Vzhľadom na zvýšený objem objednávok v tomto období môže dôjsť k oneskoreniu spracovania.
×
DORUČENIE ZADARMO
pre objednávky s produktom v hodnote nad 40 €.
18033 produktov pridaných dnes. Zobraziť
NAJLEPŠIE HODNOTENIE na

PODMIENKY POUŽITIA

Všeobecné podmienky používania webovej stránky www.remixshop.com

PODMIENKY POUŽITIA

Všeobecné podmienky používania webovej stránky www.remixshop.com

 1. Definície

SPOLOČNOSŤ znamená spoločnosť Remix Global EAD so sídlom a adresou vedenia
Sofia, Bulharsko, PSČ 1407, Čierny Vrch Blvd. č. 51, budova 1, poschodie 6, zapísaná v Obchodnom registri Registračnou agentúrou Bulharskej republiky s UIC 204052021.
ZOS znamená slovenský zákon č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo  poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
ZOOÚ znamená zákon č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
GDPR znamená nariadenie 2016/679/EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES.

WEBOVÁ STRÁNKA ALEBO INTERNETOVÝ OBCHOD znamená webovú stránku www.remixshop.com
Používateľ, spotrebiteľ alebo zákazník znamená akúkoľvek osobu vo veku 16 rokov alebo staršiu, používajúcu webovú stránku www.remixshop.com, ktorá vlastní bankový účet.
Tovar, výrobok, artikel alebo produkt v rámci obchodu Spoločnosti znamená Tovar z druhej ruky a/alebo Outletový Tovar (tovar už aspoň raz uvedený na trh), ktorý Spoločnosť ponúka na webovej stránke remixshop.com.
Osobné údaje znamená osobné údaje v zmysle GDPR.
PLATBA DOBIERKOU znamená hotovostnú platbu, ktorá sa poskytuje kuriérovi pri doručení tovaru.

KONEČNÁ CENA znamená cenu Tovaru v zmysle čl. 6, ods.1, písmeno „e“ smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica 1999/44/ES z r. Európskeho parlamentu a Rady a ktorým sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES vrátane všetkých daní a poplatkov a so všetkými akciami a zľavami uplatňovanými v tom čase nákupu, avšak pred uplatnením osobného zľavového kódu, za ktorý je možné Tovar zakúpiť. Konečná cena je v eurách a platí len počas obdobia príslušných akcií, zliav a kampaní. Spoločnosť si vyhradzuje právo bez upozornenia zmeniť konečné ceny Tovaru. Konečné ceny ovplyvňujú každodenne rôzne zľavy a akcie. Konečné ceny Tovaru prezentované v obchode nezahŕňajú cenu doručenia, ktorá závisí od možnosti doručenia zvolenej Zákazníkom a ktorá je uvedená v bode V. Cena doručenia.
POČIATOČNÁ CENA znamená predchádzajúcu cenu, a to cenu bez zľavy pred prvým znížením ceny v zmysle čl. 65, ods. 5 zo Zákona o ochrane spotrebiteľa (uverejnené v Úradnom vestníku č. 99 z 9.12.2005, naposledy zmenené v Úradnom vestníku č. 20 zo dňa 11.03.2022, účinné od 28.05.2022)
PRIBLIŽNÁ TRHOVÁ CENA alebo RRP (každý z týchto dvoch) v kontexte uskutočneného od Spoločnosti obchodu s použitým tovarom a outlet (tovar už aspoň raz uvedený na trh) znamená približnú pôvodnú maloobchodnú cenu položiek rovnakej kategórie, kvality a ponúkaného materiálu od iných obchodníkov pri prvom uvedení tovaru na trh v novom stave. Ak je zobrazených viac ako jedna prečiarknutá cena, prečiarknutá najvyššia cena pri položke predstavuje približnú počiatočnú maloobchodnú trhovú cenu a prečiarknutá nižšia cena predstavuje počiatočnú cenu Spoločnosti v zmysle čl. 65, ods. 5 zo Zákona o ochrane spotrebiteľa. Približná trhová cena alebo RRP nie je cenou, za ktorú Spoločnosť ponúka alebo kedy ponúkala Tovar. Spoločnosť nie je touto cenou viazaná. Zobrazenie približnej počiatočnej maloobchodnej trhovej ceny je vyjadrením presvedčenia Spoločnosti, že pre informované a rozumné rozhodnutie o kúpe Tovaru z druhej ruky alebo outlet potrebuje Užívateľ maximálne detailné znázornenie tovaru vr. o cene pri prvom uvedení príslušného tovaru na trh v novom stave. Približná počiatočná maloobchodná trhová cena môže slúžiť ako dôležitá porovnávacia zložka a v konečnom dôsledku poskytuje používateľovi jasnosť o tom, aké ziskové je nakupovať použitý tovar alebo outletovú módu. Aj keď Spoločnosť uznáva, že tvorba cien nie je exaktná veda, snaží sa poskytovať spravodlivé a presné informácie o približnej počiatočnej trhovej cene. Uvedené odhadované počiatočné maloobchodné trhové ceny určuje skúsený tím obchodníkov, ktorí monitorujú trhové ceny značiek a štýlov predávaných spoločnosťou. Remix však nezodpovedá za presnosť týchto cien, pretože trh je dynamický a mimoriadne rôznorodý vzhľadom na rôzne trhy podľa území, ročných období a špecifických marketingových ukazovateľov.
Ak je približná počiatočná trhová cena dôležitým faktorom pri rozhodovaní spotrebiteľa o kúpe, Spoločnosť odporúča vykonať vlastný porovnávací prieskum trhu o cenách.

  II. Všeobecné informácie

Táto webová stránka je majetkom spoločnosti Remix Global EAD, s centrálou a sídlom v Sofia, PSČ 1407,  Bul. Čierny vrch 51, Budova 1, poschodie  6., Bulharsko, zapísanej v obchodnom registri pod č. UIC 204052021, IČ DPH BG204052021, tel. číslo: +421233329977, e-mail: sk@remixshop.com.

Všetok obsah na tejto webovej stránke je predmetom autorských práv a majetkom Spoločnosti. Nič, čo je uvedené na tejto webovej stránke, by sa nemalo považovať za udelenie súhlasu alebo povolenia na používanie akéhokoľvek obrázku, ochrannej známky, loga alebo inej informácie z tejto webovej stránky. Kopírovanie alebo sťahovanie informácií z tejto webovej stránky nezakladá akýkoľvek prevod autorských práv na takéto informácie. Spoločnosť môže pravidelne meniť obsah tejto webovej stránky.

Používanie, kopírovanie a distribúcia akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu Spoločnosti sú zakázané. Odkazy na túto stránku sú povolené iba so súhlasom Spoločnosti, s výnimkou odkazov na časť BLOG. Spoločnosť používa články a fotografie vyhotovené jej zamestnancami, ktoré sú predmetom autorských práv, ako aj články a fotografie vyhotovené tretími stranami, ku ktorým vzniklo právo používania vhodným spôsobom. Zverejňovanie a používanie fotografií, citácií článkov a článkov v časti BLOG, ktoré sú predmetom autorských práv na stránke, je povolené, iba s uvedením autora prostredníctvom aktívneho odkazu na pôvodný článok/fotografiu v časti BLOG.

III. Registrácia

Registrácia na tejto webovej stránke je dobrovoľná a bezplatná. Registrácia sa vyžaduje iba na účely objednávania výrobkov z internetového obchodu. Používatelia si môžu webovú stránku prezerať voľne, bez akejkoľvek potrebnej registrácie. Polia, ktoré je potrebné vyplniť pri registrácii, sú označené hviezdičkou (*). Po úspešnej registrácii dostane používateľ potvrdenie elektronickou poštou, pričom si následne musí aktivovať svoju registráciu kliknutím na odkaz v takomto e-maile. Všetci zákazníci tejto webovej stránky musia vlastniť bankový účet.

IV.Produkty a informácie

Prostredníctvom elektronickej objednávky z webovej stránky sa dá nakupovať iba tovar, ktorého pridanie do košíka používateľa umožňuje systém, a to podľa mechanizmu prevádzky obchodu, ktorý je popísaný v časti „Ako nakupovať“ na tejto webovej stránke. Kompletné informácie týkajúce sa položiek, ktoré internetový obchod ponúka na predaj, a to najmä zloženie produktov, veľkosť a iné údaje, sú popísané výrobcom na visačkách výrobkov. Spoločnosť predáva predovšetkým použité šatstvo a doplnky, ktoré sa nenakupujú priamo od výrobcu tovaru, a preto spoločnosť nemôže garantovať pravosť výrobkov.

Výrobky sa na stránku pridávajú každý deň v dvoch kampaniach - o 9:00 hod. a o 15:00 hod.

Registrovaní používatelia môžu pridávať výrobky do časti „Obľúbené položky”, kde môžu ľahko sledovať ich cenu a konkurenciu existujúcu pre každú položku (počet ostatných používateľov, ktorí pridali položku do „Obľúbených položiek“).

Výrobky sú označené značkou 5* až 3*. 5* znamená secondhandovú položku alebo novú položku s visačkou, položku, ktorá nemá žiadne stopy po používaní. Značka 4* označuje výrobok, ktorý má mierne stopy po používaní, ale zasluhuje si druhú šancu (chyby popisujeme). Značkou 3* sa označujú výrobky s výraznejšími chybami. Výrobky označené značkou 3* vkladáme zriedkavo, pokiaľ nejde o značkové položky alebo výberové kúsky luxusných značiek, ktoré by ľudia ešte ocenili.

Je možné vytvoriť a uložiť Osobné filtre, napr. filter s názvom „Môj tovar” môže zahŕňať: Hlavnú kategóriu - Dámske, Podkategórie – Šaty a košele, Farby – modrá a biela, Veľkosť - S a M. Po každom prihlásení používateľa každý osobný filter zobrazí priehradku s počtom výrobkov zodpovedajúcich kritériám filtra, ktoré boli pridané online a sú k dispozícii na nákup odvtedy, ako používateľ naposledy navštívil webovú stránku.

V. Ceny doručenia

Všetky ceny na tejto webovej stránke sú uvedené v eurách (EUR) a platia len počas obdobia príslušných akcií, kampaní, zliav. Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek ich bez oznámenia zmeniť.

Ceny uvádzané v internetovom obchode sú konečné a zahŕňajú všetky dane, vrátane nákladov na dopravu, ktoré závisia od možnosti doručenia vybranej Objednávateľom. Ceny za doručenie sa uvádzajú samostatne pred potvrdením objednávky – 4,00 EUR za štandardné dodanie bez dobierky a 6,00 EUR za štandardné dodanie s platbou dobierkou.

VI. Objednávky

Objednávky môžu zadávať iba registrovaní Používatelia, ktorí akceptovali Všeobecné podmienky používania webovej stránky www.remixshop.com. Všetky faktúry sú vystavované v eurách. Konečné termíny pre doručenie objednávok závisia od spoločnosti Slovak Parcel Service s.r.o. - poskytovateľa kuriérskych služieb – partnera Spoločnosti. Možnosti doručenia môžu byť kedykoľvek zmenené Spoločnosťou a budú deklarované v týchto podmienkach a na webovej stránke v časti „Ako nakupovať“.

V prípade, že používateľ, ktorý objednávatovar od Spoločnosti nebýva ani nie je usadený na Slovensku,a na území iného členského štátu Európskej únie a chce dostať objednanépoložky v tomto druhom štáte, mal by brať do úvahy nasledovné: Spoločnosť dodáva tovar len v Bulharsku, Grécku, Rumunsku, Poľsku, Českej republike, na Slovensku, v Maďarsku, Rakúsku a Nemecku, takže spoločnosťmôže splniť doručenielen na adresu na území niektorej z týchto krajín, alebo zákazník musí zabezpečiť samostatne a vlastnými prostriedkami cezhraničnúdodávku tovaru, pokiaľ sa jedná o členský štát, na ktorom území spoločnosť nevykonáva doručenie. Vo vyššie uvedených prípadoch musí používateľ kontaktovať obchodníka na sk@remixshop.com

AKO A KEDY ODLOŽIŤ SPRACOVANIE OBJEDNÁVOK A ZLÚČIŤ ICH TAK, ABY BOLI DORUČENÉ SPOLU?

Spracovanie vašich objednávok môžete odložiť o 6 hodín, 1 deň alebo 3 dni, ak ste si za spôsob platby vybrali platbu dobierkou. Lehota odkladu sa počíta od momentu, kedy vyplníte svoju prvú objednávku.

Odložením spracovania objednávok umožníte zlúčenie všetkých vašich nespracovaných objednávok (pri ktorých bol vybraný ten istý spôsob platby )a zaplatenie iba jedného poplatku za dodanie kuriérom za všetky spolu.

DÔLEŽITÉ: Zlúčenie objednávok môžete vykonať iba vy, a to v Nákupnej taške v Kroku 3 tak, že si vyberiete možnosť odložiť spracovanie objednávky. Spracovanie objednávok sa nedá odložiť telefonicky ani prostredníctvom inej žiadosti adresovanej našej službe zákazníkom. Iba nespracované objednávky s rovnakým spôsobom úhrady sa dajú odložiť a zlúčiť.

Pre zjednodušenie sa vaše objednávky zlúčia vždy aj bez vašej výslovnej žiadosti za predpokladu, že sú splnené nasledovné tri podmienky: (1) spôsoby úhrady objednávok sú totožné; (2) objednávky sú nespracované (nespracované sú určite v prípade, ak bolo ich spracovanie odložené) a (3) dodacie adresy objednávok sú totožné. 

Nižšie uvádzame podrobnosti takéhoto postupu:

1.Ak chcete urobiť prvú odloženú objednávku, musíte označiť možnosť „ÁNO“ v časti „Chcel(a) by som odložiť spracovanie objednávky, aby sa dala zlúčiť s ostatnými objednávkami.“ v kroku 3 Nákupnej tašky.
2.Počas každej z vašich ďalších objednávok by v Kroku 3 Nákupnej tašky mala byť v tomto poli automaticky označená možnosť „ÁNO“ a objednávky sa zlúčia.
3.Ak si viackrát zmeníte svoje spôsoby úhrady, na konci je potrebné prezrieť si časť „Chcel(a) by som odložiť spracovanie objednávky, aby sa dala zlúčiť s ostatnými objednávkami.” a ak to bude potrebné, znova označiť možnosť „ÁNO“.
4.Pri každej z vašich ďalších objednávok musíte dať pozor na to, či je označená možnosť „ÁNO“, aby ste si mohli zlúčiť objednávky. Ak zvolíte možnosť „NIE“, potom budú objednávky zlúčené, ale odloženie sa zruší, pričom všetky objednávky do toho momentu budú spracované a vám odoslané v ten istý deň.

Odloženie spracovania objednávky môžete zastaviť v ktoromkoľvek momente v časti Profil>Objednávky kliknutím na príkaz Zastaviť odloženie spracovania vedľa vašej objednávky. Takto budú vaše objednávky spracované a vám odoslané. Môžete odložiť a zlúčiť len nespracované objednávky s rovnakým spôsobom platby a rovnakou adresou doručenia.Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť Vašu objednávku v prípade vzniknutia technickej chyby pri zverejnení položky. V tomto prípade spoločnosť okamžite vráti sumy, ktoré používateľ zaplatil za položky, v súvislosti s ktorými došlo k technickej chybe.

VII. Platba

Používatelia môžu uhradiť cenu objednaného Tovaru tak, že si vyberú jednu z týchto možností doručenia a úhrady:

1) platba dobierkou (kuriér dostane peniaze po doručení)
2) platby prostredníctvom aplikácie Virtuálna peňaženka na vašej webovej stránke (do Virtuálnej peňaženky sa pripisujú zdroje v dôsledku refundácie vrátených výrobkov)
3) prostredníctvom online POS terminálu, ktorý zabezpečí a certifikuje spoločnosť PayU, prostredníctvom karty Visa, Visa Electron, Maestro, alebo MasterCard.

Na www.remixshop.com je možné platiť kartami Visa, Visa Electron, MasterCard alebo Maestro. Všetky elektronické platby kartou sa uskutočňujú prostredníctvom systému a na webe PayU (https: //.payu.com/). V súlade s tým platia podmienky platby PayU pri platbe kartou. Používateľ môže vykonávať platby kartou bez zadávania údajov o karte pri každom nákupe. Na základe výslovného súhlasu používateľa sa vygeneruje token (identifikátor virtuálnej karty) na základe údajov poskytnutých Používateľom PayU. Pri výbere použitia Tokenu sa vykonajú všetky potrebné technické a organizačné opatrenia na ochranu zadaných údajov. Súhlas s použitím tokenu na platby je možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom sekcie „Nastavenia“ v profile používateľa, ako aj prostredníctvom kontaktu s PayU. V prípade problémov s platbami môžete podať sťažnosti na PayU. Úplné informácie o popísaných postupoch možno získať na www.payu.com. Informácie o Vašich osobných údajoch nájdete v našej Politike dôvernosti a cookies.

Ak je Váš účet  v inej mene ako euro, môže byť účtovaný inú cieľovú cenu, ako cena uvedená na našich stránkach, v dôsledku rozdielu vo výmennom kurze banky. Môžu byť predmetom poplatkov za transakcie v cudzej mene. Obráťte sa na svoju banku alebo u svojho operátora kreditnej karty. Nenesieme zodpovednosť za výmenný kurz a akýchkoľvek poplatkov Vášho bankového účtu alebo kreditnej karty, ktoré Vaša banka môže účtovať. Spoločnosť neukladá akékoľvek informácne, kreditné a debetné karty pre platbu a osobných účtoch klientov.

Ak si používateľ zvolí možnosť doručenia kuriérom a platby pri doručení, musí uhradiť cenu objednaných položiek plus cenu za doručenie kuriérovi v momente preberania tovaru.

Bez ohľadu na spôsob platby, všetky platby musia byť realizované výlučne v eurách (EUR). Akceptovaním týchto podmienok Používateľ udeľuje svoj výslovný a bezpodmienečný súhlas s tým, že vopred uhradí celú predajnú cenu Spoločnosti za tovar objednaný prostredníctvom internetového obchodu. Používateľ dostane spolu s tovarom aj faktúru, v ktorej budú vymenované objednané výrobky, ich predajná cena a cena za doručenie. Keď je platba realizovaná ako platba pri doručení, spotrebiteľ vyplatí kuriérovi čiastku rovnú celkovej splatnej čiastke (vrátane ceny objednávky a prepravných nákladov), ktorá je uvedená v potvrdení o spracovaní a prijatí (ktorým sa potvrdzuje doručenie tovaru kuriérom Objednávateľovi), ktoré slúži ako potvrdenie príjmu. Podpísaním potvrdenia o spracovaní a prijatí Objednávateľ poveruje kuriéra, aby postúpil Spoločnosti v jeho mene a na náklady Spoločnosti čiastku predstavujúcu kúpnu cenu dodanej objednávky.

Ak sa používateľ rozhodne pre platbu online bankovým prevodom, môže to urobiť prostredníctvom systému PayU pomocou svojho bankového účtu po registrácii na strankách Spoločnosti.

5.1. Spoločnosť neuchováva žiadne informácie o kreditných a debetných kartách a osobných platobných účtoch klientov. Za účelom vykonánia platby Spoločnosť poskytuje údaje klientov spoločnosti PayU.Preto platia podmienky spoločnosti PayU (dostupné na stránke www.payu.pl). Každý používateľ ich musí akceptovať pri vykonávaní platby.

VIII. Zmluva

Zmluva uzatvorená na diaľku medzi Spoločnosťou a Používateľom je uzatvorená od momentu potvrdenia konkrétnej objednávky Spoločnosťou. Pri spracovávaní objednávok dostanú objednávatelia potvrdenie o prijatí ich objednávky prostredníctvom elektronickej pošty. Spoločnosť je pred doručovaním objednaného tovaru oprávnená telefonicky kontaktovať objednávateľa a požiadať ho o uvedenie informácií o zmluve a/alebo dodávke.

Spoločnosť nezodpovedá za porušenie zmluvy v prípadoch, keď Používateľ uviedol nesprávne, neúplné a/alebo nepresné osobné informácie, vrátane takých prípadov, kedy uviedol neúplnú, nepresnú alebo fiktívnu adresu alebo telefón.

Používateľ je povinný chrániť dôvernosť svojho používateľského mena a hesla, ktoré použil na registráciu na tejto webovej stránke. Spoločnosť bude považovať každú objednávku odoslanú prostredníctvom internetového obchodu za štandardnú, ak bude použité používateľské meno a heslo, ktoré systém akceptoval, platné, bez ohľadu na to, či ich používa osoba iná ako majiteľ.

Ak sa objednávateľ rozhodne zaplatiť za tovar pri doručení, zmluva uzatvorená na diaľku sa považuje za zrušenú, keď:

- Objednávateľ neuhradí kuriérovi faktúru pri doručení.
- Objednávateľ uviedol nepravdivú alebo nepresnú adresu alebo zároveň nie je na takejto adrese v deň doručenia a neodpovedá na telefónnom čísle uvedenom ako kontaktnom, aby sa dohodol s kuriérom na procese doručenia.

IX. Doručenie objednaného tovaru

Doručenie tovaru objednaného prostredníctvom internetového obchodu vykonávajú kuriéri.

Dodávky sa vykonávajú iba na geografickom území Slovenskej republiky. Príjemca po doručení podpíše nákladný list, ktorom klient potvrdí správne zrealizovanie objednávky a doručenie tovaru.

Doručenie sa vykonáva v lehotách popísaných pod každým výrobkom na webovej stránke v časti Doručenie. Spoločnosť si vyhradzuje právo predĺžiť za výnimočných okolností dodaciu lehotu po bezodkladnom informovaní používateľa.

Tovar sa dodáva príjemcom osobne oproti podpisu, pričom väčšie položky (podľa uváženia osoby vykonávajúcej dodávku) sa doručujú ku vchodu do budovy. V prípade, ak je osobná dodávka tovaru adresátovi nemožná alebo zložitá, zásielky sa doručujú nasledovne: 1. Na pracovnú adresu – osobe s prácou na tej istej adrese, s uvedením mena osoby preberajúcej zásielku. 2. Na domácu adresu –  členovi domácnosti, s uvedením mena osoby preberajúcej zásielku. Ak sa dodávka stane nemožnou bez zavinenia na strane Spoločnosti alebo Kuriéra, osoba vykonávajúca dodávku kontaktuje Objednávateľa na uvedenom kontaktnom telefónnom čísle s cieľom zistiť, z ktorej kancelárie Kuriéra si Objednávateľ môže dodávku prevziať. Ak sa dodávka stne nemožnou bez zavinenia na strane Spoločnosti alebo Kuriéra a zároveň nie je možné nadviazať s objednávateľom kontakt, zmluva uzatvorená na diaľku sa automaticky ruší.

X. Vrátenie a reklamácia objednaného tovaru

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy a vrátiť tovar objednaný zo stránky remixshop.com bez uvedenia akéhokoľvek dôvodu, bez akéhokoľvek postihu, pokuty alebo iných dodatočných nákladov, a to do 14 dní od dátumu doručenia objednaného tovaru. Spoločnosť poskytne Objednávateľovi štandardný formulár pre uplatnenie práva odstúpiť od zmluvy v súlade s Prílohou č. 3 ZOS TU .

Keď si Objednávateľ uplatní svoje právo odstúpiť od zmluvy, musí zaslať alebo doručiť tovar späť Spoločnosti bez zbytočného odkladu, a najneskôr do 14 dní od dátumu doručenia svojej objednávky podľa čl. 50, bod 2 zo Zákona o ochrane spotrebiteľa. Takýto konečný termín sa považuje za dodržaný v prípade, č objednávateľ zašle alebo doručí tovar späť Spoločnosti pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Spoločnosť môže zadržať refundáciu Objednávateľovi, až dokým neprijme tovar alebo dokým objednávateľ neposkytne dôkaz o tom, že bol tovar odoslaný späť, podľa toho, ktorý z týchto dvoch prípadov nastal skôr. Vrátené produkty by mali byť zaslané spoločnosti na adrese: obec Ravno Pole, ul. Verila 34A, Bulharsko.

Ak si objednávateľ uplatní svoje právo odstúpiť od zmluvy v zmysle čl. 8 (1) ZOS, Spoločnosť vráti objednávateľovi hodnotu vráteného produktu a prevezme náklady na kuriéra za najlacnejší druh štandardnej dopravy ako aj bankové poplatky, a Objednávateľ zaplatí hodnotu dopravy a posielania vrateného produktu. Spoločnosť používa kurýrske služby spoločnosti Slovak Parcel Service, a objednánie kuriéra na vrátenie produktu sa môže vyskytnúť od každého objednávateľa v jeho profile. V tomto prípade náklady  na vrátenie, ktoré mali byť zaplatené od objednávateľa, závisia od hmotnosti vrátených produktov a sú tvorené takto:

- pri hmotnosti vráteného produktu / vratených produktov do 3 kg – 4,00 eur
- pri hmotnosti vráteného produktu / vrátených produktov viac ako 3 kg – 4,00 plus 1,50 eur pre každý začatý kilogram nad 3 kg

Spoločnosť nie je povinná preplatiť ďalšie náklady za doručenie tovaru v prípade, ak si Objednávateľ výslovne zvolil spôsob doručenia tovaru iný ako najlacnejší typ štandardného doručenia ponúkaného Spoločnosťou.

Keď si Objednávateľ objednal viac ako jednu položku/produkt, pričom si uplatnil právo odstúpiť od zmluvy v zmysle čl. 8 (1) ZOS iba pre jeden produkt a vráti iba ten, zmluva medzi ním a Spoločnosťou je i naďalej platná pre ostatné produkty, Objednávateľ prevezme náklady na doručenie a vrátenie produktu podľa opisu v predchádzajúcom odseku a Spoločnosť je povinná preplatiť cenu vrátenej položky a bankové náklady. Na vrátenie produktov prostrednictvom spoločnosti Slovak Parcel Service, používateľ musí:

(1) Prihlásiť sa do svojho profilu v sekcii „Vrátenie tovaru“ a vybrať si spomedzi produktov v lehote určenej na vrátenie tie, ktoré chce vrátiť. Takéto produkty môžu byť z rôznych objednávok.
(2) Postupovať podľa krokov uvedených v sekcii „Vrátenie tovaru“ a dokončiť vrátenie, čím sa automaticky vygeneruje príkaz pre kuriéra, aby sa dostavil a prevzal označené produkty. Cena kuriérskej služby na vrátenie závisi od hmotnosti výrobku, ktorý sa má vrátiť, ako je uvedené vyššie. Cena je fixná pri dodávke na akékoľvek miesto v rámci Slovenskej republiky. Používateľ ju uvidí v druhom kroku “Vrátenie tovaru”.
- V ďalšom kroku 3 používateľ vyberá možnosť refundácie – bankovým prevodom (musí zadať IBAN účtu, na ktorý chce, aby boli peniaze poslané) alebo prostredníctvom Virtuálnej peňaženky.

Bez ohľadu na spôsob platby klientom pri objednávaní, a to aj v prípade, ak Objednávateľ platí za tovar pri doručení, objednávateľ súhlasí, že čiastka je vrátená Objednávateľovi bankovým prevodom alebo prostredníctvom Virtuálnej peňaženky, a to podľa želania klienta.

- Taktiež v kroku 3 vyberte miesto, z ktorého má kuriér vyzdvihnúť výrobky. Kliknutím na zelené tlačidlo „Vytvoriť“ Objednávateľ úspešne zavŕši proces vrátenia a automaticky požiada kuriéra zo spoločnosti Slovak Parcel Service s.r.o. Informácie o žiadosti nájdete v časti Profil > Vrátiť> Vrátené.

(3) Vrátiť produkt(y) kuriérovi. Spoločnosť by mala dostať produkt s jeho pôvodnou škatuľou/pôvodnou etiketou na obale, dokladmi o prevzatí a inými prípadnými podkladmi, bez akéhokoľvek náznaku, že bol tovar používaný Objednávateľom, poškodený alebo s ním bolo inak nakladané.

Produkt môže byť vrátený od Objednávateľa aj bez použitia žiadosti o kuiréra zo spoločnosti Slovak Parcel Service v svojom profile na stránke, využitím osobného podania priamo na jednej z pobočiek spoločnosti Slovak Parcel Service alebo iného kuriéra / licenčného poštového operátora a vykoná sam vrátenie. V prípade, že Objednávateľ využil osobné podanie priamo na jednej z pobočiek Slovak Parcel Service, bez toho aby objednal kuriéra vo svojom profile, Slovak Parcel Service nebude účtovať vrátenie zásielky. Tým sa neodmieta fakt, že náklady na dopravu hradí Objednávateľ. Vyše uvedené náklady na vrátenie sa odpočítaju priamo z čiastky, ktorú by Spoločnosť mala uhradiť zákazníkovi. V prípade, že Objednávateľ vráti tovar iným kuriérom / licenčným poštovým operátorom, bude platiť vrátenie na vlástne náklady, podľa tarifu vybraného kuiréra / licenčného poštového operátora.

Otázky ohľadom nárokov a poradenstva pri vracaní tovaru môžete adresovať na: sk@remixshop.com prípadne +421233329977.

Používateľ je povinný uchovávať prijatý tovar a zabezpečiť zachovanie jeho kvality. Jeho celistvosť a dané visačky nesmú byť poškodené.

V prípade, že Objednávateľ nedodrží ktorúkoľvek z týchto podmienok, Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť prevzatie vráteného tovaru, a teda nevrátiť čiastku uhradenú Používateľom.

Objednávateľ je oprávnený prijať iba hodnotu vráteného tovaru, ktorú zaplatil v čase jeho nákupu.

Objednávateľ je oprávnený uplatniť si nárok vyplývajúci z toho, že tovar nezodpovedá zmluvným podmienkam, keď boli pri doručení zistené pri prvom preskúmavaní odchýlky od zmluvy.

Pri vystavovaní reklamácie tovaru si Používateľ môže nárokovať refundáciu za výmenu tovaru za iný kompatibilný so Zmluvou alebo zľavy.

Reklamácia sa predkladá Spoločnosti alebo oprávnenej osobe elektronickou poštou na adresu sk@remixshop.com. Pri evidencii reklamácie je Používateľ povinný uviesť predmet reklamácie, jeho preferovaný spôsob uspokojenia nároku respektíve veľkosť nárokovanej čiastky a svoju kontaktnú adresu.

Pri predkladaní reklamácie Používateľ musí nevyhnutne priložiť podklady, ktoré osvedčujú takýto nárok:

1.potvrdenie alebo faktúru;
2.protokoly alebo dokumenty osvedčujúce súlad zmlúv o dodávke tovaru alebo služieb;
3.iné podklady určujúce nárok z hľadiska dôvodov a výšky.

V prípade, že objednávateľ zistí zjavné chyby v tovare, môže takéto položky vrátiť a vyžiadať si peniaze späť. Reklamácie musia byť podané čo najskôr po zistení chyby, do dvoch rokov od doručenia, keď je chybný tovar nový a do jedného roka, keď je chybný tovar secondhandový, ale najneskôr do dvoch mesiacov od zistenia nesúladu s dohodou. V prípade vrátenia tovaru znáša náklady na doručenie Spoločnosť.

Objednávateľ si nemôže nárokovať refundáciu alebo zníženie ceny tovaru, keď Spoločnosť súhlasila s výmenou Objednávateľovho tovaru za nový do jedného mesiaca od predloženia reklamácie Používateľom.

Spoločnosť ponúka predovšetkým secondhandový kusový tovar, takže nie je možné vymeniť vrátenú položku za presnú takú istú. Rovnako platí, že v prípade reklamácie Spoločnosť môže vrátiť cenu uhradenú objednávateľom, a to podľa postupu uvedeného vyššie. Ak chce Objednávateľ vymeniť vrátený tovar za iný, výmena sa uskutoční naplnením Objednávateľovej Virtuálnej peňaženky – funkcia na webovej stránke remixshop.com, kde spoločnosť www.remixshop.com umožňuje objednávateľom použiť čiastku uhradenú Objednávateľom za vrátený produkt na kúpu iného produktu.

Spoločnosť vráti Objednávateľovi uhradenú čiastku čo najskôr, a najneskôr do 14 dní po prijatí vrátenia tovaru. Spoločnosť www.remixshop.com vráti čiastku, ktorú objednávateľ zaplatil za objednaný tovar (hodnota produktu a hodnota doručenia v prípade, že je vybraný najlacnejší štandardný spôsob doručenia):

- bankovým prevodom na Objednávateľov bankový účet (IBAN),
- vo Virtuálnej peňaženke, ak o to Objednávateľ výslovne požiada
- V prípade, ak Objednávateľ zaplatil za tovar pri doručení, čiastka bude klientovi refundovaná/vrátená bankovým prevodom/alebo Virtuálnou peňaženkou podľa výslovnej preferencie Objednávateľa.

Ustanovenia tohto oddielu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy na diaľku sa nevzťahujú na dodávku spodného prádla a / alebo plaviek z dôvodov hygieny a / alebo ochrany zdravia.

ČO JE TO VIRTUÁLNA PEŇAŽENKA

Virtuálna peňaženka je služba, ktorú spoločnosť www.remixshop.com ponúka všetkým registrovaným používateľom.

Objednávateľ môže vo Virtuálnej peňaženke nazhromaždiť čiastku, ktorá má byť použitá na online nakupovanie, celkom alebo čiastočne pri jednej objednávke.

Peniaze sa akumulujú vo Virtuálnej peňaženke:

- Ak nastane situácia,  kedy dochádza k vráteniu / odmietnutí – na výslovnú žiadosť Objednávateľa o refundáciu vo Virtuálnej peňaženke
- Prijatie bonusu alebo kompenzácie z akcie Objednávateľom.

- Po prijatí príjmu z predaja pri použití služby "Predajte Remixu".

AKO SA DOSTANEM DO SVOJEJ VIRTUÁLNEJ PEŇAŽENKY

1.Prihlásiť se
2.Profil >Nastavenia>Virtuálna peňaženka

AKO POUŽÍVAŤ MÔJ VIRTUÁLNY ZOSTATOK PRI NAKUPOVANÍ

- Ak chcete použiť prostriedky vo vašej Virtuálnej peňaženke, musíte sa prihlásiť do vášho účtu a zadať objednávku. Čiastka vo Virtuálnej peňaženke sa automaticky zníži o čiastku splatnú za danú objednávku:
- Ak je čiastka vašej objednávky nižšia ako čiastka vo Virtuálnej peňaženke, zvyšný zostatok sa môže použiť na budúce objednávky;
- Ak je čiastka vašej objednávky vyššia ako čiastka vo Virtuálnej peňaženke, rozdiel sa dá uhradiť buď elektronicky alebo platbou pri doručení kuriérovi.

Ak chcete skontrolovať akumulované čiastky vo Virtuálnej peňaženke, choďte na Profil> Nastavenia > Virtuálna peňaženka.

Akumulovanú čiastku vo Virtuálnej peňaženke môžete použiť pri kroku 3 objednávky> Platba. V prípade, ak je čiastka vo vašej Virtuálnej peňaženke dostatočná na zaplatenie časti objednávky alebo celej objednávky, za preferovaný spôsob platby alebo čiastkovej platby objednávky sa automaticky zvolí možnosť Virtuálna peňaženka.

Ak na zaplatenie vašej objednávky nechcete použiť celú čiastku dostupnú vo Virtuálnej peňaženke:

- V časti Košík > Platba vpíšte čiastku z časti Virtuálna peňaženka, ktorú použijete pre objednávku v poli „Zadať čiastku“ a potom kliknite na tlačidlo „Použiť“;
- Potom zvoľte spôsob platby pre zostávajúcu čiastku vašej objednávky.

DÔLEŽITÉ: Aby bolo možné skombinovať spracovanie a doručenie objednávok pri platbe celej sumy objednávky alebo jej časti prostredníctvom Virtuálnej peňaženky, platba všetkých ďalších objednávok musí byť zrealizovaná aj kartou prípadne pomocou bankového účtu.

- Dokončite objednávku kliknutím na tlačidlo „Objednať“.

Ak nechcete použiť prostriedky z Virtuálnej peňaženky na úhradu vašej objednávky:

- V časti Košík> Platba kliknite na tlačidlo „Vymazať“;
- Potom zvoľte spôsob platby pre vašu objednávku (napr. platba pri doručení alebo kartou);
- Dokončite objednávku kliknutím na tlačidlo „Objednať“.

Vždy, keď Objednávateľ požiada, aby mu boli vrátené prostriedky akumulované vo Virtuálnej peňaženke, môže vybrať túto možnosť v sekcii “Virtuálna peňaženka” vo svojom profile a musí zadať čislo svojho účtu.

 1. Predajte svoje šatstvo a doplnky Spoločnosti.

XII. Ochrana súkromia

Spoločnosť spracúva osobné údaje v súlade s nariadením 2016/679 / EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení Smernice 95/46 / ES. Informácie o osobných údajoch spracovaných spoločnosťou a o podmienkach, na základe ktorých sú spracovávané údaje o fyzických osobách a ich právach, sa nachádzajú v Pravidlách ochrany osobných údajov a v Zásadách Cookie.

XIII. Iné 

Spoločnosť sa zaviazala, že bude poskytovať iba tovar prezentovaný na webovej stránke, a to tak, ako je prezentovaný. Všetky informácie uvedené na tejto webovej stránke, a to najmä dizajn, dostupnosť a ceny položiek, platia výlučne v čase ich prezentácie, pričom Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek ju bez oznámenia zmeniť. Objednávateľ zodpovedá za pravidelnú kontrolu podmienok používania a uvedených informácií o cenách, dostupnosti a iných skutočnostiach.

Ak sa používateľ dobrovoľne prihlásil na odber informačného bulletinu, Spoločnosť je oprávnená zasielať informačný bulletin na poskytnutú adresu elektronickej pošty. Používateľ sa môže kedykoľvek odhlásiť z prijímania e-mailov prostredníctvom svojej profilovej stránky na webovej stránke alebo pomocou odkazu „Zrušiť odber“, ktorý je súčasťou informačného bulletinu.

Používateľské Profily, ktoré porušujú podmienky používania internetového obchodu, ako aj profily používateľov, ktorí ich používajú na iné účely, môžu byť vymazané. Používateľom, ktorí sústavne nepožadujú alebo odmietajú (s výnimkou prípadov odstúpenia podľa odseku X týchto Všeobecných podmienok) objednávky s platbou dobierkou, môže Spoločnosť dočasne alebo trvalo obmedziť zadávanie objednávok na tejto webovej stránke iba prostredníctvom elektronickej platby. Na účely tohto ustanovenia sústavne znamená tri alebo viac nenárokovaných/odmietnutých (s výnimkou prípadov odstúpenia podľa odseku X týchto Všeobecných podmienok) objednávok, bez ohľadu na to, či ide o po sebe nasledujúce objednávky alebo nie a bez ohľadu na pravidelnosť a hodnotu každej z takýchto objednávok. Spoločnosť má práva uvedené vyššie aj v prípadoch, kedy má spotrebiteľ nenárokovanú/odmietnutú (s výnimkou prípadov odstúpenia podľa odseku X týchto Všeobecných podmienok) objednávku vo výške viac ako 250 EUR.

Tieto podmienky sa vzťahujú na predaj tovaru koncovým zákazníkom na osobné použitie. Ak chcete od nás nakupovať tovar prostredníctvom osôb alebo subjektov na účely ďalšieho predaja, kontaktujte nás, prosím, na adrese sk@remixshop.com, kde dostanete individuálnu ponuku.

Spoločnosť ponúka výrobky na území iných členských štátov EÚ, pričom je možné, že cena položky môže byť v rôznych členských štátoch rôzna, a to v závislosti od nákladov na spracovanie a dopravu objednávok.

Pre akékoľvek nevysporiadané nároky podľa týchto podmienok platia platné ustanovenia právnych predpisov Slovenskej republiky.

Spoločnosť sa vždy usiluje riešiť spory zmierom, ale ak boli vyčerpané všetky možnosti, spory bude riešiť príslušný súd alebo budú riešené prostredníctvom online platformy EÚ na riešenie sporov medzi obchodníkmi a spotrebiteľmi: ec.europa.eu/ odr.

Orgány na alternatívne riešenie sporov sú:

Slovenská obchodná inšpekcia 

http://www.soi.sk

 

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S) Poprad 

http://www.sospotrebitelov.sk

 

Združenie sociálno-právne poradenstvo pre každého 

http://mediacnecentrummagnolia.sk/

Spoločnosť nezodpovedá za žiadne chyby, ktoré môžu z akéhokoľvek dôvodu vzniknúť na webovej stránke, vrátane tých, ktoré boli spôsobené zmenami, úpravami, medzinárodnými výpadkami internetu alebo z iných technických príčin.

Tieto všeobecné podmienky platia na dobu neurčitú, do ich zrušenia alebo zmeny, okrem prípadov ustanovených zákonom. V prípade zmien týchto všeobecných obchodných podmienok Spoločnosť zverejňuje aktualizované Všeobecné obchodné podmienky na svojej oficiálnej webovej stránke.

Ak so zmenami nesúhlasí, môže Používateľ ukončiť svoju registráciu na stránke remixshop.com do jedného mesiaca od zverejnenia, a to bez udania dôvodu a bez zaplatenia kompenzácie alebo sankcie. V prípade, že tak Užívateľ neurobí, budú sa naňho vzťahovať zmenené Všeobecné obchodné podmienky.

Spoločnosť si vyhradzuje právo zverejniť bannery akéhokoľvek druhu a/alebo odkazy na akúkoľvek časť webovej stránky v zmysle zákona.

  

VŠEOBECNÉ PODMIENKY SLUŽBY „PREDAJTE REMIXU“

Všetky pojmy a z nich odvodené výrazy v týchto všeobecných podmienkach pre službu „Predajte Remixu“ sa budú používať a vysvetľovať v súlade s následujúcimi definíciami:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY alebo PODMIENKY – tieto všeobecné podmienky pre službu „Predajte Remixu“.

SPOLOČNOSŤ - Remix Globul EAD s centrálou a sídlom v Sofia, PSČ 1407, Bul. Čierny vrch 51, Budova 1, poschodie 6, Bulharsko,  zapísaná do Obchodného registra a Registra neziskových právnických osôb pod č. UIC 204052021, IČ podľa Zákona o DPH BG204052021, tel. číslo: +421233329977, adresa internetovej stránky: remixshop.com, adresa elektronickej pošty: sk@remixshop.com.

STRÁNKA – elektronický obchod prístupný na internetovej stránke remixshop.com

PREDAJCA – fyzická osoba, ktorá zodpovedá požiadavkám Zákona o ochrane používateľov,  a ktorá dosiahla veku 16 rokov, má bankový účet a prijala uvedené všeobecné podmienky.

KÚPNO-PREDAJNÁ ZMLUVA alebo iba PREDAJ – diaľkovo uzavretá zmluva o predaji tovaru  Spoločnosti-kupujúci od Predajcu – fyzická osoba.

TOVAR alebo PRODUKTY – vlastné použité odevy a/alebo doplnky, ktoré sú vo vlastníctve Predávajúceho – fyzickej osobyр ohľadne ktorých si Užívateľ želá uzavrieť kúpno-predajnú zmluvu so Spoločňosťou.

 1. Všeobecné ustanovenia

„Predajte Remixu“ je služba, ktorú Spoločnosť poskytuje Predajcovi, a ktorá dáva Predajcovi právo poslať Spoločnosti Tovar. Spoločnosť Tovar príjme, ohodnotí a pošle Predajcovi  návrh na uzavretie kúpno-predajnej zmluvy. Ak Predajca príjme Spoločnosťou ponúknutú cenu, Predajca a Spoločnosť uzavrú kúpno-predajnú zmluvu, podľa ktorej Predajca predá Spoločnosti príslušný Tovar a Spoločnosť mu zaplatí dohovorenú cenu. Tieto všeobecné ustanovenia pre službu „Predajte Remixu“ predstavujú neoddeliteľnú súčasť kúpno-predajnej zmluvy na Tovar, uzavretej Predajcom a Spoločnosťou elektronickou cestou.

 1. Registrácia

Za účelom použitia služby „Predajte Remixu“ Predajca musí byť na Stránke zaregistrovaný. V prípade,  že Predajca nemá registráciu, zaregistruje sa podľa postupu, uvedeného v X.oddieli Podmienok o použití www.remixshop.com, prístupného tu: https://remixshop.com/sk/site/policy-documents?type=TC.

Predajca je povinný tajiť svoje údaje o registrácii a prístupu na Stránku a nepostupovať ich tretím osobám. Predajca prehlasuje, že berie na vedomie a zoznámil sa s tým, že za konanie uskutočnené z jeho profilu v interface Stránky je právne zodpovedný a že toto konanie vyvoláva príslušné právne následky, s výnimkou ustanovenia, že údaje  Používateľa sú použité treťou osobou nelegálnym spôsobom.

Prijatím týchto podmienok sa Predajca a Spoločnosť dohodli, že všetky úkony, spojené s Predajom a/alebo službou „Predajte Remixu“, sa budú prevádzať elektronickou formou na interface Stránky. Kúpno-predajné zmluvy sa budú uzatvárať v elektronickej forme a podpisovať Používateľom prostredníctvom elektronického prehlásenia, rovnajúcemu sa vlastnoručnému podpisu v súlade s čl.13, odst.4. Zákona o elektronickom dokumente a elektronických potvrdzujúcich službách.

 1. Druhy produktov a informácia

Podľa ustanovení týchto podmienok môže byť predaný Spoločnosť taký Tovar, ktorý  patrí k niektorej z prijatých značiek, uvedených na stránke Spoločnosti tu: https://sell.remixshop.com/sk/sell, a ktorý zodpovedá nižšie uvedeným podmienkam:

 1. Tovar nemá žiadne viditeľné kazy alebo stopy po používaní, to znamená:
 • škvrny alebo vyblednutú farbu;
 • diery v látke;
 • znečistenie v oblasti pod pazuchou;
 • opotrebovaný a/alebo tenší materiál;
 • poškodený zips;
 • materiál roztiahnutý v dôsledku nosenia;
 • odev zrazený v dôsledku nesprávneho prania;
 • nepríjemný zápach;
 • opotrebované držadlá, podšívka, pokazené zipsy alebo iné zapínanie (u kabeliek a tašiek);
 • poškodený materiál a škvrny alebo nepríjemný zápach (u kabeliek a tašiek);
 • opotrebovaný materiál, vložky a/alebo podrážky (u obuvi).
 1. Tovar nesmie byť:
 • šitý na objednávku alebo opravovaný;
 • vyrobený zo syntetických materiálov, ktoré by mohli vyvolať kožné alergie alebo podráždenie;
 • retro model odevu a doplnku, ktorý už nie je aktuálny;
 • opasok z umelého materiálu;
 • napodobenina niektorej vyššie uvedenej značky;
 • nesmie chýbať textilná etiketa so zložením materiálu a spôsobom zachádzania s odevom.

S odoslaním Tovaru Používateľ prehlasuje, že: 1) Používateľ je zákonným majiteľom Tovaru; 2) Používateľ zákonne nadobudol vlasníctvo Tovaru; 3) Používateľ zákonne dopravil Tovar na územie Európskej únie a Slovenskej republiky (ak je to použiteľné); 4) pokiaľ je to Používateľovi známe do momentu odoslania Tovaru, že Tovar je autentický a originálny. V prípade ustanovenia, že Používateľ odoslal Spoločnosti Tovar, ktorý nezodpovedá prehláseniu, Používateľ  bude dlžný Spoločnosti odškodnenie za všetky újmy, vyplývajúce alebo súvisiace s porušením. 

 1. Cena Tovaru

Cena, za ktorú Spoločnosť zakúpi Používateľom poslaný Tovar, je predbežne určená s ohľadom na jeho vzhľad, kvalitu a značku. Informácie o cenách, za ktoré môže Spoločnosť zakúpiť príslušný Tovar, budú ukázané na Stránke, keď Používateľ uvedie informácie o kategórii, značke a podkategórii jednotlivých kusov Tovaru, ktoré si želá predať.

 1. Postup uzatvárania zmluvy na diaľku o použití služby „Predajte Remixu“ a o kúpe a predaji Produktov.

Za účelom použitia služby „Predajte Remixu“ musí Predajca vyjadriť záujem o použitie tejto služby otvorením záložky „Predajte Remixu“ na Stránke a vyplniť formulár.

Kliknutím na políčko „Dokončite predaj“ Predajca posiela Spoločnosti ponuku na predaj tovaru a potvrdí súlad tovaru s týmito všeobecnými podmienkami.

Na Stránke uvedená cena zaväzuje Spoločnosť zakúpiť príslušný Tovar za tú istú cenu v prípade, že tento Tovar/Produkty, ktoré Spoločnosť obdrží, svojím vzhľadom, kvalitou a značkou zodpovedajú Podmienkam a obdrží ich do dvoch mesiacov odo dňa odoslania Tovaru/Produktov Spoločnosti.

Skôr než ukončí objednávku Predajca musí:

 • prezrieť si uvedené údaje a podľa svojho názoru ich redigovať;
 • zoznámiť sa s Podmienkami a potvrdiť to označením príslušnej značky, zobrazenej nad tlačidlom „Dokončite predaj“;
 • dať výslovný súhlas pre predbežné splnenie zmluvy skôr, než uplynie 14-denná lehota na právo odmietnutia, označením príslušnej značky, zobrazenej nad tlačidlom „Dokončite predaj“;
 • zoznámiť sa s pravidlami, podľa ktorých Spoločnosť spracúva jeho osobné údaje.

Po ukončení objednávky Predajca odošle Spoločnosti Tovar podľa postupu, uvedenom v oddieli

„Odosielanie Tovaru na predaj Spoločnosti“. V prípade, že Spoločnosť neobdrží Tovar podľa oznámenia Predajcu do dvoch mesiacov, Spoločnosť prijíma, že Predajca sa zriekol svojej ponuky na predaj. Všetky  práva a povinnosti vyplývajúce z objednanej služby strácajú svoj účinok bez toho, že by niektorá strana bola dlžná odškodnenie druhej strane za nesplnenie. Každý Produkt odoslaný Predajcom sa hodnotí zvlášť, a keď je schválený, uzatvára sa osobitná kúpno-predajná zmluva.  Pre pohodlie Predajcu sa produkty opísané v jednom elektronickom  formulári sa spracúvajú súčasne.

Po obdržaní Tovaru od Predajcu (jednoho alebo viacerých Produktov) Spoločnosť vykonáva službu prehliadky Tovaru. Hodnotí obdržaný tovar – váži ho a porovnáva s opisom na elektronickom formulári, ktorý Predajca poslal. Ak sa potvrdí , že Predajcom poslaný Tovar zodpovedá Všeobecným podmienkam, Spoločnosť potvrdí príjem Predajcovej ponuky na predaj Tovaru na jeho profile na Stránke. Kúpno-predajná zmluva sa považuje za uzavretú po obdržaní potvrdenia od Používateľa. Potvrdenie o uzavretí kúpno-predajnej zmuvy bude poslané na elektronickú poštu Používateľa.

 1. Odoslanie Tovaru na predaj Spoločnosti

Predajca musí vložiť Tovar do Remix Bagu, vyplniť svoj dátum narodenia a objednať kuriéra týmto postupom na Stránke: kliknúť „Váš predaj“ >> „Objednajte kuriéra“. Dátum narodenia Predajcu sa požaduje výhradne pre daňové účely vzhľadom k povinnosti Spoločnosti zostaviť účtovnícke dokumenty v zmysle Zákona o účtovníctve v súvislosti so zmluvou medzi zmluvnými stranami.

Predajca odosiela Tovar do skladu Spoločnosti na adresu: dedina Ravno Pole, obec Elin Pelin ul. Verila 34A.

Zaslanie Tovaru Spoločnosti je na náklady Spoločnosti.

Po príchode zásielky Spoločnosť potvrdí obdržanie zásielky Predávajúcemu elektronickou poštou. Spoločnosť nezodpovedá za poškodenie zásielky v dôsledku prepravy kuriérom alebo za zásielku dostavenú kuriérom na inú adresu.

 1. Vrátenie neschváleného Tovaru Predajcovi

V prípade, že jeden alebo viaceré produkty, opísané vo formulári, nezodpovedajú týmto Všeobecným podmienkam, Spoločnosť pošle Predajcovi na elektronickú poštu v jeho profile na Stránke oznámenie, kde budú uvedené nepresnosti.

V tom istom oznámení, ktoré sa týka neschváleného Tovaru, budú Predajcovi v tejto súvislosti predložené dva návrhy:

 1. Aby Predajca dostal späť neschválené Produkty na svoje náklady, keď klikne na políčko „Požiadajte o službu Vrátenie“. Aktivizáciou tohto tlačidla budú neschválené produkty odoslané na tú adresu Predajcu, ktorá bola na začiatku uvedená pre vyzdvihnutia Remix Predaja, predmetu konkrétneho právneho vzťahu s Predajcom, do 14 dní odo dňa požiadania zásielkovou spoločnosťou SPS. Za vrátenie neschválených produktov zaplatí Používateľ 8.90 €, pričom táto čiastka môže byť odpočítaná z dlžnej ceny, z jeho virtuálnej peňaženky alebo priamo zaplatená online prostredníctvom kreditnej/debetnej karty.
 2. Aby neschválené Produkty boli zakúpené Spoločnosťou za cenu 0.01 € za kg. Predajca vyjadrí svoje rozhodnutie kliknutím na políčko „Predajte za 0.01 € /kg“, čím dáva svoj výslovný súhlas k predaju svojich Spoločnosťou neschválených Produktov kvôli ich nesúlade s Všeobecnými podmienkami za cenu 0.01 € za kg. V prípade, že Spoločnosť dostane tovar, pre ktorý nie je vyžiadaná ponuka na predaj v poradí popísanom v týchto všeobecných obchodných podmienkach, môže ponúknuť odosielateľovi spracovanie doručených produktov podľa podmienok služby „Predajte Remixu“ platnej do 01.02.2021. V prípade odmietnutia, Spoločnosť bude považovať prijaté položky za neschválené a uplatní postup uvedený v bode 2 tejto časti.

V prípade, že do piatich dní od odoslania oznámenia o nesúlade Produktov Predajca nepodnikne vyššie uvedené úkony na vrátenie alebo nevyjadrí svoj súhlas s ani jednou z dvoch možností, opísaných v bodoch 1. a 2., Spoločnosť vykúpi neschválené produkty za cenu 0.01 € /kg.

 1. Lehota a spôsob vyplatenia predajnej ceny

Predajná cena sa vypláca Predajcovi do 60 dní od uzavretia kúpno-predajnej zmluvy prostredníctvom vkladu do virtuálnej peňaženky Používateľa vo výške predajnej ceny, o čom Spoločnosť pošle Predajcovi potvrdenie na elektronickú poštu.

V súvislosti s podstatou a možnosťami použitia virtuálnej peňaženky platia ustanovenia oddielu X. Všeobecných podmienok pre použitie www.remixshop.com.

 1. Právo na odstúpenie

Predajca stráca svoje právo na odstúpenie dňom predania svojich Produktov Spoločnosti prostredníctvom zásielkovej služby, keď objednal službu „Predajte Remixu“. Dátum odoslania sa považuje za dátum započatia plnenia služby, ktorú Spoločnosť uskutočňuje prostredníctvom prijímania, hodnotenia a spracovania Produktov za účelom kúpy, k čomu dáva Predajca predbežne svoj informovaný súhlas v momente objednania služby.

 1. Zodpovednosť Spoločnosti za poškodenie Tovaru Predajcu

Spoločnosť zodpovedá za akékoľvek škody spôsobené Predajcovi v dôsledku poškodenia alebo zničenia Používateľom poslaného Tovaru po jeho obdržaní v sklade Spoločnosti.

V prípade, že v procese spracovania daného Predajcom poslaného Tovaru tento bude zničený alebo poškodený vinou Spoločnosti, vrátane vinou zamestnanca Spoločnosti skôr, než Tovar prešiel do vlastníctva Spoločnosti, predstaviteľ  Spoločnosti zo Zákazníckeho centra sa spojí s Predajcom v rámci 24 hodín od spomenutej udalosti, aby sa dohodli o odškodnení Predajcu. Po dohode príde Predajcovi oznámenie o obojstranne dohodnutej výške odškodnenia na jeho profil na Stránke.

 1. Odškodnenie za stratené, odcudzené alebo poškodené zásielky vinou kuriéra

Spoločnosť nezodpovedá za úplne alebo čiastočne stratený alebo odcudzený Tovar vinou kuriéra, nielen za balíky s odevmi a doplnkami odoslanými Predajcom Spoločnosti, ale ani za akékoľvek iné škody, spôsobené dopravou alebo následkom činnosti alebo nečinnosti kuriéra v súvislosti s oznámenou zásielkou zo strany Používateľa Spoločnosti. 

Nezávisle na tom, že Spoločnosť nezodpovedá za vyššie opísané okolnosti, ak vznikne niektorá z nich, Spoločnosť pomôže Predajcovi vyplatením úhrady za podmienky, že Predajca do troch dní od oznámenia o pričinených škodách zo strany Spoločnosti výslovne o to prejaví svoj záujem.

Keď Spoločnosť zistí niektorú z vyššie opísaných okolností, v rámci 24 hodín príde do profilu Predajcu na Stránke oznámenie, ktorým sa Predajcovi dáva 7-denná lehota na odoslanie výslovného vyjadrenia elektronickou cestou na adresu Spoločnosti,  že si praje obdržať odškodnenie za pričinené škody. V prípade, že Predajca takéto vyjadrenie v určenej lehote Spoločnosti neodošle, Spoločnosť to považuje za zrieknutie sa daného práva na odškodnenie za škody spôsobené zo strany kuriéra. 

Výška odškodnenia za úplne alebo čiastočne vinou kuriéra stratené balíky s odevmi a doplnkami, tak ako aj za akékoľvek iné škody, spôsobené dopravou alebo následkom činnosti kuriéra v súvislosti s oznámenou zásielkou od Predajcu Spoločnosti je 2,50 € na kg, ale nie viac, než 25 €. za jednu zásielku.

V prípade, že obsah zásielky je vinou kuriéra čiastočne stratený, odcudzený alebo poškodený, odškodnenie sa týka chýbajúcej alebo poškodenej časti zásielky.

Odškodnenie sa vypláca do 14 dní od obdržania výslovného požiadania Predajcu o obdržanie odškodnenia. Predajca dostane oznámenie o odškodnení v deň jeho vyplatenia.  Všetky podmienky, opísané v tomto bode sa týkajú iba Produktov, ktoré v momente nastúpenia udalosti ešte neprešli do vlastníctva Spoločnosti.

 1. Ochrana osobných údajov

Spoločnosť spracúva osobné údaje v súlade s Nariadením 2016/679/EÚ o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a voľného pohybu týchto údajov a so zrušením Nariadenia 95/46/ES ( Všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Informácie o osobných údajoch, ktoré Spoločnosť spracúva a o podmienkach a spôsobe , ako môžu fyzické osoby, ktorých osobné údaje sa spracúvajú, uplatňovať svoje práva, môžete nájsť v Politike dôvernosti a cookies.

 1. Platné zákonodarstvo. Riešenie sporov

Otázky, ktoré neriešia tieto Podmienky, podliehajú platnému zákonodarstvu Bulharskej republiky.

V prípade vzniknutia sporu Spoločnosť sa snaží vždy ho riešiť priateľsky a v prípade vyčerpania všetkých možností spory rieši príslušný bulharský súd alebo orgán pre alternatívne riešenie sporov.

Orgánom pre alternatívne riešenie sporov v zmysle čl.181 n Zákona o ochrane spotrebiteľov sú zmierovacie komisie pri Komisii pre ochranu spotrebiteľov (www.kzp.bg). Ak vznikne spor spojený s predajom online, používateľ môže použiť stránku pre online riešenie sporov (platforma EÚ na riešenie sporov medzi obchodníkmi a používateľmi), prístupnú na adrese: https://ec.europa eu/odr.

Ak sa nedosiahne súhlasu, každá zo strán môže predložiť spor k riešeniu  príslušnému bulharskému súdu.

 1. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné podmienky platia na neurčitú dobu, kým nebudú zrušené alebo zmenené, okrem prípadov stanovených zákonom. V prípade zmien súčasných všeobecných obchodných podmienok spoločnosť zverejňuje aktualizované všeobecné obchodné podmienky na svojej oficiálnej webovej stránke

Ak so zmenami nesúhlasí, môže Používateľ ukončiť svoju registráciu na stránke remixshop.com do jedného mesiaca od zverejnenia, a to bez udania dôvodu a bez zaplatenia kompenzácie alebo sankcie. V prípade, že tak Užívateľ neurobí, budú sa naňho vzťahovať zmenené Všeobecné obchodné podmienky.

V prípade, že niektorá časť týchto Všeobecných podmienok bude vyhlásená za neplatnú, jej neplatnosť nevedie k neplatnosti ostatných ustanovení Všeobecných podmienok. Ustanovenie, ktoré bolo prehlásené za neplatné, bude nahradené príslušnými ustanoveniami zákona, kým Spoločnosť a Používateľ sa nedohodnú o inom podľa pravidiel na zmenu Všeobecných podmienok. 

 

Tieto Všeobecné podmienky boli zmenené a doplnené dňa 11.11.2022.

 

Jesenné upratovanie!
Uvoľnite miesto vo Vašom šatníku,tým že pošlite nám odevy a doplnky, ktoré sa Vám nepáčia!
Predajte Remixu
×