DORUČENÍ ZDARMA pro objednávky s produktem v hodnotě vyšší než 1 400,00 Kč
17968 produktů přidaných dnes.  Zobrazit
NEJLEPŠÍ HODNOCENÍ na

PODMÍNKY POUŽITÍ

Podmínky webové stránky www.remixshop.com/cz („Podmínky“)

I. Definice

Společnost  a/nebo Remix znamená Remix Global EAD se sídlem a adresou vedení v Sofii, Bulharsku, PSČ 1407, u. Černý Vrch Blvd č. 51 budova 1, poschodí 6, zapsaná v Obchodním registri Registrační agenturou Bulharské republiky s UIC 204052021.

Zákon o ochraně spotřebitele znamená zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon o ochraně osobních údajů znamená zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

GDPR znamená nařízení 2016/679/EU o ochraně fyzických osob při zpracovaní osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

INTERNETOVÁ STRÁNKA nebo INTERNETOVÝ OBCHOD znamená internetovou stránku www.remixshop.com/cz.
Uživatel, spotřebitel nebo zákazník znamená fyzickou osobu, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, a která je svéprávná v rozsahu umožňujícím správné vykonání konkrétní činnosti v rámci Internetového obchodu. Zákazník, který je fyzickou osobou s omezenou svéprávností, je povinen získat příslušný souhlas svého zákonného zástupce k uzavření kupní smlouvy a tento souhlas poskytnout na žádost Společnosti; kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím Internetového obchodu jsou však zpravidla smlouvami uzavíranými v méně závažných běžných záležitostech běžného života. Společnost si vyhrazuje, že v odůvodněných případech bude uzavření kupní smlouvy prostřednictvím Internetového obchodu umožněno pouze osobám starším 16 .
Zboží, výrobky nebo produkty   v rámci obchodu Společnosti znamená zboží z druhé ruky a/nebo outletové zboží (zboží je alespoň jeden krát uvedené na trh), které Společnost nabízí na internetové stránce remixshop.com/cz.
Osobní údaje znamenají osobní údaje ve smyslu GDPR

PLATBA V HOTOVOSTI znamená hotovostní platbu, která se poskytuje kurýrovi při doručení zboží.

CENA ZBOŽÍ znamená cenu včetně všech daní a poplatků a se všemi akcemi a slevami uplatňovanými v době nákupu, avšak před uplatněním osobního slevového kódu, za který lze Zboží zakoupit. Cena je zobrazována v českých korunách (Kč). Společnost si vyhrazuje právo bez upozornění změnit ceny Zboží. Ceny ovlivňují každodenně různé slevy a akce. Ceny Zboží prezentované v internetovém obchodě nezahrnují cenu doručení, která závisí na možnosti doručení zvoleném Zákazníkem a která je uvedena v bodě V. Cena doručení.

POČÁTEČNÍ CENA znamená předchozí cenu Zboží, a to cenu bez slevy před prvním snížením ceny ve smyslu § 12a odst. 1 písm. c) Zákona o ochraně spotřebitele.

PŘIBLIŽNÁ TRŽNÍ CENA nebo RRP v rámci obchodu Společnosti s použitým a outletovým zbožím (zboží již alespoň jednou uvedené na trh)  je informace o srovnatelné hodnotě přibližné maloobchodní tržní ceny položek stejné kategorie, kvality a materiálu. aplikované jinými obchodníky, když jsou takové položky původně uvedeny na trh v novém stavu, jak bylo stanoveno průzkumem trhu. Nejedná se o cenu, za kterou Společnost tento Produkt nabízí nebo kdy nabízela, ale jedná se pouze o srovnávací hodnotu, jejímž cílem je poskytnout uživateli dodatečné informace o daném Produktu. Zobrazení této hodnoty je vyjádřením přesvědčení Společnosti, že pro informované a rozumné rozhodnutí o nákupu použitého nebo outletového Zboží potřebuje Uživatel maximálně podrobné znázornění Zboží. Hodnota RRP je stanovena na základě pravidelně vylepšované metodiky a průzkumu trhu, proto nemusí přesně odpovídat ceně podobného zboží v novém stavu aplikované konkrétním jiným prodejcem. S ohledem na dynamiku a specifika činnosti Společnosti společnost Remix nenese odpovědnost za přesnost RRP, ale v zájmu zajištění relevance a přesnosti jsou tyto hodnoty kontrolovány a v případě okolností, které si to vyžadují, aktualizovány.
Pokud je odhadovaná počáteční tržní cena důležitým faktorem při rozhodování spotřebitele o nákupu, společnost doporučuje provést vlastní srovnávací průzkum trhu o cenách.

 IIObecná ustanovení

Tato internetová stránka je ve vlastnictví společnosti Remix Global EAD, s centrálou a sídlem v Bulharsku na adrese Sofia, PSČ 1407, Bul. Černý Vrch č. 51, budova 1, patro 6, Bulharsko, zapsané v obchodním rejstříku pod jednotným identifikačním kódem (UIC) 204052021, s daňovým identifikačním číslem (DIČ) v Bulharsko BG204052021 a DIČ v České republice BG204052021, tel.: +420296181858, email: cz@remixshop.com.

Objednáním zboží z internetové stránky spotřebitel vyjadřuje souhlas s těmito Podmínkami. Objednávka zákazníka se řídí verzí Podmínek zpřístupněnou na internetové stránce v okamžiku objednávky. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva i tyto Podmínky jsou vypracovány v českém jazyce.

Veškerý obsah internetové stránky je předmětem autorského práva a majetkem Společnosti. Nic z obsahu této internetové stránky neznamená udělení souhlasu nebo povolení k používání obrazového materiálu, ochranné známky, loga nebo jakýchkoli jiných informací z této internetové stránky. Kopírováním nebo stahováním informací z internetové stránky na vás nepřechází autorská práva k těmto informacím. Obsah této internetové stránky může Společnost pravidelně měnit.

Používání, kopírování a distribuce jakékoli části této internetové stránky bez písemného souhlasu Společnosti není povolena. Odkazy na tuto internetovou stránku jsou povoleny pouze se souhlasem Společnosti, s výjimkou odkazů v části „BLOG“. Společnost používá články a fotografie vyhotovené zaměstnanci, které jsou předmětem autorských práv, a dále články a fotografie vyhotovené třetími stranami, ke kterým bylo řádně sjednáno užívací právo. Zveřejňování a používání fotografií, citací článků a článků v části „BLOG“, které jsou předmětem autorského práva, na internetové stránce je povoleno pouze s aktivním odkazem na autora a originální článek/fotografii v části „BLOG“.

 III. Registrace

Registrace na internetové stránce je dobrovolná a bezplatná. Registrace je požadována pouze pro účely objednávání produktů z internetového obchodu. Uživatelé si mohou prohlížet internetovou stránku bezplatně a bez nutnosti registrace. Pole, která musí být při registraci vyplněna, jsou označena hvězdičkou (*). Po úspěšné registraci obdrží uživatel potvrzení emailem.

 IV.Produkty a informace

Prostřednictvím elektronické objednávky na internetové stránce lze zakoupit pouze zboží, které lze v systému přidat do košíku uživatele prostřednictvím příslušného operačního mechanismu internetového obchodu, který je specifikován v části „Jak nakupovat“ této internetové stránky. Informace o produktech nabízených k prodeji internetovým obchodem, včetně mimo jiné složení produktů, velikosti a dalších informací, poskytuje kromě Společnosti také výrobce na visačce produktu. Společnost prodává především zboží (oblečení a doplňky) z druhé ruky, které nejsou zakoupeny přímo od výrobce zboží, proto Společnost nemůže zaručit pravost produktů. Veškeré nošené oblečení, před použitím k určenému účelu, je potřebné vyprat, popřípadě vyžehlit.

V. Ceny produktů a poplatek za doručení

Všechny ceny na této webové stránce jsou uvedeny v českých korunách (CZK) a platí pouze během období příslušných akcí, kampaní, slev. Společnost si vyhrazuje právo kdykoli je bez oznámení změnit. Pro zákazníka i pro Společnost je závazná konečná cena uvedená v souhrnu objednávky předtím, než objednávku zákazník závazně potvrdí. Ceny uvedené v internetovém obchodě jsou konečné a zahrnují veškeré daně a poplatky; nezahrnují však náklady na doručení, které závisí na možnosti doručení zvolené zákazníkem. Náklady na doručení jsou vyčísleny samostatně před potvrzením objednávky s platbou v hotovosti při doručení na webových stránkách a v podrobném přehledu příslušného produktu. Poplatek za doručení závísí na zvoleném způsobu doručení- obyčejní nebo expresní doručení, na výdejní místo kurýrní společností, na adresu uživatele nebo jiným výslovně uvedeným způsobem.

VI. Objednávky

Objednávky mohou činit pouze registrovaní uživatelé, kteří souhlasili s Podmínkami www.remixshop.com/cz. Všechny faktury jsou vystavovány v českých korunách. Termíny doručení objednávek stanovuje společnost WE|DO, spol. s r.o. – poskytovatel kurýrních služeb – partner Společnosti. Není-li ujednán čas plnění, Společnost odevzdá zboží Zákazníkovi bez zbytečného odkladu po uzavření kupní smlouvy, nejpozději však do 30 dní. Možnosti doručení může Společnost kdykoli změnit a uvede je v těchto Podmínkách a v části „Jak nakupovat“ této internetové stránky.  

V případě, že uživatel, který objednává zboží od Společnosti nebydlí ani není usazen na území České republiky, a na území jiného členského státu Evropské unie a chce dostat objednané položky v tomto druhém státě, měl by brát v úvahu následující: Společnost dodává zboží pouze v Bulharsku, Řecku, Rumunsku, Polsku, České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Rakousku a Německu, takže společnost může splnit dodávku pouze na adresu na území některé z těchto zemí, nebo zákazník musí zajistit samostatně a vlastními prostředky přeshraniční dodávku zboží, pokud se jedná o členský stát, na jehož území společnost neprovádí doručení. Ve výše uvedených případech musí uživatel kontaktovat obchodníka na cz@remixshop.com

JAK A PROČ ODLOŽIT ZPRACOVÁNÍ OBJEDNÁVEK A SLOUČIT JE ZA ÚČELEM SPOLEČNÉHO DORUČENÍ?

Zákazník má možnost odložit zpracování svých objednávek o 6 hodin, 1 den nebo 3 dny. Doba odložení se počítá od okamžiku, kdy dokončíte svou první objednávku. 

Odložení zpracování objednávek vám umožní sloučit všechny své nezpracované objednávky (které mají stejný způsob platby) a zaplatit za všechny pouze jeden poplatek za doručení kurýrní službou.  

DŮLEŽITÉ: Sloučení objednávek můžete provést pouze vy sami v Nákupním košíku v Kroku 3 tím, že zvolíte možnost odložení zpracování objednávky. Zpracování objednávek nelze odložit telefonicky nebo žádostí adresovanou naší zákaznické službě. Odložit a sloučit lze pouze nezpracované objednávky se stejným způsobem platby.  

Pro usnadnění budou vaše objednávky vždy sloučeny i bez vaší výslovné žádosti, pokud budou splněny následující tři podmínky: (1) objednávky budou mít stejný způsob platby; (2) objednávky nebudou zpracované (to by mělo být zajištěno, pokud je jejich zpracování odloženo) a (3) objednávky budou mít stejnou doručovací adresu. 

Proces probíhá následovně:

1.Při prvním odložení své objednávky musíte v Nákupním košíku v Kroku 3 zvolit „ANO“ v poli „Chci odložit zpracování objednávky za účelem sloučení s dalšími objednávkami.“.
2.Při dalších objednávkách by toto pole v Kroku 3 v Nákupním košíku mělo automaticky ukazovat volbu „ANO“. Vaše objednávky budou sloučeny.
3.Pokud několikrát změníte způsob platby, musíte pole „Chci odložit zpracování objednávky za účelem sloučení s dalšími objednávkami.“ na konci zkontrolovat a v případě potřeby opět zvolit „ANO“.
4.Při všech dalších objednávkách se pro účely jejich sloučení musíte ujistit, že je označena volba „ANO“. Pokud zvolíte „NE“, objednávky budou sloučeny, ale odložení bude zrušeno a všechny objednávky k danému okamžiku budou ve stejný den zpracovány a odeslány na vaši adresu.

Odložení zpracování objednávky můžete kdykoli zrušit, když u své objednávky v části „Profil > Objednávky“ zakliknete možnost „Zrušit odložení zpracování“. Vaše objednávky tak budou zpracovány a odeslány na vaši adresu. Můžete odložit a sloučit jenom nezpracované objednávky se stejným způsobem platby a stejnou adresou doručení. Společnost si vyhrazuje právo stornovat objednávku v případě, že dojde k technické chybě při publikování položky. V tomto případě společnost okamžitě vrátí částky, které uživatel zaplatil za položky, u nichž došlo k technické chybě.

VII. Platby

Cenu objednaného produktu může uživatel uhradit výběrem jedné z možností doručení a způsobu platby uvedených v nákupním košíku. Pokud uživatel zvolí možnost doručení kurýrní službou a platbu v hotovosti při doručení, musí zaplatit cenu objednaného zboží plus náklady na doručení kurýrovi v okamžiku převzetí zboží. Na www.remixshop.com/cz je možné platit kartami Visa, Visa Electron, MasterCard nebo Maestro. Všechny elektronické platby kartou se provádějí prostřednictvím systému a na webu PayU (https: //.payu.com/). Podmínky platby PayU jsou tedy platné při platbě kartou. Uživatel může provádět platby kartou bez zadávání údajů o kartě při každém nákupu. Na základě výslovného souhlasu uživatele je na základě údajů poskytnutých uživatelem PayU generován Token (identifikátor virtuální karty). Při výběru použití Tokenu budou přijata všechna nezbytná technická a organizační opatření k ochraně zadaných údajů. Souhlas s použitím tokenu pro platby lze kdykoli odvolat prostřednictvím části „Nastavení“ v profilu uživatele a také prostřednictvím kontaktu s PayU. V případě problémů s platbami můžete podat stížnosti na PayU. Úplné informace o popsaných postupech lze získat na www.payu.com. Informace o Vašich osobních údajích najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a cookies - https://remixshop.com/cz/site/policy-documents?type=CP .

VIII. Smlouva

Distanční smlouva mezi Společností a uživatelem je uzavřena okamžikem potvrzení konkrétní objednávky Společností. V průběhu zpracování objednávky zákazník obdrží emailem potvrzení o přijetí objednávky. Společnost má právo před doručením objednaného zboží telefonicky kontaktovat zákazníka za účelem upřesnění detailů smlouvy a/nebo doručení.

Společnost nenese odpovědnost za porušení smlouvy v případě, že uživatel poskytl nesprávné, neúplné a/nebo nepřesné osobní údaje nebo uvedl neúplnou, nesprávnou nebo fiktivní adresu nebo telefonní číslo.

Uživatel je povinen chránit důvěrnou povahu svého uživatelského jména a hesla pro registraci na internetové stránce. Společnost bude považovat jakoukoli objednávku provedenou prostřednictvím internetového obchodu za standardní, pokud je použité uživatelské jméno a heslo akceptované systémem platné, bez ohledu na to, zda bylo použito jinou osobou než příslušným uživatelem.

V případě, že zákazník jako způsob platby za zboží zvolí hotovost při doručení, má se za to, že distanční smlouva je zrušena, pokud:

- zákazník nezaplatí fakturu kurýrovi při doručení,
- zákazník uvedl falešnou nebo nesprávnou adresu nebo není v den doručení přítomen na uvedené adrese a zároveň není dostupný na uvedeném kontaktním telefonním čísle, aby se mohl s kurýrem dohodnout na postupu doručení.

IX. Doručení objednaného zboží

Doručení produktu objednaného prostřednictvím internetového obchodu je realizováno kurýrem nebo jiným způsobem uvedeným na stránce. Při doručení příjemce podepisuje potvrzení o doručení zásilky, kterým potvrzuje řádné vyřízení objednávky a doručení zboží.

Doručuje se pouze na území České republiky. Při doručení příjemce podepisuje potvrzení o doručení zásilky pomocí elektronické čtečky kurýra, kterým potvrzuje řádné
vyřízení objednávky a doručení zboží.

Doručuje se v termínu uvedeném u každého produktu na internetové stránce v části „Doručení“. Ve výjimečných případech si Společnost vyhrazuje právo prodloužit termín doručení poté, co okamžitě informuje uživatele.  

Zboží se příjemci doručuje osobně proti podpisu. Objemné zboží (dle názoru doručujícího kurýra) se doručuje ke vchodu do budovy. Pokud zboží nelze příjemci doručit osobně nebo je to obtížné, doručuje se následovně: 1. na adresu zaměstnavatele – osobě zaměstnané na dané adrese, s uvedením jména příjemce zásilky; 2. na adresu domácnosti – členovi domácnosti, s uvedením jména příjemce zásilky. Pokud zboží není možné doručit, bez zavinění na straně Společnosti nebo kurýrní služby, kurýr kontaktuje konkrétního zákazníka na kontaktním telefonním čísle za účelem zjištění, ze které provozovny kurýrní služby může klient přijmout zásilku. Pokud zboží není možné doručit, bez zavinění na straně Společnosti nebo kurýrní služby, a zároveň nelze kontaktovat zákazníka, distanční smlouva se automaticky ruší.  

X. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Klient má právo odstoupit od smlouvy a vrátit zboží objednané z www.remixshop.com/cz bez uvedení důvodu, aniž by musel platit jakoukoli náhradu a aniž by mu vznikly jakékoli náklady, a to do 14 dnů od data převzetí objednaného zboží zákazníkem či jím určenou třetí osobou odlišnou od dopravce, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je: 

 1. více kusů několik druhů zboží, které jsou dodávány samostatně nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí posledního kusu dodávky zboží;  
 2. zboží sestávající z několika položek nebo částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední položky nebo části zboží. 

Zákazník může odstoupit od kupní smlouvy jakýmkoliv jednoznačným sdělením vůči Společnosti (mimo jiné doručeného na adresu sídla, resp. provozovny Společnosti, na adresu elektronické pošty Společnosti uvedenou ve formuláři či telefonicky na kontaktní linku Společnosti). Společnost poskytuje zákazníkovi vzorový formulář pro uplatnění práva na odstoupení v souladu s ustanovením §1829 odst.1 Občanského zákoníku, který je součástí těchto Podmínek, a který zákazník může, ale nemusí využít.

Na naší webové stránce může zákazník rovněž elektronicky prostřednictvím profilu Zákazníka  odstoupit od Smlouvy. Označením této možnosti a odesláním příslušného formuláře Zákazník odstupuje od Smlouvy. Využije-li zákazník této možnosti, Společnost obratem potvrdí jeho přijetí v textové podobě (například prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu zákazníka).

Zákazník je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit také v případě kdy je Společnost v prodlení s předáním zboží k přepravě za účelem jeho doručení zákazníkovi, přičemž svou povinnost předat zboží k přepravě nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě určené zákazníkem. Zákazník je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit i bez dodatečné lhůty, a to v případě, kdy Společnost předat zboží odmítne, nebo zákazník při uzavření kupní smlouvy Společnosti sdělí, že je dodání v určitý čas nezbytné. Společnost v návaznosti na odstoupení zákazníka vrátí zákazníkovi bez zbytečného odkladu všechna peněžitá plnění, která zákazník podle kupní smlouvy uhradil.

Pokud zákazník uplatní své právo odstoupit od smlouvy, musí zaslat nebo doručit zboží zpět Společnosti bez zbytečného odkladu, a nejpozději do 14 dnů od data doručení své objednávky. Takový konečný termín se považuje za dodržený v případě, že objednatel zašle zboží zpět Společnosti před uplynutím 14-ti denní lhůty. Společnost může zadržet refundaci zákazníkovi, dokud nepřijme zboží nebo dokud zákazník neposkytne důkaz o tom, že bylo zboží odesláno zpět, podle toho, který z těchto dvou případů nastal dříve. Vrácené položky by měly být zaslány Společnosti na adresu: obec Ravno Pole, ul. Verila 34A, Bulharsko.

Pokud zákazník uplatní své právo na odstoupení podle ustanovení § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku, Společnost vrátí zákazníkovi částku za vrácené zboží spolu s nejnižší sazbou standardního doručení a zaplatí související bankovní poplatky. Zákazník platí cenu dopravy vraceného zboží. Společnost využívá kurýrní služby společnosti WE|DO a požádat o kurýra může každý zákazník ve svém profilu. Cena kurýrních služeb společnosti WE|DO záleží na hmotnosti vrácených produktů:

- hmotnost vraceného výrobku (produktů) do 3 kg včetně  - 109 Kč
- hmotnost vraceného výrobku (produktů) více 3 kg - součet částky 109 Kč plus 30 Kč za každý započatý kilogram.

Pokud klient výslovně zvolil jiný způsob doručení zboží než nejlevnější standardní doručení nabízené Společností, Společnost není povinna zaplatit náhradu dodatečných nákladů na doručení zboží, které přesahují náklady nejlevnějšího standardního doručení.

Pokud zákazník objedná více než jednu věc / jeden produkt, a uplatní své právo na odstoupení od smlouvy podle ustanovení §1829 odst.1 Občanského zákoníku pouze pro jednu položku a vrátí pouze tu, zůstane smlouva mezi zákazníkem a Společností platná ve vztahu k ostatním produktům, zákazník ponese náklady na vrácení zboží, jak je definováno v předchozím odstavci a Společnost je povinna zaplatit hodnotu vráceného výrobku a bankovní poplatky.

Abyste vrátili produkt prostřednictvím společnosti WE|DO je potřebné:

 • Zákazník se musí přihlásit do svého profilu v části „Vrácení zboží“ a vybrat z produktů ve lhůtě k vrácení ty, které si přeje vrátit. Tyto produkty mohou být z různých objednávek.

 • Postupovat podle kroků uvedených v sekci „Vrácení zboží“ a dokončit vrácení, čímž se automaticky vygeneruje příkaz pro kurýra, aby se dostavil a převzal označené produkty. Cena kurýrní služby na vrácení závisí na hmotnosti výrobku, který má být vrácen, jak je uvedeno výše. Cena je fixní při dodávce na jakékoli místo v rámci České republiky. Uživatel ji uvidí ve druhém kroku „Vrácení zboží“.

V dalším kroku 3 uživatel vybírá možnost refundace – bankovním převodem (musí zadat IBAN účtu, na který chce, aby byly peníze poslány) nebo prostřednictvím Virtuální peněženky.

V případě, že Zákazník za zboží zaplatil v hotovosti při doručení – částka bude zákazníkovi vrácena bankovním převodem nebo prostřednictvím Virtuální peněženky, dle volby klienta.

V Kroku 3 dále zvolit místo v České republice, kde má kurýr produkty vyzvednout. Kliknutím na zelené tlačítko „Vytvořit“ klient úspěšně dokončí proces vrácení a automaticky vygeneruje žádost o kurýra společnosti WE|DO spol. s r.o. Informace o žádosti naleznete v části „Profil>Vrácení zboží>Vrácené zboží“.

(3) Společnost by měla produkt obdržet řádně zabalený, ideálně s příjmovým dokladem a s dalšími souvisejícími dokumenty (pokud existují).

Zákazník má možnost vrátit výrobek i bez použití objednání kurýra prostřednictvím  svého profilu, a to využitím osobního podání přímo na pobočce kurýrní Společnosti WE|DO nebo jiným kurýrem/ licencovaným poštovním operátorem a provést vrácení na uvedenou adresu Společnosti. V tomto případě zákazník neplatí kurýrní poplatek, ale pouze náklady na dopravu za  vrácení zboží.

Výše uvedené náklady za vrácení zboží budou odečtené přímo z částky, kterou Společnost uhradí za vrácené zboží zákazníkovi.

V případě že zákazník vrátí produkt prostřednictvím jiného kurýrního / licenčního poštovního operátora, osobně zaplati kurýrní poplatek v souladu s tarifem vybraného poštovního operátora.

S otázkami ohledně podpory ve věci vrácení zboží i reklamací (viz článek XI. Podmínek) se obraťte na emailovou adresu: cz@remixshop.com nebo +420296181858.

Ustanovení tohoto bodu o právu Uživatele odstoupit od smlouvy na dálku se nevztahuje na dodání spodního prádla a jiného zboží, které nelze vrátit z důvodů souvisejícího s hygienou a/nebo ochranou zdraví.

Zákazník odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.  

Zákazník nemůže odstoupit od kupní smlouvy, které bylo vyrobeno podle požadavků zákazníka nebo přizpůsobené jeho osobním potřebám či kupní smlouvy o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil (např. spodního prádla nebo plavek). Pokud si klient přeje vyměnit vrácené zboží za jiné, výměna se uskuteční prostřednictvím Virtuální peněženky klienta - aplikace na internetové stránce www.remixshop.com/cz, ve které Společnost umožňuje, aby zákazník částku zaplacenou za vrácený produkt použil k nákupu jiného produktu.  

V případě, že zákazník osobně podá balík v kanceláři Společnosti WE|DO, bez elektronického objednání kurýra přes svůj profil, zákazník neplatí kurýrní poplatek. Náklady na dopravu i v takovém případě hradí zákazník.

Společnost vrátí zákazníkovi zaplacenou částku, jakmile to bude možné, nejpozději však do 14 dnů od přijetí vráceného zboží. Společnost vrátí částku, kterou zákazník zaplatil za objednané zboží (cena vrácené položky a náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží), a to stejným způsobem, jakým ji Společnost od zákazníka přijala, zejména:

- bankovním převodem na bankovní účet klienta (IBAN),
- prostřednictvím Virtuální peněženky na výslovnou žádost klienta (viz níže sekce XII. Podmínek),
- v případě, že zákazník zaplatil cenu zboží v hotovosti při doručení, částka bude refundována / vrácena klientovi bankovním převodem / nebo prostřednictvím Virtuální peněženky, podle výslovné preference zákazníka.

XI. Práva z vadného plnění a reklamace

Zákazník je oprávněn vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou (2) let od převzetí zboží, není-li sjednáno jinak; vytkl-li Zákazník Společnosti vadu oprávněně, doba dle předchozí věty neběží po dobu, po kterou Zákazník nemůže věc užívat. Společnost zejména odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Společnost zejména odpovídá kupujícímu, že v okamžiku převzetí:

 • zboží odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
 • je zboží vhodné k účelu, pro který ho Zákazník požaduje a s nímž Společnost souhlasila;
 • je zboží dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu.

Neupozorní-li zvlášť Společnost zákazníka před uzavřením kupní smlouvy, že se některá vlastnost zboží liší, a zákazník s tím neprojeví výslovný souhlas, odpovídá Společnost zákazníkovi vedle ujednaných vlastností, že zboží:

(a)        je vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;

(b)        množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může Zákazník rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Společností nebo jinou osobou ve smluvním řetězci Společnosti, zejména reklamou nebo označením. Veřejným prohlášením podle předchozí věty není Společnost vázána, pokud prokáže, že si ho nebyla vědoma nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv;

(c)        je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu a jiných pokynů k použití, které může Zákazník rozumně očekávat; a

(d)        odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Společnost Zákazníkovi poskytl před uzavřením kupní smlouvy.

Projeví-li se vada zboží v průběhu jednoho (1) roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží vylučuje; tato doba neběží po dobu, po kterou zákazník nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

Má-li věc vadu, může zákazník požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro zákazníka.

Společnost může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

Společnost odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím zákazníkovi nezpůsobila značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který Zákazník věc koupil. K odstranění vady převezme Společnost věc na vlastní náklady.

Společnost nabízí především zboží z druhé ruky po jednotlivých kusech. Zboží proto zpravidla nelze vyměnit za stejný kus (dodání nové věci bez vady). Zákazník je však oprávněn požadovat opravu zboží, případně přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy v souladu s těmito Podmínkami.

Zákazník může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:

(a)        Společnost vadu odmítla odstranit nebo ji neodstranila;

(b)        se vada projeví opakovaně;

(c)        je vada podstatným porušením smlouvy; nebo

(d)        je z prohlášení Společnosti nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Zákazníka.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou Zákazník obdržel. Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

Odstoupí-li zákazník od smlouvy, Společnost vrátí zákazníkovi kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu zákazník prokáže, že věc odeslal.

Zákazníkovi nebudou práva z vadného plnění přiznána pokud:

(a)        vada existovala již v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny;

(b)        vada byla způsobena zákazníkem a vznikla neodbornou manipulací nebo ošetřením zboží;

(c)        vada byla způsobena nadměrným zatěžováním nebo použitím v jiných než zboží odpovídajících přiměřených podmínkách;

(d)        vada byla způsobena zákazníkem a vznikla nesprávným užíváním, skladováním nebo nesprávnou údržbou v rozporu s pokyny Společnosti a výrobce či jiným zásahem zákazníka nebo mechanickým poškozením; nebo

(e)        vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv Společnosti.

Zákazník bere na vědomí, že pokud je zboží dodáno zásilkovou službou nebo jiným přepravcem, je zákazník povinen zkontrolovat před potvrzením převzetí nepoškozenost obalu zásilky, lepicích pásek a v případě pochybností, že zásilka vykazuje vady, má Zákazník právo odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Zákazník je povinen vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost zboží prohlédnout a mohl vadu při dostatečné péči zjistit, a to buď označením vady, nebo oznámením, jak se projevuje. Zákazník je zejména povinen před podpisem dodacího listu zboží řádně prohlédnout, zda nemá kvantitativní anebo kvalitativní vady.

Zákazník má právo uplatnit reklamaci u Společnosti prostřednictvím pošty či na elektronické adrese cz@remixshop.com. Zákazník je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, popř. jiným věrohodným způsobem.

Společnost je povinna vydat zákazníkovi písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy zákazník reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje a kontaktní údaje zákazníka pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a zákazník o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Společnost se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Pokud Společnost ve stanovené době reklamaci nevyřídí a neinformuje o způsobu jejího vyřízení zákazníka, je zákazník oprávněn od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

Společnost je povinna vydat zákazníkovi potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

XII. Virtuální peněženka a Remix Bag

CO JE VIRTUÁLNÍ PENĚŽENKA

Virtuální peněženka je služba, kterou Společnost nabízí všem registrovaným uživatelům.

Zákazník může ve své Virtuální peněžence nashromáždit částku, která má být zcela nebo zčásti použita k online nákupu v jedné objednávce.

Peníze ve Virtuální peněžence se shromažďují:

- na základě reklamace/ odmítnutí výrobku– na výslovnou žádost zákazníka o zaslání refundace do Virtuální peněženky,
- na základě bonusu nebo kompenzace v rámci promo akce ve prospěch klienta.

- po přijetí příjmu z prodeje při použití služby "Prodejte Remixu".

JAK VSTOUPIT DO VIRTUÁLNÍ PENĚŽENKY

1.Přihlášení
2.Můj účet >Nastavení> Moje peněženka

JAK POUŽÍT ZŮSTATEK VE SVÉ VIRTUÁLNÍ PENĚŽENCE PŘI NÁKUPU

- Pro použití prostředků ze své Virtuální peněženky se musíte přihlásit do svého účtu a zadat objednávku. Částka ve Virtuální peněžence se automaticky sníží o cenu objednávky:
- pokud je cena vaší objednávky nižší než částka ve Virtuální peněžence, zbývající zůstatek lze použít na další objednávky,
- pokud je cena vaší objednávky vyšší než částka ve Virtuální peněžence, rozdíl lze zaplatit elektronicky nebo v hotovosti při doručení kurýrovi.

Výši částky nashromážděné ve své Virtuální peněžence zjistíte v části „Účet > Moje peněženka“.

Částku nashromážděnou ve své Virtuální peněžence můžete použít v Kroku 3 objednávky > „Platba“. Pokud částka ve Virtuální peněžence stačí na zaplacení celé objednávky nebo její části, možnost použití Virtuální peněženky bude automaticky vybrána jako preferovaný způsob platby nebo částečné platby objednávky.

Pokud si nepřejete použít na zaplacení objednávky celý zůstatek ve Virtuální peněžence:

- Uveďte v části „Nákupní košík > Platba“ částku z „Mojí peněženky“, kterou si přejete použít na objednávku, v poli „Uveďte částku“ a klikněte na tlačítko „Použít“;
- Zvolte způsob platby pro zbývající část ceny objednávky.

DŮLEŽITÉ: Pro účely sloučení zpracování a doručení objednávek v případě placení celé ceny objednávky nebo její části prostřednictvím Virtuální peněženky musí být platby všech následujících objednávek provedeny kartou.

- Dokončete objednávku kliknutím na tlačítko „Objednat a zaplatit“.

Pokud si nepřejete použít na zaplacení objednávky prostředky ve Virtuální peněžence:

- Klikněte v části „Nákupní košík > Krok 3 Platba“ tlačítko „Smazat“;
- Poté zvolte způsob platby objednávky (např. v hotovosti při doručení nebo kartou);
- Dokončete objednávku kliknutím na tlačítko „Objednat a zaplatit“.

Kdykoliv zákazník může požádat o vrácení prostředků shromážděných ve své Virtuální peněžence. Zákazník může vybrat tuto opci v “Moje peněženka” а uvést číslo bankovního účtu, na kterém chcete získat částku.

Zákazník může ke své objednávce přidat bezplatně službu Remix Bag zahrnující bezplatné doručení naplněného Remix Bagu Společnosti a recyklaci neschválených produktů za podmínek stanovených v čl. 8 Všeobecných obchodních podmínek „Prodejte Remixu“.

XIII. Ochrana soukromí

Společnost zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením 2016/679 / EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 109/46 / ES. Informace o osobních údajích, které společnost zpracovává, a o podmínkách, na základě kterých jsou údaje fyzických osob zpracovávány, a tyto osoby uplatňují svá práva, naleznete v Pravidlech ochrany osobních údajů a v Zásadách cookies - https://remixshop.com/cz/site/policy-documents?type=CP.

XIV. Další ustanovení 

Cílem Společnosti je poskytovat pouze zboží prezentované na internetové stránce, tak, jak je prezentováno. Veškeré informace uvedené na internetové stránce, včetně mimo jiné designu, dostupnosti a ceny produktu, jsou platné výlučně v okamžiku zpřístupnění a Společnost si vyhrazuje právo je kdykoli bez oznámení změnit. Zákazník je odpovědný za pravidelnou kontrolu podmínek používání a zpřístupněných informací o cenách, dostupnosti atd.

Pokud uživatel dobrovolně souhlasí se zasíláním novinek, Společnost má právo zasílat novinky na poskytnutou emailovou adresu. Uživatel má právo kdykoli zrušit zasílání emailových zpráv ze svého profilu na internetové stránce nebo prostřednictvím odkazu k jejich zrušení obsaženému v novinkách.

Profily uživatelů, které porušují podmínky používání internetového obchodu, a profily uživatelů využívané k jiným účelům mohou být zrušeny. Uživatele, kteří setrvale nepřijímají nebo odmítají (s výjimkou případů odstoupení podle článku X těchto Podmínek) objednávky s platbou v hotovosti při doručení, může Společnost dočasně nebo trvale omezit a určit, že musí objednávky na internetové stránce platit výhradně elektronicky. Pro účely tohoto ustanovení „setrvale“ znamená tři a více nepřijatých/odmítnutých (s výjimkou případů odstoupení podle článku X těchto Podmínek) objednávek, bez ohledu na to, zda po sobě jdoucích či nikoli, a bez ohledu na pravidelnost nebo hodnotu jednotlivých objednávek. Společnost má toto právo také v případě, že spotřebitel nepřijme/odmítne (s výjimkou případů odstoupení podle článku X těchto Podmínek) objednávku v ceně vyšší než 6.700 Kč.  

Tyto Podmínky platí pro prodej zboží koncovým zákazníkům pro soukromé účely. Pokud máte zájem zakoupit naše zboží prostřednictvím osob či subjektů pro účely dalšího prodeje, kontaktujte nás prosím na emailové adrese: cz@remixshop.com pro individuální nabídku.

Společnost nabízí produkty na území dalších členských států EU. Cena produktů se v různých členských státech může lišit v závislosti na ceně zpracování a doručování objednávek.

Jakékoli nevyřešené spory na základě těchto Podmínek se řídí platnými právními předpisy České republiky.

Společnost bude vždy usilovat o smírné řešení sporů. V případě vyčerpání všech možností budou spory řešeny příslušným soudem nebo orgánem příslušným k mimosoudnímu řešení sporů.

Vyřizování stížností zajišťuje Společnost prostřednictvím elektronické adresy cz@remixshop.com. Informaci o vyřízení stížnosti Zákazníka zašle Společnost na elektronickou adresu Zákazníka.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Společností a Zákazníkem kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).Společnost nenese odpovědnost za jakékoli chyby na internetové stránce vzniklé z jakéhokoli důvodu, včetně chyb způsobených změnami, úpravami, mezinárodními výpadky internetu nebo jinými technickými důvody.

Tyto Podmínky platí na dobu neurčitou, do jejich zrušení nebo změny, kromě případů stanovených zákonem. V případě změn těchto Podmínek Společnost zveřejňuje aktualizované Podmínky na své oficiální webové stránce.

Pokud se změnami uživatel nesouhlasí, může zrušit svou registraci na stránce remixshop.com/cz kdykoliv, a to bez udání důvodu. V případě, že tak Uživatel neučiní, budou se na něj vztahovat upravené Podmínky.

 

 

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Vyplňte tento formulář a pošlete jej společnosti Remix Global EAD pouze v případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy. Formulář se uplatní pouze pro kupujícího, který je spotřebitelem.

Oznámení o odstoupení od smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů

Adresát: Remix Global EAD, se sídlem a adresou vedení v Sofii, Bulharsku, PSČ 1407, u. Černý Vrch Blvd č. 51 budova 1, poschodí 6, zapsaná v Obchodním registri Registrační agenturou Bulharské republiky s UIC 204052021, e-mail: cz@remixshop.com

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

Číslo objednávky (volitelně):                                                                                                                                

Datum objednání (*) /datum obdržení (*):

                                                                                                                                                                              

Vaše údaje:

Jméno a příjmení:                                                                                                                                                 

Adresa:                                                                                                                                                                 

Telefon (volitelně):

                                                                                                                                                                              

Email (volitelně):                                                                                                                                                  

Upřednostňuji obdržet vracenou částku následujícím způsobem (volitelně):

       i.          číslo účtu/IBAN;

                                                                                                                                                                              

      ii.          převodem prostředků do mé Virtuální peněženky.

 

Datum:                                              

 

Podpis (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

 

 

 

 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY „PRODEJTE REMIXU“

 1. Definice pojmů

Všechny pojmy a odvozeniny z nich, použité v těchto Všeobecných obchodních podmínkách služby „Prodejte Remixu“, budou aplikovány a vykládány v souladu s těmito definicemi:

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY nebo PODMÍNKY jsou tyto všeobecné obchodní podmínky služby „Prodejte Remixu“.

SPOLEČNOST je Remix Global EAD, s centrálou a sídlem v Bulharsku na adrese Sofia, PSČ 1407, Bul. Černý Vrch č. 51, budova 1, patro 6, Bulharsko, zapsaná v obchodním rejstříku pod jednotným identifikačním kódem (UIC) 204052021, s daňovým identifikačním číslem (DIČ) v Bulharsko BG204052021 a DIČ v České republice BG204052021, tel.: +420296181858, email: cz@remixshop.com.

WEBOVÁ STRÁNKA je elektronická prodejna, dostupná na internetových stránkách www.remixshop.com/cz.

 

SPOTŘEBITEL/UŽIVATEL je fyzickou osobu, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, a která je svéprávná v rozsahu umožňujícím správné vykonání konkrétní činnosti v rámci webové stránky. Zákazník, který je fyzickou osobou s omezenou svéprávností, je povinen získat příslušný souhlas svého zákonného zástupce k příslušné smlouvy a tento souhlas poskytnout na žádost Společnosti; smlouvy uzavírané prostřednictvím webové stránky jsou však zpravidla smlouvami uzavíranými v méně závažných běžných záležitostech běžného života. Společnost si vyhrazuje, že v odůvodněných případech bude uzavření smlouvy prostřednictvím webové stránky umožněno pouze osobám starším 16 let a plně svéprávným.

KUPNÍ SMLOUVA nebo jen PRODEJ je distančně uzavřená kupní smlouva o Zboží, které Spotřebitel prodává Společnosti.

ZBOŽÍ nebo PRODUKT znamená Spotřebitelem vlastněné oděvy a/nebo doplňky,  které si Spotřebitel přeje prodat Společnosti.  

      2. Obecná ustanovení

„Prodejte Remixu“ je služba poskytovaná Společností Spotřebiteli, která umožňuje Spotřebiteli poslat Společnosti Zboží, které Společnost přijme a ohodnotí. V případě, že Spotřebitel souhlasí s cenou, kterou Společnost nabídla, uzavřou Společnost a Spotřebitel kupní smlouvu, na základě které Spotřebitel prodá Společnosti příslušné Zboží, a Společnost mu zaplatí dohodnutou cenu. Tyto Všeobecné obchodní podmínky služby „Prodejte Remixu“ tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi Spotřebitelem a Společností elektronickými prostředky, která se týká příslušného Zboží.

      3. Registrace

K tomu, aby využil službu „Prodejte Remixu“, musí mít Spotřebitel registraci na Webových stránkách. V případě, že Spotřebitel není registrován na Webových stránkách, pak si musí Spotřebitel registraci udělat (viz článek III. Podmínek použití), které lze naleznout na: www.remixshop.com/cz, dostupné zde: https://sell.remixshop.com/cz/site/terms-of-use

Spotřebitel je povinen zachovávat své registrační a přístupové údaje na Webových stránkách jako důvěrné a nepřenechávat je třetím osobám. Spotřebitel prohlašuje, že byl informován a že bere na vědomí, že úkony, provedené z jeho profilu v rozhraní Webových stránek ho právně zavazují a  zakládají příslušné právní následky, ledaže bude zjištěno, že údaje Spotřebitele byly zneužity třetí osobou neoprávněným způsobem.

Přijetím těchto Všeobecných obchodních podmínek Spotřebitel a Společnost souhlasí, že budou podávat veškerá oznámení, spojená s Prodejem, a/ nebo se Službou „Prodejte Remixu“ elektronickou formou, prostřednictvím úkonů v rozhraní Webových stránkách. Kupní smlouvy budou uzavírány elektronickou formou.

 

       4. Druhy zboží a informace

Podle těchto všeobecných obchodních podmínek je Spotřebitel oprávněn nabídnout Společnosti Zboží značek přijímaných Společností a uvedených na Webových stránkách Společnosti zde: https://sell.remixshop.com/cz/sell,které odpovídá níže uvedeným podmínkám:

 1. Na Zboží nejsou viditelné vady a stopy opotřebení, mezi které patří zejména:
 • skvrny nebo vyblednutí barvy;
 • díry v látce;
 • zašpinění v oblasti podpaží;
 • opotřebovaný a / nebo tenčí materiál;
 • poškozený zip;
 • roztažený materiál v důsledku opotřebení;
 • sražení (např. v důsledku nesprávného praní);
 • nepříjemný zápach;
 • ošoupané nebo opotřebované rukojeti, podšívka, poškozené zipy nebo zapínání jiného druhu zapínání (zejména u kabelek a tašek);
 • poškozený materiál, skvrny a nepříjemný zápach (zejména u kabelek a tašek);
 • ošoupaný materiál, vložky a/nebo podrážky (u obuvi).

  Zboží nesmí být: 
 • vyrobené nebo upravené na míru Spotřebiteli dle jeho požadavků;
 • vyrobené ze syntetické tkaniny, která by mohla způsobit kožní alergie nebo podráždění pokožky;
 • retro model oblečení a doplňků, které již nejsou aktuální;
 • opasek z umělého materiálu;
 • padělek některé z přijímaných značek;
 • nesmí chybět textilní etiketa se složením materiálu a způsobem zacházení s oděvem.

Zasíláním Zboží Spotřebitel prohlašuje, že: 1) Spotřebitel je zákonným vlastníkem Zboží; 2) Spotřebitel nabyl vlastnictví k Zbožím v souladu se zákonem; 3) Spotřebitel dovezl Zboží na území Evropské unie a České republiky v souladu se zákonem (je-li aplikovatelné); 4) Zboží je autentické a originální (nejedná se o padělek nebo napodobeninu). V případě, že bude zjištěno, že Spotřebitel zaslal Společnosti Zboží, které neodpovídá prohlášení, bude Spotřebitel odpovídat Společnosti za veškerou škodu vzniklou v důsledku porušení prohlášení.

     5. Cena Zboží

Cena, za kterou Společnost zakoupí Uživatelem poslané Zboží, je  určena s ohledem na jeho vzhled, kvalitu a značku. Informace o cenách, za které může Společnost zakoupit příslušné Zboží, budou zobrazeny na Stránce, když Uživatel uvede informace o kategorii, značce a podkategorii jednotlivých kusů Zboží, které si přeje prodat.

      6. Postup uzavření distanční smlouvy pro použití služby „Prodejte Remixu“ a kupní smlouvy k Zbožím

K tomu, aby využil službu „Prodejte Remixu“, musí Spotřebitel otevřít záložku „Prodejte Remixu“ na Webových stránkách a vyplnit elektronický formulář,  s informacemi o každém jednotlivém Produktu, který si přeje prodat Společnosti. Neprodleně po vyplnění elektronického formuláře se Spotřebiteli zobrazí cena za každý jednotlivý produkt a celková cena, kterou by společnost zaplatila za prodej veškerého zboží.

Kliknutím na políčko "Dokončete prodej" Uživatel posílá nabídku k prodeji Produktů Společnosti a  potvrzuje, že jsou produkty v soulad  s těmito všeobecnými podmínkami a Společnost přijímá nabídku Uživatele.

Na webové stránce uvedená cena zavazuje Společnost zakoupit příslušné Zboží za stejnou cenu v případě, že toto Zboží, které Společnost obdrží, vzhledem, kvalitou a značkou odpovídá těmto Podmínkám a že je Společnost obdrží do dvou měsíců ode dne odeslání Zboží Společnosti.

Před odesláním nabídky k prodeji Produktů Společnosti musí Spotřebitel:

 • zkontrolovat uvedené údaje a v případě potřeby je upravit;
 • seznámit se s těmito Podmínkami a souhlasit s nimi, a to zaškrtnutím příslušného checkboxu zobrazeného nad tlačítkem "Dokončete prodej";
 • udělit výslovný souhlas se započetím plnění smlouvy ve14-ti denní lhůtě pro odstoupení od smlouvy, označením příslušného zaškrtávacího pole, zobrazeného nad tlačítkem „Dokončete prodej“;
 • seznámit se s pravidly, za kterých Společnost zpracovává jeho osobní údaje - https://remixshop.com/cz/site/policy-documents?type=CP .

Po odeslání nabídky k prodeji Produktů Společnosti je Spotřebitel povinen odeslat Společnosti Zboží v souladu s čl. 7 těchto Podmínek. V případě, že Společnost neobdrží Zboží dle oznámení Uživatele do dvou měsíců, Společnost má za to, že Uživatel se zřekl své nabídky k prodeji a nabídka se tímto ruší. Všechna práva a povinnosti vyplývající z objednané služby se od počátku ruší. . Každý Produkt odeslaný Spotřebitelem Společnosti je Společností hodnocen zvlášť. Pokud je Produkt schválen, uzavírá se ke každému takovému produktu zvláštní kupní smlouva.. Pro komfort Spotřebitele se produkty popsané v jednom elektronickém formuláři se vyhodnocují současně.

Potom, co Společnost obdrží Zboží (jeden nebo více kusů), zaslané Spotřebitelem, vykoná Společnost službu prohlídky Zboží. Společnost ohodnotí obdržené Zboží změřením a porovnáním s popisem v elektronické formě, kterou Spotřebitel Společnosti poslal. V případě, že Společnost potvrdí, že Spotřebitelem zaslané Zboží vyhovuje všeobecným obchodním podmínkám, pak zašle v 3-denní lhůtě Spotřebiteli na jeho profil na Webových stránkách, potvrzení o přijetí Spotřebitelem zaslané nabídky na prodej zboží, a kupní smlouva se považuje za uzavřenou po obdržení tohoto potvrzení Spotřebitelem. Potvrzení o uzavření kupní smlouvy bude posláno elektronickou poštou na uvedenou e-mailovou adresu Spotřebitele.

      7. Objednání Remix Bagu a posílání Zboží na prodej Společnosti

Prodejce musí vložit Zboží do Remix Bagu, vyplnit své datum narození a objednat kurýra tímto postupem na Stránce: kliknout "Váš prodej" >> "Objednejte kurýra". Datum narození Prodejce se požaduje výhradně pro daňové účely vzhledem k povinnosti Společnosti vystavit daňový doklad ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se smlouvou mezi stranami.

Prodejce odesílá Zboží do skladu Společnosti na adresu: obec Ravno Pole, ul. Verila 34A.

Zaslání Zboží Společnosti je na náklady Společnosti.

Po doručení zásilky Společnost potvrdí přijetí zásilky Prodávajícímu elektronickou poštou. Společnost neodpovídá za poškození zásilky v důsledku přepravy kurýrem nebo za doručení zásilky kurýrem na jinou adresu. Společnost odpovídá za nebezpečí škody Zboží od jeho převzetí.

     8. Navrácení neodpovídajícího Zboží Prodejci

V případě, že všechno nebo některé ze Zboží specifikovaného v elektronickém formuláři nevyhovuje těmto Podmínkám, zašle Společnost elektronickou poštou Prodejci na jeho e-mailovou adresu a v jeho profilu na Webových stránkách oznámení, ve kterém budou uvedeny tyto nepřesnosti.

Stejným oznámením, týkajícím se neschváleného zboží, budou Prodejci nabídnuty dvě varianty, v souvislosti s neschváleným zbožím:

 1. Aby Prodejce dostal zpět neschválené Produkty na své náklady, když klikne na políčko "Požádejte o službu Vrácení". Aktivаcí tohoto tlačítka budou neschválené produkty odeslány na tu adresu Prodejce, která byla na začátku uvedena pro vyzvednutí Remix Prodeje, do 14 dní po podání žádosti zásilkovou společností WE|DO. Za vrácení neschválených produktů zaplatí Prodejce 190 Кč, přičemž tato částka může být odečtena z dlužné ceny, z jeho virtuální peněženky nebo přímo zaplacena online prostřednictvím kreditní / debetní karty. Společnost odešle vracené Zboží Prodejci až po úhradě částky za vrácení zboží podle předchozí věty. 
 2. Aby neschválené Produkty byly zakoupeny Společností za cenu 0.01 Kč za kg. Prodejce vyjádří své rozhodnutí kliknutím na políčko "Prodejte za 0.01 Kč / kg", čímž dává svůj výslovný souhlas k prodeji svých Společností neschválených Produktů kvůli jejich nesouladu s Všeobecnými podmínkami za cenu 0.01 Kč za kg. V případě, že Společnost dostane zboží, pro které není vyžádaná nabídka na prodej dle těchto všeobecných obchodních podmínek, může nabídnout odesílateli zpracování doručených produktů podle podmínek služby "Prodejte Remixu". V případě odmítnutí, Společnost bude považovat přijaté položky za neschválené a použije postup uvedený v bodech i. nebo ii. této části.

V případě, že v 5-ti denní lhůtě po zaslání oznámení o nesouladu Zboží, nepodnikne Prodejce uvedené úkony na jeho navrácení, nebo neudělí svůj souhlas se žádnou ze dvou možností, popsané v bodech i. a ii. výše, vykoupí Společnost neschválené zboží na cenu ve výši 0,01 Kč.   za kg.

V případě výkupu neschváleného zboží Společnost následně zajistí jeho recyklaci prostřednictvím třetí osoby.

     9. Termín a způsob úhrady kupní ceny

Kupní cena je vyplácena Prodejci ve lhůtě do 60 dní po uzavření kupní smlouvy, prostřednictvím dobytí Virtuální peněženky Prodejci s hodnotou, rovnající se kupní ceně, o čemž Společnost pošle Prodejci potvrzení elektronickou poštou.

Ohledně podstaty a možností využití virtuální peněženky, platí ustanovení Oddílu XII. Podmínek použití na remixshop.com/cz.

     10. Právo odstoupení

Prodejce pozbývá práva odstoupení dnem předání Zboží Společnosti zásilkovou službou, při objednání služby „Prodejte Remixu“. Den zaslání Zboží se považuje za den počátku plnění služby, kterou Společnost provádí k přijetí, ohodnocení a zpracování Zboží, za účelem nakoupení, o čemž Prodejce uděluje svůj předběžný informovaný souhlas k okamžiku objednání služby.

     11. Odpovědnost Společnosti při způsobení vady Zboží Prodejcem

Společnost odpovídá za veškeré škody, způsobené Prodejci v důsledku poškození nebo zničení Zboží, poslaného Prodejcem, po obdržení Zboží ve skladu Společnosti.

V případě, že v procesu zpracování bude Prodejcem zaslané Zboží zničené nebo poškozené vinou Společnosti, včetně poškození vinou zaměstnance Společnosti, před tím, než vlastnictví Zboží přešlo na Společnost, pak zástupce Společnosti z oddělení „Zákaznické centrum“ zkontaktuje Prodejce v rámci 24 hodin od nastání události, s cílem dosažení vzájemného řešení o odškodnění Prodejce. Bude-li dosažen souhlas Spotřebitele, bude zasláno oznámení o oboustranně dohodnuté výši dlužného odškodnění, které bude uvedeno v profilu Prodejce na Webových stránkách.

     12. Náhrada za ztracené, odcizené nebo poškozené zásilky vinou zásilkové služby

Společnost nese odpovědnost za škody Zboží od okamžiku převzetí zásilky doručené Společnosti. Společnost nenese zodpovědnost za zcela nebo částečně ztracené nebo odcizené Zboží, pokud k takové ztrátě či odcizení dojde vinou zásilkové služby. Stejně tak nenese odpovědnost ani za  balíky s oblečením a doplňky či jakýmkoliv jiným Zbožím odeslaným Prodejcem Společnosti, které budou poškozeny během dopravy zaviněním zásilkové služby během  Prodejcem oznámeného doručování Zboží Společnosti. I přesto, že Společnost nenese odpovědnost v případě výše uvedených událostí, při vzniku jakékoliv  takové události se Společnost zavazuje vyplatit Prodejci náhradu škody  za podmínky, že o to Prodejce Společnost požádá ve lhůtě 3 dnů  ode dne, kdy mu Společnost zašle oznámení o vzniku škody.

Do24 hodin po zjištění některé z výše uvedených skutečností zašle Společnost na profil Prodejci oznámení, kterým poskytuje Prodejci 3-mi denní lhůtu, aby zaslal Společnosti elektronickou cestou výslovný projev vůle s žádostí o poskytnutí náhrady za vzniklou škodu. V případě, že Prodejce nezašle Společnosti takové vyjádření své vůle včas, Společnost má za to, že se Prodejce vzdává práva na náhradu škody vzniklé vinou zásilkové služby.

Výše náhrady škody za Zboží zcela nebo částečně ztracené vinou zásilkové služby, a za jakékoliv  další škody způsobené během dopravy nebo v důsledku činnosti zásilkové služby v souvislosti se zasláním Zboží Prodejcem Společnosti  je 70 CZK za 1 kilogram Zboží, avšak maximálně do výše 700 CZK za jednu takto ztracenou nebo poškozenou nebo jinak vadnou zásilku.

V případě, že obsah zásilky je částečně ztracený, odcizený nebo poškozený zásilkovou službou, bude náhrada škody uhrazena pouze za tuto chybějící nebo poškozenou část zásilky.

Náhrada škody je splatná v 14denní lhůtě po obdržení výslovného projevu  vůle Prodejcem o obdržení náhrady škody. Prodejce obdrží oznámení o náhradě škody v den její úhrady. Veškeré v tomto bodě popsané podmínky náhrady škody se použijí pouze u Zboží, jehož vlastnictví nepřešlo na Společnost do  okamžiku škodné události

     13. Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 109/46/ES (Obecné Nařízení o ochraně údajů). Informace o osobních údajích, které Společnost zpracovává, a o podmínkách, na základě kterých jsou údaje fyzických osob zpracovávány, a tyto osoby uplatňují svá práva, naleznete v Pravidlech ochrany osobních údajů a v Zásadách cookies - https://remixshop.com/cz/site/policy-documents?type=CP.

     14. Aplikovatelná legislativa. Řešení sporů

Pro veškeré těmito Podmínkami neupravené záležitosti se použije platná legislativa České republiky,

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) 

     15. Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky platí na dobu neurčitou, a to dokud nebudou zrušeny nebo změněny, kromě případů stanovených zákonem.

V případě změn současných Podmínek společnost zveřejňuje aktualizované Podmínky na své oficiální webové stránce.

Pokud se změnami nesouhlasí, může Uživatel kdykoliv ukončit svou registraci na stránce remixshop.com/cz, a to bez udání důvodu. V případě, že tak Uživatel neučiní, budou se na něj vztahovat změněné Podmínky.

Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Tyto Podmínky byly pozměněny a doplněny dne 13.10.2023.