Λόγω του μεγάλου όγκου των αποστολών κατά την περίοδο, είναι πιθανή η καθυστέρηση της παράδοσης στη διεύθυνση σας.
×
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΞΙΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 89,00 €
27273 προστιθέμενα προϊόντα σήμερα  Δείτε
ΤΟΠ RATING

ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ

 

Γενικούς όρους χρήσης του www.remixshop.com

I. Ορισμοί

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και/ή Remix σημαίνει Remix Global EAD, με έδρα και διεύθυνση διαχείρισης στην πόλη Σόφια, Βουλγαρία, τ.κ. 1407, Cherni Vrah Blvd. Αρ. 51, Κτίριο 1, Όροφος 6, εγγεγραμμένο στο Εμπορικό Μητρώο στην Υπηρεσία Εγγραφής της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας με ΕΙΚ 204052021.

ΝΠΚ νοείται Νόμος προστασίας των καταναλωτών
ΝΠΔΠΧ νοείται νόμος για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ως GDPR νοείται ο κανονισμός 2016/679/ΕΕ για την προστασία των φυσικών προσώπων σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ.

SITE ή ONLINE SHOP σημαίνει τον ιστότοπο www.remixshop.com.

ΧΡΗΣΤΗΣ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ή ΠΕΛΑΤΗΣ σημαίνει άτομο άνω των 16 ετών που χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα www.remixshop.com και έχει τραπεζικό λογαριασμό.

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ή ΠΡΟΪΟΝ στο πλαίσιο του εμπορίου της Εταιρείας σημαίνει Μεταχειρισμένα Προϊόντα ή/και Προϊόντα Outlet (προϊόντα που έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά τουλάχιστον μία φορά) που προσφέρονται από την Εταιρεία στο remixshop.com.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ σημαίνει προσωπικά δεδομένα κατά την έννοια του GDPR.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ σημαίνει αντικαταβολή κατά την έννοια του νόμου για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ σημαίνει την τιμή των Προϊοντων κατά την έννοια του άρθρου. 6, παράγραφος 1, στοιχείο «ε» της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, για τα δικαιώματα των καταναλωτών, που τροποποιεί την οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 1999/44/ΕΚ του του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με όλους τους φόρους και τα τέλη που περιλαμβάνονται και με όλες τις προσφορές και τις εκπτώσεις που εφαρμόζονται εκείνη τη στιγμή αγοράς, αλλά πριν από την εφαρμογή ενός προσωπικού εκπτωτικού κωδικού στον οποίο μπορούν να αγοραστούν τα Προϊόντα. Η τελική τιμή είναι σε ευρώ και ισχύει μόνο για την περίοδο των σχετικών προσφορών, εκπτώσεων, καμπανιών. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις τελικές τιμές των Αγαθών χωρίς προειδοποίηση. Οι τελικές τιμές επηρεάζονται από καθημερινές διάφορες εκπτώσεις και καμπάνιες. Οι τελικές τιμές των Προϊόντων που παρουσιάζονται στο κατάστημα δεν περιλαμβάνουν την τιμή παράδοσης, η οποία εξαρτάται από την επιλογή παράδοσης που έχει επιλέξει ο Πελάτης και η οποία καθορίζεται στην Ενότητα V. Τιμή Παράδοσης.

ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ σημαίνει την τιμή στην οποία το Προϊόν προσφέρθηκε για πρώτη φορά από την Εταιρεία κατά την δημοσίευσή του προς πώληση.

Η ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ή RRP στο πλαίσιο του εμπορίου που διενεργεί η Εταιρεία με μεταχειρισμένα και outlet προϊοντα (εμπορεύματα που έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά τουλάχιστον μία φορά) σημαίνει πληροφορίες σχετικά με την κατά προσέγγιση αξία λιανικής ειδών ίδιας κατηγορίας, ποιότητας και υλικού που προσφέρονται από άλλους εμπόρους, όταν τα εμπορεύματα έχουν κυκλοφορήσει για πρώτη φορά στην αγορά, σε νέα κατάσταση, καθορίζεται από έρευνα αγοράς. Αυτή δεν είναι μια τιμή στην οποία η Εταιρεία προσφέρει ή έχει προσφέρει ποτέ αυτό το Προϊόν, αλλά είναι μόνο μια συγκριτική τιμή που στοχεύει στην παροχή πρόσθετων πληροφοριών στον χρήστη σχετικά με ένα δεδομένο Προϊόν αποτελεί έκφραση της πεποίθησης της Εταιρείας ότι προκειμένου να λήψη τεκμηριωμένης και λογικής απόφασης για αγορά μεταχειρισμένων ή outlet, Ο χρήστης χρειάζεται μια μέγιστη λεπτομερή παρουσίαση των προϊόντων.

Η τιμή RRP καθορίζεται με βάση μια τακτικά βελτιωμένη μεθοδολογία και έρευνα αγοράς, επομένως μπορεί να μην συμπίπτει με ακρίβεια με την τιμή ενός αναλογικού προϊόντος σε κατάσταση νέου προϊόντος που προσφέρεται από έναν συγκεκριμένο άλλο πωλητή λιανικής.Δεδομένης της δυναμικής και των ιδιαιτεροτήτων της δραστηριότητας της Εταιρείας, η Remix δεν είναι υπεύθυνη για την ακρίβεια του RRP, αλλά προκειμένου να διασφαλιστεί η συνάφεια και η ακρίβεια, αυτές οι τιμές ελέγχονται και, σε περίπτωση που συντρέχουν ανάγκη, ενημερώνονται.

Δεδομένης της δυναμικής και των ιδιαιτεροτήτων της δραστηριότητας της Εταιρείας, η Remix Remix δεν ευθύνεται για την ακρίβεια του RRP, αλλά για να διασφαλιστεί η συνάφεια και η ακρίβεια, αυτές οι τιμές ελέγχονται και, όταν το απαιτούν οι περιστάσεις, ενημερώνονται.

Εάν η πλησιέστερη αρχική τιμή αγοράς είναι σημαντικός παράγοντας στην απόφαση αγοράς ενός καταναλωτή, η Εταιρεία συνιστά τη διεξαγωγή της δικής της συγκριτικής έρευνας αγοράς για τις τιμές.

 II.Γενικά

Το www.remixshop.com είναι ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης/διάθεσης προϊόντων μέσω διαδικτύου της εταιρείας Remix Global EAD (εφεξής «η Εταιρεία») με έδρα και διεύθυνση την πόλη Σόφια,Τ.Κ. 1407, Λεωφόρος "Τσέρνι Βραχ" 51, Κτίριο 1, Όροφος 6, καταχωρημένης στα Εμπορικά Μητρώα του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Βουλγαρίας (Τμήμα Μητρώου) με αριθμό 997083346, με κωδικό αριθμό βάσει του Νόμου περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας BG204052021, τηλέφωνο 2312 200003 από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00π.μ.- 06:00μ.μ. και email: gr@remixshop.com.

Όλο το περιεχόμενο στην ιστοσελίδα υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα που ανήκουν στην Εταιρεία. Τίποτα σε αυτή την ιστοσελίδα δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως δυνατότητα η άδεια να χρησιμοποιήσετε φωτογραφίες, εμπορικό σήμα, λογότυπο ή άλλες πληροφορίες από αυτή την ιστοσελίδα. Η αντιγραφή ή λήψη πληροφοριών από το χώρο δεν μεταφέρει τα πνευματικά δικαιώματα για αυτές τις πληροφορίες σε εσάς. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ή ανανέωσης των παρόντων όρων και των προϋποθέσεων συναλλαγών που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, οποτεδήποτε.

Στο "blog" της ιστοσελίδας (site) της εταιρείας, χρησιμοποιούνται πρωτότυπα άρθρα και φωτογραφίες από το προσωπικό της και από άλλες πηγές, στα οποία έχει χορηγηθεί το δικαίωμα να χρησιμοποιούνται στην αντίστοιχη νόμιμη τάξη. Δημοσίευση των φωτογραφιών, αποσπάσματα από άρθρα και άρθρα από το "blog" στην περιοχή επιτρέπεται μόνο όταν η πηγή, δηλαδή, το κείμενο συνοδεύεται από ενεργό σύνδεσμο "link" με το αρχικό άρθρο στο "blog" στην ιστοσελίδα.

III. Εγγραφή

Η εγγραφή στην ιστοσελίδα είναι εθελοντική και δωρεάν. Είναι υποχρεωτική μόνο για την παραγγελία προϊόντων στο on-line κατάστημα. Οι χρήστες μπορούν να μελετούν την ιστοσελίδα ελεύθερα χωρίς να χρειάζεται εγγραφή. Τα πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά κατά την εγγραφή είναι σημειωμένα με αστεράκι. Ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση της εγγραφής ο χρήστης θα λάβει επιβεβαίωση μέσω email. Ο χρήστης πρέπει διαθέτει τραπεζικό λογαριασμό.

Ο κάθε χρήστης μπορεί να αλλάξει τα προσωπικά του στοιχεία- όνομα και επίθετο, διεύθυνση, τηλέφωνο.Η αλλαγή του φύλου, που είχε επιλεχθεί με την εγγραφή μπορεί να αλλάξει με αίτηση σας με γραπτό μήνυμα στο gr@remixshop.co

IV. Πληροφορίες Προϊόντων

Μέσω ηλεκτρονικής παραγγελίας από την ιστοσελίδα μπορούν να αγοραστούν μόνο εκείνα τα προϊόντα που το σύστημα επιτρέπει να προστεθούν στο Καροτσάκι του Χρήστη, σύμφωνα με τον μηχανισμό λειτουργίας του καταστήματος, που αναφέρεται αναλυτικά στο τμήμα «Πώς να αγοράσω» στην παρούσα ιστοσελίδα.

Όλες οι πληροφορίες αναφορικά με τα προσφερόμενα προς πώληση μέσω του on-line καταστήματος προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων- και όχι μόνο- της σύνθεσης των προϊόντων, των διαστάσεων κλπ αναφέρονται από τον παραγωγό στις ετικέτες των προϊόντων.

H Εταιρεία δεσμεύεται στην πληρότητα και εγκυρότητα των πληροφοριών της ιστοσελίδας της τόσο όσον αφορά στην ύπαρξη ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν που διαθέτει, όσο και για την ακρίβεια των στοιχείων αυτών, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας. Η Εταιρεία πουλάει προϊόντα-ρούχα και αξεσουάρ από δεύτερο χέρι (second hand) που δεν έχουν αγοραστεί απευθείας από τον παραγωγό των προϊόντων και για αυτό το λόγο δεν μπορεί να εγγυηθεί την αυθεντικότητα ή την μάρκα των προϊόντων.

V. Τιμές

Όλες οι προσφερόμενες στην ιστοσελίδα τιμές είναι σε ευρώ και ισχύουν μόνο κατά την περίοδο των σχετικών προωθητικών ενεργειών, καμπανιών, εκπτώσεων. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμά της να
τις αλλάζει οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση.Οι προσφερόμενες τιμές είναι τελικές και περιλαμβάνουν ανάλογους φόρους και τέλη. Στην τιμή των εμπορευμάτων δεν περιλαμβάνεται η τιμή αποστολής των προϊόντων η οποία εξαρτάται από τη μέθοδο παράδοσης που επιλέγει ο χρήστης. Η τιμή αυτή αναφέρεται ξεχωριστά κατά την παραγγελία και πριν την επιβεβαίωση της στον ιστότοπο και στη αναλυτική αξιολόγηση του αντίστοιχου προϊόντος. Το κόστος παράδοσης εξαρτάται από την επιλεγμένη μέθοδο παράδοσης - στο γραφείο της εταιρείας ταχυμεταφορών ή στη διεύθυνση του χρήστη ή οποιονδήποτε άλλο ρητά δηλωμένο τρόπο- Τα προϊόντα μεταφέρονται και παραδίδονται σε εσάς από τους συνεργάτες μας από την ταχυμεταφορική εταιρεία (courier) ACS το εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επιβεβαίωση της παραγγελίας.

VI. Παραγγελίες

Παραγγελία μπορούν να κάνουν μόνο εγγεγραμμένοι χρήστες οι οποίοι έχουν δεχθεί προηγουμένως τους Όρους χρήσης. Εάν ο χρήστης επιθυμεί να λάβει τιμολόγιο για των αγορασθέντων προϊόντων μπορεί να το βρει πατώντας το όνομα του στην πάνω δεξιά γωνία στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας μας >Παραγγελίες >Στοιχειά τιμολόγιου. Οι προθεσμίες για την παράδοση των παραγγελιών εξαρτούνται από τους συνεργάτες της εταιρείας - οι εταιρείες ταχυμεταφορών (ACS). Οι επιλογές μεταφοράς μπορούν να τροποποιηθούν από την Εταιρεία σε οποιαδήποτε στιγμή όπου θα ακολουθήσει ενημέρωση των χρηστών της για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, στην ενότητα "Πώς να αγοράσω”.

Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να αναβάλει την επεξεργασία των παραγγελιών του για 6 ώρες, 1 ημέρα ή 3 ημέρες

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μετά από τεχνικό σφάλμα στην ιστοσελίδα, κατά τη δημοσίευση ενός συγκεκριμένου προϊόντος, να ακυρώσει την παραγγελία. Σε αυτήν την περίπτωση, τα ποσά που έχουν πληρωθεί από τον Χρήστη για την αγορά προϊόντων, για τα οποία έγινε αποδεκτό το τεχνικό σφάλμα θα επιστραφούν αμέσως από την Εταιρεία.

VII. Πληρωμή

Ο χρήστης μπορεί να πληρώσει το ποσό για το Προϊόν, που έχει παραγγείλει, χρησιμοποιώντας μία από τις επιλογές στο Καλάθι για την παράδοση και την πληρωμή. Αν ο χρήστης επιλέξει την επιλογή της παράδοσης με courier και πληρωμή με αντικαταβολή, θα πρέπει να πληρώσει το ποσό των παραγγελθέντων προϊόντων, καθώς και το κόστος της παράδοσης στον courier κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων.

Ανεξάρτητα από τη μέθοδο πληρωμής, όλες οι πληρωμές γίνονται μόνο σε Ευρώ (€). Με την αποδοχή αυτών των Όρων χρήσης και προϋποθέσεων ο χρήστης δίνει τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του για να πληρώσει εκ των προτέρων το σύνολο της τιμής πώλησης στην Εταιρεία για τις αγορές του μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Ο χρήστης παραλαμβάνει μαζί με τα εμπορεύματα του, τιμολόγιο που διατίθεται με τα παραγγελθέντα προϊόντα, αναγράφοντας τις τιμές πώλησης και το κόστος της παράδοσης. Όταν η πληρωμή γίνεται με αντικαταβολή , ο αγοραστής δίνει το ποσό στον courier ίσο με το συνολικό οφειλόμενο ποσό (συμπεριλαμβανομένου της τιμής του κόστους της παραγγελίας και της αποστολής), η οποία αναφέρεται στην απόδειξη για τον πομποδέκτη (που πιστοποιεί την παράδοση των εμπορευμάτων με courier στον Πελάτη) το οποίο χρησιμεύει ως απόδειξη. Με την υπογραφή της απόδειξης αυτής, ο Πελάτης εξουσιοδοτεί τον courier να υποβάλει για λογαριασμό του και σε βάρος του το ποσό στην Εταιρεία που αντιπροσωπεύει την τιμή αγοράς της παραδοθέντα παραγγελίας.

Στο www.remixshop.com μπορείτε να πληρώσετε με κάρτες Visa, Visa Electron, MasterCard ή Maestro. Όλες οι ηλεκτρονικές πληρωμές με κάρτες πραγματοποιούνται μέσω του συστήματος και στον ιστότοπο PayU (https: //.payu.com/). Κατά συνέπεια, οι όροι πληρωμής του PayU ισχύουν κατά την πληρωμή με κάρτα. Ο χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει πληρωμές με κάρτα χωρίς να εισάγει τα στοιχεία της κάρτας με κάθε αγορά. Με βάση τη ρητή έγκριση του χρήστη, δημιουργείται Token (αναγνωριστικό εικονικής κάρτας) βάσει των δεδομένων που παρέχονται από τον Χρήστη στο PayU. Σε επιλογή χρήσης Token, θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των εισαγόμενων δεδομένων. Η έγκριση για χρήση του Token για πληρωμές μπορεί να ακυρωθεί ανά πάσα στιγμή μέσω της επιλογής "Ρυθμίσεις" στο προφίλ του Χρήστη, καθώς και μέσω επαφής με το PayU. Σε περίπτωση προβλημάτων πληρωμής, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελίες στο PayU. Πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τις περιγραφόμενες διαδικασίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.payu.com. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα στην Πολιτική απορρήτου και τα cookies μας.

Ο χρήστης μπορεί να απευθυνθεί για ερωτήσεις, σχετικές με την πληρωμή online με τραπεζική κάρτα στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της τράπεζας - εκδότη της κάρτας. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ο χρήστης να συμβουλευτείτε την τράπεζά του που του εκδίδει την κάρτα, αν θέλει να πληρώσει με χρεωστική κάρτα Maestro, για την οποία η τράπεζα έχει διαφορετικούς κανόνες χρήσης κωδικού που αντικαθιστά τον κωδικό CVV2.

 Εάν ο λογαριασμός σας βρίσκεται σε νόμισμα διαφορετικό από το ευρώ, μπορεί να χρεωθεί διαφορετική τιμή από την τιμή που εμφανίζεται στον ιστότοπό μας λόγω της διαφοράς της συναλλαγματικής ισοτιμίας μεταξύ της τράπεζας. Μπορεί να υπόκεινται σε χρεώσεις για συναλλαγές σε ξένο νόμισμα. Παρακαλώ, επικοινωνήστε με την τράπεζά σας ή τον φορέα της πιστωτικής σας κάρτας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη συναλλαγματική ισοτιμία και τις αμοιβές για τον τραπεζικό ή πιστωτικό σας λογαριασμό που ενδέχεται να χρεώσει η τράπεζά σας. Η Εταιρεία δεν αποθηκεύει πληροφορίες, πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες για πληρωμές και προσωπικούς λογαριασμούς πελατών.

 Η εταιρεία δίνει ηλεκτρονικό τιμολόγιο (στο εξής "е-τιμολόγιο") στο οποίο είναι αριθμημένα τα προϊόντα, που έχετε παραγγείλει, η τιμή τους και η τιμή της αποστολής. Με την αποδοχή αυτών των όρων χρήσης, ο χρήστης συμφωνεί απολύτως να λάμβάνει ηλεκτρονικά τιμολόγια μέσω του προφίλ του ή/και μέσω email.

 VIII. Παραγγελία- διαδικασία (συμβόλαιο πώλησης εξ αποστάσεως)

Παραγγελία μπορούν να κάνουν μόνο εγγεγραμμένοι χρήστες οι οποίοι έχουν δεχθεί προηγουμένως τους όρους χρήσης.

Η παραγγελία που δεσμεύει τον πελάτη (χρήστη) θεωρείται ότι έχει συναφθεί από την στιγμή επιβεβαίωσης της συγκεκριμένης παραγγελίας εκ μέρους της Εταιρείας και αυτό συμβαίνει όταν ο πελάτης πατήσει το σχετικό εικονίδιο «Παραγγείλετε».

Πριν την ολοκλήρωση της συναλλαγής (παραγγελίας) θα εμφανίζεται το συνολικό ποσό που αφορά την παραγγελία μαζί με τα έξοδα αποστολής κλπ και όποια άλλα τυχόν έξοδα απαιτούνται για την πραγματοποίηση της παραγγελίας μέχρι την παράδοση του προϊόντος στον πελάτη.

Κατά την πραγματοποίηση της παραγγελίας ο πελάτης λαμβάνει επιβεβαίωση μέσω email ότι η παραγγελία του έχει γίνει δεκτή.Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για μη εκπλήρωση της παραγγελίας στις περιπτώσεις που ο χρήστης έχει αναφέρει ανακριβή, ελλιπή και/ή ανακριβή προσωπικά δεδομένα, καθώς επίσης και όταν έχει αναφέρει ελλιπή, ανακριβή ή λανθασμένη διεύθυνση ή τηλέφωνο επικοινωνίας.

Υποχρέωση του χρήστη είναι να τηρεί το απόρρητο του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης. Κάθε παραγγελία που έχει αποσταλεί μέσω του on-line καταστήματος θα θεωρείται εκ μέρους της Εταιρείας έγκυρη, εάν έχουν χρησιμοποιηθεί όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης που το σύστημα έχει θεωρήσει έγκυρα, ανεξάρτητα εάν αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί από πρόσωπο, διαφορετικό από τον πραγματικό ιδιοκτήτη τους.

Σε περίπτωση που ο πελάτης έχει επιλέξει να πληρώσει με αντικαταβολή, η παραγγελία πώλησης θεωρείται ότι έχει ακυρωθεί όταν:

-Ο πελάτης δεν πληρώσει το τελικό ποσό, όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, στον courier κατά την στιγμή της προμήθειας.

-Ο πελάτης έχει αναφέρει λανθασμένη ή ανακριβή διεύθυνση ή ταυτόχρονα δεν είναι στην προαναφερόμενη διεύθυνση κατά την ημερομηνία της προμήθειας και δεν απαντάει στα τηλέφωνα, που αναφέρονται για επικοινωνία για να συνεννοηθεί με τον courier για την παραλαβή της προμήθειας.

IX. Παράδοση παραγγελθέντων προϊόντων

Η παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων, μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος πραγματοποιούνται με courier.

Σε περίπτωση που ο χρήστης, ο οποίος έχει παραγγείλει  προϊόντα από την εταιρεία δεν κατοικεί ή δεν είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα, αλλά σε έδαφος - άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιθυμεί να λάβει τα προϊόντα που έχει παραγγείλει σε αυτό το άλλο κράτος, θα πρέπει να γνωρίζει τα εξής: η εταιρεία προμηθεύει προϊόντα μόνο στη Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Ρουμανία, την Πολωνία, την Τσεχία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία, την Αυστρία και τη Γερμανία, και μόνο εκεί μπορεί να εκπληρώσει τις παραδόσεις παραγγελιών, μόνο σε αυτές τις χώρες ή ο πελάτης πρέπει να κανονίσει μόνος του την παράδοση και να εξοφλήσει τα μεταφορικά έξοδα αν το κράτος μέλος στο οποίο η εταιρεία δεν κάνει παραδόσεις. Στις παραπάνω περιπτώσεις, ο χρήστης πρέπει να επικοινωνήσει με τον έμπορο στο gr@remixshop.com. 

Οι παραδόσεις γίνονται μόνο στο γεωγραφικό έδαφος της Ελλάδας. Κατά την παράδοση ο παραλήπτης υπογράφει μία απόδειξη για τα εμπορεύματα που στέλνονται από τον πομποδέκτη, η οποία πιστοποιεί την ορθή εκτέλεση της παραγγελίας.

Η παράδοση γίνεται σύμφωνα με το χρονικό περιθώριο, που αναγράφεται κάτω από κάθε επιλογή για παράδοση στο καλάθι. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις , η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει την παράδοση και ταυτόχρονα να ενημερώσει αμέσως το χρήστη.

Τα προϊόντα παραδίδονται στους παραλήπτες στο χέρι έναντι υπογραφής, όπως μεγαλύτερα αντικείμενα (κατά την κρίση του προσώπου που πραγματοποιεί την παράδοση) παραδίδεται στην είσοδο του κτιρίου. Σε αδυναμία ή δυσκολία να παραδοθεί προσωπικά στον παραλήπτη, οι αποστολές παραδίδονται ως εξής:

Μια διεύθυνση εργασίας – στο πρόσωπο με διεύθυνση εργασίας, σημειώνοντας το όνομα του ατόμου που λαμβάνει την αποστολή.

Για τη διεύθυνση του σπιτιού - ένα μέλος του σπιτιού, σημειώνοντας το όνομα του ατόμου που λαμβάνει την αποστολή. Όταν καθίσταται αδύνατη η αποστολή χωρίς υπαιτιότητας της Εταιρείας ή του courier-το πρόσωπο που πραγματοποιεί την παράδοση, καλεί στον αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας του πελάτη για να καθοριστεί από ποιο γραφείο της courier μπορεί να λάβει την παραγγελία του ο πελάτης. Όταν καθίσταται αδύνατη η αποστολή χωρίς υπαιτιότητα της Εταιρείας ή του courier και αδυνατότητα επαφής με τον πελάτη, το συμβόλαιο πώλησης από απόσταση τερματίζεται αυτόματα

X. Επιστροφή Προϊόντων

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένος λόγος η αίτια, εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος (από την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος από τον courier).

Ο Πελάτης πρέπει να στείλει ή να παραδώσει τα προϊόντα πίσω στον έμπορο ή σε άτομο εξουσιοδοτημένο από αυτόν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και όχι αργότερα από 14 ημέρες, από τη στιγμή που έχει παραλάβει την παραγγελία του σύμφωνα με το αρ.50, στ.2 σύμφωνα με τον ΝΠΚ. Η προθεσμία θεωρείται ότι πληρούται εφόσον ο πελάτης αποστέλλει τα προϊόντα πίσω στην Εταιρεία, πριν από την λήξη της προθεσμίας των 14 ημερών. Η Εταιρεία μπορεί να καταστερίσει την επιστροφή των χρημάτων στον Πελάτη μέχρι να παραλάβει τα επιστρεφόμενα προϊόντα η μέχρι ο πελάτης παρέχει αποδείξεις ότι εχει στείλει πίσω τα προϊόντα. Τα επιστραμμένα  προϊόντα πρέπει να σταλούν προς την Εταιρεία σε διεύθυνση: χωριό Ravno Pole, οδός Verila 34A

Σε περίπτωση που ο Πελάτης θελήσει να διακόψει τη συμφωνία αγοραπωλησίας από απόσταση ΕΔΩ, η Εταιρεία θα επιστρέψει στον Χρήστη το ποσό που ο ίδιος έχει πληρώσει για το επιστραμμένο προϊόν και το ποσό της φθηνότερης κανονικής παράδοσης πληρώνοντας και το κόστος των τραπεζικών φόρων. Η Εταιρεία χρησιμοποίει τις υπηρεσίες της ACS και τη αίτηση επιστροφής  προϊόντων μπορεί να την κάνει ο κάθε πελάτης από το λογαρισμό του. Στην περίπτωση αυτή ο κόστος της επιστροφής, που πρέπει να πληρωθεί από τον Πελάτη εξαρτάται από το βάρος του προϊόντος/των προϊόντων που επιστρέφεται/επιστρέφονται και σχηματίζεται  ως εξής:

- με βάρος του επιστραμένου προϊόντος/των επιστραμένων προϊόντων εως 3 χγρ. - 5.19 ευρώ

- με βάρος του επιστραμένου προϊόντος/των επιστραμένων προϊόντων για κάθε 1 καινούργιο χιλιόγραμμο που προστίθεται πάνω από τα 3 χγρ.- το άθροισμα από 5.19 ευρώ συν 1 ευρώ για το κάθε 1 καινούργιο χιλιόγραμμο που προστίθεται πάνω από τα 3 χγρ.

Η Εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση να επιστρέψει τα πρόσθετα έξοδα για την αποστολή των προϊόντων προς επιστροφής όταν ο πελάτης επιλέξει μέθοδο της παράδοσης των προϊόντων διαφορετικό από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρεται από την Εταιρεία.

 Όταν ο Πελάτης παραγγείλει περισσότερα από ένα προϊόντα και θελήσει να επιστρέψει μόνο ένα προϊόν ο Πελάτης αναλαμβάνει τα έξοδα για την παράδοση των προϊόντων και για την επιστροφή τους καθορισμένα στη προηγούμενη παράγραφο και η Εταιρεία θα του επιστρέψει το ποσό που ο ίδιος καταβλήθηκε για το προϊόν που έχει επιστραφεί και το κόστους των τραπεζικών φόρων.

Σε περίπτωση εμβάσματος χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό, η Remix Global AD δεν είναι υπεύθυνη για επιπρόσθετα τέλη και έξοδα από πλευρά της τράπεζας του πελάτη.

Για να επιστρέψει ένα προϊόν με την ACS από το προφίλ του, ο Χρηστης χρειάζεται:

Να μπεί στο προφίλ του στο μενού Επιστροφες, και να επιλέξει τα προϊόντα που επιθυμεί να επιστρέψει. Μπορεί να είναι διαφόρων παραγγελιών.

Να Ακολουθήσει τα βήματα στην ενότητα Επιστροφή και να ολοκληρώσει την επιστροφή του η οποία διαδικασία καλεί αυτόματα το courier για την παραλαβή των προϊόντων. Το κόστος της υπηρεσίας courier για την επιστροφή εξερτάται από το βάρος του προϊόντος που επιστρέφεται όπως καθορίστηκε παραπάνω, και είναι σταθερό και ισχύει για οποιοδήποτε σημείο εντός της Ελλάδος. Φαίνεται σημειωμένο στο βήμα 2 της επιστροφής.

- Στο επόμενο βήμα 3, να επιλέξει τρόπο επιστροφής - μέσω τραπεζικού εμβάσματος (θα πρέπει να εισάγει το ΙΒΑΝ του λογαριασμού στον οποίο θέλει να πάρει τα χρήματά του και το όνομα κατόχου λογαριασμού) ή στο ηλεκτρονικό του πορτοφόλι.

Σε περίπτωση πληρωμής των προϊόντων σε μετρητά, το ποσό επιστρέφεται στον πελάτη μέσω τραπεζικού εμβάσματος, εκτός εάν ο πελάτης έχει δηλώσει ρητά ότι επιθυμεί το ποσό να του επιστραφεί στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι.

- Επίσης, στο βήμα 3, ο Χρήστης επιλέγει την διεύθυνση από την οποία ο courier να παραλάβει τα προϊόντα. Κάνοντας κλικ στο πράσινο κουμπί "Δημιουργία" έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία την διαδικασία επιστροφής και αυτόματα έχει ενημερωθεί η ACS. Οι πληροφορίες για τις επιστροφές βρίσκονται στο Προφίλ> Επιστροφές> Επιστραμμένα.

Ο χρήστης πρέπει να παραδοθεί τα προϊόντα στον courier. Η Εταιρεία θα πρέπει να τα παραλάβει με την αρχική ετικέτα του κουτιού / συσκευασίας, αποδείξεις και άλλα δικαιολογητικά έγγραφα, αν υπάρχουν, χωρίς καμία ένδειξη ότι τα προϊόντα έχουν χρησιμοποιηθεί από τον πελάτη η καταστραφεί ή υποστεί καμία επεξεργασία η ζημιά.

Προϊόν μπορεί να επιστραφεί από τον Πελάτη και χωρίς να χρησιμοποιήσει τη αίτηση για κούριερ της ACS από το λογαριασμό του στην ιστοσελίδα και όταν πάει σε γραφείο της ACS ή σε γραφείο άλλης εταιρείας κούριερ/ ταχυμεταφορών και δηλώσει μόνος του την επιστροφή. Σε περίπτωση που ο Πελάτης έχει πάει σε γραφείο της ACS  χωρίς αίτηση επιστροφής από το λογαρισαμό του, δεν θα χρεώθει από την ACS  για το επιστραμμένο δέμα, κάτι που δεν καταργεί το γεγονός ότι τα έξοδα αποστολής της επιστροφής επιβαρύνουν τον Πελάτη. Η τιμή της επιστροφής, που καθορίστηκε παραπάνω, θα κρατηθεί απ’ ευθείας, από το ποσό, το οποίο η Εταιρεία θα επιστρέψει στον πελάτη. Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιστρέψει το προϊόν με άλλη εταιρεία κούριερ/ ταχυμεταφορών θα πληρώσει ο ίδιος τα έξοδα αποστολής της επιστροφής σύμφωνα με το τιμολόγιο της  εταιρείας κούριερ/ ταχυμεταφορών που έχει επιλέξει.

Ερωτήσεις σχετικά με τις επιστροφές μπορείτε να κάνετε στο gr@remixshop.com ή στο τηλέφωνο 2312 200003.

Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να φροντίζει τα προϊόντα και να διασφαλίσει τη διατήρηση της ποιότητάς τους. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αφαιρεί η καταστρέφει την ετικέτα, αν υπάρχει.

Παραλείποντας αυτές τις συνθήκες ο πελάτης πρέπει να γνωρίζει ότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την αποδοχή των επιστρεφόμενων προϊόντων και ως εκ τούτου μπορεί να αρνηθεί την επιστροφή των χρημάτων του πελάτη.

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να λάβει μόνο την αξία των επιστρεφόμενων προϊόντων που είναι ιδία με την αξία που έχει πληρώσει για να τα αγοράσει.

Οι διατάξεις αυτής της ενότητας σχετικά με το δικαίωμα του Χρήστη να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εξ αποστάσεως δεν ισχύουν για την παραλαβή εσωρούχων και μαγιό για λόγους που σχετίζονται με την υγιεινή ή/και την προστασία της υγείας.

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να αναφέρει την οποιαδήποτε διάφορα των προϊόντων με τη περιγραφή τους όταν μετά από την παράδοση, εχει εντοπίσει ελαττώματα και λοιπά.

Η επιστροφές δημιουργούνται μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρίας από τον πελάτη που έχει πραγματοποιήσει και την αγορά ή από εξουσιοδοτημένο άτομο. Συμπληρώνει τα στοιχειά του και παραδίδει τα προϊόντα στην εταιρία μεταφορών.

 Κατά την υποβολή μιας αίτησης επιστροφής ο Πελάτης ενδέχεται να προσκομίσει τα έγγραφα επί των οποίων στηρίζεται η αίτια επιστροφής.

-Απόδειξη ή τιμολόγιο
-Πρωτόκολλα ή άλλα έγγραφα που πιστοποιούν τη ασυμφωνία των προϊόντων με την αρχική τους περιγραφή.
-Άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν την ασυμφωνία σχετικά με τους λόγους και το ποσό.

Αν ο πελάτης βρίσκει εμφανή ελαττώματα των προϊόντων, μπορεί να τα επιστρέψει και να ζητήσει τα χρήματα του πίσω. Η αίτηση επιστροφής πρέπει να υποβληθεί το συντομότερο δυνατόν αφού έχει εντοπιστεί το ελάττωμα, μέσα σε δύο χρόνια από την παράδοση των προϊόντων, αλλά όχι αργότερα από δύο μήνες από την παρατήρηση των ελαττωμάτων. Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων τα έξοδα μεταφοράς είναι σε βάρος της Εταιρείας.

Ο πελάτης δεν μπορεί να ζητήσει την επιστροφή ή να μειώσει την τιμή των αγαθών όταν η Εταιρεία έχει συμφωνήσει να πραγματοποιήσει την ανταλλαγή των προϊόντων με καινούργια εντός ενός μηνός από την υποβολή της αίτησης επιστροφής από τον Πελάτη.

Η εταιρεία προσφέρει μεταχειρισμένα προϊόντα συνήθως μοναδικά τεμάχια και έτσι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να αντικαθιστούνται τα προϊόντα που έχουν επιστρέψει με άλλα. Κατά συνέπεια, σε αντάλλαγμα, η Εταιρεία μπορεί να επιστρέψει τα χρήματα που έχει πληρώσει ο πελάτης σύμφωνα με την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Εάν ο πελάτης επιθυμεί να αντικαταστήσει τα προϊόντα με άλλο τρόπο τότε υπάρχει η επιλογή πίστωσης των χρημάτων στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι του πελάτη – το ΗΠ είναι εφαρμογή στην ιστοσελίδα του www.remixshop.com, όπου το remixshop.com επιτρέπει στους πελάτες να χρησιμοποιούν το ποσό που καταβλήθηκε από τον Πελάτη για το επιστρεφόμενο προϊόν για την μελλοντική αγορά άλλου προϊόντος.

Η Εταιρεία θα επιστρέφει στον πελάτη το ποσό που καταβλήθηκε από αυτόν για την αγορά των προϊόντων το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από 14 ημέρες μετά την παραλαβή των προϊόντων πίσω. Το remixshop.com επιστρέψει το ποσό που καταβλήθηκε από τον πελάτη για προϊόντα που παραγγέλθηκαν (την τιμή του επιστραμμένου προϊόντος και την τιμή της παράδοσης, σε περίπτωση που επιλεγμένη είναι η φτηνώτερη κανονική παράδοση):

Με τραπεζικό έμβασμα στον τραπεζικό λογαριασμό (IBAN), του πελάτη.

Στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι εφόσον έτσι έχει ζητήσει ρητά ο Πελάτης.

Σε περίπτωση πληρωμής των εμπορευμάτων από τον Πελάτη σε μετρητά (αντικαταβολή), η επιστροφή γίνετε και πάλι με αυτούς τους δυο τρόπους, ανάλογα με τις ρητές εκφράσεις της προτίμησης του πελάτη.

Οι διατάξεις της παρών ενότητας για το δικαίωμα της άρνησης του χρήστη από το συμβόλαιο εξ αποστάσεως δεν ισχύει για την προμήθεια εσωρούχων ή/ και μαγιό για λόγους υγιεινής ή / και προστασίας της υγείας.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙ

Το ηλεκτρονικό πορτοφόλι είναι η λειτουργία, η οποία το remixshop.com προσφέρει σε όλους τους εγγεγραμμένους Χρήστες.

Στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι μπορούν να συσσωρευτούν ποσά, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αγορές στην ιστοσελίδα ολόκληρο το ποσό ή μέρος ενός ποσού για μία παραγγελία.

Το ποσό συσσωρεύεται στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι :

-από επιστροφές/ ακύρωση με αίτημα μετά από επιθυμία του πελάτη για είσπραξη του ποσού στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι.

-μετά από παραλαβή του πελάτη από μπόνους και προσφορές.

- μετά τη λήψη εισοδημάτων από πώληση κατά τη χρήση της υπηρεσίας "Πουλήστε στο Remix".

ΠΩΣ ΝΑ ΜΠΩ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΟΥ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙ

Μπείτε στο προφίλ σας

Ο λογαριασμός μου>> Ρυθμίσεις -Ηλεκτρονικό πορτοφόλι

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΩ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΟΣΟ ΜΟΥ ΣΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

-Για να χρησιμοποιήσετε το ποσό από το ηλεκτρονικό σας πορτοφόλι, είναι απαραίτητο να μπείτε στο λογαριασμό σας και να κάνετε παραγγελία. Το ποσό από το ηλεκτρονικό σας πορτοφόλι θα μειωθεί αυτόματα από την παραγγελία σας:

-Αν το ποσό της παραγγελίας σας είναι πιο μικρό από το ποσό στο ηλεκτρονικό σας πορτοφόλι, θα μείνει το υπόλοιπο ποσό διαθέσιμο στο ηλεκτρονικό σας πορτοφόλι για επόμενες παραγγελίες.

-Αν το ποσό της Παραγγελίας σας είναι πιο μεγάλο από το διαθέσιμο ποσό που υπάρχει στο ηλεκτρονικό σας πορτοφόλι , η διαφορά θα πληρωθεί με αντικαταβολή ή μέσω κάποιας ηλεκτρονικής κάρτας.

Για να ελέγξετε τα πιστωμένα ποσά στο ηλεκτρονικό σας πορτοφόλι, πηγαίνετε στο Λογαριασμός μου > Ρυθμίσεις > Ηλεκτρονικό πορτοφόλι.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πιστωμένα ποσά στο Ηλεκτρονικό σας πορτοφόλι, στο βήμα 3 της παραγγελίας> Πληρωμή. Σε περίπτωση, που στο ηλεκτρονικό σας πορτοφόλι έχει διαθέσιμο ποσό, το οποίο είναι αρκετό για να πληρωθεί κάποιο μέρος της παραγγελίας σας ή ολόκληρη η παραγγελία, η επιλογή ηλεκτρονικό πορτοφόλι θα είναι αυτόματα επιλεγμένη σαν επιλογή για πληρωμή ή επιλογή για μερική πληρωμή της παραγγελίας σας.

Αν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ολόκληρο το διαθέσιμο ποσό από το ηλεκτρονικό σας πορτοφόλι για την παραγγελία σας:

-Στο καλάθι > Πληρωμή, γράψτε το ποσό από το Ηλεκτρονικό πορτοφόλι, το οποίο θα χρησιμοποιήσετε για την παραγγελία σας στο πεδίο « Εισάγετε το ποσό» και πατήστε το σημείο «Χρησιμοποίησε».

-Μετά από αυτό επιλέξτε μέθοδο πληρωμής για το υπόλοιπο ποσό πληρωμής της παραγγελία σας (για παράδειγμα με αντικαταβολή, με ηλεκτρονική κάρτα ή Pay Pal )

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για να μπορείτε να συγχωνεύσετε παραγγελίες, χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό πορτοφόλι ακόμη και μερικό ποσό, η υπόλοιπη πληρωμή πρέπει να γίνει με τον ίδιο ηλεκτρονικό τρόπο δηλαδή, με κάρτα ή Pay Pal.

-Ολοκληρώστε την παραγγελία σας με το κουμπί «Παραγγέλνω»

Αν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τα ποσά από το Ηλεκτρονικό πορτοφόλι για πληρωμή:

-Στο Καλάθι > Πληρωμή, πατήστε στο κουμπί «Αφαίρεση»

-Στη συνέχεια επιλέξτε μέθοδο πληρωμής της παραγγελίας σας( για παράδειγμα στο σημείο-με αντικαταβολή, με κάρτα ή με Pay Pal)

-Ολοκληρώστε την παραγγελία σας με το κουμπί «Παραγγέλνω»

Οποιαδήποτε στιγμή, που ο Πελάτης επιθυμεί να επιστραφεί το ποσό που έχει συγκεντρωθεί στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι, πρέπει να επιλέξει αυτή την επιλογή από το μενού "Το πορτοφόλι μου" στο προφίλ του, εισάγοντας τον τραπεζικό λογαριασμό που επιθυμεί να λάβει το συσσωρευμένο ποσό.

Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντων, που περιλαμβάνονται σε παραγγελία, την οποία έχει χρησιμοποιηθεί έκπτωση ή εκπτωτικά κουπόνια, το remixshop.com κρατάει την έκπτωση.

Σε περίπτωση που ο Χρήστης αποφασίσει να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης εξ αποστάσεως και δεν επιθυμεί κανένα από τα είδη από την παραγγελία, τα έξοδα σχετικά με την υπηρεσία ταχυμεταφορών επιβαρύνουν το remixshop.com. Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιθυμεί να επιστρέψει μόνο μέρος των προϊόντων, τα έξοδα που αφορούν την υπηρεσία ταχυμεταφορών επιβαρύνουν τον ίδιο.

ΧΙ. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 / ΕC , για την προστασία των φυσικών προσώπων,  έναντι της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων  και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και για την κατάργηση της Οδηγίας  95/46 / ΕΟ. Πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, που επεξεργάζεται η Εταιρεία και τους  Όρους και προϋποθέσεις υπό τους οποίους τα φυσικά πρόσωπα, των οποίων τα προσωπικά δεδομένα τους επεξεργάζονται, μπορείτε να τα βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Cookies.

XII. Άλλα

Η Εταιρεία δεσμεύεται να παρέχει μόνο τα προϊόντα που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα με τον τρόπο που παρουσιάζονται. Όλες οι πληροφορίες που παρουσιάζονται σε αυτό το site, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά, το σχεδιασμό, τη διαθεσιμότητα και τις τιμές των προϊόντων είναι έγκυρη μόνο κατά τη στιγμή της παρουσίασής της, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ευθύνη του πελάτη να ελέγχει τακτικά τους όρους χρήσης και τις πληροφορίες που παρουσιάζονται για τις τιμές, τη διαθεσιμότητα και άλλα σχετικά.

Αν ο χρήστης έχει εγγραφεί εθελοντικά στο ενημερωτικό δελτίο, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να στέλνει ενημερωτικά δελτία σχετικά με την παρεχόμενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποσυρθεί από τα ενημερωτικά δελτία μέσα από τη σελίδα του προφίλ του στην ιστοσελίδα, ή χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο που περιλαμβάνεται Διαγραφή από το newsletter.\

Τα προφίλ των χρηστών που παραβιάζουν τους όρους χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, καθώς και τα προφίλ των χρηστών που τα χρησιμοποιούν για άλλους σκοπούς, μπορούν να διαγραφούν. Για τους χρήστες, οι οποίοι δεν αναζητούν / απορρίπτουν (εκτός των περιπτώσεων απόρριψης σύμφωνα με το άρθρο ΙΙΙ, παράγραφος 3 στους όρους χρήσης) παραγγελίες με αντικαταβολή και την κατάχρηση αυτής της μεθόδου πληρωμής μπορεί να ισχύσει προσωρινά ή μόνιμα η πληρωμή να γίνεται μόνο ηλεκτρονικά. Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, στο πλαίσιο του συστήματος θα πρέπει να γίνει κατανοητό τρεις ή περισσότερες αζήτητες / που απορρίφτηκαν (εκτός των περιπτώσεων απόρριψης σύμφωνα με το άρθρο ΙΙΙ, παράγραφος 3 στους όρους χρήσης) παραγγελίες, συνεχόμενες ή όχι και ανεξάρτητα από την αξία του κάθε προϊόντος. Η Εταιρεία διαθέτει τα παραπάνω δικαιώματα σε σχέση με τους χρήστες που έχουν αζήτητες / που απορρίφτηκαν (εκτός των περιπτώσεων απόρριψης σύμφωνα με το άρθρο ΙΙΙ, παράγραφος 3 στους όρους χρήσης) αξία της παραγγελίας 500 ευρώ.

Αυτοί οι Όροι και οι προϋποθέσεις ισχύουν για την πώληση των προϊόντων προς τον τελικό πελάτη, για προσωπική του χρήση. Εάν επιθυμείτε να αγοράσετε προϊόντα από εμάς για μεταπώληση, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο gr@remixshop.com για να λάβετε μια προσφορά.

Η εταιρεία προσφέρει προϊόντα στην επικράτεια σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε και είναι δυνατόν η τιμή ενός προϊόντος να ποικίλλει σε διάφορα κράτη μέλη, ανάλογα με το κόστος των παραγγελιών και μεταφοράς.

Για όλους αυτούς τους Όρους και τις προϋποθέσεις, για την ισχύουσα νομοθεσία.

Αν προκύψουν ασυμφωνίες. Η Εταιρεία έχει ως στόχο να λύσει τις ασυμφωνίες πάντα φιλικά, αλλά αν όλες οι δυνατότητες έχουν εξαντληθεί, οι διαφορές θα διευθετηθούν από τον αρμόδιο δικαστήριο ή σε απευθείας σύνδεση με το δικαστήριο της ΕΕ για την επίλυση των διαφορών μεταξύ ηλεκτρονικού καταστήματος και του καταναλωτή.

Οι φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών είναι:

ADR POINT ΙΚΕ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (ADR POINT)

http://www.adrpoint.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ" 

http://www.synigoroskatanaloti.gr

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ (Ε.Ι.Ε.Σ.) 

http://www.europeanresolution.com

Σε περίπτωση διαφωνίας πώλησης μέσω διαδικτύου, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα επίλυσης διαφορών στο διαδίκτυο (πλατφόρμα επίλυσης διαφορών ΕΕ μεταξύ ηλεκτρονικών εμπόρων και χρηστών), διατίθεται στη διεύθυνση: ec.europa.eu/odr.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη που μπορεί να προκύψουν, για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκαλούνται από τις αλλαγές, προσαρμογές, ή άλλων τεχνικών λόγων.

Οι παρόντες Όροι χρήσης ισχύουν για αόριστο χρόνο, μέχρι την ακύρωση ή την τροποποίησή τους, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπει ο νόμος. Σε περίπτωση αλλαγών σε αυτούς τους Όρους χρήσης, η Εταιρεία δημοσιεύει τους ενημερωμένους  Όρους χρήσης στην επίσημη ιστοσελίδα της.

Όταν δεν συμφωνεί με τις αλλαγές, ο Χρήστης μπορεί να τερματίσει την εγγραφή του στο site remixshop.com εντός ενός μηνός από τη δημοσίευση, χωρίς να αιτιολογήσει και χωρίς να καταβάλει αποζημίωση ή πρόστιμο. Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν το κάνει αυτό, θα ισχύουν γι' αυτόν οι τροποποιημένοι  Όροι χρήσης.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύσει πανό οποιουδήποτε είδους ή / και συνδέσμους σε οποιοδήποτε τμήμα της ιστοσελίδας, σύμφωνα με το νόμο.

 

Γενικοί όροι της υπηρεσίας «Πουλήστε στο REMIX»

 

Α. Ορισμοί  

Όλοι οι χρησιμοποιούμενοι στους παρόντες Γενικούς Όρους για την υπηρεσία «Πουλήστε στο Ρεμίξ», ορισμοί και τα παράγωγά τους, θα χρησιμοποιούνται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους ακόλουθους ορισμούς:

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ή ΟΡΟΙ είναι οι παρόντες Γενικοί Όροι για την υπηρεσία «Πουλήστε στο Ρεμίξ».

ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι η Ρεμίξ Γκλόμπαλ ΑΕ, εδρεύουσα στο νομό Σόφια, δήμος Σόφια, Σόφια, Τ.Κ. 1407, Λεωφόρος "Τσέρνι Βραχ" 51, Κτίριο 1, Όροφος 6, εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο και στο Μητρώο των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με τηλέφωνο επικοινωνίας: 02/ 49 32 555, διεύθυνση ιστοσελίδας: remixshop.com, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gr@remixshop.com.

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα, προσβάσιμο στην ιστοσελίδα remixshop.com.

Ο Πωλητής είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις, που προβλέπονται στο Νόμο για την Προστασία των Καταναλωτών, και το οποίο έχει ηλικία πάνω από 16 ετών, είναι κάτοχος τραπεζικού λογαριασμού και έχει αποδεχθεί τους παρόντες Γενικούς Όρους.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΓΟΡΟΠΩΛΗΣΙΑΣ ή μόνο ΠΩΛΗΣΗ είναι η συναφθείσα εξ αποστάσεως σύμβαση αγοροπωλησίας Εμπορεύματος, που πωλείται στην Εταιρεία - αγοραστής από τον Πωλητή - ιδιώτης.

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ ή ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ σημαίνει ρούχα ιδιοκτισίας του Πωλητή-ιδιώτη και/ η αξεσουάρ του, που είναι χρησιμοποιημένα, και σχετικά με τα οποία ο Χρήστης επιθυμεί να συνάψει σύμβαση αγοροπωλησίας με την Εταιρεία.

Β.  Γενικοί όροι 

«Πουλήστε στο Ρεμίξ» είναι μια υπηρεσία που παρέχεται από την Εταιρεία στον Πωλητή, και η οποία επιτρέπει στον Πωλητή να στείλει το Εμπόρευμα στην Εταιρεία, η οποία θα το παραλάβει, εκτιμήσει και θα αποστείλει προσφορά για σύναψη σύμβασης αγοροπωλησίας στον Πωλητή. Κατά την αποδοχή της προτεινόμενης από την Εταιρεία τιμής, ο Πωλητής και η Εταιρεία συνάπτουν σύμβαση αγοροπωλησίας σύμφωνα με την οποία ο Πωλητής πωλεί στην Εταιρεία το αντίστοιχο Εμπόρευμα, ενώ η Εταιρεία του καταβάλει την συμφωνημένη τιμή. Οι παρόντες γενικοί όροι για την υπηρεσία «Πούλησε στο Ρεμίξ» αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης αγοροπωλησίας του Εμπορεύματος, που έχει συναφθεί μεταξύ του Πωλητή και της Εταιρείας με ηλεκτρονικά μέσα.

Γ. Εγγραφή

Για να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία «Πουλήστε στο Ρεμίξ», ο Πωλητής πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στον Ιστότοπο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει εγγραφή, ο Πωλητής θα πρέπει να κάνει εγγραφή σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται από την ενότητα Ι των Όρων Χρήσης του www.remixshop.com, διαθέσιμοι εδώ: https://remixshop.com/gr/site/policy-documents; τύπος = TC.

Ο Πωλητής υποχρεούται να κρατήσει μυστικά τα δεδομένα εγγραφής και πρόσβασης του στον Ιστότοπο και να μην τα παραχωρεί σε τρίτους. Ο Πωλητής δηλώνει ότι γνωρίζει και κατανοεί ότι οι ενέργειες που πραγματοποιούνται από το προφίλ του στη διεπαφή του Ιστότοπου τον δεσμεύουν νομικά και δημιουργούν τις σχετικές νομικές συνέπειες, εκτός εάν αποδειχθεί ότι τα δεδομένα του Πωλητή έχουν χρησιμοποιηθεί καταχρηστικά από τρίτο.

Με την αποδοχή των παρόντων όρων, ο Πωλητή και η Εταιρεία συμφωνούν να προβούν σε όλες τις δηλώσεις που σχετίζονται με την Πώληση ή/ και την υπηρεσία «Πούλησε στο Ρεμίξ» σε ηλεκτρονική μορφή μέσω των ενεργειών τους στη διεπαφή του Ιστότοπου. Τα συμβόλαια αγοροπωλησίας θα συνάπτονται σε ηλεκτρονική μορφή και θα υπογράφονται από τον Πωλητή μέσω ηλεκτρονικής δήλωσης, που θα ισοδυναμεί με χειρόγραφη υπογραφή σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 4 του Νόμου για τα Ηλεκτρονικά Έγγραφα και τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Πιστοποίησης.

Δ. Είδη εμπορευμάτων και πληροφορίες

Σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, κάθε Εμπόρευμα που ανήκει σε οποιαδήποτε από τις αποδεκτές μάρκες που αναφέρονται στον ακόλουθο ιστότοπο της Εταιρείας: https://sell.remixshop.com/bg/sell και που πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις υπόκειται σε πώληση:

 1. Το εμπόρευμα δεν πρέπει να έχει ορατά ελαττώματα ή ίχνη χρήσης, όπως π.χ.:
 • λεκέδες ή ξεθώριασμα του χρώματος.
 • τρύπες στο ύφασμα.
 • λεκέδες στις μασχάλες.
 • φθαρμένο ή/ και ξεθωριασμένο ύφασμα.
 • ελαττωματικό ή σπασμένο φερμουάρ.
 • χαλάρωμα του υφάσματος λόγω χρήσης.
 • συρρίκνωση λόγω ακατάλληλου πλυσίματος.
 • άσχημη οσμή,
 • φθαρμένες λαβές, επένδυση, χαλασμένα φερμουάρ ή άλλο είδος κουμπώματος (για τσάντα).
 • κατεστραμμένο ύφασμα και λεκέδες ή με δυσάρεστη οσμή (για τσάντα).
 • φθαρμένο ύφασμα, πάτοι και/ ή σόλες (για παπούτσια).

 

 1. Σχετικά με το Εμπόρευμα δεν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
 • Το εμπόρευμα έχει ραφτεί κατά παραγγελία ή σε αυτό έχουν γίνει προσαρμογές.
 • Το εμπόρευμα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό υλικό που μπορεί να προκαλέσει δερματικές αλλεργίες ή ερεθισμούς.
 • Το εμπόρευμα είναι ρετρό μοντέλο ρουχισμού και αξεσουάρ που δεν είναι πλέον επίκαιρο.
 • Το εμπόρευμα είναι ζώνη από συνθετικό υλικό.
 • εάν διαπιστωθεί ότι το Εμπόρευμα αποτελεί αντίγραφο οποιουδήποτε από τα παραπάνω αποδεκτά εμπορικά σήματα.
 • Το Εμπόρευμα δεν διαθέτει υφασμάτινη ετικέτα για την σύνθεση και την επεξεργασία ρούχου.

Με την αποστολή του Εμπορεύματος, ο Χρήστης δηλώνει ότι : 1) Ο Χρήστης είναι ο νόμιμος κάτοχος του Εμπορεύματος. 2) Ο Χρήστης έχει αποκτήσει την ιδιοκτησία πάνω στο Εμπόρευμα νόμιμα. 3) Ο Χρήστης έχει εισαγάγει το Εμπόρευμα στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Δημοκρατία της Βουλγαρίας νόμιμα (εάν υπάρχει). 4) στο βαθμό που ο Χρήστης γνωρίζει, τη στιγμή της αποστολής του Εμπορεύματος, ότι το Εμπόρευμα είναι αυθεντικό και γνήσιο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο Χρήστης έχει στείλει στην Εταιρεία Εμπόρευμα που δεν πληροί τα δηλωμένα, ο Χρήστης οφείλει στην Εταιρεία αποζημίωση για όλες τις ζημίες που προκύπτουν από ή σχετίζονται με την παραβίαση.

Ε. Τιμή του Εμπορεύματος

Η τιμή στην οποία η Εταιρεία θα αγοράσει το Εμπόρευμα που αποστέλλει ο Χρήστης, καθορίζεται εκ των προτέρων ανάλογα με τον τύπο, την ποιότητα και την μάρκα του. Πληροφορίες σχετικά με τις τιμές στις οποίες η Εταιρεία μπορεί να αγοράσει το αντίστοιχο Εμπόρευμα, θα εμφανίζονται στον Ιστότοπο αφού ο Χρήστης εισαγάγει τις πληροφορίες για την κατηγορία, την μάρκα και την υποκατηγορία κάθε μεμονωμένου Εμπορεύματος που επιθυμεί να πουλήσει.

ΣΤ. Διαδικασία σύναψης σύμβασης εξ αποστάσεως για την χρήση της υπηρεσίας «Πουλήστε στο Ρεμίξ» και για αγοροπωλησία των Εμπορευμάτων

Για να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία «Πουλήστε στο Ρεμίξ», ο Πωλητής θα πρέπει να υποβάλει αίτημα για χρήση της υπηρεσίας, φορτώνοντας την ενότητα «Πουλήστε στο Ρεμίξ» του Ιστότοπου και να συμπληρώσει την ηλεκτρονική φόρμα.

Κάνοντας κλικ στο κουμπί «Ολοκληρώστε την παραγγελία», ο Πωλητής στέλνει προσφορά για την πώληση των εμπορευμάτων στην Εταιρεία και επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση των εμπορευμάτων με τους παρόντες γενικούς όρους.

Η τιμή που εμφανίζεται στον Ιστότοπο δεσμεύει την Εταιρεία με την υποχρέωση να αγοράσει το αντίστοιχο Εμπόρευμα στην ίδια τιμή, σε περίπτωση που το παραληφθέν από την Εταιρεία εμπόρευμα/ ματα ανταποκρίνεται στον αντίστοιχο τύπο, ποιότητα και μάρκα, πληρεί/ ούν τους παρόντες όρους και έχει/ ουν παραληφθεί εντός προθεσμίας 2 μηνών από την αποστολή του/ τους στην Εταιρεία.

Πριν από την ολοκλήρωση του αιτήματος, ο Πωλητής πρέπει:

 • να ελέγξει το εμφανιζόμενο περιεχόμενο και κατά τη διακριτική του ευχέρεια να το διορθώσει.
 • να εξοικειωθεί με τους παρόντες γενικούς όρους, και να το δηλώσει επισημαίνοντας το αντίστοιχο πεδίο, που απεικονίζεται πάνω από το κουμπί «Ολοκληρώστε το αίτημα».
 • να δώσει ρητή συγκατάθεση για πρόωρη εκτέλεση της σύμβασης πριν από την λήξη της προθεσμίας των 14 ημερών για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης σημειώνοντας το αντίστοιχο πεδίο, που εμφανίζεται πάνω από το κουμπί «Ολοκλήρωση του αιτήματος».
 • να εξοικειωθεί με τους όρους, βάσει των οποίων η εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά του δεδομένα,

Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ο Πωλητής θα πρέπει να στείλει στην Εταιρεία το Εμπόρευμα με τον τρόπο που προβλέπεται στην ενότητα «Παραγγείλτε Remix Bag> και αποστολή του Εμπορεύματος προς πώληση στην Εταιρεία». Σε περίπτωση που η Εταιρεία δεν λάβει το Εμπόρευμα που παραγγέλθηκε για παράδοση από τον Πωλητή εντός 2 μηνών, η Εταιρεία αποδέχεται ότι ο Πωλητής έχει αποσύρει την προσφορά του προς πώληση, επειδή όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την παραγγελθείσα υπηρεσία χάνουν την ισχύ τους χωρίς κανένα από τα μέρη να οφείλει στο άλλο αποζημίωση για την μη συμμόρφωση του.  Κάθε απεσταλμένο από τον Πωλητή Εμπόρευμα, εκτιμάται ξεχωριστά και κατά την επιβεβαίωση του, συνάπτεται ξεχωριστή σύμβαση αγοροπωλησίας. Προς διευκόλυνση του Πωλητή, τα περιγραφόμενα σε μια ηλεκτρονική φόρμα για παραγγελία Εμπορεύματα, επεξεργάζονται ταυτόχρονα. 

Αφού λάβει το απεσταλμένο από τον Πωλητή Εμπόρευμα (ή μερικά εμπορεύματα), η Εταιρεία παρέχει την υπηρεσία κατόπιν εκτίμησης του Εμπορεύματος. Η Εταιρεία εκτιμά το παραληφθέν Εμπόρευμα ζυγίζοντας το και συγκρίνοντάς το με την περιγραφή στην ηλεκτρονική φόρμα που αποστέλλει ο Πωλητής. Σε περίπτωση που επιβεβαιώσει ότι το απεσταλμένο από τον Πωλητή Εμπόρευμα, ανταποκρίνεται στους παρόντες γενικούς όρους, εντός 3 ημερών η Εταιρεία θα στείλει στον Πωλητή στο προφίλ του στον Ιστότοπο επιβεβαίωση αποδοχής της προσφοράς για την πώληση των εμπορευμάτων, ενώ η σύβαση αγοροπωλησίας θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί μετά τη λήψη αυτής της επιβεβαίωσης από τον Πωλητή. Η επιβεβαίωση της σύναψης της σύμβασης πώλησης θα σταλεί στο e-mail του χρήστη.

Ζ. Παραγγελία και αποστολή του Εμπορεύματος προς πώληση στην Εταιρεία

Ο Πωλητής πρέπει να τοποθετήσει το Εμπόρευμα σε δική του κούτα, να συμπληρώσει την ημερομηνία γέννησής του και να ζητήσει ταχυμεταφορέα μέσω της ακόλουθης επιλογής στην Ιστοσελίδα: μενού «Οι πωλήσεις σας»>> «Δηλώστε κούριερ». Η ημερομηνία γέννησης του χρήστη απαιτείται και θα επεξεργάζεται μόνο για φορολογικούς σκοπούς, λαμβανομένης υπόψη της υποχρέωσης της Εταιρείας να καταρτίζει λογιστικά έγγραφα κατά την έννοια του Λογιστικού Νόμου σε σχέση με τη σύμβαση μεταξύ των μερών.

Ο Πωλητής πρέπει να στείλει το Εμπόρευμα στην αποθήκη της Εταιρείας στη διεύθυνση: χωριό Ravno Pole, οδός Verila 34A, νομό Elin Pelin.

Η αποστολή των Προϊόντων στην Εταιρεία γίνεται με έξοδα της Εταιρείας.

Κατά την παραλαβή του δέματος, η Εταιρεία θα αποστείλει στον Πωλητή επιβεβαίωση για την παραλαβή στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για την παραλαβή δεμάτων με παραβιασμένη κατά την ταχυμεταφορά τους ακεραιότητα ή για λανθασμένη παράδοση από τον ταχυμεταφορέα σε διαφορετική διεύθυνση.

Η. Επιστροφή Εμπορεύματος στον Πωλητή, το οποίο δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές

Σε περίπτωση που το Εμπόρευμα ή οποιαδήποτε από τα Εμπορεύματα που περιγράφονται στην ηλεκτρονική φόρμα δεν συμμορφώνονται με τους παρόντες γενικούς όρους, η Εταιρεία θα αποστείλει στον Πωλητή μέσω e-mail και στο προφίλ του στην Ιστοσελίδα μια ειδοποίηση, στην οποία θα αναφέρονται οι αποκλίσεις.

Με την ίδια ειδοποίηση, που αφορά μη εγκεκριμένα εμπορεύματα, σε σχέση με τα ίδια, στον Πωλητή θα δοθούν δύο προσφορές:

 1. Ο Πωλητής θα παραλάβει τα μη εγκεκριμένα εμπορεύματα με δικά του έξοδα κάνοντας κλικ στο κουμπί: «Δηλώστε υπηρεσία «Επιστροφή»». Με την ενεργοποίηση αυτού του πλήκτρου, τα μη εγκεκριμένα εμπορεύματα θα σταλούν στον «Πωλητή» στη διεύθυνση από την οποία ζητήθηκε αρχικά για αποστολή προς την Εταιρεία «την Πώληση», αντικείμενο της συγκεκριμένης νομικής σχέσης με τον χρήστη, εντός 14 ημερών από την ημερομηνία της δήλωσης του χρήστη μέσω της εταιρείας ταχυμεταφορών ACS. Η επιστροφή μη εγκεκριμένων εμπορευμάτων, καταβάλλεται από τον χρήστη με τιμή ύψους 9,90 EUR και η τιμή μπορεί να αφαιρεθεί από το οφειλόμενο ποσό, από το υπόλοιπο στο εικονικό του χαρτοφυλάκιο ή να καταβληθεί απευθείας μέσω πιστωτικής/ χρεωστικής κάρτας.
 2. Τα μη εγκεκριμένα αντικείμενα θα αγοραστούν από την Εταιρεία στην τιμή των 0,01 EUR ανά χλγ. Ο Πωλητής εκφράζει τη θέλησή του για αυτό κάνοντας κλικ στο πλήκτρο «Πουλήστε για 0,01 EUR/ χλγ». Κάνοντας κλικ σε αυτό το πλήκτρο, ο Πωλητής δίνει τη ρητή συγκατάθεσή του να πουλήσει στην Εταιρεία τα αντικείμενα που δεν έχουν εγκριθεί από αυτήν, λόγω μη συμμόρφωσης τους με τους παρόντες γενικούς όρους, για πώληση σε τιμή 0,01 EUR ανά χλγ.

Σε περίπτωση που εντός 5 ημερών από την αποστολή της ειδοποίησης μη συμμόρφωσης των εμπορευμάτων, ο Πωλητής δεν λάβει τις συγκεκριμένες ενέργειες για την επιστροφή τους ή δεν εκφράσει την συγκατάθεσή του για οποιαδήποτε από τις δύο επιλογές που περιγράφονται στα σημεία 1 και 2 ανωτέρω, η εταιρεία αγοράζει τα μη εγκεκριμένα εμπορεύματα σε τιμή 0,01 EUR ανά κιλό.

Θ. Προθεσμία και τρόπος πληρωμής της τιμής πώλησης

Η τιμή πώλησης καταβάλλεται στον Πωλητή μέσα σε 60 ημέρες από την σύναψη της σύμβασης αγοροπωλησίας μέσω φόρτωσης Ηλεκτρονικού πορτοφολίου του Πωλητή με το ποσό της τιμής πώλησης, για το οποίο η Εταιρεία θα αποστείλει στον Πωλητή επιβεβαίωση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Σχετικά με την ουσία και τις δυνατότητες για χρήση του εικονικού χαρτοφυλακίου, ισχύουν οι διατάξεις της Ενότητας Ι των Γενικών Ορών Χρήσης του www.remixshop.com.

Ι.  Δικαίωμα άρνησης 

Ο Πωλητής χάνει το δικαίωμα άρνησης από την ημερομηνία παράδοσης των Εμπορευμάτων σε ταχυμεταφορέα προς την Εταιρεία, με δηλωμένη υπηρεσία «Πουλήστε στο Ρεμίξ». Για ημερομηνία αποστολής των Εμπορευμάτων θα θεωρείται η ημερομηνία έναρξης της εκτέλεσης της υπηρεσίας, την οποία η Εταιρεία πραγματοποιεί σχετικά με την παραλαβή, την εκτίμηση και την επεξεργασία των Εμπορευμάτων με σκοπό την αγορά, για το οποίο ο Πωλητής δίνει εκ των προτέρων ρητώς την πληροφορημένη συγκατάθεση του την στιγμή της δήλωσης της υπηρεσίας.

ΙΑ. Ευθύνη της Εταιρείας σε περίπτωση βλάβης του Εμπορεύματος του Πωλητή

Η Εταιρεία ευθύνεται για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν στον Πωλητή ως αποτέλεσμα ζημιάς ή καταστροφής των Εμπορευμάτων που έστειλε ο Πωλητης μετά την παραλαβή τους στην αποθήκη της Εταιρείας.

Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία επεξεργασίας ενός απεσταλμένου από τον Πωλητή Εμπορεύματος, αυτό καταστραφεί ή υποστεί ζημιά με υπαιτιότητα της Εταιρείας ή ακόμα και με υπαιτιότητα υπαλλήλου της, πριν από την μεταφορά της ιδιοκτησίας των Εμπορευμάτων στην Εταιρεία, τότε εκπρόσωπος της Εταιρείας από το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών θα επικοινωνήσει με τον Πωλητή εντός 24 ωρών από το συμβάν, για να ληφθεί κοινή απόφαση για αποζημίωση του Πωλητη. Μόλις επιτευχθεί η συγκατάθεση του Πωλητή, θα σταλεί ειδοποίηση για το διμερώς συμφωνημένο ποσό της οφειλόμενης αποζημίωσης, το οποίο θα φανεί στο προφίλ του Πωλητή στον Ιστότοπο.

ΙΒ. Αποζημίωση για χαμένα, κλεμμένα ή κατεστραμμένα δέματα με υπαιτιότητα του ταχυμεταφορέα

Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για πλήρη ή μερική απώλεια ή κλοπή Εμπορεύματος/ Εμπορευμάτων με υπαιτιότητα του ταχυμεταφορέα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, πακέτων ρούχων και αξεσουάρ που αποστέλλονται προς την Εταιρεία από τον Πωλητή, καθώς και για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά ή ως αποτέλεσμα ενεργειών ή παραλείψεων του ταχυμεταφορέα σε σχέση με την ζητούμενη παράδοση από τον Πωλητή προς την Εταιρεία.

Παρά το γεγονός ότι δεν φέρει ευθύνη για τις περιστάσεις που περιγράφονται παραπάνω, σε περίπτωση εμφάνισης οποιουδήποτε από αυτές, η Εταιρεία θα βοηθήσει τον Πωλητή, καταβάλλοντας του αποζημίωση, υπό την προϋπόθεση ότι ο Πωλητής θα εκφράσει ρητώς την επιθυμία του εντός 3 ημερών από τη λήψη ειδοποίησης από την Εταιρεία για τις προκληθείσες ζημιές.

Εντός 24 ωρών από την διαπίστωση οποιασδήποτε από τις παραπάνω περιστάσεις εκ μέρος της Εταιρείας, στο προφίλ του Πωλητή στην Ιστοσελίδα λαμβάνεται ειδοποίηση, με την οποία δίδεται στον Πωλητή περίοδο 7 ημερών για να στείλει ρητή δήλωση ηλεκτρονικά των προθέσεων του προς την Εταιρεία για να λάβει αποζημίωση για τις προκληθείσες ζημίες. Σε περίπτωση που ο Πωλητής δεν αποστείλει στην Εταιρεία τέτοια δήλωση προθέσεων εγκαίρως, η Εταιρεία αποδέχεται ότι ο Πωλητής παραιτείται από το δικαίωμα αποζημίωσης του για τις προκληθείσες από τον ταχυμεταφορέα ζημιές.

Το ύψος της αποζημίωσης για την πλήρη ή μερική απώλεια δεμάτων με ενδύματα και αξεσουάρ με υπαιτιότητα του ταχυμεταφορέα, όπως και για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά ή ως αποτέλεσμα ενεργειών του ταχυμεταφορέα σε σχέση με την ζητούμενη παράδοση από τον Πωλητή προς την Εταιρεία, ανέρχεται στα 2,50 EUR το κιλό, αλλά όχι περισσότερο από 25 EUR ανά δέμα.

Σε περίπτωση που το περιεχόμενο του δέματος έχει μερικώς χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί από τον ταχυμεταφορέα, η αποζημίωση καταβάλλεται για το μέρος του δέματος που λείπει ή έχει υποστεί ζημιά.

Η αποζημίωση καταβάλλεται εντός 14 ημερών από την παραλαβή της ρητής δήλωσης της πρόθεσης του Πωλητή να λάβει αποζημίωση. Ο Πωλητής λαμβάνει ειδοποίηση αποζημίωσης την ημέρα της πληρωμής της. Όλοι οι όροι που περιγράφονται σε αυτήν την ενότητα και αφορούν την αποζημίωση, εφαρμόζονται μόνο για Εμπορεύματα, η ιδιοκτησία των οποίων δεν έχει μεταβιβαστεί στην Εταιρεία κατά τη στιγμή της εμφάνισης του συμβάντος.

ΙΓ. Προστασία των προσωπικών δεδομένων

Η εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679/ ΕΕ, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). Πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, που επεξεργάζεται η Εταιρεία και τους  Όρους και προϋποθέσεις υπό τους οποίους τα φυσικά πρόσωπα, των οποίων τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται, μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Cookies.

ΙΔ. Εφαρμοστέα Νομοθεσία. Λύση διαφορών

Για όλα τα θέματα, που δεν διευθετούνται στους παρόντες γενικούς όρους, εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία της Βουλγαρίας.

Αν προκύψουν διαφορές, η Εταιρεία έχει ως στόχο να τις λύσει πάντα φιλικά, ενώ σε περίπτωση που όλες οι δυνατότητες εξαντληθούν, οι διαφορές θα διευθετούνται από το αρμόδιο δικαστήριο ή από όργανο διαιτησίας. Όργανο εναλλακτικής λύσης διαφορών με την έννοια του αρ. 181ια του Νόμου για την Προστασία των Καταναλωτών είναι οι επιτροπές συνδιαλλαγής στην Επιτροπή Προστασίας των Καταναλωτών (www.kzp.bg). Σε περίπτωση εμφάνισης διαφοράς, που έχει προκληθεί από διαδικτυακή πώληση, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα για διαδικτυακή λύση των διαφορών (πλατφόρμα της ΕΕ για την επίλυση διαφορών μεταξύ διαδικτυακών εμπόρων και καταναλωτών), προσβάσιμη στην διεύθυνση: https://ec.europa.eu/odr. Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας, κάθε μέρος μπορεί να απευθυνθεί για την επίλυση της διαφοράς από το αρμόδιο δικαστήριο στην Βουλγαρία. 

ΙΕ. Τελικές διατάξεις

Οι παρόντες γενικοί όροι εφαρμόζονται για αόριστο χρόνο, έως την ανάκληση τους ή την τροποποίηση τους, με εξαίρεση των προβλεπόμενων από το νόμο περιπτώσεων. Σε περίπτωση τροποποίησης των παρόντων γενικών ορών, η Εταιρεία δημοσιεύει τους ενημερωμένους Γενικούς Όρους χρήσης στην επίσημη ιστοσελίδα της.

Όταν δεν συμφωνεί με τις αλλαγές, ο Χρήστης μπορεί να τερματίσει την εγγραφή του στο site remixshop.com εντός ενός μηνός από τη δημοσίευση, χωρίς να αιτιολογήσει και χωρίς να καταβάλει αποζημίωση ή πρόστιμο. Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν το κάνει αυτό, θα ισχύουν γι' αυτόν οι τροποποιημένοι Γενικοί Όροι χρήσης.

Σε περίπτωση που, κάποιο μέρος από τους Γενικούς Όρους ανακηρυχθεί άκυρο, η ακυρότητα του δεν θα οδηγεί σε ακυρότητα των υπολοίπων διατάξεων των γενικών ορών. Η κηρυχθείσα  άκυρη διάταξη θα αντικατασταθεί δικαιωματικά από τους υποχρεωτικούς κανόνες δικαίου έως ότου η Εταιρεία και ο Πωλητής συμφωνήσουν κάτι διαφορετικό σύμφωνα με την διαδικασία για την τροποποίηση των Γενικών Ορών χρήσης.

Οι παρόντες Γενικοί Όροι έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί στις 13.10.2023

 

Κάντε χώρο για το φθινόπωρο!
Ελευθερώστε χώρο στην ντουλάπα σας στέλνοντάς μας τα όχι και τόσο αγαπημένα σας ρούχα και αξεσουάρ!
Πουλήστε στο Remix
×