Vzhledem ke zvýšenému objemu objednávek v tomto období může dojít ke zpoždění zpracování.
×
DORUČENÍ ZDARMA za produkt nad 1 200 Kč.
20105 produktů přidaných dnes. Zobrazit
NEJLEPŠÍ HODNOCENÍ na

PODMÍNKY POUŽITÍ

Všeobecné podmínky www.remixshop.com

PODMÍNKY POUŽITÍ

Všeobecné podmínky webové stránky www.remixshop.com

I.Definice

SPOLEČNOST znamená společnost Remix Global EAD se sídlem a adresou vedení v Sofii, Bulharsku, PSČ 1407, u.Černý Vrch Blvd č. 51 budova 1, poschodí 6, zapsaná v Obchodním registri Registrační agenturou Bulharské republiky s UIC 204052021.
Zákon o ochraně spotřebitele znamená český zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
Zákon o ochraně osobních údajů znamená český zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
Občanský zákoník znamená český zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

GDPR znamená nařízení 2016/679/EÚ o ochraně fyzických osob při zpracovaní osobních údajích a o volném pohybu údajích a o zrušení směrnice 95/46/ES.
INTERNETOVÁ STRÁNKA nebo INTERNETOVÝ OBCHOD znamená internetovou stránku www.remixshop.com.
Uživatel, spotřebitel nebo zákazník znamená osoba ve věku 16 let nebo starší, která používá internetovou stránku www.remixshop.com a má bankovní účet.
Zboží, výrobky nebo produkty   v rámci obchodu Společnosti znamená Zboží z druhé ruky a/nebo Outletové Zboží (zboží je alespoň jeden krát uvedené na trh), které Společnost nabízí na internetové stránce remixshop.com.
Osobní údaje znamená osobní údaje ve smyslu GDPR
PLATBA V HOTOVOSTI znamená hotovostní platbu, která se poskytuje kurýrovi při doručení zboží

KONEČNÁ CENA znamená cenu Zboží ve smyslu čl. 6, ods.1, písm. „e“ směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. října 2011 o právech spotřebitelů, kterou sa mění a doplňuje směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice 1999/44/ES z r. Evropského parlamentu a Radya kterým se ruší směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice Evrópskeho parlamentu a Rady 97/7/ES včetně všech daní a poplatků a se všemi akcemi a slevami uplatňovanými v té době nákupu , avšak před uplatněním osobního slevového kódu, za který lze Zboží zakoupit. Konečná cena je v eurech a platí pouze během období příslušných akcií, slev a kampaní. Společnost si vyhrazuje právo bez upozornění změnit konečné ceny Zboží. Konečné ceny ovlivňují každodenně různé slevy a akce. Konečné ceny Zboží prezentované v obchodě nezahrnují cenu doručení, která závisí na možnosti doručení zvolené Zákazníkem a která je uvedena v bodě V. Cena doručení.
POČÁTEČNÍ CENA znamená předchozí cenu, a to cenu bez slevy před prvním snížením ceny ve smyslu článku. 65 odst. 1 písm. 5 ze Zákona o ochraně spotřebitele (zveřejněno v Úředním věstníku č. 99 ze dne 9.12.2005, naposledy pozměněno v Úředním věstníku č. 20 ze dne 11.03.2022, účinné od 28.05.2022)

PŘIBLIŽNÁ TRHOVÁ CENA nebo RRP (každý z těchto dvou) v kontextu uskutečněného od Společnosti obchodu s použitým zbožím a outlet (zboží již alespoň jednou uvedeno na trh) znamená přibližnou původní maloobchodní cenu položek stejné kategorie, kvality a nabízeného materiálu od jiných obchodníků při prvním uvedení zboží na trh v novém stavu.
Je-li zobrazeno více než jedna škrtnutá cena, škrtnutá nejvyšší cena u položky představuje přibližnou počáteční maloobchodní tržní cenu a škrtnutá nižší cena představuje počáteční cenu Společnosti ve smyslu čl. 1.2. 65 odst. 1 písm. 5 ze Zákona o ochraně spotřebitele.Přibližná tržní cena nebo RRP není cenou, za kterou Společnost nabízí nebo kdy nabízela Zboží. Společnost není touto cenou vázána.Zobrazení přibližné počáteční maloobchodní tržní ceny je vyjádřením přesvědčení Společnosti, že pro informované a rozumné rozhodnutí o koupi Zboží z druhé ruky nebo outlet potřebuje Uživatel maximálně detailní znázornění zboží vč. o ceně při prvním uvedení příslušného zboží na trh v novém stavu.Přibližná počáteční maloobchodní tržní cena může sloužit jako důležitá srovnávací složka a v konečném důsledku poskytuje uživateli jasnost o tom, jak ziskové je nakupovat použité zboží nebo outletovou módu. I když Společnost uznává, že tvorba cen není exaktní věda, snaží se poskytovat spravedlivé a přesné informace o přibližné počáteční tržní ceně.Uvedené odhadované počáteční maloobchodní tržní ceny určuje zkušený tým obchodníků, kteří monitorují tržní ceny značek a stylů prodávaných společností. Remix však neodpovídá za přesnost těchto cen, protože trh je dynamický a mimořádně různorodý vzhledem k různým trhům podle území, ročních období a specifických marketingových ukazatelů.Pokud je přibližná počáteční tržní cena důležitým faktorem při rozhodování spotřebitele o koupi, Společnost doporučuje provést vlastní srovnávací průzkum trhu o cenách.

II. Obecná ustanovení

Tato internetová stránka je ve vlastnictví společnosti Remix Global EAD, s centrálou a sídlem v Bulharsku na adrese Sofia, PSČ 1407, Bul. Černý Vrch č. 51, budova 1, patro 6, Bulharsko, zapsaná  v obchodním rejstříku pod jednotným identifikačním kódem (UIC) 204052021, s daňovým identifikačním číslem (DIČ) v Bulharsko BG204052021 a DIČ v České republice BG204052021, tel.: +420296181858, email: cz@remixshop.com.

Objednáním zboží z internetové stránky spotřebitel vyjadřuje souhlas s těmito Všeobecnými podmínkami. Objednávka zákazníka se řídí verzí Všeobecných podmínek zpřístupněnou na internetové stránce v okamžiku objednávky. Tyto Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva i tyto Podmínky jsou vypracovány v českém jazyce.

Veškerý obsah internetové stránky je předmětem autorského práva a majetkem Společnosti. Nic z obsahu této internetové stránky neznamená udělení souhlasu nebo povolení k používání obrazového materiálu, ochranné známky, loga nebo jakýchkoli jiných informací z této internetové stránky. Kopírováním nebo stahováním informací z internetové stránky na vás nepřechází autorská práva k těmto informacím. Obsah této internetové stránky může Společnost pravidelně měnit.

Používání, kopírování a distribuce jakékoli části této internetové stránky bez písemného souhlasu Společnosti není povolena. Odkazy na tuto internetovou stránku jsou povoleny pouze se souhlasem Společnosti, s výjimkou odkazů v části „BLOG“. Společnost používá články a fotografie vyhotovené zaměstnanci, které jsou předmětem autorských práv, a dále články a fotografie vyhotovené třetími stranami, ke kterým bylo řádně sjednáno užívací právo. Zveřejňování a používání fotografií, citací článků a článků v části „BLOG“, které jsou předmětem autorského práva, na internetové stránce je povoleno pouze s aktivním odkazem na autora a originální článek/fotografii v části „BLOG“.

 III. Registrace

Registrace na internetové stránce je dobrovolná a bezplatná. Registrace je požadována pouze pro účely objednávání produktů z internetového obchodu. Uživatelé si mohou prohlížet internetovou stránku bezplatně a bez nutnosti registrace. Pole, která musí být při registraci vyplněna, jsou označena hvězdičkou (*). Po úspěšné registraci obdrží uživatel potvrzení emailem a poté musí registraci aktivovat kliknutím na odkaz v emailu. Všichni zákazníci internetové stránky musí mít bankovní účet.

IV. Produkty a informace

Prostřednictvím elektronické objednávky na internetové stránce lze zakoupit pouze zboží, které lze v systému přidat do košíku uživatele prostřednictvím příslušného operačního mechanismu internetového obchodu, který je specifikován v části „Jak nakupovat“ této internetové stránky. Veškeré informace o produktech nabízených k prodeji internetovým obchodem, včetně mimo jiné složení produktů, velikosti a dalších informací, poskytuje výrobce na visačce produktu. Společnost prodává především oblečení a doplňky z druhé ruky, které nejsou zakoupeny přímo od výrobce zboží, proto Společnost nemůže zaručit pravost produktů.

Produkty jsou na internetovou stránku doplňovány dvakrát denně – v 9:00 a v 19:00 hod.

Registrovaní uživatelé mohou vybrané produkty přidat do složky „Oblíbené“, kde mohou snadno sledovat jejich cenu a svou konkurenci u příslušného produktu (počet dalších zákazníků, kteří si příslušný produkt přidali do „Oblíbených“).

Produkty jsou označeny čísly 5* až 3*. Označení 5* znamená produkt z druhé ruky nebo nový produkt s visačkou, beze známek předchozího používání. Označení 4* znamená produkt s pouze malými známkami používání, který si zaslouží druhou šanci (s popisem vad). Označení 3* znamená produkty s výraznějšími vadami. Produkty s označením 3* nabízíme jen výjimečně, pokud se nejedná o vintage produkty nebo nejlepší produkty luxusních značek, kterých si lidé přesto cení.

Uživatel si může vytvořit a uložit osobní filtry. Filtr s názvem „Moje věci“ lze nastavit např.: hlavní kategorie – dámská, podkategorie – šaty a košile, barvy – modrá a bílá, velikost – S a M. Pokaždé, když se uživatel zaloguje, zobrazí se všechny jeho osobní filtry s počtem produktů odpovídajících zadaným kritériím filtru, které byly na internetovou stránku přidány od poslední návštěvy uživatele internetové stránky a které jsou ke koupi.

V.Ceny doručení

Všechny ceny na této webové stránce jsou uvedeny v českých korunách (CZK) a platí pouze během období příslušných akcí, kampaní, slev. Společnost si vyhrazuje právo kdykoli je bez oznámení změnit.

Ceny uvedené v internetovém obchodě jsou konečné a zahrnují veškeré daně; nezahrnují však náklady na doručení, které závisí na možnosti doručení zvolené klientem. Náklady na doručení jsou vyčísleny samostatně před potvrzením objednávky – 109 Kč za standardní doručení bez platby v hotovosti při doručení a 129 Kč za standardní doručení s platbou v hotovosti při doručení.

VI. Objednávky

Objednávky mohou činit pouze registrovaní uživatelé, kteří souhlasili s Všeobecnými podmínkami www.remixshop.com. Všechny faktury jsou v českých korunách. Termíny doručení objednávek stanovuje společnost WE|DO, spol. s r.o. – poskytovatel kurýrních služeb – partner Společnosti. Možnosti doručení může Společnost kdykoli změnit a uvede je v těchto Podmínkách a v části „Jak nakupovat“ této internetové stránky.  

V případě, že uživatel, který objednává zboží od Společnosti nebydlí ani není usazen na území České republiky, a na území jiného členského státu Evropské unie a chce dostat objednané položky v tomto druhém státě, měl by brát v úvahu následující: Společnost dodává zboží pouze v Bulharsku , Řecku, Rumunsku, Polsku, České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Rakousku a Německu, takže společnost může splnit dodávku pouze na adresu na území některé z těchto zemí, nebo zákazník musí zajistit samostatně a vlastními prostředky přeshraniční dodávku zboží, pokud se jedná o členský stát, na kterém území společnost neprovádí doručení. Ve výše uvedených případech musí uživatel kontaktovat obchodníka na cz@remixshop.com

JAK A PROČ ODLOŽIT ZPRACOVÁNÍ OBJEDNÁVEK A SLOUČIT JE ZA ÚČELEM SPOLEČNÉHO DORUČENÍ?

Zákazník má možnost odložit zpracování svých objednávek o 6 hodin, 1 den nebo 3 dny. Doba odložení se počítá od okamžiku, kdy dokončíte svou první objednávku. 

Odložení zpracování objednávek vám umožní sloučit všechny své nezpracované objednávky (které mají stejný způsob platby) a zaplatit za všechny pouze jeden poplatek za doručení kurýrní službou.  

DŮLEŽITÉ: Sloučení objednávek můžete provést pouze vy sami v Nákupním košíku v Kroku 3 tím, že zvolíte možnost odložení zpracování objednávky. Zpracování objednávek nelze odložit telefonicky nebo žádostí adresovanou naší zákaznické službě. Odložit a sloučit lze pouze nezpracované objednávky se stejným způsobem platby.  

Pro usnadnění budou vaše objednávky vždy sloučeny i bez vaší výslovné žádosti, pokud budou splněny následující tři podmínky: (1) objednávky budou mít stejný způsob platby; (2) objednávky nebudou zpracované (to by mělo být zajištěno, pokud je jejich zpracování odloženo) a (3) objednávky budou mít stejnou doručovací adresu. 

Proces probíhá následovně:

1.Při prvním odložení své objednávky musíte v Nákupním košíku v Kroku 3 zvolit „ANO“ v poli „Chci odložit zpracování objednávky za účelem sloučení s dalšími objednávkami.“.
2.Při dalších objednávkách by toto pole v Kroku 3 v Nákupním košíku mělo automaticky ukazovat volbu „ANO“. Vaše objednávky budou sloučeny.
3.Pokud několikrát změníte způsob platby, musíte pole „Chci odložit zpracování objednávky za účelem sloučení s dalšími objednávkami.“ na konci zkontrolovat a v případě potřeby opět zvolit „ANO“.
4.Při všech dalších objednávkách se pro účely jejich sloučení musíte ujistit, že je označena volba „ANO“. Pokud zvolíte „NE“, objednávky budou sloučeny, ale odložení bude zrušeno a všechny objednávky k danému okamžiku budou ve stejný den zpracovány a odeslány na vaši adresu.

Odložení zpracování objednávky můžete kdykoli zrušit, když u své objednávky v části „Profil > Objednávky“ zakliknete možnost „Zrušit odložení zpracování“. Vaše objednávky tak budou zpracovány a odeslány na vaši adresu.  Můžete odložit a sloučit jenom nezpracované objednávky se stejným způsobem platby a stejnou adresou doručení.V případě technické chyby při publikování položky Společnost si vyhrazuje právo stornovat objednávku. V tomto případě společnost okamžitě vrátí částky, které uživatel zaplatil za položky, u nichž došlo k technické chybě.

VII. Platby

Uživatelé mohou cenu objednaného zboží zaplatit jedním z níže uvedených způsobů platby a doručení:

1) platbou v hotovosti při doručení (předání peněz kurýrovi při doručení);
2) prostřednictvím Virtuální peněženky na naší internetové stránce (Virtuální peněženka obsahuje prostředky za vrácené zboží);
3) prostřednictvím internetového POS.

Pokud uživatel zvolí možnost doručení kurýrní službou a platbu v hotovosti při doručení, musí zaplatit cenu objednaného zboží plus náklady na doručení kurýrovi v okamžiku převzetí zboží.

Na www.remixshop.com je možné platit kartami Visa, Visa Electron, MasterCard nebo Maestro. Všechny elektronické platby kartou se provádějí prostřednictvím systému a na webu PayU (https: //.payu.com/). Podmínky platby PayU jsou tedy platné při platbě kartou.
Uživatel může provádět platby kartou bez zadávání údajů o kartě při každém nákupu. Na základě výslovného souhlasu uživatele je na základě údajů poskytnutých uživatelem PayU generován Token (identifikátor virtuální karty). Při výběru použití Tokenu budou přijata všechna nezbytná technická a organizační opatření k ochraně zadaných údajů. Souhlas s použitím tokenu pro platby lze kdykoli odvolat prostřednictvím části „Nastavení“ v profilu uživatele a také prostřednictvím kontaktu s PayU. V případě problémů s platbami můžete podat stížnosti na PayU. Úplné informace o popsaných postupech lze získat na www.payu.com. Informace o Vašich osobních údajích najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a cookies nebo Vám budou zaslané e-mailem.

VIII. Smlouva

Distanční smlouva mezi Společností a uživatelem je uzavřena okamžikem potvrzení konkrétní objednávky Společností. V průběhu zpracování objednávky zákazník obdrží emailem potvrzení o přijetí objednávky. Společnost má právo před doručením objednaného zboží telefonicky kontaktovat zákazníka za účelem upřesnění detailů smlouvy a/nebo doručení.

Společnost nenese odpovědnost za porušení smlouvy v případě, že uživatel poskytl nesprávné, neúplné a/nebo nepřesné osobní údaje nebo uvedl neúplnou, nesprávnou nebo fiktivní adresu nebo telefonní číslo.

Uživatel je povinen chránit důvěrnou povahu svého uživatelského jména a hesla pro registraci na internetové stránce. Společnost bude považovat jakoukoli objednávku provedenou prostřednictvím internetového obchodu za standardní, pokud je použité uživatelské jméno a heslo akceptované systémem platné, bez ohledu na to, zda bylo použito jinou osobou než příslušným uživatelem.

V případě, že zákazník jako způsob platby za zboží zvolí hotovost při doručení, má se za to, že distanční smlouva je zrušena, pokud:

- zákazník nezaplatí fakturu kurýrovi při doručení,
- zákazník uvedl falešnou nebo nesprávnou adresu nebo není v den doručení přítomen na uvedené adrese a zároveň není dostupný na uvedeném kontaktním telefonním čísle, aby se mohl s kurýrem dohodnout na postupu doručení.

 IX. Doručení objednaného zboží

Doručení zboží objednaného z internetového obchodu zajištuje kurýrní služba.

Doručuje se pouze na území České republiky. Při doručení příjemce podepisuje potvrzení o doručení zásilky pomocí elektronické čtečky kurýra, kterým potvrzuje řádné vyřízení objednávky a doručení zboží.

Doručuje se v termínu uvedeném u každého produktu na internetové stránce v části „Doručení“. Ve výjimečných případech si Společnost vyhrazuje právo prodloužit termín doručení poté, co okamžitě informuje uživatele.  

Zboží se příjemci doručuje osobně proti podpisu. Objemné zboží (dle názoru doručujícího kurýra) se doručuje ke vchodu do budovy. Pokud zboží nelze příjemci doručit osobně nebo je to obtížné, doručuje se následovně: 1. na adresu zaměstnavatele – osobě zaměstnané na dané adrese, s uvedením jména příjemce zásilky; 2. na adresu domácnosti – členovi domácnosti, s uvedením jména příjemce zásilky. Pokud zboží není možné doručit, bez zavinění na straně Společnosti nebo kurýrní služby, kurýr kontaktuje konkrétního zákazníka na kontaktním telefonním čísle za účelem zjištění, ze které provozovny kurýrní služby může klient přijmout zásilku. Pokud zboží není možné doručit, bez zavinění na straně Společnosti nebo kurýrní služby, a zároveň nelze kontaktovat zákazníka, distanční smlouva je automaticky ukončena.  

X. Vrácení a reklamace objednaného zboží

Klient má právo odstoupit od smlouvy a vrátit zboží objednané z www.remixshop.com bez uvedení důvodu, aniž by musel platit jakoukoli náhradu nebo pokutu a aniž by mu vznikly jakékoli náklady, a to do 14 dnů od data doručení objednaného zboží. Společnost poskytuje klientovi standardní formulář pro uplatnění práva na odstoupení v souladu s ustanovením §1829 odst.1 Občanského zákoníku ZDE.

Když si Objednatel uplatní své právo odstoupit od smlouvy, musí zaslat nebo doručit zboží zpět Společnosti bez zbytečného odkladu, a nejpozději do 14 dnů od data doručení své objednávky dle čl. 2. 50, bod 2 ze Zákona o ochraně spotřebitele. Takový konečný termín se považuje za dodržený v případě, že objednatel zašle nebo doručí zboží zpět Společnosti před uplynutím 14-ti denní lhůty. Společnost může zadržet refundaci Objednateli, dokud nepřijme zboží nebo dokud objednatel neposkytne důkaz o tom, že bylo zboží odesláno zpět, podle toho, který z těchto dvou případů nastal dříve. Vrácené položky by měly být zaslány Společnosti na adresu: obec Ravno Pole, ul. Verila 34A, Bulharsko.

Pokud zákazník uplatní své právo na odstoupení podle ustanovení § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku,

Společnost vrátí zákaznikovi částku za vráceného zboží v nejnižší sazbě standardního doručení a zaplatí související bankovní poplatky. Zákaznik platí cenu za dopravy a taky poplatek za vrácení hradí zákazník. Společnost využívá kurýrní služby společnosti WE|DO a požádat o kurýra může každý zákaznik ve svém profilu.

V tomto případě poplatek za vráceného zboží, který hrádí zákaznik, záleži na hmotnosti vrácených produkt/ produktů,

takto:

- hmotnost vráceného výrobku (produktů) do 3 kg. - včetně  - 109 Kč
- hmotnost vráceného výrobku (produktů) více 3 kg. - součet částky 109 Kč plus 30 Kč za každý započatý kilogram.

Společnost není povinna zaplatit náhradu dodatečných nákladů na doručení zboží, pokud klient výslovně zvolil jiný způsob doručení zboží než nejlevnější standardní doručení nabízené Společností.

Pokud zákazník objedná více než jednu věc / jeden produkt, a uplatní své právo na odstoupení podle ustanovení §1829 odst.1 Občanského zákoníku pouze pro jednu položku a vrátí pouze ní, zůstane smlouva mezi zákazníkem a Společností platná ve vztahu k ostatním produktům, zákazník ponese náklady na dodání zboží a náklady na vrácení zboží, jak je definováno v předchozím odstavci a Společnost je povinna zaplatit hodnotu vráceného výrobku a bankovné poplatky.

Abyste vrátili produkt prostřednictvím společnosti WE|DO je potřebné:

 • Zákazník se musí přihlásit do svého profilu v části „Vrácení zboží“ a vybrat z produktů ve lhůtě k vrácení ty, které si přeje vrátit. Tyto produkty mohou být z různých objednávek.
  (2) Postupovat podle kroků uvedených v sekci „Vrácení zboží“ a dokončit vrácení, čímž se automaticky vygeneruje příkaz pro kurýra, aby se dostavil a převzal označené produkty. Cena kurýrní služby na vrácení závisí na hmotnosti výrobku, který má být vrácen, jak je uvedeno výše. Cena je fixní při dodávce na jakékoli místo v rámci České republiky. Uživatel ji uvidí ve druhém kroku „Vrácení zboží“.

V dalším kroku 3 uživatel vybírá možnost refundace – bankovním převodem (musí zadat IBAN účtu, na který chce, aby byly peníze poslány) nebo prostřednictvím Virtuální peněženky.

V případě, že Zákaznik za zboží zaplatil v hotovosti při doručení – částka bude zákazníkovi vrácena bankovním převodem nebo prostřednictvím Virtuální peněženky, dle volby klienta.

V Kroku 3 dále zvolit místo v České republice, kde má kurýr produkty vyzvednout. Kliknutím na zelené tlačítko „Vytvořit“ klient úspěšně dokončí proces vrácení a automaticky vygeneruje žádost o kurýra společnosti WE|DO spol. s r.o. Informace o žádosti naleznete v části „Profil>Vrácení zboží>Vrácené zboží“.

(3) Společnost by měla produkt obdržet v originálním balení / se štítkem na obalu, s příjmovým dokladem a s dalšími souvisejícími dokumenty (pokud existují) a bez jakýchkoli známek, že klient zboží použil, poškodil nebo s ním jakkoli zacházel.

Zákaznik má možnost vrátit výrobek i bez použití kuriérového požadavku ze svého profilu, využítím osobního podání přímo na  pobočce kurýrní Společnosti WE|DO nebo jiným kurýrem/ licencovaným poštovním operátorem a provést vrácení.V tomto případě zákaznik neplatí kurýrní poplatek, a jenom náklady na dopravu za návrat.

V případě, že zákaznik osobně podá balík v kanceláři Společnosti WE|DO, bez elektronického objednání kurýra přes svůj profil, zákaznik neplatí kurýrní poplatek. Tím se neodmítá fakt, že náklady na dopravu hradí zákazník.

Výše uvedené náklady za vrácení budou odečtené přímo z částky, kterou Společnost uhradí zákazníkovi.

V případě že zákaznik  vrátí produkt prostřednictvím jiného kurýrního / licenčního poštovního operátora, osobně zaplati kurýrní poplatek v souladu se tarifem vybraného poštovního operátora.

S otázkami ohledně podpory ve věci reklamací a vrácení zboží se obraťte na emailovou adresu: cz@remixshop.com nebo +420296181858.

Uživatel je povinen si obdržené zboží ponechat a zajistit zachování jeho kvality. Zboží a příslušná visačka musí zůstat nepoškozena.

Pokud zákazník nedodrží jakoukoli z těchto podmínek, Společnost si vyhrazuje právo odmítnout přijetí zboží, které má být vráceno, tj. neposkytnout náhradu částky zaplacené uživatelem.

Zákazník má právo obdržet pouze hodnotu vráceného zboží zaplacenou zákazníkem při zakoupení.

V případě reklamace nebo žádosti o vrácení produktu u objednávky s bezplatným doručením, kdy je hodnota zboží v objednávce nižší než 1.500 Kč, si Společnost vyhrazuje právo odečíst cenu standardního doručení z částky, která má být vrácena klientovi.

Zákazník má právo uplatnit nárok na základě porušení smlouvy u jakéhokoli zboží, pokud po doručení při první kontrole zjistí nesrovnalosti se smlouvou.  

Při reklamaci zboží má uživatel právo žádat o vrácení platby, o výměnu zboží za jiné v souladu se smlouvou, nebo o poskytnutí slevy.

Reklamace se uplatňuje u Společnosti nebo pověřené osoby na emailové adrese: cz@remixshop.com. Při uplatnění nároku je uživatel povinen uvést předmět reklamace, preferovaný způsob řešení reklamace, respektive výši požadované částky a svou kontaktní adresu.

Při uplatnění reklamace je uživatel povinen doložit dokumenty, ze kterých nárok vyplývá:

1.příjmový doklad nebo fakturu;
2.protokoly, zákony a další dokumenty potvrzující, že zboží nebo smlouva o poskytování služeb je v souladu s předpisy;
3.jiné dokumenty určující nárok z hlediska důvodů a výšky.

Pokud zákazník zjistí zjevné vady zboží, má právo je vrátit a žádat vrácení peněz. Reklamace se musí uplatnit, jakmile je vada zjištěna, a to do dvou let od doručení, ale  nejpozději do dvou měsíců od zjištění porušení smlouvy. V případě vrácení vadného zboží nese náklady na doručení Společnost..

Zákazník nemůže žádat o vrácení peněz nebo snížení ceny zboží, pokud Společnost souhlasí, že zboží zákazníka vymění za nové do jednoho měsíce od uplatnění reklamace uživatelem.

Společnost nabízí především zboží z druhé ruky po jednotlivých kusech. Vrácený produkt proto nelze vyměnit za stejný kus. Společnost může vrátit cenu produktu zaplacenou zákazníkem v souladu s výše uvedeným postupem. 

Pokud si klient přeje vyměnit vrácené zboží za jiné, výměna se uskuteční prostřednictvím Virtuální peněženky klienta - aplikace na internetové stránce www.remixshop.com, ve které www.remixshop.com umožňuje, aby zákazník částku zaplacenou za vrácený produkt použil k nákupu jiného produktu.  

Společnost vrátí zákazníkovi zaplacenou částku, jakmile to bude možné, nejpozději však do 14 dnů od přijetí vráceného zboží. Společnost remixshop.com vrátí částku, kterou zákaznik zaplatil za objednané zboží (cena vrácené položky a cena dodávky, pokud je vybrána nejlevnější standardní dodávka):

- bankovním převodem na bankovní účet klienta (IBAN),
- prostřednictvím Virtuální peněženky na výslovnou žádost klienta,
- v případě, že zákazník zaplatil cenu zboží v hotovosti při doručení, částka bude refundována / vrácena klientovi bankovním převodem / nebo prostřednictvím Virtuální peněženky, podle výslovné preference zákazníka.

Ustanovení tohoto oddílu o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy na dálku se nevztahují na dodávku spodního prádla a / nebo plavek z důvodů hygieny a / nebo ochrany zdraví.

CO JE VIRTUÁLNÍ PENĚŽENKA

Virtuální peněženka je služba, kterou remixshop.com nabízí všem registrovaným uživatelům.

Zákazník může ve své Virtuální peněžence nashromáždit částku, která má být zcela nebo zčásti použita k online nákupu v jedné objednávce.

Peníze ve Virtuální peněžence se shromažďují:

- na základě reklamace/ odmitnutí– na výslovnou žádost zákazníka o zaslání refundace do Virtuální peněženky,
- na základě bonusu nebo kompenzace v rámci promo akce ve prospěch klienta.

- po přijetí příjmu z prodeje při použití služby "Prodejte Remixu".

JAK VSTOUPIT DO VIRTUÁLNÍ PENĚŽENKY

1.Přihlášení
2.Můj účet >Nastavení> Moje peněženka

JAK POUŽÍT ZŮSTATEK VE SVÉ VIRTUÁLNÍ PENĚŽENCE PŘI NÁKUPU

- Pro použití prostředků ze své Virtuální peněženky se musíte přihlásit do svého účtu a zadat objednávku. Částka ve Virtuální peněžence se automaticky sníží o cenu objednávky:
- pokud je cena vaší objednávky nižší než částka ve Virtuální peněžence, zbývající zůstatek lze použít na další objednávky,
- pokud je cena vaší objednávky vyšší než částka ve Virtuální peněžence, rozdíl lze zaplatit elektronicky nebo v hotovosti při doručení kurýrovi.

Výši částky nashromážděné ve své Virtuální peněžence zjistíte v části „Účet > Moje peněženka“.

Částku nashromážděnou ve své Virtuální peněžence můžete použít v Kroku 3 objednávky > „Platba“. Pokud částka ve Virtuální peněžence stačí na zaplacení celé objednávky nebo její části, možnost použití Virtuální peněženky bude automaticky vybrána jako preferovaný způsob platby nebo částečné platby objednávky.

Pokud si nepřejete použít na zaplacení objednávky celý zůstatek ve Virtuální peněžence:

- Uveďte v části „Nákupní košík > Platba“ částku z „Mojí peněženky“, kterou si přejete použít na objednávku, v poli „Uveďte částku“ a klikněte na tlačítko „Použít“;
- Zvolte způsob platby pro zbývající část ceny objednávky.

DŮLEŽITÉ: Pro účely sloučení zpracování a doručení objednávek v případě placení celé ceny objednávky nebo její části prostřednictvím Virtuální peněženky musí být platby všech následujících objednávek provedeny kartou.

- Dokončete objednávku kliknutím na tlačítko „Objednat“.

Pokud si nepřejete použít na zaplacení objednávky prostředky ve Virtuální peněžence:

- Klikněte v části „Nákupní košík > Krok 3 Platba“ tlačítko „Smazat“;
- Poté zvolte způsob platby objednávky (např. v hotovosti při doručení nebo kartou);
- Dokončete objednávku kliknutím na tlačítko „Objednat“.

Kdykoliv zákazník může požadát o vrácení prostředků shromážděných ve své Virtuální peněžence. Zákaznik  může vybrat tuto opci v “Moje peněženka” а úvest číslo bankovního účtu, na kterém chcete získat částku.

XI. Prodejte své oblečení a doplňky Společnosti

XII. Ochrana soukromí

Společnost zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením 2016/679 / EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 109/46 / ES. Informace o osobních údajích, které společnost zpracovává, a o podmínkách, na základě kterých údaje fyzických osob jsouzpracovávány, a uplatňují svá práva, naleznete v Pravidlech ochrany osobních údajů a v Zásadách cookies.

XIII. Další ustanovení 

Cílem Společnosti je poskytovat pouze zboží prezentované na internetové stránce, tak, jak je prezentováno. Veškeré informace uvedené na internetové stránce, včetně mimo jiné designu, dostupnosti a ceny produktu, jsou platné výlučně v okamžiku zpřístupnění a Společnost si vyhrazuje právo je kdykoli bez oznámení změnit. Zákazník je odpovědný za pravidelnou kontrolu podmínek používání a zpřístupněných informací o cenách, dostupnosti atd.

Pokud uživatel dobrovolně souhlasí se zasíláním novinek, Společnost má právo zasílat novinky na poskytnutou emailovou adresu. Uživatel má právo kdykoli zrušit zasílání emailových zpráv ze svého profilu na internetové stránce nebo prostřednictvím odkazu k jejich zrušení obsaženému v novinkách.

Profily uživatelů, které porušují podmínky používání internetového obchodu, a profily uživatelů využívané k jiným účelům mohou být zrušeny. Uživatele, kteří setrvale nepřijímají nebo odmítají (s výjimkou případů odstoupení podle článku X těchto Podmínek) objednávky s platbou v hotovosti při doručení, může Společnost dočasně nebo trvale omezit a určit, že musí objednávky na internetové stránce platit výhradně elektronicky. Pro účely tohoto ustanovení „setrvale“ znamená tři a více nepřijatých/odmítnutých (s výjimkou případů odstoupení podle článku X těchto Podmínek) objednávek, bez ohledu na to, zda po sobě jdoucích či nikoli, a bez ohledu na pravidelnost nebo hodnotu jednotlivých objednávek. Společnost má toto právo také v případě, že spotřebitel nepřijme/odmítne (s výjimkou případů odstoupení podle článku X těchto Podmínek) objednávku v ceně vyšší než 6.700 Kč.  

Tyto Podmínky platí pro prodej zboží koncovým zákazníkům pro soukromé účely. Pokud máte zájem zakoupit naše zboží prostřednictvím osob či subjektů pro účely dalšího prodeje, kontaktujte nás prosím na emailové adrese: cz@remixshop.com pro individuální nabídku.

Společnost nabízí produkty na území dalších členských států EU. Cena produktů se v různých členských státech může lišit v závislosti na ceně zpracování a doručování objednávek.

Jakékoli nevyřešené spory na základě těchto Podmínek se řídí platnými právními předpisy České republiky.

Společnost bude vždy usilovat o smírné řešení sporů. V případě vyčerpání všech možností budou spory řešeny příslušným soudem nebo evropskou online platformou k řešení sporů mezi internetovými obchodníky a spotřebiteli: ec.europa.eu/odr.

Orgány alternativního řešení sporů jsou:

Česká obchodní inspekce 
http://www.coi.cz

Sdružení českých spotřebitelů, z.ú. 
http://www.konzument.cz/

Společnost nenese odpovědnost za jakékoli chyby na internetové stránce vzniklé z jakéhokoli důvodu, včetně chyb způsobených změnami, úpravami, mezinárodními výpadky internetu nebo jinými technickými důvody.

Tyto všeobecné podmínky platí na dobu neurčitou, do jejich zrušení nebo změny, kromě případů stanovených zákonem. V případě změn těchto všeobecných obchodních podmínek Společnost zveřejňuje aktualizované Všeobecné obchodní podmínky na své oficiální webové stránce.

Pokud se změnami uživatel nesouhlasí, může ukončit svou registraci na stránce remixshop.com do jednoho měsíce, a to bez udání důvodu a bez zaplacení kompenzace či sankce. V případě, že tak Uživatel neučiní, budou se na něj vztahovat upravené Všeobecné obchodní podmínky.

Společnost si vyhrazuje právo zveřejňovat jakékoli bannery a/nebo odkazy na jakékoli části internetové stránky, v souladu s platnými právními předpisy.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY „PRODEJTE REMIXU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY„PRODEJTE REMIXU“

 1. .Definice pojmů

Všechny pojmy a odvozeniny z nich, použité v těchto Všeobecných obchodních podmínkách služby „Prodejte Remixu“,  budou aplikovány a vykládány v souladu s těmito definicemi:

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY nebo PODMÍNKY jsou tyto všeobecné obchodní podmínky služby „Prodejte Remixu“.

SPOLEČNOST je Remix Global EAD, s centrálou a sídlem v Bulharsku na adrese Sofia, PSČ 1407, Bul. Černý Vrch č. 51, budova 1, patro 6, Bulharsko, zapsaná  v obchodním rejstříku pod jednotným identifikačním kódem (UIC) 204052021, s daňovým identifikačním číslem (DIČ) v Bulharsko BG204052021 a DIČ v České republice BG204052021, tel.: +420296181858, email: cz@remixshop.com.

WEBOVÁ STRÁNKA je elektronická prodejna, dostupná na internetových stránkách  remixshop.com.

 

SPOTŘEBITEL/UŽIVATEL je fyzická osoba, která vyhovuje požadavkům, uvedených v Zákoně o ochraně spotřebitelů, která navršila 16 let, vlastní bankovní účet a přijala tyto všeobecné obchodní podmínky.

KUPNÍ SMLOUVA  nebo jen  PRODEJ je distančně uzavřená kupní smlouva o Zboží, které Spotřebitel prodává Společnosti.

ZBOŽÍ  znamená Spotřebitelem vlastněné oděvy a/nebo doplňky, ohledně kterých si Spotřebitel přeje uzavřít kupní smlouvu se Společností.  

 1. Obecná ustanovení

„Prodejte Remixu“ je Společností poskytována Spotřebiteli služba, která opravňuje Spotřebitele poslat Společnosti Zboží, a toto zboží pak Společnost přijme, ohodnotí a poskytne Spotřebiteli nabídku o uzavření kupní smlouvy. V případě přijetí ceny, kterou Společnost nabídla, uzavřou Společnost a Spotřebitel kupní smlouvu, podle které Spotřebitel prodá Společnosti příslušné Zboží, a Společnost mu zaplatí dohodnutou cenu. Tyto Všeobecné obchodní podmínky služby „Prodejte Remixu“ tvoří nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřenou mezi Spotřebitelem a Společností elektronickými prostředky a která se týká příslušného Zboží.

 1. Registrace

K tomu, aby využil službu „Prodejte Remixu“, musí mít Spotřebitel registraci na Webových stránkách. V případě, že Spotřebitel není registrován na Webových stránkách, pak si musí Spotřebitel registraci udělat, podle řádu, uvedeného v oddílu X. Podmínky použití, které lze naleznout na: www.remixshop.com, dostupné zde: https://remixshop.com/bg/site/policy-documents?type=TC.

Spotřebitel je povinen uchovávat  své registrační a přístupové  údaje na Webových stránkách jako důvěrné a nepřenechávat je třetím osobám. Spotřebitel prohlašuje, že byl seznámen a bere na vědomí, že úkony, provedené z jeho profilu na rozhrání Webových stránkách, ho právně zavazují a vytváří příslušné právní následky, ledaže bude zjištěno, že údaje Spotřebitele byly zneužity třetí osobou neoprávněným způsobem.

Přijetím těchto Všeobecných obchodních podmínek, Spotřebitel a Společnost souhlasí, že budou podávat veškerá oznámení, spojené s Prodejem, a/ nebo se Službou „Prodejte Remixu“ elektronickou formou, prostřednictvím úkonů v rozhraní Webových stránkách. Kupní smlouvy budou uzavírány elektronickou formou a podepisovány Spotřebitelem prostřednictvím elektronického prohlášení, přirovnané jeho vlastnoručního podpisu, v souladu s čl. 13, odst. 4 Zákona o elektronickém dokumentu a elektronických ověřovacích službách.

 

 1. Druhy zboží a informace

Podle řádu těchto všeobecných obchodních podmínek prodejem podléhá každé Zboží, které spadá k některým z přijatých značek, uvedených na Webových stránkách Společnosti zde: https://sell.remixshop.com/cz/sell a které odpovídá níže uvedeným podmínkám:

 1. Na Zboží nejsou viditelné vady a stopy opotřebení, včetně:
 • skvrny nebo vyblednutí barvy;
 • díry v látce
 • zašpinění v oblasti podpaží
 • opotřebovaný a / nebo tenčí materiál;
 • vadný nebo zlomený zip
 • protažení tkaniny v důsledku nošení
 • sražený, v důsledku nesprávného praní
 • nepříjemný zápach;
 • ošoupané, opotřebované rukojeti, podšívka, poškozené zipy nebo jiného druhu zapínání (u kabelek);
 • poškozený materiál, skvrny a nepříjemný zápach (u kabelek);
 • ošoupaný materiál, vložky a/nebo podrážky (u obuvi).

  Zboží nesmí být: 
 • šité na míru nebo nebo byly provedeny úpravy;
 • vyrobené ze syntetické tkáně, která by mohla způsobit kožní alergie nebo dráždění pokožky;
 • retro model oblečení a doplňku, které již nejsou aktuální;
 • opasek z umělé materie;
 • napodobenina některé výše uvedené značky;
 • nesmí chybět textilní etiketa se složením materiálu a způsobem zacházení s oděvem.
 • V souladu s požadavky bulharské legislativy, Společností schválené k prodeji obuvi nebudou prodávány na bulharských webových stránkách. Tyto obuvi budou nabízeny spotřebitelům na internetových stránkách Společností v Řecku, Rumunsku, Maďarsku, České republice, Slovensku, Rakousku, Německu a Polsku. V případě potřeby informaci ohledně stavu Vašeho prodeje obuvi, se můžete obrátit na „Zákaznické centrum“, na Společností uvedené kontaktní údaje.  

Zasíláním Zboží Spotřebitel prohlašuje, že: 1) Spotřebitel je zákonným vlastníkem Zboží; 2) Spotřebitel nabyl vlastnictví k Zbožím v souladu se zákonem; 3) Spotřebitel dovezl Zboží na území Evropské unie a České republiky v souladu se zákonem (je-li aplikovatelné); 4) nakolik je Spotřebiteli známé, k okamžiku posílání Zboží, je Zboží autentické a originální. V případě, že bude zjištěno, že Spotřebitel zaslal Společnosti  Zboží, které neodpovídá prohlášení, bude Spotřebitel dlužit Společnosti odškodnění za všechny škody, vyplývající nebo spojené s porušením prohlášení.

 1. Cena Zboží

Cena, za kterou Společnost zakoupí Uživatelem posláné Zboží, je předběžně určena s ohledem na jeho vzhled, kvalitu a značku. Informace o cenách, za které může Společnost zakoupit příslušné Zboží, budou ukázány na Stránce, když Uživatel uvede informace o kategorii, značce a podkategorii jednotlivých kusů Zboží, které si přeje prodat.

 1. Postup uzavření distanční smlouvy pro použití služby „Prodejte Remixu“ a kupní smlouvy k Zbožím

K tomu, aby využil službu „Prodejte Remixu“, se Spotřebitel musí přihlásit k využití služby, načítáním sekce „Prodejte Remixu“ na Webových stránkách a vyplnit elektronickou formu, která se tam nachází, s informacemi o každém jednotlivém Produktu, kterého si přeje prodat Společnosti. Neprodleně po vyplnění elektronické formy se Spotřebiteli ukáže příslušná cena za každý jednotlivý produkt a celková konečná cena, kterou by společnost zaplatila za prodej veškerého zboží.

Kliknutím na políčko "Dokončete prodej" Uživatel posílá nabídku k prodeji Produktů Společnosti a potvrzením o souladu produktů s těmito všeobecnými podmínkami Společnost přijímá nabídku Uživatele.

Na Stránce uvedená cena zavazuje Společnost zakoupit příslušné Zboží za stejnou cenu v případě, žetoto Zboží/Produkty, které Společnost obdrží, svým vzhledem, kvalitou a značkou odpovídají Podmínkám a obdrží je do dvou měsíců ode dne odeslání Zboží / Produktů Společnosti.

Před ukončením požadavku musí Spotřebitel:

 • prohlédnout uvedený obsah a podle svého uvážení provést úpravu;
 • seznámit se s Podmínkami a potvrdit to označením příslušné značky, zobrazené nad tlačítkem "Dokončete prodej";
 • podat výhradní souhlas o předběžném splnění smlouvy před vypršením 14-ti denní lhůty pro uplatnění práva od smlouvy odstoupit, označením příslušného zaškrtávacího pole, zobrazeného nad tlačítkem „Dokončete prodej“;
 • seznámit se s pravidly, za kterých Společnost zpracovává jeho osobní údaje.

Po ukončení, musí Spotřebitel poslat Společnosti Zboží dle řádu, uvedeného v oddílu

"Odesílání Zboží na prodej Společnosti". V případě, že Společnost neobdrží Zboží dle oznámení Uživatele do dvou měsíců, Společnost přijímá, že Uživatel se zřekl své nabídky k prodeji. Všechna práva a povinnosti vyplývající z objednané služby ztrácejí svůj účinek aniž by některá strana byla dlužná odškodnění druhé straně za nesplnění. Každý Produkt odeslán Uživatelům se hodnotí zvlášť, a když je schválen, uzavírá se zvláštní kupní smlouva. Pro pohodlí Uživatele se produkty popsané v jednom elektronickém formuláři se zpracovávají současně.

Po tom, co obdrží Zboží (jedno nebo více), zaslané Spotřebitelem, vykoná Společnost službu přehled Zboží. Společnost ohodnotí obdržené Zboží změřením a porovnáním s popisem v elektronické formě, kterou Spotřebitel Společnosti poslal. V případě, že Společnost potvrdí, že Spotřebitelem zaslané Zboží vyhovuje všeobecným obchodním podmínkám, pak zašle v 3-denní lhůtě Spotřebiteli na jeho profil na Webových stránkách, potvrzení o přijetí Spotřebitelem zaslané nabídky na prodej zboží, a kupní smlouva se považuje za uzavřenou po obdržení tohoto potvrzení Spotřebitelem. Potvrzení o uzavření kupní smlouvy bude posláno elektronickou poštou na adresu Spotřebitele.

 

 1. Objednání Remix Bagu a posílání Zboží na prodej Společnosti

Prodejce musí vložit Zboží do Remix Bagu, vyplnit své datum narození a objednat kurýra tímto postupem na Stránce: kliknout "Váš prodej" >> "Objednejte kurýra". Datum narození Prodejce se požaduje výhradně pro daňové účely vzhledem k povinnosti Společnosti sestavit účetní dokumenty ve smyslu Zákona o účetnictví v souvislosti se smlouvou mezi stranami.

Prodejce odesílá Zboží do skladu Společnosti na adresu: obec Ravno Pole, ul. Verila 34A.

Zaslání Zboží Společnosti je na náklady Společnosti

Po příchodu zásilky Společnost potvrdí přijetí zásilky Prodávajícímu elektronickou poštou. Společnost neodpovídá za poškození zásilky v důsledku přepravy kurýrem nebo za zásilku dostavěné kurýrem na jinou adresu.

 1. Navrácení neodpovídajícímu Zboží Prodejci

V případě, že všechno nebo některé z popsaného v elektronické formě Zboží nevyhovuje všeobecným obchodním podmínkám, zašle Společnost elektronickou poštou prodejci a v jeho profilu na Webových stránkách oznámení, ve kterém budou uvedeny tyto nepřesnosti.

Stejným oznámením, týkající se neschváleného zboží, budou Prodejci nabídnuty dvě varianty, v souvislosti s neschváleným zbožím:

 1. Aby Prodejcedostal zpět neschválené Produkty na své náklady, když klikne na políčko "Požádejte o službu Vrácení". Aktivizací tohoto tlačítka budou neschválené produkty odeslány na tu adresu Prodejce, která byla na začátku uvedena pro vyzvednutí Remix Prodeje, předmětu konkrétního právního vztahu s Prodejcem, do 7 dní po podání žádosti zásilkovou společností WE|DO. Za vrácení neschválených produktů zaplatí Prodejce 190 Кč, přičemž tato částka může být odečtena z dlužné ceny, z jeho virtuální peněženky nebo přímo zaplacena online prostřednictvím kreditní / debetní karty.
 2. Aby neschválené Produkty byly zakoupeny Společností za cenu 0.01 Kč za kg.Prodejce vyjádří své rozhodnutí kliknutím na políčko "Prodejte za 0.01 Kč / kg", čímž dává svůj výslovný souhlas k prodeji svých Společností neschválených Produktů kvůli jejich nesouladu s Všeobecnými podmínkami za cenu 0.01 Kč za kg. V případě, že Společnost dostane zboží, pro které není vyžádaná nabídka na prodej v pořadí popsaném v těchto všeobecných obchodních podmínkách, může nabídnout odesílateli zpracování doručených produktů podle podmínek služby "Prodejte Remixu" platné do 01.02. 2021. V případě odmítnutí, Společnost bude považovat přijaté položky za neschválené a použije postup uvedený v bodě 2 této části.

V případě, že v 5-ti denní lhůtě po zaslání oznámení o nesouladu Zboží, nepodnikne Prodejce uvedené úkony na jeho navrácení, nebo neudělí svůj souhlas se žádnou ze dvou možností, popsané v bodech 1 a 2 výše, vykoupí Společnost neschválené zboží na cenu ve výši  0,01 Kč. za kg.

 1. Termín a způsob úhrady kupní ceny

Kupní cena je vyplácena Prodejci ve lhůtě do 60 dní po uzavření kupní smlouvy, prostřednictvím dobytí Virtuální peněženky Prodejci s hodnotou, rovnající se kupní ceně, o čemž Společnost pošle Prodejci potvrzení elektronickou poštou.

Ohledně podstaty a možností využití virtuální peněženky, platí ustanovení Oddílu X. Všeobecných obchodních podmínek používání na www.remixshop.com.

 1. Právo odstoupení

Prodejce pozbývá práva odstoupení dnem předání Zboží Společnosti zásilkovou službou, při objednání služby „Prodejte Remixu“. Den zaslání Zboží se považuje za den počátku plnění služby, kterou Společnost provádí k přijetí, ohodnocení a zpracování Zboží, za účelem nakoupení, o čemž Prodejce uděluje svůj předběžný informovaný souhlas k okamžiku objednání služby.

 1. Zodpovědnost Společnosti při způsobení vady Zboží Prodejcem

Společnost zodpovídá za veškeré škody, způsobené Prodejcem v důsledku poškození nebo zničení Zboží, poslaného Prodejcem, po obdržení Zboží ve skladu Společnosti.

V případě, že v procesu zpracování bude prodejcem zaslané Zboží, zničené nebo poškozené vinou Společnosti, včetně vinou zaměstnance Společnosti, před tím, než vlastnictví Zboží přešlo na Společnost, pak zástupce Společnosti z oddělení „Zákaznické centrum“ zkontaktuje Prodejce v rámci 24 hodin od nastání události, s ohledem dosažení vzájemného řešení o odškodnění Prodejce. Bude-li dosažen souhlas Spotřebitele, bude zasláno oznámení o oboustranně dohodnuté výši dlužného odškodnění, které bude uvedeno v profilu Prodejce na Webových stránkách.

 1. Náhrada za ztracené, odcizené nebo poškozené zásilky vinou zásilkové služby

Společnost nenese zodpovědnost za zcela nebo částečně ztrácené nebo odcizené Zboží, vinou zásilkové služby, včetně, nikoliv však pouze, pro balíky s oblečením a doplňky, poslané Prodejcem Společnosti, jako i pro jakékoliv poškození, zaviněné během dopravování nebo v důsledku nečinnosti zásilkové služby, v souvislosti s Prodejcem přihlášeném dodání Společnosti. 

I když Společnost nenese zodpovědnost za nastání výše uvedených událostí, při vzniku jakékoliv z nich, bude Společnost součinit Prodejci, vyplácením náhrady, za podmínky, že Prodejce vyjádřil svoje přání v 3-denní lhůtě, počínaje dnem obdržením oznámení od Společnosti o nastalých škodách.

V rámci 24 hodin po zjištění některé z výše uvedených skutečnost, zašle Společnost na profil Prodejci oznámení, kterým poskytuje Prodejci 7-mi denní lhůtu, aby zaslal Společnosti elektronickou cestou výhradní projev vůle o obdržení náhrady  za utrpěné škody. V případě, že Prodejce nepošle Společnosti takové vyjádření své vůle včas, pak Společnost má za to, že se Prodejce vzdává jim poskytnutého práva na náhradu za utrpěné škody ze strany zásilkové služby.

Výše náhrady za zcela nebo částečně ztracené vinou zásilkové služby balíky s oblečením a doplňky, a dále za jakékoliv škody, způsobené během dopravy nebo v důsledku činnosti zásilkové služby, v souvislosti s objednanou ze strany Prodejce zásilkou pro Společnost, je 70 CZK za 1 kilogram, avšak nejvíc 700 CZK pro jednu zásilku.

V případě, že obsah zásilky je částečně ztracený, odcizený nebo poškozený zásilkovou službou, bude náhrada uhrazena pro chybějící nebo poškozenou část zásilky.

Náhrada je splatná v 14-ti denní lhůtě po obdržení výhradního vyjádření vůle ze strany Prodejce o obdržení náhrady. Prodejce obdrží oznámení o náhradě v den její úhrady. Veškeré další v tomto bodě popsané podmínky náhrady budou aplikovatelná pouze u Zboží, jehož vlastnictví nepřešlo na Společnost k okamžiku nastání škodné události.

 1. Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 109/46/ES (Obecné Nařízení o ochraně údajů). Informace o osobních údajích, které Společnost zpracovává a o podmínkách a řádu, podle kterého uplatňují fyzické osoby, jejichž údaje jsou zpracovávány, svá práva, naleznete v Ochrana osobních údajů a Soubory coocies.

 1. Aplikovatelná legislativa. Řešení sporů

Pro veškeré těmito všeobecnými obchodními podmínkami neupravené záležitosti bude aplikovatelná platná legislativa Bulharské republiky.

Společnost se snaží řešit vzniklé spory smírnou cestou, a v případě, že všechny možnosti budou vyčerpány, budou spory postoupeny k vyřešení příslušnému soudu nebo orgánu pro alternativní řešení sporů. Orgány pro alternativní řešení sporů jsou, dle smyslu čl. 181n Zákona o ochraně prodejců, smírné komise Komisí na ochranu prodejců (www.kzp.bg). Při vzniku sporu, spojený s online prodejem, smí prodejce použít webové stránky pro online vyřešení sporů (platforma EU pro on-line řešení sporů mezi obchodníky a prodejce), která je dostupná na adrese: https://ec.europa.eu/odr. V případě nedosažení souhlasu, je každá ze stran oprávněna postoupit spor k vyřešení příslušnému bulharskému soudu.

 1. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné podmínky platí na neurčitou dobu, dokud nebudou zrušeny nebo změněny, kromě případů stanovených zákonem.

 V případě změn současných všeobecných obchodních podmínek společnost zveřejňuje aktualizované všeobecné obchodní podmínky na své oficiální webové stránce

Pokud se změnami nesouhlasí, může Uživatel ukončit svou registraci na stránce remixshop.com do jednoho měsíce od zveřejnění, a to bez udání důvodu a bez zaplacení kompenzace nebo sankce. V případě, že tak Uživatel neučiní, budou se na něj vztahovat změněné Všeobecné obchodní podmínky.

V případě, že některé ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek bude prohlášeno za neplatné, pak jeho neplatnost nepovede k neplatnosti ostatních ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek. Ustanovení, které bylo prohlášeno za neplatné, bude právem nahrazeno imperativními pravidly zákona, až Společnost a Spotřebitel nebudou souhlasit s jiným, podle řádu na změnu všeobecných obchodních podmínek. 

Tyto Všeobecné podmínky byly pozměněny a doplněny dne 25.10.2022

 

Podzimní úklid!
Uvolněte místo ve skříni tím, že nám pošlete své ne zrovna oblíbené oblečení a doplňky!
Prodejte Remixu
×