DORUČENIE ZADARMO
pre objednávky s produktom v hodnote nad 50,00 €
12247 produktov pridaných dnes.   Zobraziť
NAJLEPŠIE HODNOTENIE na

Všeobecné podmienky používania webovej stránky www.remixshop.com

Všeobecné podmienky služby „Predajte Remixu“

Všeobecné podmienky používania webovej stránky www.remixshop.comVšeobecné podmienky používania webovej stránky www.remixshop.com („Podmienky“)

I. Definície

Spoločnosť a/alebo Remix znamená spoločnosť Remix Global EAD so sídlom a adresou vedenia Sofia, Bulharsko, PSČ 1407, Čierny Vrch Blvd. č. 51, budova 1, poschodie 6, zapísaná v Obchodnom registri Registračnou agentúrou Bulharskej republiky s UIC 204052021.

ZOS znamená slovenský zákon č. 102/2014 Z. z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo  poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

ZOOÚ znamená zákon č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

GDPR znamená nariadenie 2016/679/EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES.

 OZ znamená zákon č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.

 Webová stránka alebo Internetový obchod znamená webovú stránku http://www.remixshop.com/sk

Zákazník znamená fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania a používa Webovú stránku.

Tovar Výrobok, Položka alebo Produkt v rámci obchodu Spoločnosti znamená Tovar z druhej ruky a/alebo outletový Tovar (tovar už aspoň raz uvedený na trh), ktorý Spoločnosť ponúka na Webovej stránke.
Osobné údaje znamená osobné údaje v zmysle GDPR.

Platba dobierkou znamená hotovostnú platbu, ktorá sa poskytuje kuriérovi pri doručení Tovaru.

POČIATOČNÁ CENA znamená cenu, za ktorú bol Produkt pôvodne ponúkaný Spoločnosťou, keď bol ohlásený na predaj.

PRIBLIŽNÁ TRHOVÁ CENA alebo RRP v kontexte obchodu s použitým Tovarom a outlet (tovar už aspoň raz uvedený na trh) znamená informácie o približnej hodnote maloobchodnej ceny Položiek rovnakej kategórie, kvality a ponúkaného materiálu od iných obchodníkov pri prvom uvedení Tovaru na trh v novom stave, stanovená prieskumom trhu. Toto nie je cena, za ktorú Spoločnosť ponúka alebo niekedy ponúkala tento Produkt, ale ide len o porovnávaciu hodnotu, ktorej cieľom je poskytnúť používateľovi dodatočné informácie o danom Produkte. Zobrazenie tej hodnoty je vyjadrením presvedčenia Spoločnosti, že pre informované a rozumné rozhodnutie o kúpe Tovaru z druhej ruky alebo outlet potrebuje Zákazník maximálne detailnú prezentáciu tovaru. Hodnota RRP je stanovená na základe pravidelne zdokonaľovanej metodiky a prieskumu trhu, preto sa nemusí presne zhodovať s cenou podobného tovaru v novom stave aplikovaného u konkrétneho iného predajcu. Vzhľadom na dynamiku a špecifiká činnosti Spoločnosti, Remix nezodpovedá za presnosť RRP, ale v záujme zabezpečenia relevantnosti a presnosti sú tieto hodnoty kontrolované a v prípade okolností, ktoré si to vyžadujú, aktualizované.

Ak je Približná trhová cena dôležitým faktorom pri rozhodovaní Zákazníka o kúpe, Spoločnosť odporúča vykonať vlastný porovnávací prieskum trhu o cenách.

II. Všeobecné informácie

Táto Webová stránka je vlastníctvom spoločnosti Remix Global EAD, s centrálou a sídlom v Sofia, PSČ 1407,  Bul. Čierny vrch 51, Budova 1, poschodie  6., Bulharsko, zapísanej v obchodnom registri pod č. UIC 204052021, IČ DPH BG204052021, tel. číslo: +421233329977, e-mail: sk@remixshop.com.

Všetok obsah na tejto Webovej stránke je predmetom autorských práv a majetkom Spoločnosti. Nič, čo je uvedené na tejto Webovej stránke, by sa nemalo považovať za udelenie súhlasu alebo povolenia na používanie akéhokoľvek obrázku, ochrannej známky, loga alebo inej informácie z tejto Webovej stránky. Kopírovaním alebo sťahovaním informácií z tejto Webovej stránky na vás neprechádzajú akékoľvek práva k týmto informáciám. Spoločnosť môže pravidelne meniť obsah tejto Webovej stránky.

Používanie, kopírovanie a distribúcia akejkoľvek časti tejto Webovej stránky bez písomného súhlasu Spoločnosti sú zakázané. Odkazy na túto Webovú stránku sú povolené iba so súhlasom Spoločnosti, s výnimkou odkazov na časť BLOG. Spoločnosť používa články a fotografie vyhotovené jej zamestnancami, ktoré sú predmetom autorských práv, ako aj články a fotografie vyhotovené tretími stranami, ku ktorým vzniklo právo používania vhodným spôsobom.

 III. Registrácia

Registrácia na tejto Webovej stránke je dobrovoľná a bezplatná. Registrácia sa vyžaduje iba na účely objednávania Výrobkov z Internetového obchodu. Zákazníci si môžu Webovú stránku prezerať voľne, bez akejkoľvek potrebnej registrácie.

Každý užívateľ môže vo svojom užívateľskom profile na webovej stránke samostatne meniť časť svojich údajov z príslušnej funkcionality  a o zmenu ostatných údajov môže kedykoľvek písomne požiadať na sk@remixshop.com.

IV. Produkty, ich vlastnosti a označovanie

Prostredníctvom elektronickej objednávky z Webovej stránky sa dá nakupovať iba Tovar, ktorého pridanie do košíka používateľa umožňuje systém, a to podľa mechanizmu prevádzky obchodu, ktorý je popísaný v časti „Ako nakupovať“ na tejto Webovej stránke. Kompletné informácie týkajúce sa Produktov, ktoré internetový obchod ponúka na predaj, a to najmä zloženie Produktov, veľkosť a iné údaje, sú popísané výrobcom na visačkách Výrobkov. Spoločnosť predáva predovšetkým použité šatstvo a doplnky, ktoré sa nenakupujú priamo od výrobcu Tovaru, a preto Spoločnosť nemôže garantovať pravosť Tovaru.

Všetky použité odevy sa musia pred použitím na určený účel vyprať a podľa možnosti vyžehliť.

Registrovaní Zákazníci môžu pridávať Výrobky do časti „Obľúbené ”, kde môžu ľahko sledovať ich cenu a konkurenciu existujúcu pre každú Položku (počet ostatných používateľov, ktorí pridali Položku do „Obľúbené“).

V. Ceny Tovaru a cena doručenia

Všetky ceny na tejto Webovej stránke sú uvedené v eurách (EUR) a platia len počas obdobia príslušných akcií, kampaní, zliav. Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek ich bez oznámenia zmeniť. Pre zákazníka a aj pre Spoločnosť je záväzná konečná cena uvedená v súhrne objednávky pred tým, ako objednávku záväzne potvrdí.

Ceny uvádzané v Internetovom obchode sú konečné a zahŕňajú všetky dane, bez nákladov na dopravu, ktoré závisia od možnosti doručenia vybranej Zákazníkom. 

Ceny za doručenie sa uvádzajú samostatne pred potvrdením objednávky a závisia od toho, ktorú možnosť doručenia zvolí zákazník pre doručenie tovaru.

Spoločnosť vystaví Zákazníkovi po vykonaní úhrady kúpnej ceny za Tovar (vykonanej online či formou dobierky) faktúru, resp. doklad o kúpe Výrobku a priloží ho ako súčasť zásielky Tovaru a/alebo ho zašle v elektronickej forme na e-mailovú adresu Zákazníka uvedenú pri registrácii s čím Zákazník vyjadruje súhlas.

VI. Objednávky a doručovanie Tovaru

Objednávky môžu zadávať iba registrovaní Zákazníci, ktorí akceptovali tieto Podmienky. Všetky faktúry sú vystavované v eurách. Konečné termíny pre doručenie objednávok závisia od spoločnosti Slovak Parcel Service s.r.o. - poskytovateľa kuriérskych služieb – partnera Spoločnosti. Pokiaľ sa Spoločnosťou so Zákazníkom výslovne nedohodli inak, Spoločnosť dodá Tovar Zákazníkovi v súlade s informáciami v objednávke, najneskôr však do 30 dní. Možnosti doručenia môžu byť kedykoľvek zmenené Spoločnosťou a v tom prípade aktualizovaná informácia budé zverejnená na webovej stránke.

 

V prípade, že Zákazník, ktorý objednáva Tovar od Spoločnosti nebýva ani nie je usadený na Slovensku, a na území iného členského štátu Európskej únie a chce, aby mu boli doručené objednané Položky v tomto druhom štáte, mal by brať do úvahy nasledovné: Spoločnosť dodáva tovar len v Bulharsku, Grécku, Rumunsku, Poľsku, Českej republike, na Slovensku, v Maďarsku, Rakúsku a Nemecku, takže Spoločnosť môže splniť doručenie len na adresu na území niektorej z týchto krajín, alebo Zákazník musí zabezpečiť samostatne a vlastnými prostriedkami cezhraničnú dodávku Tovaru, pokiaľ sa jedná o členský štát, na ktorom území Spoločnosť nevykonáva doručenie. Vo vyššie uvedených prípadoch musí Zákazník kontaktovať obchodníka na sk@remixshop.com. 

VII. Možnosť odloženia a zlúčenia objednávok na účely spoločného dodania

Spracovanie vašich objednávok môžete odložiť o 6 hodín, 1 deň alebo 3 dni, ak ste si vybrali rovnaký spôsob platby a jedná sa o doručenie objednávok na rovnakú doručovaciu adresu. Lehota odkladu sa počíta od momentu, kedy vyplníte svoju prvú objednávku.

 

DÔLEŽITÉ: Zlúčenie objednávok môžete vykonať iba vy, a to v nákupnom košíku, že si vyberiete možnosť odložiť spracovanie objednávky. Spracovanie objednávok sa nedá odložiť telefonicky ani prostredníctvom inej žiadosti adresovanej našej službe zákazníkom.

S cieľom uľahčenia Vaše objednávky môže Remix zlúčiť.

 Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť Vašu objednávku v prípade vzniknutia technickej chyby pri zverejnení Položky. V tomto prípade Spoločnosť okamžite vráti sumy, ktoré Zákazník zaplatil za Položky, v súvislosti s ktorými došlo k technickej chybe.

VIII. Platba

Používatelia môžu uhradiť cenu objednaného Tovaru tak, že si vyberú jeden zo spôsobov platby uvedených v nákupnom košíku.

Na Webovej stránke je možné platiť kartami Visa, Visa Electron, MasterCard alebo Maestro. Všetky elektronické platby kartou sa uskutočňujú prostredníctvom systému a na webe PayU (https: //.payu.com/). V súlade s tým platia podmienky platby PayU pri platbe kartou. Zákazník môže vykonávať platby kartou bez zadávania údajov o karte pri každom nákupe. Na základe výslovného súhlasu Zákazníka sa vygeneruje token (identifikátor virtuálnej karty) na základe údajov poskytnutých Zákazníkom PayU. Pri výbere použitia Tokenu sa vykonajú všetky potrebné technické a organizačné opatrenia na ochranu zadaných údajov. Súhlas s použitím tokenu na platby je možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom sekcie „Nastavenia“ v profile Zákazníka, ako aj prostredníctvom kontaktu s PayU. V prípade problémov s platbami môžete podať sťažnosti na PayU. Úplné informácie o popísaných postupoch možno získať na www.payu.com. Informácie o vašich osobných údajoch nájdete v našej Politike dôvernosti a cookies - https://remixshop.com/sk/site/policy-documents?type=CP .Spoločnosť neuchováva žiadne informácie o kreditných a debetných kartách a osobných platobných účtoch zákazníkov. Za účelom vykonania platby Spoločnosť poskytuje údaje zákazníkov spoločnosti PayU. Preto platia podmienky spoločnosti PayU (dostupné na stránke www.payu.sk).

Ak si Užívateľ zvolí možnosť doručenia kuriérom a platbu na dobierku, je povinný uhradiť cenu objednaného tovaru, cenu doručenia a náklady na použitý spôsob platby kuriérovi pri prevzatí Produktu, ktorého doručenie je uvedené v dodací list (potvrdzujúci doručenie Produktu kuriérom Zákazníkovi) a má platnosť účtenky.
Ak je Váš účet  v inej mene ako euro, ceny uvedené na Webovej stránke budú prevádzané do príslušnej meny, a teda nebudú zodpovedať nominálnym hodnotám uvedeným na Webovej stránke, , v dôsledku rozdielu vo výmennom kurze banky. Takéto úhrady môžu byť predmetom poplatkov za transakcie v cudzej mene. V prípade otázok sa obráťte na svoju banku alebo na operátora vašej kreditnej karty. Nenesieme zodpovednosť za zmeny konečnej ceny za Tovar spôsobené v dôsledku prevodu meny podľa výmenného kurzu, ako ani za akékoľvek poplatky v súvislosti s vaším bankovým účtom alebo kreditnou kartou, ktoré Vaša banka môže účtovať.

Všetky platby musia byť realizované výlučne v eurách (EUR). Akceptovaním týchto Podmienok Zákazník berie na vedomie, že je povinný, pokiaľ sa rozhodne o úhradu ceny za Tovar vopred (cez bankový účet či debetnú/kreditnú kartu), uhradiť  celú kúpnu cenu Spoločnosti za Tovar objednaný prostredníctvom internetového obchodu bezprostredne po potvrdení objednávky.

Spoločnosť vystavuje elektronickú faktúru (ďalej len e-faktúra), na ktorej je uvedený objednaný tovar, jeho cena a náklady na dodanie a prípadné ďalšie náklady. Prijatím týchto Podmienok používania dáva používateľ výslovný súhlas s prijímaním elektronických faktúr prostredníctvom svojho používateľského profilu a/alebo e-mailom.

IX. Zmluva

Zmluva uzatvorená na diaľku medzi Spoločnosťou a Zákazníkom o dodaní Tovaru a úhrade kúpnej ceny („Zmluva“) je uzatvorená okamihom potvrdenia objednávky Spoločnosťou, a to zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu Zákazníka. Tieto Podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

Spoločnosť je pred doručovaním objednaného Tovaru oprávnená telefonicky kontaktovať Zákazníka a požiadať ho o doplnenie či overenie informácií o Zmluve a/alebo dodávke.

Spoločnosť nezodpovedá za porušenie Zmluvy v prípadoch, keď Zákazník uviedol nesprávne, neúplné a/alebo nepresné kontaktné informácie, vrátane takých prípadov, kedy uviedol neúplnú, nepresnú alebo fiktívnu adresu doručenia alebo telefónne číslo.

Zákazník je povinný chrániť dôvernosť svojho používateľského mena a hesla, ktoré použil na registráciu na Webovej stránke. Spoločnosť bude považovať každú objednávku odoslanú prostredníctvom Internetového obchodu za štandardnú, ak bude použité používateľské meno a heslo, ktoré systém akceptoval, platné, bez ohľadu na to, či ich používa iná osoba Zákazník.

X. Doručenie objednaného tovaru

Doručenie Tovaru objednaného prostredníctvom Internetového obchodu vykonáva kuriérska služba alebo inými spôsobmi, o ktorých sú informácie dostupné na webovej stránke.

Zákazník po doručení Tovaru potvrdí správne zrealizovanie objednávky a doručenie tovaru podpisom potvrdenia o doručení objednávky.

Doručenie sa vykonáva v lehotách popísaných pri každom Tovare na Webovej stránke v časti Doručenie. Spoločnosť si vyhradzuje právo predĺžiť za výnimočných okolností dodaciu lehotu po bezodkladnom informovaní Zákazníka.

Tovar je zákazníkovi doručený v súlade so zvoleným spôsobom doručenia, podmienkami príslušného kuriéra a platnými právnymi predpismi.

Ak sa dodávka stane nemožnou bez zavinenia na strane Spoločnosti alebo kuriéra a zároveň nie je možné nadviazať so Zákazníkom kontakt ani po stanovení dodatočnej lehoty, Spoločnosť je oprávnená odstúpiť od Zmluvy.

XI.Odstúpenie od Zmluvy, ukončenie Zmluvy a vrátenie Tovaru

Zákazník je oprávnený odstúpiť od Zmluvy a vrátiť Tovar bez uvedenia akéhokoľvek dôvodu, bez akéhokoľvek postihu, pokuty alebo iných dodatočných nákladov, a to do 14 dní od dátumu doručenia objednaného Tovaru, a to akýmkoľvek jednoznačným prehláseným o odstúpení od Zmluvy doručeným Spoločnosti na kontaktné údaje Spoločnosti uvedené v týchto Podmienkach. Zákazník je oprávnený použiť na účely odstúpenia od Zmluvy napríklad vzorový formulár Spoločnosti poskytnutý TU a zaslať ho na kontaktné údaje Spoločnosti.

Zákazník môže tiež využiť možnosť odstúpenia od Zmluvy prostredníctvom Webovej stránky, a to priamo v profile Zákazníka, kde môže odstúpiť od Zmluvy vo vzťahu ku konkrétnemu Produktu. Označením takejto možnosti a odoslaním príslušného formulára Zákazník odstupuje od Zmluvy. Spoločnosť potvrdí Zákazníkovi prijatie oznámenia o odstúpení od Zmluvy v textovej forme, napr. prostredníctvom e-mailu či inej elektronickej správy.

Keď si Zákazník uplatní svoje právo odstúpiť od Zmluvy, na účely vrátania kúpnej ceny je Zákazník povinný vrátiť späť objednaný Tovar Spoločnosti bez zbytočného odkladu, a najneskôr do 14 dní od dátumu doručenia svojej objednávky. Takýto konečný termín sa považuje za dodržaný v prípade, že Zákazník zašle alebo doručí Tovar späť Spoločnosti pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Spoločnosť môže zadržať refundáciu kúpnej ceny Zákazníkovi, až dokým jej nebude doručený Tovar alebo dokým Zákazník neposkytne dôveryhodný dôkaz o tom, že bol Tovar odoslaný Spoločnosti, podľa toho, ktorý z týchto dvoch prípadov nastal skôr. Tovar učený na vrátenie je Zákazník povinný zaslať Spoločnosti  na adresu: dedina Ravno Pole, obec Elin Pelin PSČ 2129,  ul. Verila 34 A, Bulharsko.

Ak si Zákazník uplatní svoje právo odstúpiť od Zmluvy v zmysle §8 (1) ZOS, Spoločnosť vráti Zákazníkovi hodnotu vráteného Produktu a prevezme náklady na kuriéra za najlacnejší druh štandardnej dopravy ako aj bankové poplatky.

Zákazník zaplatí hodnotu dopravy a posielania vráteného Produktu. Spoločnosť používa kuriérske služby spoločnosti Slovak Parcel Service a Zákazník si môže objednať kuriéra na účely vrátenia Produktu  prostredníctvom jeho profilu na Webovej stránke. V tomto prípade náklady  na vrátenie, ktoré mali byť zaplatené Zákazníkom, závisia od hmotnosti vrátených produktov a sú tvorené takto:

- pri hmotnosti vráteného produktu / vratených produktov do 3 kg – 7 eur
- pri hmotnosti vráteného produktu / vrátených produktov viac ako 3 kg – 7 plus 1,50 eur pre každý začatý kilogram nad 3 kg

Spoločnosť nie je povinná preplatiť ďalšie náklady za doručenie Tovaru v prípade, ak si Zákazník výslovne zvolil spôsob doručenia tovaru iný ako najlacnejší typ štandardného doručenia ponúkaného Spoločnosťou.

Ak si Zákazník objednal viac ako jeden Produkt, pričom si uplatnil právo odstúpiť od Zmluvy v zmysle § 8 (1) ZOS iba pre jeden Produkt a vráti iba ten, Zmluva medzi ním a Spoločnosťou je i naďalej platná pre ostatné Produkty, Zákazník prevezme náklady na doručenie a vrátenie produktu podľa opisu v predchádzajúcom odseku a Spoločnosť je povinná preplatiť cenu vrátenej položky a bankové náklady. Na účely vrátenia Produktov prostredníctvom spoločnosti Slovak Parcel Service, je Zákazník povinný:

(1) Prihlásiť sa do svojho profilu v sekcii „Vrátenie tovaru“ a vybrať si spomedzi Produktov v lehote určenej na vrátenie tie, ktoré chce vrátiť.
(2) Postupovať podľa krokov uvedených v sekcii „Vrátenie tovaru“ a dokončiť vrátenie, čím sa automaticky vygeneruje príkaz pre kuriéra, aby sa dostavil a prevzal označené Produkty. Cena kuriérskej služby na vrátenie závisí od hmotnosti Tovaru, ktorý sa má vrátiť, ako je uvedené vyššie. Používateľ ju uvidí v druhom kroku “Vrátenie tovaru”.
(3)V ďalšom kroku Zákazník vyberá možnosť refundácie – bankovým prevodom (musí zadať IBAN účtu, na ktorý chce, aby boli peniaze poslané) alebo prostredníctvom Virtuálnej peňaženky.

Zákazník týmto výslovne súhlasí s tým, že bez ohľadu na spôsob platby Zákazníkom pri objednávaní, a to aj v prípade, ak Zákazník platí za tovar pri doručení, bude čiastka na vrátenie Zákazníkovi vrátená bankovým prevodom alebo prostredníctvom Virtuálnej peňaženky, a to podľa želania Zákazníka.

Vyberte miesto, z ktorého má kuriér vyzdvihnúť Tovar. Kliknutím na zelené tlačidlo „Vytvoriť“ Zákazník úspešne zavŕši proces vrátenia a automaticky vygeneruje žiadosť pre kuriéra zo spoločnosti Slovak Parcel Service s.r.o. Informácie o žiadosti nájdete v časti Profil > Vrátiť> Vrátené.

(4) Vrátiť Produkt(y) kuriérovi. Spoločnosť by mala obdržať Produkt riadne zabalený s dokladmi o prevzatí a inými prípadnými podkladmi, bez akéhokoľvek náznaku, že bol tovar používaný Zákazníkom, poškodený alebo s ním bolo inak nakladané nad rámec nevyhnutného opotrebovania zodpovedajúcemu vyskúšaniu Tovaru.

Bez ohľadu na funkciu vrátenia prostredníctvom Stránky môže Používateľ uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy aj použitím Štandardného formulára na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 6 ZOS TU. V takom prípade by si mal Používateľ vytlačiť a vyplniť formulár a priložiť ho k zásielke Produktov, v súvislosti s ktorými si Používateľ želá uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy. V tomto prípade alebo v prípade, že si zákazník z akéhokoľvek dôvodu neželá využiť možnosti uvedené na Stránke na uplatnenie práva na odmietnutie, Používateľ by mal zorganizovať vrátenie produktov na adresu Spoločnosti, konkrétne na adresu: dedina Ravno Pole, obec Elin Pelin PSČ 2129,  ul. Verila 34 A, Bulharsko kuriérom alebo licencovaným poštovým operátorom. Náklady na kuriérsku službu za vrátenie hradí Užívateľ klient pri odoslaní zásielky priamo príslušnému kuriérskemu operátorovi podľa jeho tarify.

Otázky ohľadom nárokov a poradenstva pri vracaní tovaru môžete adresovať na: sk@remixshop.com prípadne +421233329977.

Zákazník je povinný uchovávať prijatý tovar a zabezpečiť zachovanie jeho kvality. Zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto Tovarom iným spôsobom, ako bolo nevyhnutne potrebné k tomu, aby sa Zákazník zoznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou Tovaru. Jeho celistvosť a dané visačky nesmú byť poškodené.

Zákazník nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v osobitných prípadoch stanovených platnými právnymi predpismi.

Ustanovenie tohto bodu o práve Užívateľa odstúpiť od zmluvy na diaľku sa nevzťahuje na dodanie spodnej bielizne a iného tovaru, ktorý nie je možné vrátiť z dôvodov súvisiacich s hygienou a/alebo ochranou zdravia.

Spoločnosť je oprávnená odstúpiť od Zmluvy v prípade, že Zákazník sa rozhodne pre platbu dobierkou, ak:

- Zákazník neuhradí kuriérovi kúpnu cenu pri doručení Tovaru.
- Zákazník uviedol nepravdivú alebo nepresnú adresu alebo zároveň nie je na takejto adrese v deň doručenia a neodpovedá na telefónnom čísle uvedenom ako kontaktnom, aby sa dohodol s kuriérom na procese doručenia, a to ani po opakovanej snahe o doručenie Tovaru aspoň v dva rozdielne dni.

XII. Reklamácia Tovaru

Zákazník je oprávnený uplatniť si nároky vyplývajúce z platných právnych predpisov Slovenskej republiky v prípade, že Tovar  obsahuje vady pri dodaní Tovaru alebo ktoré sa prejavia do 2 rokov od jeho doručenia Zákazníkovi, pokiaľ ide o nový tovar, a do jedného (1) roka, pokiaľ ide o použitý Tovar („Záručná doba“).

 Zákazník si je vedomý, že ak je Tovarom použitá vec, Spoločnosť nezodpovedá za vady Tovaru vzniknuté jej použitím alebo opotrebením. Vadou Tovaru nie je zmena Tovaru počas záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nesprávnej, nevhodnej či nepravidelnej starostlivosti a údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je Tovar vyrobený, v dôsledku poškodenia či iného nesprávneho zásahu. Spoločnosť neposkytuje žiadne iné záruky, okrem tých, ktoré sú výslovne stanovené zákonom.

Nároky z vád Tovaru

V prípade vady Tovaru je Zákazník oprávnený si uplatniť svoje práva v zmysle § 619 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. OZ.

 

Pri reklamácii Produktu môže Používateľ požadovať zníženie zaplatenej ceny alebo, s výnimkou drobných vád, zrušenie zmluvy, vrátenie Produktu do Remixu a vrátenie zaplatenej ceny.
Spoločnosť ponúka outletový a secondhandový tovar po kusoch, preto nie je možné nahradiť vrátený tovar rovnakým. Ak si Používateľ želá vymeniť chybný Produkt za iný, spôsob výmeny je načítanie Virtuálnej peňaženky Zákazníka – je to funkcia Stránky, kde môže Používateľ použiť čiastku na nákup iného produktu. Pri reklamácii služby môže Používateľ požadovať uvedenie služby do súladu so zmluvou, zníženie ceny alebo zrušenie zmluvy a vrátenie zaplatenej sumy.
Reklamácia Produktu musí byť podaná ihneď po zistení chyby, do dvoch rokov od dodania Produktu. Pri poskytovaných službách Spoločnosť zodpovedá za nesúlad služby, ak existoval pri poskytnutí služby a prejavil sa do dvoch rokov od jej poskytnutia, najneskôr však do 14 dní od zistenia nesúladu.
Spoločnosť posúdi vznesené reklamácie v súlade s podmienkami stanovenými zákonom a bezodkladne informuje Používateľa o rozhodnutí o uplatnenej reklamácii.

 

Spôsob a vybavenie reklamácie

Zákazník je oprávnený uplatniť reklamáciu písomne; písomná forma je zachovaná, ak je reklamácia uskutočnená elektronicky na e-mail: sk@remixshop.com

Reklamovaný Tovar je Zákazník povinný na vlastné náklady zaslať Spoločnosti na adresu Spoločnosti: dedina Ravno Pole, obec Elin Pelin PSČ 2129,  ul. Verila 34 A, Bulharsko. Reklamovaný Tovar musí byť kompletný, vyčistený a hygienicky nezávadný. Spoločnosť je oprávnená odmietnuť prevzatie reklamovaného Tovaru, ak tento bude znečistený, resp. nebude hygienicky nezávadný.

Reklamácia musí obsahovať najmä (a) meno a priezvisko Zákazníka, kontaktnú adresu, dátum a číslo Objednávky; (b) predmet reklamácie t. j. bližší opis reklamácie; (c) čoho sa Zákazník domáha. Reklamácia môže obsahovať aj kontaktné údaje Zákazníka v rozsahu telefónne číslo a/alebo e-mailová adresa. Uvedené informácie je potrebné pribaliť do zásielky k reklamovanému Tovaru zaslanú Spoločnosti.

Ak reklamácia neobsahuje všetky údaje potrebné pre riadne vybavenie reklamácie a/alebo nebol zaslaný reklamovaný Tovar, Spoločnosť vyzve Zákazníka na ich doplnenie a doručenie. Súčasne Spoločnosť Zákazníka poučí, že ak Zákazník v stanovenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 7 kalendárnych dní, nedoplní chýbajúce údaje alebo dôkazy, reklamácia bude považovaná za neoprávnenú.

Ak reklamácia bola podaná neoprávnenou osobou, oneskorene (po uplynutí záručnej doby) alebo z iných zákonných dôvodov, je Spoločnosť oprávnená reklamáciu zamietnuť, o čom Zákazníka písomne upovedomí Zákazník je povinný si reklamáciu uplatniť bezodkladne.

Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predložiť, resp. zaslať spolu s vadným tovarom originál dokladu o kúpe, prípadne záručný list, ak bol tento na tovar vystavený.

Spoločnosť oznámi Zákazníkovi výsledok vybavenia reklamácie písomne. Písomná forma je zachovaná aj v prípade, ak je výsledok vybavenia oznámený elektronicky.

Ak Zákazník nesúhlasí s výsledkom vybavenia reklamácie, je oprávnený uplatniť voči Spoločnosti ďalšiu reklamáciu, a to najneskôr do 30 kalendárnych dní od oznámenia výsledku reklamácie.

Ak Zákazník nesúhlasí s vybavením reklamácie, je oprávnený uplatniť svoje nároky súdnou cestou. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo Zákazníka na náhradu škody podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

Reklamačné konanie podľa týchto Podmienok sa spravuje platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

XIII. VIRTUÁLNA PEŇAŽENKA a Remix Bag

Virtuálna peňaženka je služba, ktorú Spoločnosť  ponúka všetkým registrovaným Zákazníkom prostredníctvom Webovej stránky.

Zákazník môže vo Virtuálnej peňaženke nazhromaždiť čiastku, ktorá má byť použitá na online nakupovanie, celkom alebo čiastočne pri jednej objednávke.

Peniaze sa akumulujú vo Virtuálnej peňaženke v prípade:

- Ak nastane situácia,  kedy dochádza k vráteniu / odmietnutiu Tovaru – na výslovnú žiadosť Zákazníka o refundáciu vo Virtuálnej peňaženke
- Prijatia bonusu alebo kompenzácie z akcie Zákazníkom.

- Po prijatí príjmu z predaja pri použití služby "Predajte Remixu".

AKO SA DOSTANEM DO SVOJEJ VIRTUÁLNEJ PEŇAŽENKY

1.Prihlásiť sa
2.Profil >Nastavenia>Virtuálna peňaženka

AKO POUŽÍVAŤ MÔJ VIRTUÁLNY ZOSTATOK PRI NAKUPOVANÍ

- Ak chcete použiť prostriedky vo vašej Virtuálnej peňaženke, musíte sa prihlásiť do vášho účtu a zadať objednávku. Čiastka vo Virtuálnej peňaženke sa automaticky zníži o čiastku splatnú za danú objednávku:
- Ak je čiastka vašej objednávky nižšia ako čiastka vo Virtuálnej peňaženke, zvyšný zostatok sa môže použiť na budúce objednávky;
- Ak je čiastka vašej objednávky vyššia ako čiastka vo Virtuálnej peňaženke, rozdiel sa dá uhradiť buď elektronicky alebo platbou pri doručení kuriérovi.

Ak chcete skontrolovať akumulované čiastky vo Virtuálnej peňaženke, choďte na Profil> Nastavenia > Virtuálna peňaženka.

Akumulovanú čiastku vo Virtuálnej peňaženke môžete použiť pri kroku 3 objednávky> Platba. V prípade, ak je čiastka vo vašej Virtuálnej peňaženke dostatočná na zaplatenie časti objednávky alebo celej objednávky, za preferovaný spôsob platby alebo čiastkovej platby objednávky sa automaticky zvolí možnosť Virtuálna peňaženka.

Ak na zaplatenie vašej objednávky nechcete použiť celú čiastku dostupnú vo Virtuálnej peňaženke:

- V časti Košík > Platba vpíšte čiastku z časti Virtuálna peňaženka, ktorú použijete pre objednávku v poli „Zadať čiastku“ a potom kliknite na tlačidlo „Použiť“;
- Potom zvoľte spôsob platby pre zostávajúcu čiastku vašej objednávky.

DÔLEŽITÉ: Aby bolo možné skombinovať spracovanie a doručenie objednávok pri platbe celej sumy objednávky alebo jej časti prostredníctvom Virtuálnej peňaženky, platba všetkých ďalších objednávok musí byť zrealizovaná aj kartou prípadne pomocou bankového účtu.

- Dokončite objednávku kliknutím na tlačidlo „Objednať“.

Ak nechcete použiť prostriedky z Virtuálnej peňaženky na úhradu vašej objednávky:

- V časti Košík> Platba kliknite na tlačidlo „Vymazať“;
- Potom zvoľte spôsob platby pre vašu objednávku (napr. platba pri doručení alebo kartou);
- Dokončite objednávku kliknutím na tlačidlo „Objednať“.

Vždy, keď Zákazník požiada, aby mu boli vrátené prostriedky akumulované vo Virtuálnej peňaženke, môže vybrať túto možnosť v sekcii “Virtuálna peňaženka” vo svojom profile a musí zadať číslo svojho účtu.

XIV. Ochrana súkromia

Spoločnosť spracúva osobné údaje v súlade s GDPR. Informácie o osobných údajoch spracovaných Spoločnosťou a o podmienkach, na základe ktorých sú spracúvané údaje o fyzických osobách a ich právach, sa nachádzajú v Pravidlách ochrany osobných údajov a v Zásadách Cookie - https://remixshop.com/sk/site/policy-documents?type=CP .

XV. Iné 

Spoločnosť sa zaviazala, že bude poskytovať iba Tovar prezentovaný na Webovej stránke, a to tak, ako je prezentovaný. Všetky informácie uvedené na  Webovej stránke, a to najmä dizajn, dostupnosť a ceny Tovarov, platia výlučne v čase ich prezentácie, pričom Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek ju bez oznámenia zmeniť. Zákazník zodpovedá za pravidelnú kontrolu týchto Podmienok používania a uvedených informácií o cenách, dostupnosti a iných skutočnostiach.

Ak sa používateľ dobrovoľne prihlásil na odber informačného bulletinu, Spoločnosť je oprávnená zasielať informačný bulletin na poskytnutú adresu elektronickej pošty. Používateľ sa môže kedykoľvek odhlásiť z prijímania e-mailov prostredníctvom svojej profilovej stránky na webovej stránke alebo pomocou odkazu „Zrušiť odber“, ktorý je súčasťou informačného bulletinu.

Používateľské Profily, ktoré porušujú tieto Podmienky, ako aj profily Zákazníkov, ktorí ich používajú na iné účely, môžu byť vymazané. Zákazníkom, ktorí sústavne odmietajú (s výnimkou prípadov odstúpenia podľa odseku XI. týchto Podmienok) prijatie objednávok s platbou dobierkou, môže Spoločnosť dočasne alebo trvalo obmedziť spôsob platby objednávky na Webovej stránke iba prostredníctvom elektronickej platby.

 Tieto všeobecné podmienky platia pre nákup tovaru pre osobnú potrebu. Ak chcete od nás nakupovať tovar prostredníctvom osôb alebo subjektov na účely ďalšieho predaja, kontaktujte nás, prosím, na adrese sk@remixshop.com, kde dostanete individuálnu ponuku. Práva opísané v týchto všeobecných obchodných podmienkach vyplývajúce z platnej legislatívy v oblasti ochrany spotrebiteľa sa neuplatňujú pri nákupe na komerčné účely.

Spoločnosť ponúka výrobky na území iných členských štátov EÚ, pričom je možné, že cena položky môže byť v rôznych členských štátoch rôzna, a to v závislosti od nákladov na spracovanie a dopravu objednávok.

Pre akékoľvek nevysporiadané nároky podľa týchto Podmienok platia platné ustanovenia právnych predpisov Slovenskej republiky.

Spoločnosť sa vždy usiluje riešiť spory zmierom, ale ak boli vyčerpané všetky možnosti, spory bude riešiť príslušný súd alebo budú riešené prostredníctvom online platformy EÚ na riešenie sporov medzi obchodníkmi a spotrebiteľmi: ec.europa.eu/consumers/odr.

Orgány na alternatívne riešenie sporov sú:

Slovenská obchodná inšpekcia 

http://www.soi.sk

 Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S)

http://www.sospotrebitelov.sk

Spoločnosť nezodpovedá za žiadne chyby, ktoré môžu z akéhokoľvek dôvodu vzniknúť na Webovej stránke, vrátane tých, ktoré boli spôsobené zmenami, úpravami, medzinárodnými výpadkami internetu alebo z iných technických príčin.

Tieto Podmienky platia na dobu neurčitú, do ich zrušenia alebo zmeny, okrem prípadov ustanovených zákonom. V prípade zmien týchto Podmienok Spoločnosť zverejňuje aktualizované Podmienky na svojej Webovej stránke.

 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY SLUŽBY „PREDAJTE REMIXU“

Všetky pojmy a z nich odvodené výrazy v týchto všeobecných podmienkach pre službu „Predajte Remixu“ sa budú používať a interpretovať v súlade s nasledujúcimi definíciami:

„Všeobecné podmienky“ alebo  „Podmienky“ – tieto všeobecné podmienky pre službu „Predajte Remixu“.

„Spoločnosť“ - Remix Globul EAD s centrálou a sídlom v Sofia, PSČ 1407, Bul. Čierny vrch 51, Budova 1, poschodie 6, Bulharsko,  zapísaná do Obchodného registra a Registra neziskových právnických osôb pod č. UIC 204052021, IČ podľa Zákona o DPH BG204052021, tel. číslo: +421233329977, adresa internetovej stránky: remixshop.com, adresa elektronickej pošty: sk@remixshop.com.

„Stránka“ – webové sídlo remixshop.com vrátane elektronického obchodu poskytované prostredníctvom tohto webového sídla.

„Predajca“ – fyzická osoba, ktorá nekoná pri predaji Tovaru Spoločnosti v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

“Kúpna zmluva“ –zmluva uzatvorená prostredníctvom tejto služby Predajte Remixu o predaji Tovaru Predajcom Spoločnosti podľa týchto Podmienok.  

„Tovar“ alebo „Produkty“ – vlastné použité odevy a/alebo doplnky, ktoré sú vo vlastníctve Predávajúceho, ktoré má Predajca záujem ponúknuť na predaj Spoločnosti prostredníctvom služby „Predajte Remixu“. 

 1. Všeobecné ustanovenia

„Predajte Remixu“ je služba, ktorú Spoločnosť poskytuje Predajcovi na svojej Stránke,  prostredníctvom ktorej môže Predajca poslať Spoločnosti Tovar na ohodnotenie a zaslanie návrhu na uzatvorenie Kúpnej zmluvy. Ak Predajca príjme návrh Spoločnosti Predajca a Spoločnosť uzavrú Kúpnu zmluvu, podľa ktorej Predajca predá Spoločnosti príslušný Tovar a Spoločnosť mu zaplatí dohovorenú cenu. Tieto Podmienky pre službu „Predajte Remixu“ predstavujú neoddeliteľnú súčasť Kúpnej zmluvy na predaj Tovaru, uzavretej medzi Predajcom a Spoločnosťou prostriedkami elektronickej komunikácie .

 1. Registrácia

Za účelom použitia služby „Predajte Remixu“ Predajca musí byť na Stránke zaregistrovaný. V prípade,  že Predajca nemá registráciu, zaregistruje sa podľa postupu, uvedeného v  III. oddielu Podmienok používania www.remixshop.com/sk, prístupného tu: https://remixshop.com/sk/site/policy-documents?type=TC.

Predajca je povinný riadne uschovať a chrániť svoje prihlasovacie údaje ohľadom prístupu na Stránku a nesprístupňovať ich tretím osobám. Predajca prehlasuje, že berie na vedomie a zoznámil sa s tým, že za konanie uskutočnené z jeho profilu v interface Stránky je právne zodpovedný a že toto konanie môže vyvolať príslušné právne následky. Uvedené sa nevzťahuje na situácie, v ktorých je preukázané, že údaje  Predajcu boli použité treťou osobou protiprávnym konaním.

Prijatím týchto Podmienok sa Predajca a Spoločnosť zaväzujú, že všetky úkony, spojené s predajom a/alebo službou „Predajte Remixu“, sa budú vykonávať elektronickou formou prostredníctvom interface Stránky, a to vrátane uzatvárania Kúpnych zmlúv.

 1. Druhy Produktov a podmienky ich akceptácie Spoločnosťou

Podľa ustanovení týchto Podmienok Predajca je oprávnený Spoločnosti ponúknuť na predaj  Tovar niektorej zo  značiek uvedených na stránke Spoločnosti tu: https://sell.remixshop.com/sk/sell, a ktorý zodpovedá nižšie uvedeným podmienkam:

 1. Tovar nemá žiadne viditeľné vady alebo stopy po používaní, to znamená:
 • škvrny alebo vyblednutú farbu;
 • diery v látke;
 • znečistenie v oblasti pod pazuchou;
 • opotrebovaný a/alebo tenší materiál;
 • poškodený zips;
 • materiál roztiahnutý v dôsledku nosenia;
 • odev zrazený v dôsledku nesprávneho prania;
 • nepríjemný zápach;
 • opotrebované držadlá, podšívka, pokazené zipsy alebo iné zapínanie (u kabeliek a tašiek);
 • poškodený materiál a škvrny alebo nepríjemný zápach (u kabeliek a tašiek);
 • opotrebovaný materiál, vložky a/alebo podrážky (u obuvi).
 1. Tovar nesmie byť:
 • šitý na objednávku alebo opravovaný;
 • vyrobený zo syntetických materiálov, ktoré by mohli vyvolať kožné alergie alebo podráždenie;
 • retro model odevu a doplnku, ktorý už nie je aktuálny;
 • opasok z umelého materiálu;
 • napodobenina niektorej vyššie uvedenej značky;
 • nesmie chýbať etiketa so zložením materiálu a spôsobom zaobchádzania s odevom.

S odoslaním Tovaru Predajca prehlasuje, že: 1) Predajca je skutočným vlastníkom Tovaru; 2) Predajca zákonne nadobudol vlastníctvo Tovaru; 3) Predajca zákonne dopravil Tovar na územie Európskej únie a Slovenskej republiky (ak je to použiteľné); 4) do momentu odoslania Tovaru, že Tovar je autentický a originálny vo vzťahu k deklarovanej značke (brandu). V prípade, že Predajca odoslal Spoločnosti Tovar, ktorý nezodpovedá vyššie uvedenému vyhláseniu, Predajca  zodpovedá Spoločnosti za akúkoľvek ujmu vyplývajúcu alebo súvisiacu s takýmto porušením. 

 1. Cena Tovaru

Cena, za ktorú je Spoločnosť ochotná odkúpiť Predajcom ponúknutý Tovar, je určená s ohľadom na jeho vzhľad, kvalitu a značku. Informácie o cenách, za ktoré môže Spoločnosť zakúpiť príslušný Tovar, Spoločnosť zverejní alebo inak poskytne Predajcovi prostredníctvom Stránky, po tom, čo Predajca poskytne informácie o kategórii, značke a podkategórii jednotlivých kusov Tovaru, ktoré si želá predať.

 1. Postup uzatvárania Zmluvy o poskytnutí služby „Predajte Remixu“ a o kúpe a predaji Produktov.

V prípade, ak má Predajca záujem o použitie služby „Predajte Remixu“, je povinný otvoriť si na Stránke záložku „Získajte ponuku“ a vyplniť formulár podľa uvedených inštrukcií.

Kliknutím na políčko „Dokončite predaj“ Predajca posiela Spoločnosti ponuku na predaj Tovaru a potvrdzuje súlad Tovaru s týmito Všeobecnými podmienkami.

Na Stránke uvedená cena zaväzuje Spoločnosť zakúpiť príslušný Tovar za tú istú cenu v prípade, že tento Tovar/Produkty, ktoré Spoločnosť obdrží, svojím vzhľadom, kvalitou a značkou zodpovedajú Podmienkam a obdrží ich do dvoch mesiacov odo dňa odoslania Tovaru/Produktov Spoločnosti.

Pred tým než Predajca odošle Spoločnosti ponuku na predaj Tovaru je povinný :

 • prezrieť si uvedené údaje a podľa svojho názoru ich redigovať;
 • zoznámiť sa s Podmienkami a potvrdiť to označením check boxu, zobrazeného nad tlačidlom „Dokončite predaj“;
 • dať výslovný súhlas pre predbežné splnenie zmluvy skôr, než uplynie 14-denná lehota na právo odmietnutia, označením príslušnej značky, zobrazenej nad tlačidlom „Dokončite predaj“;
 • zoznámiť sa s pravidlami (https://remixshop.com/sk/site/policy-documents?type=CP ), podľa ktorých Spoločnosť spracúva jeho osobné údaje.

Po odoslaní návrhu na predaj Tovaru  Predajca odošle Spoločnosti Tovar podľa postupu, uvedenom v oddieli 7 „Odosielanie Tovaru na predaj Spoločnosti“. V prípade, že Spoločnosť neobdrží Tovar podľa oznámenia Predajcu do dvoch mesiacov, Spoločnosť má za to, že Predajca svoju ponuku na predaj Tovaru stiahol späť. Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z ponuky na predaj Tovaru zaslanej prostredníctvom Stránky strácajú svoj účinok bez toho, že by niektorá strana bola dlžná odškodnenie druhej strane za nesplnenie. Každý Produkt odoslaný Predajcom sa hodnotí zvlášť, a keď je schválený, uzatvára sa osobitná Kúpna zmluva. Pre pohodlie Predajcu sa Produkty opísané v jednom elektronickom formulári spracúvajú súčasne.

Po obdržaní Tovaru od Predajcu (jedného alebo viacerých Produktov) Spoločnosť vykonáva službu prehliadky Tovaru. Hodnotí obdržaný Tovar – váži ho a porovnáva s opisom na elektronickom formulári, ktorý Predajca poslal. Ak sa potvrdí, že Predajcom poslaný Tovar zodpovedá Všeobecným podmienkam, Spoločnosť potvrdí akceptáciu Predajcovej ponuky na predaj Tovaru na jeho profile na Stránke. Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú potvrdením akceptácie ponuky v profile Predajcu na Stránke a odoslaním potvrdenia o uzavretí Kúpnej zmluvy na e-mailovú adresu Predajcu Spoločnosťou. 

 1. Odoslanie Tovaru na predaj Spoločnosti

Predajca musí vložiť Tovar do Remix Bagu, vyplniť svoj dátum narodenia a objednať kuriéra nasledujúcim postupom na Stránke: kliknúť „Váš predaj“ >> „Objednajte kuriéra“. Dátum narodenia Predajcu sa požaduje výhradne pre daňové účely vzhľadom k povinnosti Spoločnosti zostaviť účtovnícke dokumenty v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v súvislosti so Kúpnou zmluvou medzi Spoločnosťou a Predajcom.

Predajca odosiela Tovar do skladu Spoločnosti na adresu:  dedina Ravno Pole, obec Elin Pelin PSČ 2129,  ul. Verila 34 A, Bulharsko

Zaslanie Tovaru Spoločnosti je na náklady Spoločnosti.

Po príchode zásielky Spoločnosť potvrdí obdržanie zásielky Predávajúcemu elektronickou poštou. Spoločnosť nezodpovedá za poškodenie zásielky v dôsledku prepravy kuriérom alebo za zásielku dodanú kuriérom na inú adresu, Spoločnosť zodpovedá za nebezpečenstvo škody na Tovaru od momentu jeho prevzatia.

 1. Vrátenie neschváleného Tovaru Predajcovi

V prípade, že jeden alebo viaceré produkty, opísané vo formulári, nezodpovedajú týmto Všeobecným podmienkam, Spoločnosť pošle Predajcovi prostredníctvom elektronickej pošty v jeho profile na Stránke oznámenie, kde budú uvedené nepresnosti.

V tom istom oznámení, ktoré sa týka neschváleného Tovaru, budú Predajcovi v tejto súvislosti predložené dva návrhy:

 1. Na to, aby boli Predajcovi zaslané späť neschválené Produkty na náklady Predajcu,  je potrebné kliknúť na políčko „Požiadajte o službu Vrátenie“. Aktiváciou tohto tlačidla budú neschválené produkty odoslané na tú adresu Predajcu, ktorá bola na začiatku uvedená pre vyzdvihnutie Tovaru na predaj, do 14 dní odo dňa požiadania zásielkovou spoločnosťou SPS. Za vrátenie neschválených produktov zaplatí Používateľ 8.90 €, pričom táto čiastka môže byť odpočítaná z dlžnej ceny, z jeho virtuálnej peňaženky alebo priamo zaplatená online prostredníctvom kreditnej/debetnej karty. Spoločnosť je povinný vrátiť Tovar Predajcovi až po úhrade čiastky podľa predchádzajúcej vety.
 2. Aby neschválené Produkty boli zakúpené Spoločnosťou za cenu 0.01 € za kg. Predajca vyjadrí svoje rozhodnutie kliknutím na políčko „Predajte za 0.01 € /kg“, čím dáva svoj výslovný súhlas k predaju svojich Spoločnosťou neschválených Produktov kvôli ich nesúladu s Všeobecnými podmienkami Spoločnosti za cenu 0.01 € za kg. 

V prípade, že Spoločnosti bude doručený Tovar, pre ktorý nie je vyžiadaná ponuka na predaj  podľa týchto všeobecných podmienok, Spoločnosť je oprávnená ponúknuť Predajcovi spracovanie doručených Produktov podľa týchto Podmienok. V prípade odmietnutia, Spoločnosť bude považovať prijaté položky za neschválené a uplatní postup uvedený v bodoch 1 alebo 2 tejto časti Podmienok.

V prípade, že do piatich dní od odoslania oznámenia o nesúlade Produktov Predajca nepodnikne vyššie uvedené úkony na vrátenie alebo nevyjadrí svoj súhlas s ani jednou z dvoch možností, opísaných v bodoch 1. a 2., Spoločnosť vykúpi neschválené produkty za cenu 0.01 € /kg.

Neschválené Produkty, o ktorých tak rozhodne Spoločnosť, Spoločnosť postúpi na recykláciu tretej osobe. 

 1. Lehota a spôsob vyplatenia predajnej ceny

Predajná cena sa vypláca Predajcovi do 60 dní od uzavretia Kúpnej zmluvy prostredníctvom vkladu do virtuálnej peňaženky Používateľa vo výške predajnej ceny, o čom Spoločnosť pošle Predajcovi potvrdenie prostredníctvom elektronickej schránky v rámci profilu na Stránke.

V súvislosti s podstatou a možnosťami použitia virtuálnej peňaženky platia ustanovenia oddielu XI. Všeobecných podmienok pre použitie www.remixshop.com/sk.

 1. Právo na odstúpenie

Predajca stráca svoje právo na odstúpenie dňom predania svojich Produktov Spoločnosti prostredníctvom zásielkovej služby, keď objednal službu „Predajte Remixu“. Dátum odoslania sa považuje za dátum započatia plnenia služby, ktorú Spoločnosť uskutočňuje prostredníctvom prijímania, hodnotenia a spracovania Produktov za účelom kúpy, k čomu dáva Predajca predbežne svoj informovaný súhlas v momente objednania služby.

 1. Zodpovednosť Spoločnosti za poškodenie Tovaru Predajcu

Spoločnosť zodpovedá za akékoľvek škody spôsobené Predajcovi v dôsledku poškodenia alebo zničenia Predajcom poslaného Tovaru po jeho obdržaní v sklade Spoločnosti.

V prípade, že v procese spracovania daného Predajcom poslaného Tovaru tento bude zničený alebo poškodený vinou Spoločnosti, vrátane vinou zamestnanca Spoločnosti skôr, než Tovar prešiel do vlastníctva Spoločnosti, predstaviteľ  Spoločnosti zo Zákazníckeho centra sa spojí s Predajcom v rámci 24 hodín od spomenutej udalosti, aby sa dohodli o odškodnení Predajcu. Po dohode príde Predajcovi oznámenie o obojstranne dohodnutej výške odškodnenia na jeho profil na Stránke.

 1. Odškodnenie za stratené, odcudzené alebo poškodené zásielky vinou kuriéra

Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na spoločnosť okamihom prevzatia Tovaru vo forme zásielky Spoločnosťou.

Spoločnosť nezodpovedá za úplne alebo čiastočne stratený alebo odcudzený Tovar vinou kuriéra, nielen za balíky s odevmi a doplnkami odoslanými Predajcom Spoločnosti, ale ani za akékoľvek iné škody, spôsobené dopravou alebo následkom činnosti alebo nečinnosti kuriéra v súvislosti s oznámenou zásielkou zo strany Používateľa Spoločnosti. 

Nezávisle na tom, že Spoločnosť nezodpovedá za vyššie opísané okolnosti, ak vznikne niektorá z nich, Spoločnosť pomôže Predajcovi vyplatením úhrady za podmienky, že Predajca do troch dní od oznámenia o pričinených škodách zo strany Spoločnosti výslovne o to prejaví svoj záujem.

Keď Spoločnosť zistí niektorú z vyššie opísaných okolností, do 24 hodín zašle do profilu Predajcu na Stránke oznámenie, ktorým sa Predajcovi stanovuje 7-denná lehota na odoslanie výslovného vyjadrenia k danej situácii a uplatňovaným nárokom elektronickou cestou na adresu Spoločnosti,  že si praje obdržať odškodnenie za pričinené škody. V prípade, že Predajca takéto vyjadrenie v určenej lehote Spoločnosti neodošle, Spoločnosť to považuje za vzdanie sa daného práva na odškodnenie za škody spôsobené zo strany kuriéra. 

Výška odškodnenia za úplne alebo čiastočne vinou kuriéra stratené balíky s Tovarom, tak ako aj za akékoľvek iné škody, spôsobené dopravou alebo následkom činnosti kuriéra v súvislosti s oznámenou zásielkou Tovaru od Predajcu Spoločnosti je 2,50 € na kg, ale nie viac, než 25 €. za jednu zásielku.

V prípade, že obsah zásielky je vinou kuriéra čiastočne stratený, odcudzený alebo poškodený, odškodnenie sa týka chýbajúcej alebo poškodenej časti zásielky.

Odškodnenie sa vypláca do 14 dní od obdržania výslovného požiadania Predajcu o  odškodnenie. Predajcovi bude odoslané oznámenie o odškodnení v deň jeho vyplatenia.  Všetky podmienky opísané v tomto bode sa týkajú iba Produktov, ktoré v okamihu udalosti ešte neprešli do vlastníctva Spoločnosti.

 1. Ochrana osobných údajov

Spoločnosť spracúva osobné údaje v súlade s Nariadením 2016/679/EÚ o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a voľného pohybu týchto údajov a so zrušením Nariadenia 95/46/ES ( Všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Informácie o osobných údajoch, ktoré Spoločnosť spracúva a o podmienkach a spôsobe, ako môžu fyzické osoby, ktorých osobné údaje sa spracúvajú, uplatňovať svoje práva, môžete nájsť v Politike dôvernosti a cookies - https://remixshop.com/sk/site/policy-documents?type=CP .

 1. Rozhodné právo. Riešenie sporov

Tieto Podmienky sa spravujú platným právom Slovenskej republiky. Akékoľvek otázky, neupravené v týchto Podmienkach, pokiaľ to umožňuje platné právo, podliehajú platnému zákonodarstvu Bulharskej republiky.

V prípade vzniknutia sporu Spoločnosť sa snaží vždy ho riešiť priateľsky a v prípade vyčerpania všetkých možností orgán pre alternatívne riešenie sporov. Predajca, pokiaľ je spotrebiteľom, je oprávnený sa obrátiť s prípadnou sťažnosťou aj na Slovenskú obchodnú inšpekciu.

Európska komisia poskytuje platformu na mimosúdne online riešenie sporov na stránke www.ec.europa.eu/consumers/odr. Na tejto platforme nájdu Predávajúci, ktorí sú spotrebitelia zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktoré im môžu pri mimosúdnom riešení sporov poskytnúť podporu.

Ak sa nedosiahne súhlasu, každá zo strán môže predložiť spor k riešeniu  príslušnému súdu.

 1. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné podmienky platia na neurčitú dobu, kým nebudú zrušené alebo zmenené, okrem prípadov stanovených zákonom. V prípade zmien súčasných Všeobecných podmienok Spoločnosť zverejní aktualizované všeobecné podmienky prostredníctvom svojej oficiálnej Stránky.

Ak so zmenami Predajca nesúhlasí, môže Používateľ ukončiť svoju registráciu na stránke remixshop.com do jedného mesiaca od zverejnenia, a to bez udania dôvodu a bez zaplatenia kompenzácie alebo sankcie. V prípade, ak tak Predajca neurobí, budú sa naňho vzťahovať zmenené Všeobecné podmienky.

V prípade, že niektorá časť týchto Všeobecných podmienok bude vyhlásená za neplatnú, jej neplatnosť nevedie k neplatnosti ostatných ustanovení Všeobecných podmienok. Ustanovenie, ktoré bolo prehlásené za neplatné, bude nahradené príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov.

Tieto Všeobecné podmienky boli zmenené a doplnené dňa 13.10.2023 

Urobte miesto na jeseň!
Uvoľnite miesto vo Vašom šatníku,tým že pošlite nám odevy a doplnky, ktoré sa Vám nepáčia!
Predajte Remixu
×