БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА над 129,00 лв.
15547 продукта добавени днес.  Разгледайте
ТОП РЕЙТИНГ в

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

 

Общи условия за ползване на www.remixshop.com

I. Дефиниции

ДРУЖЕСТВОТО  и/или Ремикс означава Ремикс Глобъл EАД, със седалище и адрес на управление в гр. София, България, п.к. 1407, бул. „Черни връх“ № 51, Сграда 1, етаж 6, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на Република България с ЕИК 204052021.

ЗЗП означава Закон за защита на потребителите.

ЗЗЛД означава Закон за защита на личните данни.

GDPR означава Регламент 2016/679/ЕС относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО.

САЙТ или ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН означава уебсайта www.remixshop.com.

ПОЛЗВАТЕЛ, ПОТРЕБИТЕЛ или КЛИЕНТ означава лице, навършило 16 години и ползващo сайта www.remixshop.com, което разполага с банкова сметка.

СТОКА, АРТИКУЛ или ПРОДУКТ в контекста на осъществяваната от Дружеството търговия означава

Продукти втора употреба ръка и/или аутлет Продукти (продукти вече пускани на пазара поне веднъж), предлагани от Дружеството на сайта remixshop.com. 

Плащане при доставка означава пощенски паричен превод по смисъла на Закона за пощенските услуги.

ЛИЧНИ ДАННИ означава лични данни по смисъла на GDPR.

КРАЙНА ЦЕНА означава цената с включени всички данъци и такси и с приложени всички промоции и отстъпки към момента на покупката, но преди прилагане на персонален код за намаление, на която Продуктът може да бъде закупен. Крайната цена е в български лева и е валидна единствено и само за периода на съответните промоции, отстъпки, кампании и не включва цената за доставка

НАЧАЛНА ЦЕНА означава цената, на която Продуктът е предлаган първоначално от Дружеството при обявяването му за продажба. 

ПРИБЛИЗИТЕЛНА ПАЗАРНА ЦЕНА или RRP в контекста на осъществяваната от Дружеството търговия с Продукти втора употреба и аутлет (продукти вече пускани на пазара поне веднъж) означава информация за стойността на приблизителната цена на дребно на артикули от същата категория, качество и материя, прилагана от други търговци, при първоначално пускане на такива артикули на пазара в ново състояние, определена чрез пазарни проучвания.  Това не е цена, на която Дружеството предлага или е предлагало някога този Продукт, а представлява единствено сравнителна стойност, която цели да предостави допълнителна информация на потребителя за даден Продукт. Показването на тази стойност е израз на вярването на Дружеството, че за да вземе информирано и разумно решение за покупка на Продукт втора употреба или аутлет, Потребителят се нуждае от максимално детайлно представяне на Продукта. Стойността на RRP се определя въз основа регулярно подобрявана методология и пазарни проучвания, поради което е възможно същата не съвпада с точност с цената на аналогичен артикул в ново състояние, прилагана от конкретен друг търговец. Предвид динамиката и спецификите на извършваната от Дружеството дейност, Ремикс не носи отговорност за точността на RRP, но с цел осигуряване на актуалност и точност, тези стойности се проверяват и при настъпване на обстоятелства налагащи това - актуализират. 

Ако приблизителната първоначална пазарна цена е важен фактор в потребителското решение за покупка, Дружеството препоръчва да се направи собствено сравнително пазарно изследване на цените.

II. Общи положения

Този уебсайт е собственост на Ремикс Глобъл EАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх“ № 51, Сграда 1, етаж 6, вписано в Търговския регистър с ЕИК 204052021, с идентификационен № по ЗДДС BG204052021, телефон за контакт: 02/ 49 32 555, имейл: bg@remixshop.com.

Цялото съдържание на уебсайта е предмет на авторски права, принадлежащи на Дружеството. Нищо на този уебсайт не трябва да бъде разбирано като даващо Ви съгласие или разрешение да използвате снимка, търговска марка, лого или друга информация от този уебсайт. Копирането или свалянето на информация от сайта не прехвърля върху Вас авторските права върху тази информация. Съдържанието на този сайт може да бъде променяно на постоянна база от Дружеството.

Използването, копирането и разпространението на каквато и да била част от съдържанието на сайта, без писменото съгласие на Дружеството е забранено. Препратки към този сайт са разрешени само след съгласието на Дружеството с изключение на препратки към секцията „БЛОГ“. В секцията „БЛОГ“ на сайта си Дружеството използва авторски статии и снимки от негови служители и от други източници, върху които има отстъпено право на ползване по съответния законов ред.

III. Регистрация

Регистрация на сайта е доброволна и безплатна. Регистрацията е задължителна само за поръчка на продукти в онлайн магазина. Сайтът може да бъде разглеждан от Ползвателите свободно, без да е необходима регистрация.  Клиентите на сайта трябва да имат банкова сметка. Всеки потребител може да променя самостоятелно своите данни - име и фамилия, адрес, телефон, а промяна на други данни може да поиска по всяко време в писмен вид на на имейл bg@remixshop.com. 

IV. Продукти и информация

Чрез електронна поръчка от сайта могат да бъдат закупувани единствено и само тези продукти, които системата позволява да бъдат добавяни в кошницата на Ползвателя, съгласно механизма на работа на магазина, който е описан в секция "Как да купя" на Сайта. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина продукти, включително, но не само, състав на продуктите, размери и други, е описана от производителя на етикети на артикулите. Дружеството продава продукти-дрехи и аксесоари втора употреба, както и нови, аутлет дрехи и аксесоари, които не са закупени директно от производителя на стоките, поради което Дружеството не може да гарантира автентичността или марката на продуктите. Всички употребявани дрехи, преди да бъдат използвани по предназначение, задължително трябва да бъдат изпрани и при възможност - изгладени. 

V. Цена

Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само за периода на съответните промоции, кампании, отстъпки. Дружеството си запазва правото без предупреждение да ги променя. Представените в магазина цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси, без цената за доставка, която зависи от избраната от Клиента опция за доставка.
Цената за доставка е посочена отделно от цената на продукта преди потвърждаването на поръчката, на уебсайта и при детайлен преглед на съответния продукт. Цената за доставката зависи от избрания начин на доставка - обикновена или експресна доставка, до офис на куриерската фирма, до адрес на потребителя или друг изрично посочен начин.

VI. Поръчки

Поръчки могат да извършват само регистрирани Потребители, приели настоящите Общите условия. Ако Ползвателят пожелае да получи фактура, фактурирането на закупените продукти става само в български лева. Сроковете за доставка на поръчките зависят от партньорите на Дружеството - куриерски фирми. Възможностите за доставка могат да бъдат променяни от Дружеството по всяко време и обявявани на сайта в поле “Доставка и връщане”.

Клиентът има възможност да отложи обработката на своите поръчки с еднакъв метод на плащане и адрес на доставка с 6 часа, 1 ден или 3 дни. Броенето започва след генерирането на първата поръчка. Всяка поръчка, направена след този период, започва с ново отлагане и обединяване.

ВАЖНО: Обединението на поръчки е възможно да бъде извършено само от съответния Потребител в кошницата, като избере опция за отлагане на обработката, като обединението не е възможно със заявка по телефона или по друг начин. Дружеството си запазва правото при допусната техническа грешка при публикуване на даден артикул, да анулира поръчката. В този случай заплатените от Потребителя суми за артикули, по отношение на които е допуснатата техническа грешка, се възстановяват от Дружеството незабавно.

 VII. Плащане

Потребителят може да заплати цената на поръчания продукт, като използва по свой избор една от изброените в кошницата възможности за доставка и плащане. Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане при доставка, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули, цената за доставка и разходите за използваното платежно средство на куриера при получаването на Продукта, което предаване се отбелязва в талона за приемо-предаване (удостоверяващ предаването на Продукта от куриера към Клиента) и има силата на разписка.  

Всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите Общи условия Ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на Дружеството цялата продажна цена на поръчания чрез онлайн магазина Продукт. 

На www.remixshop.com е възможно плащане с карти Visa, Visa Electron, MasterCard или Maestro и чрез сметка в ePay.bg. Всички електронни плащания с карти се извършват чрез системата и на сайта на PayU (https://.payu.com/).  Съответно условията за плащане на PayU са валидни при плащане с карти, а условията на ePay.bg - при плащане чрез сметка в ePay.bg.  

Ползвателят  може да извършва плащания чрез карта, без да   въвежда картовите данни при всяка покупка. На основание изрично дадено от ползвателя съгласие, се генерира Токен (идентификатор на виртуална карта) въз основа на данните предоставени от Потребителя  на PayU. При избор за ползване на Токен, за защита на въведените данни ще бъдат взети всички необходими технически и организационни мерки. Съгласието за ползване на токен при плащания може да бъде оттеглено по всяко време чрез секция „Настройки“ в профила на потребителя, както и чрез  контакт с PayU. При проблеми с плащания, можете да подавате оплаквания до PayU. Пълна информация за описаните процедури, можете да получите на www.payu.com. С информация, касаеща личните Ви данни, можете да се запознаете в нашата Политика за защита на лични данни и бисквитките.

Ползвателят трябва да отправя въпросите си, свързани с това как да плати с банкова карта онлайн, към центъра за обслужване на клиенти на съответната банка - издател на картата. 

Дружеството издава електронна фактура (наричана по-надолу е-фактура), в която са изброени поръчаните стоки, тяхната цена и цената за доставка и други разходи, ако има такива. С приемането на тези Условия за ползване потребителят дава своето изрично съгласие да получава е-фактури чрез своя потребителски профил и/или по имейл.

 VIII. Договор

Договорът за продажба от разстояние между Дружеството и Потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване по имейл на приемането на конкретната поръчка от страна на Дружеството.  Дружеството има право да се свърже с Клиента на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

Дружеството не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

Задължение на Потребителят е да опазва конфиденциалността на потребителското си име и парола. Всяка изпратена чрез онлайн магазина поръчка ще бъде считана от страна на Дружеството за редовна, ако са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от лице, различно от титуляра.

В случай, че Клиент е избрал да заплати Продукта при доставка, договорът за продажба от разстояние се счита за анулиран, когато:

- Клиентът не заплати дължимата сума на куриера в момента на доставката.

- Клиентът е посочил неверен или неточен адрес или едновременно не е на посочения адрес в деня на доставката и не отговаря на  телефоните, посочени за контакт, за да се договори с куриера за получаването доставката.

IX. Доставка на поръчания Продукт

Доставката на поръчания чрез онлайн магазина продукт се извършва с куриер или по друг начин, посочен на Сайта. При доставката получателят подписва товарителница, с което удостоверява точното изпълнение на поръчката. 

В случай, че потребителят, който поръчва стоки от Дружеството, не пребивава или не е установен в България, а на територията на друга Държава -членка в Европейския съюз и желае да получи заявените от него артикули в тази друга държава, то същият следва да има предвид следното: Дружеството доставя стоки само в България, Гърция, Румъния, Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Австрия и Германия, поради което последното може да изпълни заявка за доставка само до адрес на територията на някоя от тези държави или клиентът трябва да уреди самостоятелно и със свои средства трансграничната доставка на стоки, ако се касае за Държава-членка, до която Дружеството не прави доставки. В горните случаи потребителят трябва да се свърже с търговеца на bg@remixshop.com.

Доставката се извършва в сроковете, описани под всяка опция за доставка в кошницата. При извънредни обстоятелства Дружеството си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира Потребителя.

Продуктите се доставят на получателите съобразно избрания метод на доставка, правилата на съответната куриерска фирма и приложимите за тази дейност нормативни изисквания. При невъзможност за връчване на пратката не по вина на Дружеството или куриера и невъзможност да се установи контакт с Клиента, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява.

X. Връщане и рекламации на стоки

Право на отказ от договора, сключен от разстояние 

Потребителят има право да се откаже от този договор и да върне Продукта, поръчан от Сайта remixshop.com, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от Закона за защита на потребителите, в 14-дневен срок, считано от датата на доставка на поръчания Продукт.

Когато Потребителят упражни правото си на отказ от договора, той трябва да изпрати или предаде Продуктите обратно на Дружеството или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата на доставка на Продуктите, съгласно чл. 50, т. 2 от ЗЗП. Крайният срок се смята за спазен, ако Потребителят изпрати или предаде Продуктите обратно на Дружеството преди изтичането на 14-дневния срок. Дружеството може да задържи възстановяването на сумите на Потребителя, докато не получи Продуктите или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил Продуктите обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано. Върнатите артикули следва да бъдат изпратени до Дружеството на адрес: гр. София, офис на Speedy София - Сомат (ул. Абагар 22,  София, п.к. 1000, СОФИЯ СИТИ ЛОДЖИСТИК ПАРК).

В случай, че Потребителят упражни правото си на отказ от договора, Дружеството му възстановява заплатената стойност на върнатия продукт и цената на най-евтиния вид стандартна доставка, като поема банковите разноски, а Потребителят заплаща разходите за връщане на продукта, които са за негова сметка. Дружеството използва куриерските услуги на Спиди АД, а заявката за куриер за връщане на артикул може да бъде направена от всеки потребител през профила му. Цената на куриерската услуга за връщане, заявена по този начин, зависи от теглото на продукта, подлежащ на връщане. Потребителят може да я види в Секция “Връщане” при избор на съответните Продукти, които ще бъдат върнати.

- при тегло на върнатия/те продукт/продукти до 5 кг. включително – 7.39 лв.;

- при тегло на върнатия/те прокут/продукти над 5 кг. – сбора от 7.39 лв. плюс 1,50 лв. за всеки нови започнати 5 кг.

Дружеството няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на Продуктите, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на Продуктите, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Дружеството.

Когато Потребителят е поръчал повече от един Продукт, а упражнява право си на отказ  и връща само един Продукт, по отношение на останалите артикули договорът между него и Дружеството остава в сила, разходът за доставка на поръчката и разходът за връщане на Продукта, определен по начина в предходния параграф, са за сметка на Потребителя, а Дружеството възстановява заплатената цена на върнатия артикул и банковите разноски.

За да върне продукт чрез Спиди АД през профила си, Потребителят трябва:

(1)  Да влезе в профила си на Сайта, в Меню “Поръчки и връщания”,  секция “Връщане” и да избере от списъка с Продуктите тези, по отношение на които желае да упражни правото си на отказ. При този начин на заявяване Потребителят може да избере да върне едновременно на Ремикс (с една или няколко куриерски пратки, в зависимост от теглото)  продукти от различни поръчки.

(2)  Да следва стъпките в секция "Връщане" и да завърши заявката за връщане на Продукти.

(3) Да избере начин на възстановяване на сумата – по банков път (трябва да въведе IBAN на сметката, в която желае да получите парите) или чрез услугата Виртуален портфейл.

В случаите на плащане на Продукта от Потребителя при доставка, сумата се възстановява/връща на Потребителя по банков път, освен в случаите, когато Потребителят изрично е заявил, че желае сумата да му бъде върната чрез услугата Виртуален портфейл.

- да посочи офис на Speedy, в който да остави продуктите. Дружеството си запазва правото да предоставя възможност за заявяване връщане чрез  куриер до избран адрес през сайта за определени потребители, като при наличието на тази възможност, Потребителят следва да отбележи адреса, от който желае да бъдат взети върнатите продукти.

С натискането на зеления бутон "Потвърдете" Потребителят успешно финализира процеса по заявяване на  връщане. Потребителят следва да запише и предостави на служителите на Спиди АД генерирания номер на товарителница. Информация за заявката ще бъде видима в Профил > Връщане > Върнати.

(4)  Да предаде продукта/ите в куриерски офис в рамките на два работни дни или да ги предостави на куриер. Дружеството следва да получи продукта с неговата оригинална кутия/опаковка с етикет, касова бележка и други придружаващи документи, ако има такива, без индикации, че Продуктът е била употребяван от Клиента, без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин.

Независимо от функционалностите за връщане през Сайта, Потребителят може да упражни правото си отказ и чрез използване на Стандартния формуляр за упражняване правото на отказ съгласно приложение № 6 от ЗЗП ТУК. В този случай Потребителят следва да разпечата и попълни формуляра и да приложи същия към пратката с Продукти, по отношение на които Потребителят желае да упражни правото си отказ. В този случай или в случай, че клиентът по каквато и да е причина не желае да използва предоставените на Сайта опции за упражняване на правото на отказ, Потребителят следва да организира сам връщането на продуктите до адреса на Дружеството, а именно адрес: гр. София, офис на Speedy София - Сомат (ул. Абагар 22,  София, п.к. 1000, СОФИЯ СИТИ ЛОДЖИСТИК ПАРК чрез куриер или лицензиран пощенски оператор. Цената на куриерската услуга за връщането се заплаща от Потребителя при изпращане на пратката директно към съответния куриерски оператор съгласно неговата тарифа. В случай, че цената на продукта, който Потребителят желае да върне, е по-ниска от разходите за връщане, Потребителят може да върне продукта по описания в настоящия параграф начин. 

Въпроси относно правото на отказ и връщането на продукти може да отправяте на bg@remixshop.com или на телефон 02 4932555.

Потребителят е длъжен да съхранява получения от него Продукт и да осигури запазването на неговото качество. Не трябва да е нарушена целостта и на поставения етикет или на оригиналната опаковка.

При неизпълнение на тези условия, както и в случай, че бъде установено, че Продуктът е употребяван в степен по-голяма от необходимата за обичайната му проба,  Дружеството запазва правото си да откаже приемане на върнатия Продукт и съответно да не възстанови платената сума от Потребителя.

Клиентът има право да получи само стойността на върнатия Продукт, такава, каквато е била при заявката и закупуването му.

Разпоредбите на настоящия раздел за правото на отказ на Потребителя от договора от разстояние не се прилагат за доставка на бельо и други стоки, които по съображения, свързани с хигиената и/или защита на здравето не могат да бъдат върнати.

Рекламации 

Дружеството доставя стоки, които отговарят напълно на уговореното между страните, включително на подробно представеното на Сайта описание, в т.ч. по отношение на възможно съществуващи леки забележки и са годни за обичайната им употреба. 

В случай, че това не е така, Потребителят има право да заяви претенция (рекламация) за рекламация за всяко несъответствие на продукт или услуга с договореното, открито в срок от две години от датата на доставката. Дружеството не предоставя никакви гаранции на Продуктите, освен произтичащите от закона.

При предявяване на рекламация на Продукт Потребителят може да поиска намаляване на заплатената цена или освен в случаите на незначителни дефекти - разваляне на договора, връщане на Продукта към Ремикс и възстановяване на заплатената цена. 

Дружеството предлага стоки аутлет и втора употреба в единични бройки, поради което няма възможност да заменя върнати при рекламация артикули със същите.  Ако Потребителят желае да замени дефектният Продукт с друг, начин на замяна е зареждане на Виртуален портфейл на клиента – функция на Сайта, при която Потребителят може да използва сумата, за покупката на друг продукт. При предявяване на рекламация на услуга  Потребителят може да претендира за привеждане на услугата в съответствие с договора, за намаляване на цената или за разваляне на договора и възстановяване на заплатената сума.

Рекламация на Продукт трябва да се предяви веднага щом е открит дефект, в срок до две години от доставката на Продукта. По отношение на предоставяни услуги, Дружеството отговаря за липса на съответствие на услугата, ако е съществувало при предоставяне на услугата и се прояви до две години след предоставянето й, но не по-късно от 14 дни от установяване на несъответствието.

Дружеството разглежда предявените рекламации съобразно установените в закона условия и срокове, и своевременно информира Потребителя за взетото решение по предявената рекламация.

Рекламацията се предявява пред Дружеството или пред упълномощено от него лице на е-мейл bg@remixshop.com или на телефон 02 4932555. При предявяване на рекламация Потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.

При подаване на рекламация Потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

- касова бележка или фактура;

- протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

- други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Дружеството няма да уважава рекламационни претенции:

- за дефекти, които са предварително обявени от Дружеството в описанието на продукта;

- при установена неправилна употреба на продукта, несъобразена с инструкциите за употреба, предоставени от търговеца на сайта и/или на етикета на артикула;

- касаещи изменения в продукта, които са резултат от нормалното износване, вследствие на употреба

В случай, че за Потребителя възникне задължение за плащане на артикул/и по определена/и поръчка/и и/или е получил от Дружеството сума по-голяма, отколкото действително му се следва, а Дружеството дължи връщане на заплатена от Потребителя сума и са налице условията по чл. 103 от ЗЗД, Дружеството си запазва правото да извърши прихващане на дължимото за плащане към последното срещу свое задължение за връщане на конкретна сума, независимо дали връщането на сумата е по банков път или чрез виртуален портфейл, към същия потребител, до размера на по-малкото от тях. Тази възможност по никакъв начин не може да доведе до изключване или ограничаване правата на потребителя, произтичащи от закон.

КАКВО Е ВИРТУАЛЕН ПОРТФЕЙЛ

Виртуален портфейл e услуга, която remixshop.com предлага на всички регистрирани Потребители.

Във виртуалния портфейл може да се натрупва сума, която да се използва за пазаруване в сайта, напълно или частично в една поръчка.

Сума се натрупва във виртуален портфейл:

- при рекламация / отказ - със заявено изрично желание от Клиента за възстановяване на сумата във виртуален портфейл

- след получаване от Клиента на бонус от промоция.

- след получаване на приход от продажба при използване на услугата "Продайте на Remix”  или Услугата “Clean Out”

КАК ДА ВЛЯЗА В МОЯ ВИРТУАЛЕН ПОРТФЕЙЛ

- Влезте в профила си

- Моят профил > Настройки > Виртуален Портфейл

КАК ДА ИЗПОЛЗВАМ МОЯТА ВИРТУАЛНА НАЛИЧНОСТ ПРИ ПОКУПКА

- За да използвате сумата във Вашия виртуален портфейл, е необходимо да влезете в профила си и да направите поръчка. Сумата от виртуалния портфейл ще се намали автоматично от дължимата сума на поръчката:

- Ако сумата на Вашата поръчка е по-малка от сумата във виртуалния портфейл, ще остане салдо за използване за бъдещи поръчки;

- Ако сумата на Вашата поръчка е по-голяма от сумата във виртуалния портфейл, разликата ще доплатите по електронен път или при доставка на куриера.

За да проверите натрупаните във Виртуалния си портфейл суми, отидете в Профил > Настройки > Виртуален портфейл.

Можете да използвате натрупаните във Виртуалния си портфейл суми, на стъпка 2 от поръчката > Плащане. В случай, че във Виртуалния ви портфейл има сума, която е достатъчна да заплатите част от поръчка или цялата поръчка, опцията Виртуален портфейл ще бъде автоматично избрана като начин за плащане или начин за частично плащане на поръчката.

Ако не желаете да използвате цялата налична сума във Виртуален портфейл за плащане на дадена поръчка:

- В кошница > Плащане, напишете сумата от Моят портфейл, която ще ползвате за поръчката, в полето "Въведи сума" и кликнете на бутона "Използвай";

- След това изберете метод за плащане на остатъчната сума от поръчката си (например на място – при доставка, с карта или с E-pay).

ВАЖНО: За да можете да обедините поръчки, използващи Виртуален портфейл дори частично, доплащането трябва да е също електронно - с карта или с E-pay.

- Финализирайте поръчката си с бутона "Поръчвам".

Ако не желаете да използвате суми от Виртуален портфейл за плащане на поръчка:

- В кошница > Плащане кликнете на бутона "Изтрий";

- След това изберете метод за плащане на поръчката си (например при доставка, с карта или с E-pay);

- Финализирайте поръчката си с бутона "Поръчвам".

Във всеки момент, в който Клиентът пожелае да му бъдат възстановени средствата, натрупани във виртуалния портфейл, същият следва да избере тази опция от меню “Виртуален  портфейл” в профила си, като впише банковата си сметка, по която желае да получи натрупаната сума.

XI. Защита на личните данни

Дружеството обработва лични данни в съответствие с Регламент 2016/679/ЕС относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО. Информация за  личните данни, които Дружеството обработва и за условията и реда, по който физическите лица, чиито лични данни се обработват, упражняват правата си може да намерите в Политиката за поверителност и за бисквитките.

 XII. Други

Дружеството се ангажира да предоставя само стоките, представени в сайта, по начина, по който са представени. Цялата информация, представена на сайта, включително, но не само, дизайн, наличности и цени на стоките, е валидна единствено и само към момента на представянето ѝ, като Дружеството си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на Клиента е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и други.

В случай, че Ползвателят се е абонирал доброволно за информационния бюлетин, Дружеството има право да му изпраща бюлетин на предоставения имейл адрес. Потребителят може по всяко време да се откаже от получаването му чрез страницата на своя профил в сайта, или като използва включения в информационния бюлетин линк за отписване.

Профилите на Ползватели, които нарушават условията за ползване на онлайн магазина, както и профилите на Ползватели, които ги използват не по предназначение, могат да бъдат заличавани. На Потребители, които системно не търсят/отказват (извън случаите на отказ по реда на Раздел X от настоящите условия) поръчки с избрано плащане при доставка и злоупотребяват с този метод на плащане, може да бъде въведено временно или постоянно само електронно заплащане. Настоящите Общи условия важат за продажба на стоки на крайни Клиенти, с цел лична употреба. Описаните в настоящите Общи условия права, произтичащи от приложимото законодателство в областта на защита на потребителите не се прилагат, когато покупката е извършена с търговска цел. При желание за закупуване на стоки от нас от физически или юридически лица с цел препродажба, следва да се обърнете към нас на bg@remixshop.com за получаване на индивидуална оферта. 

Дружеството предлага артикули на територията и на други страни-членки на ЕС, като е възможно цената на даден артикул да варира в различните държави-членки, в зависимост от разходите за обработка и транспорт на поръчките.

За неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

Възникнали спорове Дружеството се стреми да решава винаги по приятелски начин, а в случай, че всички възможности се изчерпат, споровете се решават от компетентния съд или от орган за алтернативно решаване на спорове. Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н от ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите (https://www.kzp.bg/pomiritelna-komisiya). При възникване на спор, свързан с онлайн продажба, потребителят може да ползва сайта за онлайн разрешаване на спорове (плаформата на ЕС за решаване на спорове между онлайн търговци и потребители), достъпен на адрес: ec.europa.eu/odr.

Дружеството не е отговорно за каквито и да било грешки, които могат да възникнат на сайта, поради всякаква причина, включително и тези, причинени от промени, настройки, технически причини или други

Настоящите общи условия се прилагат за неопределен период от време, до тяхната отмяна или изменение, освен в предвидените от закона случаи. 

Дружеството си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид и/или връзки на която и да е част от сайта, съобразно действащото законодателство.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА УСЛУГАТА „ПРОДАЙТЕ НА REMIX“  (валидна до 27.06.2023 г. включително)

I. Дефиниции

Всички използвани в настоящите общи условия за услугата „Продайте на Remix“ понятия и техните производни, ще се ползват и тълкуват в съответствие със следните дефиниции:

ОБЩИ УСЛОВИЯ или УСЛОВИЯ означава настоящите общи условия за услугата „Продайте на Remix“.

ДРУЖЕСТВО означава „Ремикс Глобъл“ ЕАД, със седалище и адрес на управление област София (град), Столична община, гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх“ № 51, Сграда 1, етаж 6, вписано в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК: 204052021, с идентификационен № по ЗДДС BG204052021, телефон за контакт. 02/ 49 32 555, адрес на интернет страница: remixshop.com, адрес на ел. поща: bg@remixshop.com.

САЙТ означава електронния магазин достъпен на интернет страницата remixshop.com.

ПРОДАВАЧ означава физическо лице, което отговаря на изискванията, предвидени в Закона за защита на потребителите, и което е навършило 16 години, притежава банкова сметка и е приело настоящите общи условия.

ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА или само ПРОДАЖБА означава сключен от разстояние договор за покупко-продажба на Стока, продавана на Дружеството - купувач от Продавач – физическо лице.

СТОКА или СТОКИ означава собствени на Продавача – физическо лице дрехи и/или аксесоари втора употреба, по отношение на които Потребителят желае да сключи договор за покупко-продажба с Дружеството.

II. Общи положения

„Продайте на Remix“ е предоставяна от Дружеството на Продавача услуга, която дава право на Продавача да изпрати Стока на Дружеството, което да я приеме, оцени и отправи предложение за сключване на договор за покупко-продажба до Продавача. При приемането на предложената от Дружеството цена Продавачът и Дружеството сключват договор за покупко-продажба, по силата на който Продавачът продава на Дружеството съответната Стока, а Дружеството му заплаща уговорената цена. Настоящите Общи условия за услугата „Продайте на Remix“ представляват неразделна част от договора за покупко-продажба на Стоката, сключен между Продавача и Дружеството чрез електронни средства.

 III. Регистрация

За да използва услугата „Продайте на Remix“, Продавачът трябва да е регистриран в Сайта. В случай, че няма регистрация, Продавачът следва да си направи такава по реда, предвиден в раздел Х от Условията за ползване на www.remixshop.com, достъпни тук: https://remixshop.com/bg/site/policy-documents?type=TC.

Продавачът е длъжен да пази в тайна своите данни за регистрация и достъп до Сайта и да не ги преотстъпва на трети лица. Продавачът декларира, че е наясно и е запознат, че извършените от неговия профил в интерфейса на Сайта действия го обвързват правно и пораждат съответните правни последици, освен ако не бъде установено, че данните на Продавача са използвани по неправомерен начин от трето лице.

С приемането на настоящите условия Продавачът и Дружеството се съгласяват да отправят всички изявления, свързани с Продажбата и/или услугата „Продай на Remix“ в електронна форма посредством действията си в интерфейса на Сайта. Договорите за покупко-продажба ще бъдат сключвани в електронна форма и подписани от Потребителя посредством електронно изявление, приравнено на саморъчния му подпис в съответствие с чл. 13, ал. 4 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

IV. Видове стоки и информация

По реда на настоящите условия подлежи на продажба всяка Стока, която принадлежи към някоя от приетите марки, посочени на сайта на Дружеството тук: https://sell.remixshop.com/bg/sell и която отговаря на посочените по-долу условия:

По Стоката няма никакви видими дефекти или следи от употреба, включително:

 • петна или изсветляване на цвета;
 • дупки в материята;
 • зацапвания в областта на мишниците;
 • захабена и/или изтънена материя;
 • дефектен или счупен цип;
 • разтягане на материята, вследствие на употреба;
 • свиване вследствие на неправилно пране;
 • неприятна миризма;
 • захабени дръжки, подплата, повредени ципове или друг вид закопчаване (за чанта);
 • наранена материя и петна или с неприятна миризма (за чанта);
 • захабена материя, стелки и/или подметки (за обувки).

 По отношение на Стоката не са налице следните условия:

 • Стоката е шита по поръчка или по нея са правени корекции;
 • Стоката е направена от синтетична материя, която би могла да предизвика кожна алергии или раздразнения;
 • Стоката представлява ретро модел на дреха и аксесоар, който вече не е актуален;
 • Стоката представлява колан от изкуствена материя;
 • ако бъде установено, че Стоката представлява реплика на някоя от посочените по-горе приети марки.

С изпращането на Стоката Потребителят декларира, че: 1) Потребителят е законен собственик на Стоката; 2) Потребителят е придобил собствеността върху Стоката законосъобразно; 3) Потребителят е внесъл Стоката на територията на Европейския съюз и Република България законосъобразно (ако е приложимо); 4) доколкото е известно на Потребителя към момента на изпращане на Стоката, че Стоката е автентична и оригинална. В случай, че бъде установено, че Потребителят е изпратил на Дружеството Стока, която не отговаря на декларираното, Потребителят ще дължи на Дружеството обезщетение за всички вреди, произтичащи от или свързани с нарушението.

V. Цена на Стоката

Цената, на която Дружеството ще закупи изпратената от Потребителя Стока, е предварително определена съобразно нейния вид, качество и марка. Информация за цените, по които Дружеството може да закупи съответната Стока, ще бъде показана на Сайта след като Потребителят въведе информация за категория, марка и подкатегория на всяка отделна Стока, която желае да продаде.

VI. Процедура по сключване на договор от разстояние за ползване на услугата „Продайте на Remix“ и за покупко-продажба на Стоките

За да ползва услугата „Продайте на Remix“, Продавачът следва да направи заявка за ползване на услугата като зареди секция „Продайте на Remix“ на Сайта и попълни намиращата се там електронна форма.

С натискането на бутона „Завършете заявката“, Продавачът изпраща оферта за продажба на стоките на Дружеството и потвърждава съответствието на Стоките с  настоящите общи условия.

Показаната на Сайта цена обвързва Дружеството със задължението да закупи съответната Стока на същата цена, в случай, че получената от Дружеството стока/и е в съответния вид, качество и марка, отговаря на настоящите условия и е получена в срок от 2 месеца от изпращане на стоката/ите до Дружеството.

Преди да завърши заявката Продавачът трябва:

да прегледа показаното съдържание и по своя преценка да направи редакция;

да се запознае с настоящите общи условия, което да декларира с отбелязване на съответната отметка, изобразена над бутона „Завършете заявката“;

да даде изрично съгласие за предварително изпълнение на договора преди изтичането на 14-дневния срок за упражняване на право на отказ чрез отбелязване на съответната отметка, изобразена над бутона „Завършете заявката“;

да се запознае с правилата, при които Дружеството обработва личните му данни.

След завършване на заявката Продавачът следва да изпрати на Дружеството Стоката по реда, предвиден в раздел „Поръчка на Rеmix Bag и изпращане на Стока за продажба до Дружеството“. В случай, че Дружеството не получи заявената за предаване от Продавача Стока в срок от 2 месеца, Дружеството приема, че Продавачът е оттеглил своята оферта за продажба, като всички породени от поръчваната услуга права и задължения губят действието си без никоя страна да дължи на другата обезщетение за неизпълнението си.  Всяка изпратена от Продавача Стока се оценява поотделно и при потвърждаването ѝ се сключва отделен договор за покупко-продажба. За удобство на Продавача,  описаните в една електронна форма за заявка Стоки се обработват едновременно.

След като получи изпратената от Продавача Стока (или няколко стоки) Дружеството осъществява услугата по преглед на Стоката. Дружеството оценява получената Стока като я претегля и сравнява с описанието в изпратената от Продавача електронна форма. В случай, че потвърди, че изпратената от Продавача Стока отговоря на настоящите общи условия, Дружеството ще изпрати на Продавача в профила му на Сайта потвърждение за приемане на отправената от него оферта за продажба на стоките, като договорът за покупко-продажба се счита за сключен след като получаване на това потвърдеждение от Потребителя. Потвърждение за сключването на договора за покупко-продажба ще бъде изпратено на електронната поща на Потребителя.

 

VII. Поръчка на Remix Bag и изпращане на Стока за продажба до Дружеството

Продавачите, които желаят да използват услугата „Продайте на Remix“ следва да поставят Стоката или Стоките в Remix Bag пакет, който ще получат от Дружеството предварително на указан от тях адрес. При заявяването на Remix Bag Продавачът следва да попълни адреса, до който да бъде доставен Remix Bag в полето „Адрес на получаване“ . Това е адресът, на който Продавачът ще получи празен плик, в който да изпрати съответната Стока и на който по подразбиране ще бъде връщана всяка непотвърдена Стока. Куриерската услуга за получаване на Remix Bag е безплатна.

Продавачът трябва да постави Стоката в Remix Bag, да попълни своя единен граждански номер и да заяви куриер чрез следната селекция на Сайта: меню „Вашите продажби“ >> „Заявете куриер“. Единнният граждански номер на потребителя се  изисква и ще бъде обработван единствено с данъчни цели, с оглед задължението на Дружеството да състави счетоводни документи по смисъла на Закона за счетоводството във връзка с договора между страните.

Продавачът следва да изпрати Стоката до склада на Дружеството на адрес: област София (град), Столична община, с. Равно поле, ул. „Верила“ 34А, общ. Елин Пелин.

Изпращането на Стоката до Дружеството е за сметка на Дружеството.

При получаване на пратката Дружеството ще изпрати на Продавача потвърждение за получаването по електронна поща. Дружеството не носи отговорност за получени пратки с нарушена при транспорт от куриера цялост или погрешна доставка от куриера до различен адрес.

 

VIII. Връщане на несъответстваща Стока на Продавача

В случай, че Стоката или някоя от описаните в електронната форма Стоки не съответства на настоящите общи условия, Дружеството ще изпрати на Продавача по електронна поща и в профила му на Сайта уведомление в което ще бъдат посочени несъответствията.

Със същото уведомление, касаещо неодобрени стоки, във връзка със същите на Продавача ще бъдат предоставени две предложения:

Продавачът да получи обратно неодобрените стоки за своя сметка, като натисне бутон: „Заявете услуга „Връщане“. При задействане на този бутон, неодобрените стоки ще бъдат изпратени на Продавача на адреса, от който първоначално е заявен за изпращане към Дружеството “Remix Bag”, предмет на конкретното правоотношение с Продавача, в 14- дневен срок от датата на изявлението на Продавача чрез куриерска фирма Speedy. Връщането на неодобрените стоки се заплаща от Продавача на цена от 8,90 лв., като цената може да бъде прихваната от дължимата му сума, от наличността в неговия виртуален портфейл или директно заплатена онлайн с кредитна / дебитна карта или ePay.

Неодобрените артикули да бъдат закупени от Дружеството на цена от 0,01 лв. на кг. Волята си за това, Продавачът изразява като натисне бутона „Продайте за 0,01 лв. /кг.“ С натискането на този бутон Продавачът дава изричното си съгласие да продаде на Дружеството неодобрените от него артикули, поради несъответствие с настоящите общи условия, за продажба на цена от 0,01 лв. на кг.

В случай, че в 5-дневен срок от изпращането на уведомлението за несъответствие на Стоките Продавачът не предприеме посочените действия за тяхното връщане или не изрази своето съгласие за нито една от двете възможности, описани в т.1 и т.2 по-горе, Дружеството изкупува неодобрените стоки на цена от 0,01 лв. на кг.

IX. Срок и начин на плащане на продажната цена

Продажната цена се изплаща на Продавача в срок до 60 дни от сключването на договора за покупко-продажба чрез зареждане на Виртуален портфейл на Продавача с равностойността на продажната цена, за което Дружеството ще изпрати на Продавача потвърждение по електронна поща.

По отношение на същността и възможностите за използване на виртуалния портфейл важат разпоредбите на Раздел Х от Общите условията за ползване на www.remixshop.com.

X. Право на отказ

Продавачът губи правото си на отказ от датата на предаване на Стоките си по куриер до Дружеството, при заявена услуга „Продайте на Remix”. Датата на изпращане на Стоките се счита за датата на започване на изпълнението на услугата, която Дружеството осъществява по приемане, оценка и обработка на Стоките с цел покупка, за което Продавачът изрично дава предварително своето информирано съгласие към момента на заявяване на услугата.

XI. Отговорност на Дружеството при повреда на Стока на Продавача

Дружеството отговаря за всякакви вреди, причинени на Продавача в следствие на повреждане или унищожаване на изпратената от Продавача Стока след нейното получаване в склада на Дружеството.

В случай, че в процеса на обработка дадена изпратена от Продавача Стока бъде унищожена или повредена по вина на Дружеството, включително по вина на служител на Дружеството, преди собствеността върху Стоката да е преминала върху Дружеството,  то представител на Дружеството от отдел „Клиентски център“ ще се свърже с Продавача в рамките на 24 часа от събитието, с оглед постигане на взаимно решение за обезщетение на Продавача. При постигане на съгласие, на Продавача ще бъде изпратено известие за двустранно уговорения размер на дължимото обезщетение, което ще бъде отразено в профила на Продавача на Сайта.

 

XII. Компенсация за изгубени, откраднати или повредени пратки по вина на куриера

Дружеството не носи отговорност за изцяло или частично изгубена или открадната Стока/Стоки по вина на куриера, включително но не само на пакети с дрехи и аксесоари,   изпратени до Дружеството от Продавача, както и за каквито и да било повреди, причинени при транспортирането или вследствие действия или бездействия на куриера, във връзка със заявената доставка от Потребителя до Дружеството.

Независимо, че не носи отговорност за описаните по-горе обстоятелства, при възникване на което и да е от тях, Дружеството ще съдейства на Продавача, като му изплаща компенсация, при условие, че Продавачът изрично изяви своето  желание в 3-дневен срок, считано от получаване на известие от Дружеството за настъпилите вреди.

В рамките на 24 часа от установяване на някое от описаните по-горе обстоятелства от Дружеството, в профила на Продавача на Сайта се получава, с което на Продавача се предоставя 7-дневен срок за  изпращане на изрично волеизявление до Дружеството по електронен път за получаване на компенсация за нанесените вреди. В случай, че Продавачът не изпрати до  Дружеството такова волеизявление в срок, Дружеството приема, че от страна на Продавача е налице отказ от предоставеното му право на компенсация за нанесени от страна на куриера вреди.

Размерът на компенсацията за  изцяло или частично изгубени по вина на куриера пакети с дрехи и аксесоари, както и за каквито и да било повреди, причинени при транспортирането или вследствие действията на куриера във връзка със заявената доставка от Продавача до Дружеството, e 5 лв. на килограм, но не повече от 50 лв. за една пратка.

В случай, че съдържанието на пратката е частично изгубено, откраднато или повредено от куриера, компенсацията се заплаща за липсващата или повредена част от пратката.

Компенсацията се заплаща в 14-дневен срок от получаване на  изричното волеизявление на Продавача за получаване на компенсация. Продавачът получава известие за компенсация в деня на заплащането й. Всички описани в тази точка условия са компенсация се прилагат само за Стоки, собствеността на които не е преминала върху Дружеството към момента на настъпване на събитието.

 

XIII. Защита на личните данни

Дружеството обработва лични данни в съответствие с Регламент 2016/679/ЕС относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните). Информация за  личните данни, които Дружеството обработва и за условията и реда, по който физическите лица, чиито лични данни се обработват, упражняват правата си може да намерите в Политиката за поверителност и за бисквитките.

 

XIV. Приложимо законодателство. Решаване на спорове

За всички неуредени в тези условия въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

Възникнали спорове Дружеството се стреми да решава винаги по приятелски начин, а в случай, че всички възможности се изчерпат, споровете се решават от компетентния съд или от орган за алтернативно решаване на спорове. Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н от Закона за защита на потребителите са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите (www.kzp.bg). При възникване на спор, свързан с онлайн продажба, потребителят може да ползва сайта за онлайн разрешаване на спорове (платформата на ЕС за решаване на спорове между онлайн търговци и потребители), достъпен на адрес: https://ec.europa.eu/odr. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентния български съд.

XV. Заключителни разпоредби

Настоящите общи условия се прилагат за неопределен период от време, до тяхната отмяна или изменение, освен в предвидените от закона случаи. При изменения в настоящите общите условия Дружеството публикува актуализираните Oбщи условия на официалната си интернет страница.

В случай, че някоя част от настоящите Oбщи условия, бъде прогласена за нищожна, то нищожността ѝ няма да влече нищожност на останалите разпоредби от Общите условия. Прогласената за нищожна разпоредба ще бъде заместена по право от повелителни правила на закона, докато Дружеството и Продавачът не се съгласят на друго по реда за изменение на Общите условия.

 

Настоящите Общи условия са изменени и допълнени на 13.10.2023 г.