 34 €) a celková zľava produktu bude -32%.Celková zľava produktu zobrazená na stráne je zaokrúhlená na najbližšie celé číslo, ale cena sa znižuje o presné % celkovej zľavy. Napríklad, ak sa cena produktu má znížiť o -32,3%, bude znížená o -32,3%, ale na stránke sa zobrazí "celková zľava: -32%".