Vzhledem ke zvýšenému objemu zásilek v tomto období je možné zpoždění doručení zásilek na adresu.
×

PODMÍNKY POUŽITÍ

Všeobecné podmínky www.remixshop.com

I.Definice

SPOLEČNOST znamená společnost Remix Global AD.
Zákon o ochraně spotřebitele znamená český zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
Zákon o ochraně osobních údajů znamená český zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
Občanský zákoník znamená český zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
INTERNETOVÁ STRÁNKA nebo INTERNETOVÝ OBCHOD znamená internetovou stránku www.remixshop.com.
Uživatel, spotřebitel nebo zákazník znamená osoba ve věku 16 let nebo starší, která používá internetovou stránku www.remixshop.com a má bankovní účet.
Zboží, výrobky nebo produkty znamená zboží nabízené Společností.
Osobní údaje znamená osobní údaje ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů.
HOTOVOST PŘI DORUČENÍ znamená hotovost při doručení.

II. Obecná ustanovení

Tato internetová stránka je ve vlastnictví společnosti Remix Global AD, s centrálou a sídlem v Bulharsku na adrese bul. Nikola Y. Vaptsarov 53B, 3. patro, kancelář 9, 1407 Sofia, Bulharsko, zapsaná  v obchodním rejstříku pod jednotným identifikačním kódem (UIC) 204052021, s daňovým identifikačním číslem (DIČ) v Bulharsko BG204052021 a DIČ v České republice CZ684205244, tel.: +420296181858, email: cz@remixshop.com.

Objednáním zboží z internetové stránky spotřebitel vyjadřuje souhlas s těmito Všeobecnými podmínkami. Objednávka zákazníka se řídí verzí Všeobecných podmínek zpřístupněnou na internetové stránce v okamžiku objednávky. Tyto Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva i tyto Podmínky jsou vypracovány v českém jazyce.

Veškerý obsah internetové stránky je předmětem autorského práva a majetkem Společnosti. Nic z obsahu této internetové stránky neznamená udělení souhlasu nebo povolení k používání obrazového materiálu, ochranné známky, loga nebo jakýchkoli jiných informací z této internetové stránky. Kopírováním nebo stahováním informací z internetové stránky na vás nepřechází autorská práva k těmto informacím. Obsah této internetové stránky může Společnost pravidelně měnit.

Používání, kopírování a distribuce jakékoli části této internetové stránky bez písemného souhlasu Společnosti není povolena. Odkazy na tuto internetovou stránku jsou povoleny pouze se souhlasem Společnosti, s výjimkou odkazů v části „BLOG“. Společnost používá články a fotografie vyhotovené zaměstnanci, které jsou předmětem autorských práv, a dále články a fotografie vyhotovené třetími stranami, ke kterým bylo řádně sjednáno užívací právo. Zveřejňování a používání fotografií, citací článků a článků v části „BLOG“, které jsou předmětem autorského práva, na internetové stránce je povoleno pouze s aktivním odkazem na autora a originální článek/fotografii v části „BLOG“.

III. Registrace

Registrace na internetové stránce je dobrovolná a bezplatná. Registrace je požadována pouze pro účely objednávání produktů z internetového obchodu. Uživatelé si mohou prohlížet internetovou stránku bezplatně a bez nutnosti registrace. Pole, která musí být při registraci vyplněna, jsou označena hvězdičkou (*). Po úspěšné registraci obdrží uživatel potvrzení emailem a poté musí registraci aktivovat kliknutím na odkaz v emailu. Všichni zákazníci internetové stránky musí mít bankovní účet.

IV. Produkty a informace

Prostřednictvím elektronické objednávky na internetové stránce lze zakoupit pouze zboží, které lze v systému přidat do košíku uživatele prostřednictvím příslušného operačního mechanismu internetového obchodu, který je specifikován v části „Jak nakupovat“ této internetové stránky. Veškeré informace o produktech nabízených k prodeji internetovým obchodem, včetně mimo jiné složení produktů, velikosti a dalších informací, poskytuje výrobce na visačce produktu. Společnost prodává především oblečení a doplňky z druhé ruky, které nejsou zakoupeny přímo od výrobce zboží, proto Společnost nemůže zaručit pravost produktů.

Produkty jsou na internetovou stránku doplňovány dvakrát denně – v 9:00 a v 19:00 hod.

Registrovaní uživatelé mohou vybrané produkty přidat do složky „Oblíbené“, kde mohou snadno sledovat jejich cenu a svou konkurenci u příslušného produktu (počet dalších zákazníků, kteří si příslušný produkt přidali do „Oblíbených“).

Produkty jsou označeny čísly 5* až 3*. Označení 5* znamená produkt z druhé ruky nebo nový produkt s visačkou, beze známek předchozího používání. Označení 4* znamená produkt s pouze malými známkami používání, který si zaslouží druhou šanci (s popisem vad). Označení 3* znamená produkty s výraznějšími vadami. Produkty s označením 3* nabízíme jen výjimečně, pokud se nejedná o vintage produkty nebo nejlepší produkty luxusních značek, kterých si lidé přesto cení.

Uživatel si může vytvořit a uložit osobní filtry. Filtr s názvem „Moje věci“ lze nastavit např.: hlavní kategorie – dámská, podkategorie – šaty a košile, barvy – modrá a bílá, velikost – S a M. Pokaždé, když se uživatel zaloguje, zobrazí se všechny jeho osobní filtry s počtem produktů odpovídajících zadaným kritériím filtru, které byly na internetovou stránku přidány od poslední návštěvy uživatele internetové stránky a které jsou ke koupi.

V. Ceny

Všechny ceny na internetové stránce jsou v českých korunách (Kč) a platí pouze v okamžiku zveřejnění. Společnost si vyhrazuje právo ceny bez oznámení kdykoli měnit.

Ceny uvedené v internetovém obchodě jsou konečné a zahrnují veškeré daně; nezahrnují však náklady na doručení, které závisí na možnosti doručení zvolené klientem. Náklady na doručení jsou vyčísleny samostatně před potvrzením objednávky – 95 Kč za standardní doručení bez platby v hotovosti při doručení a 115 Kč za standardní doručení s platbou v hotovosti při doručení.

Náklady na doručení nejsou zahrnuty v ceně produktu.

VI. Objednávky

Objednávky mohou činit pouze registrovaní uživatelé, kteří souhlasili s Všeobecnými podmínkami www.remixshop.com. Všechny faktury jsou v českých korunách. Termíny doručení objednávek stanovuje společnost In Time Spedice, spol. s r.o. – poskytovatel kurýrních služeb – partner Společnosti. Možnosti doručení může Společnost kdykoli změnit a uvede je v těchto Podmínkách a v části „Jak nakupovat“ této internetové stránky.  

V případě, že uživatel, který objednává zboží od Společnosti nebydlí ani není usazen na území České republiky, a na území jiného členského státu Evropské unie a chce dostat objednané položky v tomto druhém státě, měl by brát v úvahu následující: Společnost dodává zboží pouze v Bulharsku , Řecku, Rumunsku, Polsku, České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Rakousku a Německu, takže společnost může splnit dodávku pouze na adresu na území některé z těchto zemí, nebo zákazník musí zajistit samostatně a vlastními prostředky přeshraniční dodávku zboží, pokud se jedná o členský stát, na kterém území společnost neprovádí doručení. Ve výše uvedených případech musí uživatel kontaktovat obchodníka na cz@remixshop.com

JAK A PROČ ODLOŽIT ZPRACOVÁNÍ OBJEDNÁVEK A SLOUČIT JE ZA ÚČELEM SPOLEČNÉHO DORUČENÍ?

Pokud jako způsob platby zvolíte hotovost při doručení, můžete zpracování své objednávky odložit o 6 hodin, o 1 den nebo o 3 dny. Doba odložení se počítá od okamžiku, kdy dokončíte svou první objednávku. 

Odložení zpracování objednávek vám umožní sloučit všechny své nezpracované objednávky (které mají stejný způsob platby) a zaplatit za všechny pouze jeden poplatek za doručení kurýrní službou.  

DŮLEŽITÉ: Sloučení objednávek můžete provést pouze vy sami v Nákupním košíku v Kroku 3 tím, že zvolíte možnost odložení zpracování objednávky. Zpracování objednávek nelze odložit telefonicky nebo žádostí adresovanou naší zákaznické službě. Odložit a sloučit lze pouze nezpracované objednávky se stejným způsobem platby.  

Pro usnadnění budou vaše objednávky vždy sloučeny i bez vaší výslovné žádosti, pokud budou splněny následující tři podmínky: (1) objednávky budou mít stejný způsob platby; (2) objednávky nebudou zpracované (to by mělo být zajištěno, pokud je jejich zpracování odloženo) a (3) objednávky budou mít stejnou doručovací adresu. 

Proces probíhá následovně:

1.Při prvním odložení své objednávky musíte v Nákupním košíku v Kroku 3 zvolit „ANO“ v poli „Chci odložit zpracování objednávky za účelem sloučení s dalšími objednávkami.“.
2.Při dalších objednávkách by toto pole v Kroku 3 v Nákupním košíku mělo automaticky ukazovat volbu „ANO“. Vaše objednávky budou sloučeny.
3.Pokud několikrát změníte způsob platby, musíte pole „Chci odložit zpracování objednávky za účelem sloučení s dalšími objednávkami.“ na konci zkontrolovat a v případě potřeby opět zvolit „ANO“.
4.Při všech dalších objednávkách se pro účely jejich sloučení musíte ujistit, že je označena volba „ANO“. Pokud zvolíte „NE“, objednávky budou sloučeny, ale odložení bude zrušeno a všechny objednávky k danému okamžiku budou ve stejný den zpracovány a odeslány na vaši adresu.

Odložení zpracování objednávky můžete kdykoli zrušit, když u své objednávky v části „Profil > Objednávky“ zakliknete možnost „Zrušit odložení zpracování“. Vaše objednávky tak budou zpracovány a odeslány na vaši adresu.  Můžete odložit a sloučit jenom nezpracované objednávky se stejným způsobem platby a stejnou adresou doručení.V případě technické chyby při publikování položky Společnost si vyhrazuje právo stornovat objednávku. V tomto případě společnost okamžitě vrátí částky, které uživatel zaplatil za položky, u nichž došlo k technické chybě.

VII. Platby

Uživatelé mohou cenu objednaného zboží zaplatit jedním z níže uvedených způsobů platby a doručení:

1) platbou v hotovosti při doručení (předání peněz kurýrovi při doručení);
2) prostřednictvím Virtuální peněženky na naší internetové stránce (Virtuální peněženka obsahuje prostředky za vrácené zboží);
3) prostřednictvím internetového POS, poskytnutých a osvědčených First Investment Bank (FIB) AD, Bulharsko. Tento způsob platby bude k dispozici až do 30. června 2017. Všechny transakce prostřednictvím tohoto způsobu platby budou zpracovány v eurech, v závislosti na kurzu národní banky České republiky ke dni, ve kterém se uskuteční transakce. Pokud účet vaše kreditní karty je v jiné měně, než v eurech, můžete být účtován jinou cílovou cenu, než cena, uvedená na našich stránkách, protože je rozdíl v kurzu banky. Mohou být předmětem poplatků za transakce v cizí měně. Prosím, obraťte se na svou banku nebo  k operatoru vaši kreditní karty. Nejsme zodpovědní za směnný kurz a jakýchkoli poplatků vašeho bankovního účtu nebo kreditní karty vám může účtovat. Všechny platby prostřednictvím on-line POS FIB provádí systému banky. Společnost neuchovává informace o kreditních a debetních karet a osobních běžných účtů zákazníků.

Pokud uživatel zvolí možnost doručení kurýrní službou a platbu v hotovosti při doručení, musí zaplatit cenu objednaného zboží plus náklady na doručení kurýrovi v okamžiku převzetí zboží.

Bez ohledu na způsob platby budou všechny platby provedeny pouze v českých korunách (Kč) (S výjimkou případů, kdy zvolený způsob platby online POS pomocí FIB, kdy platby budou v EUR). Přijetím těchto Podmínek uživatel výslovně a bezpodmínečně souhlasí, že Společnosti předem zaplatí plnou cenu zboží objednaného v internetovém obchodu. Uživatel spolu se zbožím obdrží fakturu s uvedením objednaného zboží, prodejní ceny zboží a nákladů na doručení. V případě platby v hotovosti při doručení spotřebitel předá kurýrovi částku ve výši celkové splatné ceny (zahrnující cenu objednávky a náklady na doručení) uvedené v dokladu o doručení a převzetí (potvrzení o doručení zboží kurýrem zákazníkovi), který slouží jako příjmový doklad. Podepsáním dokladu o doručení a převzetí zákazník pověřuje kurýra předáním částky odpovídající kupní ceně doručené objednávky Společnosti svým jménem a na náklady Společnosti.

 

VIII. Smlouva

Distanční smlouva mezi Společností a uživatelem je uzavřena okamžikem potvrzení konkrétní objednávky Společností. V průběhu zpracování objednávky zákazník obdrží emailem potvrzení o přijetí objednávky. Společnost má právo před doručením objednaného zboží telefonicky kontaktovat zákazníka za účelem upřesnění detailů smlouvy a/nebo doručení.

Společnost nenese odpovědnost za porušení smlouvy v případě, že uživatel poskytl nesprávné, neúplné a/nebo nepřesné osobní údaje nebo uvedl neúplnou, nesprávnou nebo fiktivní adresu nebo telefonní číslo.

Uživatel je povinen chránit důvěrnou povahu svého uživatelského jména a hesla pro registraci na internetové stránce. Společnost bude považovat jakoukoli objednávku provedenou prostřednictvím internetového obchodu za standardní, pokud je použité uživatelské jméno a heslo akceptované systémem platné, bez ohledu na to, zda bylo použito jinou osobou než příslušným uživatelem.

V případě, že zákazník jako způsob platby za zboží zvolí hotovost při doručení, má se za to, že distanční smlouva je zrušena, pokud:

- zákazník nezaplatí fakturu kurýrovi při doručení,
- zákazník uvedl falešnou nebo nesprávnou adresu nebo není v den doručení přítomen na uvedené adrese a zároveň není dostupný na uvedeném kontaktním telefonním čísle, aby se mohl s kurýrem dohodnout na postupu doručení.

IX. Doručení objednaného zboží

Doručení zboží objednaného z internetového obchodu zajištuje kurýrní služba.

Doručuje se pouze na území České republiky. Příjemce při doručení podepíše doklad o doručení a převzetí, kterým klient potvrzuje řádné vyřízení objednávky a doručení zboží.

Doručuje se v termínu uvedeném u každého produktu na internetové stránce v části „Doručení“. Ve výjimečných případech si Společnost vyhrazuje právo prodloužit termín doručení poté, co okamžitě informuje uživatele.  

Zboží se příjemci doručuje osobně proti podpisu. Objemné zboží (dle názoru doručujícího kurýra) se doručuje ke vchodu do budovy. Pokud zboží nelze příjemci doručit osobně nebo je to obtížné, doručuje se následovně: 1. na adresu zaměstnavatele – osobě zaměstnané na dané adrese, s uvedením jména příjemce zásilky; 2. na adresu domácnosti – členovi domácnosti, s uvedením jména příjemce zásilky. Pokud zboží není možné doručit, bez zavinění na straně Společnosti nebo kurýrní služby, kurýr kontaktuje konkrétního zákazníka na kontaktním telefonním čísle za účelem zjištění, ze které provozovny kurýrní služby může klient přijmout zásilku. Pokud zboží není možné doručit, bez zavinění na straně Společnosti nebo kurýrní služby, a zároveň nelze kontaktovat zákazníka, distanční smlouva je automaticky ukončena.  

X. Vrácení a reklamace objednaného zboží

Klient má právo odstoupit od smlouvy a vrátit zboží objednané z www.remixshop.com bez uvedení důvodu, aniž by musel platit jakoukoli náhradu nebo pokutu a aniž by mu vznikly jakékoli náklady, a to do 14 dnů od data doručení objednaného zboží. Společnost poskytuje klientovi standardní formulář pro uplatnění práva na odstoupení v souladu s ustanovením §1829 odst.1 Občanského zákoníku ZDE.

Při uplatnění svého práva na odstoupení musí zákazník zboží zaslat nebo doručit zpět Společnosti bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy Společnost informoval o svém záměru odstoupit od smlouvy. Má se za to, že zákazník lhůtu dodržel, pokud zboží odešle nebo doručí zpět Společnosti před uplynutím 14-denní lhůty. Společnost má právo zaplatit zákazníkovi náhradu až po doručení zboží nebo po předložení dokladu o tom, že zákazník zboží odeslal, podle toho, co nastane dříve. Vrácené položky měly být zaslány Společnosti na adresu: Sofia, Tsarigradsko shose Blvd.425, Bulharsko.

Pokud zákazník uplatní své právo na odstoupení podle ustanovení § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku,

Společnost vrátí zákaznikovi částku za vráceného zboží v nejnižší sazbě standardního doručení a zaplatí související bankovní poplatky. Zákaznik platí cenu za dopravy a taky poplatek za vrácení hradí zákazník. Společnost využívá kurýrní služby společnosti In time a požádat o kurýra může každý zákaznik ve svém profilu.

V tomto případě poplatek za vráceného zboží, který hrádí zákaznik, záleži na hmotnosti vrácených produkt/ produktů,

takto:

- hmotnost vráceného výrobku (produktů) do 3 kg. - včetně  - 95 Kč
- hmotnost vráceného výrobku (produktů) více 3 kg. - součet částky 95 Kč plus 30 Kč za každý započatý kilogram.

Společnost není povinna zaplatit náhradu dodatečných nákladů na doručení zboží, pokud klient výslovně zvolil jiný způsob doručení zboží než nejlevnější standardní doručení nabízené Společností.

Pokud zákazník objedná více než jednu věc / jeden produkt, a uplatní své právo na odstoupení podle ustanovení §1829 odst.1 Občanského zákoníku pouze pro jednu položku a vrátí pouze ní, zůstane smlouva mezi zákazníkem a Společností platná ve vztahu k ostatním produktům, zákazník ponese náklady na dodání zboží a náklady na vrácení zboží, jak je definováno v předchozím odstavci a Společnost je povinna zaplatit hodnotu vráceného výrobku a bankovné poplatky.

Abyste vrátili produkt prostřednictvím společnosti In time je potrbné:

(1) Zákazník se musí přihlásit na svůj profil v části „Vrácení zboží“ a vybrat z produktů ve lhůtě k vrácení ty, které si přeje vrátit. Tyto produkty mohou být z různých objednávek.
(2) Zákazník musí učinit kroky uvedené v části „Vrácení zboží“ a dokončit proces vrácení, což automaticky vygeneruje pokyn kurýrovi k vyzvednutí označených produktů.  Cena kurýrní služby závisí na hmotnosti výrobku, který má být vrácen, jak je popsáno výše, a platí kdekoliv na území České republiky. Uvidíte ji v druhém kroku Vrácení objednávky

- V následujícím Kroku 3 zvolit způsob vrácení platby – bankovním převodem (musíte uvést IBAN kód účtu, na který mají být peníze poslány) nebo prostřednictvím Virtuální peněženky.

V případě, že Zákaznik za zboží zaplatil v hotovosti při doručení – částka bude zákazníkovi vrácena bankovním převodem nebo prostřednictvím Virtuální peněženky, dle volby klienta.

V Kroku 3 dále zvolit místo v České republice, kde má kurýr produkty vyzvednout. Kliknutím na zelené tlačítko „Vytvořit“ klient úspěšně dokončí proces vrácení a automaticky vygeneruje žádost o kurýra společnosti In Time Spedice spol. s r.o. Informace o žádosti naleznete v části „Profil>Vrácení zboží>Vrácené zboží“.

(3) Společnost by měla produkt obdržet v originálním balení / se štítkem na obalu, s příjmovým dokladem a s dalšími souvisejícími dokumenty (pokud existují) a bez jakýchkoli známek, že klient zboží použil, poškodil nebo s ním jakkoli zacházel.

Zákaznik má možnost vrátit výrobek i bez použití kuriérového požadavku ze svého profilu, využítím osobního podání přímo na  pobočce kurýrní Společnosti In time nebo jiným kurýrem/ licencovaným poštovním operátorem a provést vrácení.V tomto případě zákaznik neplatí kurýrní poplatek, a jenom náklady na dopravu za návrat.

V případě, že zákaznik osobně podá balík v kanceláři Společnosti In time, bez elektronického objednání kurýra přes svůj profil, zákaznik neplatí kurýrní poplatek. Tím se neodmítá fakt, že náklady na dopravu hradí zákazník.

Výše uvedené náklady za vrácení budou odečtené přímo z částky, kterou Společnost uhradí zákazníkovi.

V případě že zákaznik  vrátí produkt prostřednictvím jiného kurýrního / licenčního poštovního operátora, osobně zaplati kurýrní poplatek v souladu se tarifem vybraného poštovního operátora.

S otázkami ohledně podpory ve věci reklamací a vrácení zboží se obraťte na emailovou adresu: cz@remixshop.com nebo +420296181858.

Uživatel je povinen si obdržené zboží ponechat a zajistit zachování jeho kvality. Zboží a příslušná visačka musí zůstat nepoškozena.

Pokud zákazník nedodrží jakoukoli z těchto podmínek, Společnost si vyhrazuje právo odmítnout přijetí zboží, které má být vráceno, tj. neposkytnout náhradu částky zaplacené uživatelem.

Zákazník má právo obdržet pouze hodnotu vráceného zboží zaplacenou zákazníkem při zakoupení.

V případě reklamace nebo žádosti o vrácení produktu u objednávky s bezplatným doručením, kdy je hodnota zboží v objednávce nižší než 1.500 Kč, si Společnost vyhrazuje právo odečíst cenu standardního doručení z částky, která má být vrácena klientovi.

Zákazník má právo uplatnit nárok na základě porušení smlouvy u jakéhokoli zboží, pokud po doručení při první kontrole zjistí nesrovnalosti se smlouvou.  

Při reklamaci zboží má uživatel právo žádat o vrácení platby, o výměnu zboží za jiné v souladu se smlouvou, nebo o poskytnutí slevy.

Reklamace se uplatňuje u Společnosti nebo pověřené osoby na emailové adrese: cz@remixshop.com. Při uplatnění nároku je uživatel povinen uvést předmět reklamace, preferovaný způsob řešení reklamace, respektive výši požadované částky a svou kontaktní adresu.

Při uplatnění reklamace je uživatel povinen doložit dokumenty, ze kterých nárok vyplývá:

1.příjmový doklad nebo fakturu;
2.protokoly, zákony a další dokumenty potvrzující, že zboží nebo smlouva o poskytování služeb je v souladu s předpisy;
3.jiné dokumenty určující nárok z hlediska důvodů a výšky.

Pokud zákazník zjistí zjevné vady zboží, má právo je vrátit a žádat vrácení peněz. Reklamace se musí uplatnit, jakmile je vada zjištěna, a to do dvou let od doručení, ale  nejpozději do dvou měsíců od zjištění porušení smlouvy. V případě vrácení vadného zboží nese náklady na doručení Společnost..

Zákazník nemůže žádat o vrácení peněz nebo snížení ceny zboží, pokud Společnost souhlasí, že zboží zákazníka vymění za nové do jednoho měsíce od uplatnění reklamace uživatelem.

Společnost nabízí především zboží z druhé ruky po jednotlivých kusech. Vrácený produkt proto nelze vyměnit za stejný kus. Společnost může vrátit cenu produktu zaplacenou zákazníkem v souladu s výše uvedeným postupem. 

Pokud si klient přeje vyměnit vrácené zboží za jiné, výměna se uskuteční prostřednictvím Virtuální peněženky klienta - aplikace na internetové stránce www.remixshop.com, ve které www.remixshop.com umožňuje, aby zákazník částku zaplacenou za vrácený produkt použil k nákupu jiného produktu.  

Společnost vrátí zákazníkovi zaplacenou částku, jakmile to bude možné, nejpozději však do 14 dnů od přijetí vráceného zboží. Společnost remixshop.com vrátí částku, kterou zákaznik zaplatil za objednané zboží (cena vrácené položky a cena dodávky, pokud je vybrána nejlevnější standardní dodávka):

- bankovním převodem na bankovní účet klienta (IBAN),
- prostřednictvím Virtuální peněženky na výslovnou žádost klienta,
- v případě, že zákazník zaplatil cenu zboží v hotovosti při doručení, částka bude refundována / vrácena klientovi bankovním převodem / nebo prostřednictvím Virtuální peněženky, podle výslovné preference zákazníka.

Ustanovení tohoto oddílu o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy na dálku se nevztahují na dodávku spodního prádla a / nebo plavek z důvodů hygieny a / nebo ochrany zdraví.

CO JE VIRTUÁLNÍ PENĚŽENKA

Virtuální peněženka je služba, kterou remixshop.com nabízí všem registrovaným uživatelům.

Zákazník může ve své Virtuální peněžence nashromáždit částku, která má být zcela nebo zčásti použita k online nákupu v jedné objednávce.

Peníze ve Virtuální peněžence se shromažďují:

- na základě reklamace/ odmitnutí– na výslovnou žádost zákazníka o zaslání refundace do Virtuální peněženky,
- na základě bonusu nebo kompenzace v rámci promo akce ve prospěch klienta.

JAK VSTOUPIT DO VIRTUÁLNÍ PENĚŽENKY

1.Přihlášení
2.Můj účet >> Moje peněženka

JAK POUŽÍT ZŮSTATEK VE SVÉ VIRTUÁLNÍ PENĚŽENCE PŘI NÁKUPU

- Pro použití prostředků ze své Virtuální peněženky se musíte přihlásit do svého účtu a zadat objednávku. Částka ve Virtuální peněžence se automaticky sníží o cenu objednávky:
- pokud je cena vaší objednávky nižší než částka ve Virtuální peněžence, zbývající zůstatek lze použít na další objednávky,
- pokud je cena vaší objednávky vyšší než částka ve Virtuální peněžence, rozdíl lze zaplatit elektronicky nebo v hotovosti při doručení kurýrovi.

Výši částky nashromážděné ve své Virtuální peněžence zjistíte v části „Účet > Moje peněženka“.

Částku nashromážděnou ve své Virtuální peněžence můžete použít v Kroku 3 objednávky > „Platba“. Pokud částka ve Virtuální peněžence stačí na zaplacení celé objednávky nebo její části, možnost použití Virtuální peněženky bude automaticky vybrána jako preferovaný způsob platby nebo částečné platby objednávky.

Pokud si nepřejete použít na zaplacení objednávky celý zůstatek ve Virtuální peněžence:

- Uveďte v části „Nákupní košík > Platba“ částku z „Mojí peněženky“, kterou si přejete použít na objednávku, v poli „Uveďte částku“ a klikněte na tlačítko „Použít“;
- Zvolte způsob platby pro zbývající část ceny objednávky.

DŮLEŽITÉ: Pro účely sloučení zpracování a doručení objednávek v případě placení celé ceny objednávky nebo její části prostřednictvím Virtuální peněženky musí být platby všech následujících objednávek provedeny kartou.

- Dokončete objednávku kliknutím na tlačítko „Objednat“.

Pokud si nepřejete použít na zaplacení objednávky prostředky ve Virtuální peněžence:

- Klikněte v části „Nákupní košík > Krok 3 Platba“ tlačítko „Smazat“;
- Poté zvolte způsob platby objednávky (např. v hotovosti při doručení nebo kartou);
- Dokončete objednávku kliknutím na tlačítko „Objednat“.

Kdykoliv zákazník může požadát o vrácení prostředků shromážděných ve své Virtuální peněžence. Zákaznik  může vybrat tuto opci v “Moje peněženka” а úvest číslo bankovního účtu, na kterém chcete získat částku.

XI. Prodejte své oblečení a doplňky Společnosti

XII. Ochrana soukromí

Společnost zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením 2016/679 / EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES. Informace o osobních údajích, které společnost zpracovává, a o podmínkách, na základě kterých údaje fyzických osob jsouzpracovávány, a uplatňují svá práva, naleznete v Pravidlech ochrany osobních údajů a v Zásadách cookies.

XIII. Další ustanovení 

Cílem Společnosti je poskytovat pouze zboží prezentované na internetové stránce, tak, jak je prezentováno. Veškeré informace uvedené na internetové stránce, včetně mimo jiné designu, dostupnosti a ceny produktu, jsou platné výlučně v okamžiku zpřístupnění a Společnost si vyhrazuje právo je kdykoli bez oznámení změnit. Zákazník je odpovědný za pravidelnou kontrolu podmínek používání a zpřístupněných informací o cenách, dostupnosti atd.

Pokud uživatel dobrovolně souhlasí se zasíláním novinek, Společnost má právo zasílat novinky na poskytnutou emailovou adresu. Uživatel má právo kdykoli zrušit zasílání emailových zpráv ze svého profilu na internetové stránce nebo prostřednictvím odkazu k jejich zrušení obsaženému v novinkách.

Profily uživatelů, které porušují podmínky používání internetového obchodu, a profily uživatelů využívané k jiným účelům mohou být zrušeny. Uživatele, kteří setrvale nepřijímají nebo odmítají (s výjimkou případů odstoupení podle článku X těchto Podmínek) objednávky s platbou v hotovosti při doručení, může Společnost dočasně nebo trvale omezit a určit, že musí objednávky na internetové stránce platit výhradně elektronicky. Pro účely tohoto ustanovení „setrvale“ znamená tři a více nepřijatých/odmítnutých (s výjimkou případů odstoupení podle článku X těchto Podmínek) objednávek, bez ohledu na to, zda po sobě jdoucích či nikoli, a bez ohledu na pravidelnost nebo hodnotu jednotlivých objednávek. Společnost má toto právo také v případě, že spotřebitel nepřijme/odmítne (s výjimkou případů odstoupení podle článku X těchto Podmínek) objednávku v ceně vyšší než 6.700 Kč.  

Tyto Podmínky platí pro prodej zboží koncovým zákazníkům pro soukromé účely. Pokud máte zájem zakoupit naše zboží prostřednictvím osob či subjektů pro účely dalšího prodeje, kontaktujte nás prosím na emailové adrese: cz@remixshop.com pro individuální nabídku.

Společnost nabízí produkty na území dalších členských států EU. Cena produktů se v různých členských státech může lišit v závislosti na ceně zpracování a doručování objednávek.

Jakékoli nevyřešené spory na základě těchto Podmínek se řídí platnými právními předpisy České republiky.

Společnost bude vždy usilovat o smírné řešení sporů. V případě vyčerpání všech možností budou spory řešeny příslušným soudem nebo evropskou online platformou k řešení sporů mezi internetovými obchodníky a spotřebiteli: ec.europa.eu/odr.

Orgány alternativního řešení sporů jsou:

Česká obchodní inspekce 
http://www.coi.cz

Sdružení českých spotřebitelů, z.ú. 
http://www.konzument.cz/

Společnost nenese odpovědnost za jakékoli chyby na internetové stránce vzniklé z jakéhokoli důvodu, včetně chyb způsobených změnami, úpravami, mezinárodními výpadky internetu nebo jinými technickými důvody.

Kupní smlouvu, včetně těchto Všeobecných podmínek, uchovává Společnost v elektronické formě. Kupní smlouva je rovněž přístupná registrovanému zákazníkovi z jeho účtu na internetové stránce.

Společnost si vyhrazuje právo zveřejňovat jakékoli bannery a/nebo odkazy na jakékoli části internetové stránky, v souladu s platnými právními předpisy.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU "PRODEJTE REMIXU"

1. Definice pojmů

SPOLEČNOST znamená Remix Global AD.
WEBOVÁ STRÁNKA znamená webová stránka www.remixshop.com.
PRODÁVAJÍCÍ znamená fyzická osoba, která navršila 16 let a používá webovou stránku www.remixshop.com, a která není registrovaná jako obchodník, disponuje bankovním účtem, a která přijala tyto všeobecné obchodní podmínky
PRODEJ znamená prodej zboží Prodávajícím Společnosti
ZBOŽI, VÝROBEK nebo PRODUKT znamená Prodávajícím nabízené jeho vlastní oblečení a/nebo doplňky z druhé ruky.
OSOBNÍ ÚDAJE  znamená osobní údaje podle smyslu Zákona o ochraně osobních údajů.

2. Předmět

Prostřednictvím elektronické koupi a prodeje může Společnost nakoupit, a Prodávající ji prodat dle řádu tohoto oddílu své vlastní oblečení a/nebo doplňky z druhé ruky za cenu, stanovenou Společností.

3. Registrace. Druhy zboží a informace

Dle řádu těchto VOP může Společnost nakoupit od Prodávajícího, dle tohoto oddílu, pouze zboží, bez žádných viditelných vad a stop opotřebení a pouze ze značek, uvedených na webových stránkách Společnosti. Společnost neschvaluje jako prodejné produkty Prodávajícího, když zjistí, že na těchto produktů jsou:

- Skvrny nebo vyblednutí barvy
- Díry v tkanině
- Zašpinění v oblasti podpaží
- Ošoupaná a/nebo zředěná tkanina
- Vadný nebo zlomený zip
- Protažení tkaniny v důsledku nošení
- Stahování, v důsledku nesprávného praní
- Oblečení s korekcemi, nebo šité na míru
- Oblečení s nepříjemným zápachem
- Některé syntetické tkáně, které by mohly způsobit kožní alergie
- Retro modely oblečení a doplňků, které nejsou aktuální
- Kabelky s ošoupanými popruhami, podšívkou, poškozenými zipy nebo jiného druhu zapínání
- Kabelky s poškozeným materiálem a se skvrnami
- Kabelky s nepříjemným zápachem
- Opasky z umělých materiálů a/nebo budget značky
- Obuv s ošoupaným materiálem, vložkami a/nebo podrážkami
- Repliky
- Výrobek byl oceněn za cenu, která je nižší než minimální počáteční cena, která je ve výši 200 Kč.
- Jiné problémy, které Společnost posoudila, že znehodnocují výrobek jako neprodejný

Prodávající zaručuje, že každý produkt, který nabízí k prodeji obchodníkovi, byl nabyt v souladu s aplikovatelnými nařízeními národní legislativy nebo legislativy společenství o dovozu (celní) a obchodu. Prodávající zaručuje pravost nabízených a prodávaných produktů a zavazuje se zaplatit obchodníkovi odškodnění za veškeré jim utrpěné škody, vyplývající z porušení výše uvedených záruk a závazků.

Informace o značkách a druhu výrobků, které může Prodávající prodat Společnosti, naleznete v nabídce ZADAT PRODEJ >> ZNAČKY a PRODAT >> JAK TO FUNGUJE.

K tomu, aby prodal Společnosti zboží, musí mít Prodávající registraci na webových stránkách. Pro registraci na webových stránkách platí ustanovení oddílu X. Podmínek použití na www.remixshop.com. Prodávající je povinen uchovávat své přístupové údaje na  www.remixshop.com jako důvěrné a nepřenechávat je třetím osobám. Každé použití přístupových údajů k www.remixshop.com se považuje, že bylo provedeno ze strany osoby, která je uvedená jako registrovaná osoba, a zavazuje tuto osobu, aniž by záleželo na tom, zda povolila a/nebo schválila užití jejích přístupových údajů k webovým stránkám Společnosti, vyjma když bylo prokázáno, že tyto údaje byly nabyty protiprávním způsobem ze strany třetí osoby. Přijetím těchto podmínek prodeje a registrace na webových stránkách Společnosti, Prodávající potvrzuje, že jeho úkony, spojené s natypováním údajů a potvrzením údajů a dokumentů, budou považovány za elektronická prohlášení a elektronický podpis v jeho vztazích se Společností. Elektronická prohlášení, provedené prostřednictvím přístupových údajů k webovým stránkám Společnosti, pro registrovanou osobou – Prodávající, budou mít stejnou platnost jako vlastnoruční podpis.

4. Prodej výrobků Společnosti ze strany Prodejců


Prodejci, kteří si přejí převést vlastnické právo k určitým výrobkům, to zadají na webových stránkách Společnosti, zvolením jednoho ze dvou způsobů zaslání výrobků Společnosti:
1. V nabídce ZADAT PRODEJ, kde mohou vyplnit dodejku a zadat bezplatně kurýra, zabalením výrobků vlastními obaly. („Služba zdarma“)
2. Zabalením a posláním oděvů v Remix Bagu, kterého Prodejce může dostat zadáním z webových stránek Společnosti Premium služby pro prodej nebo nákup zboží od Společnosti.
Ohledně každého zvoleného způsobu prodeje oděvů a doplňků Společnosti, musí Prodávající předem přijmout tyto Všeobecné obchodní podmínky. Při zadání prodeje určitých výrobků prostřednictvím Služby zdarma, vyplní Prodávající svou adresu a datum narození na webových stránkách Společnosti, aby vygenerovali dodejku a zadali kurýra, kterým zašlou své výrobky zdarma na adresu Společnosti. Výrobky jsou zabaleny vlastním balením. Prodávající mohou zadat až 3 zásilky Společnosti prostřednictvím Služby zdarma. Při příjezdu jedné ze zadaných zásilek na prodej Společností, mohou Prodávající pokračovat dalším prodejem výrobků.

Při zadaní prodeje prostřednictvím Služby zdarma, jsou doporučená balení zboží krabice s minimálním rozměrem 40 х 30 х 15 cm a maximálním rozměrem 60 х 40 х 30 cm. Doporučujeme, aby vytisknutá dodejka prodeje z webových stránek Společnosti prostřednictvím Služby zdarma, byla přilepena na viditelném místě balení během přípravy. Společnost nenese zodpovědnost za vzniklé vady, důsledkem neplnění doporučení Společnosti na zabalení a posílání zásilek. Prodávající je oprávněn zvolit i Premium službu k prodeji svých výrobků, objednáním REmix BAGu. Tato služba zaručuje prioritní vybavení příslušného REmix BAGu a vrácení neschválených k prodeji výrobků na adresu Prodávajícího, místo jejich nabytí Společností za cenu ve výši 0,01 BGN pro kg, a za podmínky, že spotřebitel neuplatnil své právo od smlouvy odstoupit. Cena premim služby je 8,90 BGN a musí být uhrazena během objednání REmix BAGu nebo nejpozději při zaslání REmix BAGu ze strany Prodávajícího Společnosti.
Remix Bag na prodej oděvů a doplňků Společnosti lze obdržet zdarma i prostřednictvím zadání objednávky oděvů a doplňků z webových stránek. V tomto případě obdržený Remix Bag lze použít na prodej jak pro službu zdarma, tak i pro premium službu.

Společnost nenese zodpovědnost za obdržené zásilky s porušenou celistvostí během přepravou kurýrem.

Při obdržení Remix BAG-u s výrobky Prodávajícího ve skladu společnosti, který se nachází v Sofii, bul. Tsarigradsko shose č. 425, zašle Společnost Prodávajícímu oznámení na e-mail, kterým potvrdí doručení.

5. Zpracování obdržených výrobků

Obdržením balíku s oblečením a doplňky dle řádu předchozího odstavce, je balík změřen pro stanovení váhy zaslaných výrobků. V případě, že obdržené výrobky vyhovují podmínkám Společnosti, uvedených v Oddíle „Druhy zboží a informace“, přistoupí Společnost k zpracování příslušných výrobků, které spočívá v popisu, zjištění velikosti, ocenění, dezinfekci, žehlení a vyfocení. Popsaný postup obvykle trvá 14 dní ode dne obdržení příslušných výrobků ze strany Společnosti, avšak ne víc jak 90 dní ode dne obdržení příslušných výrobků Společností.

V případě, že ke dni ukončení zpracování příslušného výrobku, není už tento výrobek aktuální pro sezónu k stejnému dni, se produkt uveřejní na webových stránkách Společnosti v sekci “Budoucí sezóna“.

6. Stanovení ceny výrobku

Po ukončení postupu zpracování, pošle Společnost oznámení na profil Prodávajícího s informaci o: druhu, značky, počáteční ceně a procentu z prodejní ceny pro Prodávajícího pro schválené výrobky, a dále celkovou váhu neschválených výrobků. Cena neschválených výrobků je vždy  1.00 Kč pro každý započatý 7 kilogram. Pokud celková váha neschválených výrobků je menší než 1 kg, zaplatí společnost 1.00 Kč. 

Prodejní cena představuje procento z ceny, za kterou byl výrobek, zaslaný Prodávajícím prodaný na webových stránkách Společnosti, a o kterém výrobku Společnost stanovila cenu podle řádu výše, v souladu s následující tabulkou:

Prodejní cena

% z prodejní ceny pro Vás

Obdržíte

     
     
     
     

Společnost si vyhrazuje právo měnit kdykoliv cenové rozsahy a prodejní ceny v procentech, a přitom každá jednotlivá změna je platná dnem jejího uveřejnění na webových stránkách Společnosti. V každém jednotlivém případě, aniž by záleželo na provedených změnách, dle smyslu předchozí věty, jsou platné cenové rozsahy a prodejní ceny, platné k okamžiku objednání REmix BAG-u.

Prodejní cenou je cena, kterou Společnost zaplatí Prodávajícímu pro příslušný schválený a oceněný výrobek, v případě, že byl prodán v elektronickém obchodě Společnosti a za předpokladu, že v 14-ti denní lhůtě od dodání prodaného výrobku, neuplatnila třetí osoba svůj nárok na odmítnutí nebo na reklamaci tohoto výrobku.

Minimální cenou je cena, kterou Společnost zaplatí Prodávajícímu v následujících případech:

А. Výrobek ze stávající sezónou nebyl prodán na webových stránkách v rámci 30 dní ode dne uveřejnění. Společnost zašle oznámení na profil Prodávajícího o dni uveřejnění každého schváleného výrobku na webových stránkách Společnosti; nebo

B. Prodávající zvolil možnost “Prodat nyní”. V tomto případě, aniž by záleželo na tom kdy a za jakou cenu bude prodán výrobek, ohledně kterého si zvolil uvedenou možnost, nemá Prodávající nárok na jinou odměnu, než na minimální cenu; nebo

C. Cenu, kterou Prodávající má obdržet během uskutečnění prodeje výrobku na webových stránkách, vypočtenou podle tabulky výše, by byla nižší než minimální cena.

Minimální cena stanovuje Společnost v každém jednotlivém případě nejpozději posláním oznámení Prodávajícímu o schválených výrobcích.

Prodávající musí dbát zvýšené pozornosti informacím v následujícím odstavci, vzhledem ke skutečnosti, že tyto informace jsou podstatné pro stanovení ceny, za kterou je možné prodat určitý výrobek třetí osobě na webových stránkách. Každý den, přesně v 15:00 hodin, jsou ceny schválených výrobků, uveřejněné na webových stránkách Společnosti k prodeji a ceny neprodaných výrobků sníženy o -5%, až výše slevy dosáhne -75 %. Výrobky, které jsou uveřejněny k prodeji na webových stránkách Společnosti, mohou být objektem výprodeji a akciím, a to za podmínek a po dobu, stanovených Společností.

Ohledně určení cen produktů, zveřejněných na stránce v sekci "Budoucí sezóna" a v sekci "Sale", platí následující pravidla:

А) Prodejní cena těchto výrobků představuje procento z ceny, za kterou Prodávajícím zaslaný výrobek byl prodán na webových stránkách Společnosti, a za který výrobek stanovila Společnost cenu, v souladu s výše uvedenou tabulkou.

B) Ceny těchto výrobků nepadají denně o -5 %, avšak tyto výrobky mohou být předmětem akce, za podmínky a po dobu, stanovených Společností. V těchto případech a za podmínky, že produkt byl prodán za akčních podmínek na webových stránkách třetí osobě, toto nepovede k snížení ceny, která se vyplácí Prodávajícímu.

C) Společnost zaplatí Prodávajícímu těchto výrobků minimální cenu pouze v případě, že Prodávající zvolil možnost „PRODAT NYNÍ“. V tomto případě, aniž by záleželo na tom kdy a za jakou cenu byl prodán výrobek, ohledně kterého byla zvolená uvedená možnost, nemá Prodávající nárok na jinou odměnu, než na minimální cenu. Minimální cenu stanovuje Společnost v každém jednotlivém případě nejpozději posláním oznámení Prodávajícímu o schválených výrobcích.

D) Položky v sekci "Sale"mají individuální slevu, stanovená v procentech pro každý produkt zvlášt. Sumu individuální slevy určuje Společnost, s přihlédnutím ke specifické vlastnosti každého jednotlivého produktu, konkrétně - sezónu, stavu, složení, stopy použití.

V případě, že produkt, uveřejněný v sekci “Budoucí sezóna” nebude prodán a posléze se stane aktuálním pro sezónu, pak tehdy pro něj platí pravidla pro produkty, které nejsou uveřejněny v sekci “Budoucí sezóna”, popsané v těchto podmínkách.

V případě, že produkt, zveřejněný v sekci "Sale" nebude prodán po uplynutí lhůty akce, k dispozici v sekci "Akce", tak pro něj budou platit pravidla jako pro produkty, které nejsou zveřejněny v sekci"Budoucí sezóna" a "Sale" , a která pravidla jsou uvedeny v těchto podmínkách.

7. Možnost změny ceny schváleného výrobku ze strany Prodávajícího

Ve lhůtě 48 (čtyřiceti osmi) hodin od obdržení oznámení o schválených výrobcích podle čl. 6, odstavec 1, je Prodávající oprávněn opravit cenu o +/- 30%. Prodávající smí uplatnit toto své právo z nabídky “Moje prodeje” ve svém profilu. Každá změna, provedená Prodávajícím v rozsahu +/- 30% dle řádu tohoto odstavce, je vždy akceptovatelná pro Společnost.

Při změně ceny podle předchozího odstavce, která by vedla k počáteční ceně v různém cenovým rozsahem, zůstává procento z prodejní ceny pro Prodávajícího, stanovené v souladu s tabulkou výše, beze změny.

Po vypršení lhůty 48 hodin podle prvního odstavce tohoto ustanovení, a v případě, že 14-ti denní lhůta na uplatnění práva odstoupení od smlouvy vypršela, generuje Společnost v profilu Prodávajícího protokol s následujícími informacemi: druh, značka, počáteční cena, minimální cena a prodejní cena Prodávajícího pro schválené výrobky, a dále celkovou hmotnost neschválených výrobků. Datum generování protokolu je i datum kdy vlastnictví zboží přechází od Prodávajícího na Společnost.

V případě, že Prodávající zvolil a zaplatil premium službu podle řádu čl. 4 těchto Všeobecných obchodních podmínek, vrátí mu Společnost neschválené výrobky.

 Možnost Prodávajícího změnit výše uvedenou cenu, je aplikovatelná i ohledně výrobků, uveřejněné v sekci “Budoucí sezóna“.

8. Způsoby a lhůty na zaplacení prodejní ceny

Výrobky se prodávají v online prodejně Společnosti třetím osobám ode dne uveřejnění výrobku na webových stránkách Společnosti po dobu, stanovenou Společností. Společnost je oprávněná kdykoliv měnit dobu, po kterou schválený výrobek bude prodáván na její webové stránky.

V případě, že výrobek bude prodán v online prodejně Společnosti v rámci stanovené lhůty a za podmínky, že v 14-ti denní lhůtě od dodání prodaného výrobku neuplatnila třetí osoba své právo odstoupit od smlouvy, nebo právo reklamovat tento výrobek, vyplatí Společnost Prodávajícímu prodejní cenu ve 21-denní lhůtě ode dne dodání prodaného výrobku třetí osobě, a to prostřednictvím dobytí Virtuální peněženky Prodávajícího s hodnotou, rovnající se prodejní ceně.

V případě, že výrobek nebude prodán v online prodejně Společnosti v rámci stanovené lhůty, obdrží Prodávající minimální prodejní cenu, vypočtenou Společností. Minimální prodejní cenu vyplatí Společnost Prodávajícímu v 5-ti denní lhůtě po vypršení 14-ti denní lhůty po prodeji třetí osobě, a to prostřednictvím dobytí jeho Virtuální peněženky  s hodnotou, která se rovná hodnotě minimální prodejní ceny.

V případě, že výrobek, uveřejněný na sekci “Budoucí sezóna” bude prodán v online prodejně Společnosti, a za předpokladu, že v 14-ti denní lhůtě po dodání prodaného výrobku třetí osobě, neuplatnila třetí osoba své právo daný výrobek vrátit nebo reklamovat, vyplatí Společnost prodejní cenu Prodávajícímu v 21-ti denní lhůtě po dni dodání prodaného výrobku třetí osobě, a to prostřednictvím dobytí Virtuální peněženky Prodávajícího s hodnotou, která se rovná hodnotě prodejní ceny. V případě, že Prodávající zvolil možnost “PRODAT NYNÍ”, dostane Prodávající minimální prodejní cenu, vypočtenou Společností v 5-ti denní lhůtě po zvolení této možnosti, a to prostřednictvím dobytí jeho Virtuální peněženky s hodnotou, která se rovná hodnotě minimální prodejní ceny.

Právo odmítnutí a navrácení výrobků z RemixBag-u

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, uzavřenou se Společností i bez udání důvodu, a přitom lhůta na uplatnění jeho odstoupení činí 14 dní a počíná běžet dnem obdržení oznámení Prodávajícím podle čl. 4, předposlední odstavec. Prodávající musí udělat nedvojsmyslný a jasný projev vůle, že si přeje od smlouvy odstoupit, a může to udělat prostřednictvím dopisu, poslaného poštou, nebo zásilkovou službou na adrese: bul. Nikola Y. Vaptsarov 53B, 3. patro, kancelář 9, 1407 Sofia, Bulharsko, nebo na emailovou adresu: cz@remixshop.com  Společnost poskytne Prodávajícímu i standardní formulář pro uplatnění jeho práva od smlouvy odstoupit  ZDE.

K tomu, aby lhůta na uplatnění práva odstoupení od smlouvy byla dodržená, stačí poslat oznámení před vypršením lhůty.

V případě, že zpracování výrobků nebude ukončeno v rámci zde uvedené 14-ti denní lhůty, bude Prodávajícímu poskytnuta druhá možnost  od smlouvy odstoupit v rámci 48-hodinové lhůty, uvedené v čl. 7 těchto Všeobecných obchodních podmínek.

Odstoupení od smlouvy může být uplatněno pouze ohledně všech výrobků v jednom RemixBag-u.

Následky odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od smlouvy, se Společnost zavazuje vrátit všechny výrobky, poslané Prodávajícím, až po zaplacení poplatku pro dopravu a uložení ve výši 300 Kč a poplatek ve výši 40 Kč pro každý zpracovaný produkt. Tyto poplatky kryjí náklady, vynaložené v různých etapách zpracování.

V případě, že Prodávající zaplatil premium službu podle čl. 4, odstavec první těchto Všeobecných obchodních podmínek, bude zaplacená částka  odečtená z výše uvedených poplatků.

Pokud Prodávající nezaplatí výše uvedené poplatky, je Společnost oprávněná výrobky zadržet do té doby, než obdrží platbu (prostřednictvím zaplacení částky Prodávajícím, nebo prostřednictvím započtením pohledávek, včetně i prostřednictvím Virtuální peněženky).

9. Virtuální peněženka

Ohledně podstaty a možností použití virtuální peněženky, platí ustanovení Oddílu X. podmínek používání na www.remixshop.com.

10. Odpovědnost Společnosti při poškození výrobku Prodávajícího

V případě, že během zpracování daného výrobku, poslaného Prodávajícím, se stane, že tento výrobek bude zničený nebo poškozený zaviněním zaměstnance Společnosti, kontaktuje zástupce “Klientského centra” Společnosti Prodávajícího v rámci 24 hodin od nastání událostí, za účelem probrat a vyřešit výši odškodnění, které Prodávající dostane. Při dosažení souhlasu bude na účet Prodávajícího posláno oznámení o oboustranně dohodnuté výši dlužného odškodnění. 

11. Kompenzace za ztracené, ukradené nebo poškozené zásilky zaviněním kurýra

Společnost nenese odpovědnost za zcela nebo částečně ztracený nebo ukradený obsah způsobený zaviněním kurýra, pro balíky s oblečením a doplňky, které byly zaslány do Společnosti od Prodávajícího v souladu se Všeobecnými podmínkami služby "Prodejte remixu", jakož i za jakékoli škody, způsobené při doručení nebo v důsledku jednání nebo opomenutí kurýra v souvislosti s požadovaným dodáním od Prodávajícího do Společnosti.

Přestože nenese odpovědnost za výše uvedené okolnosti při výskytu kteréhokoliv z nich, Společnost napomáhá Prodávajícímu zaplacením kompenzace za předpokladu, že o to prodávající výslovně požádá do 3 dnů od přijetí oznámení od Společnosti za škody dotyčné zásilce Prodávajícího.

Do 24 hodin od zjištění kterékoliv z výše uvedených okolností ze strany Společnosti se v profilu Prodávajícího objeví upozornění, na základě kterého má Prodávající 3denní lhůtu pro zaslání Společnosti výslovnou žádost o kompenzaci za škody dotyčné zásilce, elektronickým způsobem, jak odpověď na oznámení obdržené od Společnosti. V případě, že Prodávající výslovně nevyjádří vůli na náhradu škody ve stanoveném termínu, Společnost akceptuje, že Prodávající idmitá právo na náhradu škody příslušné zásilce způsobené kurýrem.

Výše náhrady pro zásilky zcela nebo částečně ztraceny v důsledku zavinění kurýra, s oblečením a doplňky, jakož i za jakékoli škody způsobené dopravou nebo v důsledku jednání kurýra v souvislosti s požadovaným dodáním prodávajícím společnosti, je 70 kč na kilogram, maximálně do 700 kč za jednu zásilku.

V případě, že obsah zásilky je částečně ztracen, odcizen nebo poškozený kurýrem, náhrada se uhradí za chybějící nebo poškozenou část zásilky.

Kompenzace se vyplácí do 14 dnů od obdržení výslovného požadavku Prodávajícího na získání odškodnění. Prodávající obdrží oznámení o kompenzaci v den jejího platby.

12. Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Informace o osobních údajích, které Společnost zpracovává a o podmínkách a řádu, podle kterého uplatňují fyzické osoby, jejichž údaje jsou zpracovávány, svá práva, naleznete v Pravidlech ochrany osobních údajů a v Zásadách coocies .

13. Ostatní

Pro všechny těmito podmínkami neuvedené záležitosti je aplikovatelná platná legislativa Bulharské republiky.

Při vzniku případných sporů, vynaloží strany veškerá svá úsilí na jejich vypořádání smírnou cestou. Pokud nebude dosažen souhlas, smí každá ze stran postoupit spor k vyřešení příslušnému bulharskému soudu.

Tyto Všeobecné podmínky byly pozměněny a doplněny dne 12.09.2019.