INGYENES SZÁLLÍTÁS ha egy megrendelt termék értéke meghaladja a 16 200 Ft-ot
0 mai napon hozzáadott termék.  Tekintse meg
TOP minősítés a

A REMIX GLOBAL EAD ÁLTAL BIZTOSÍTOTT “CLEAN OUT” SZOLGÁLTATÁS

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

(Hatálybalépés kezdete: 2024.02.22)I. Fogalommeghatározások 

A Remix által nyújtott “Clean Out” szolgáltatás kapcsán a jelen Általános szerződési feltételekben használt összes fogalmat és a belőlük eredő fogalmakat a jelen szakaszban szereplő fogalommeghatározásoknak megfelelően kell használni és értelmezni. A jelen Általános szerződési feltételekben a “Clean Out” szolgáltatás kapcsán kifejezetten nem definiált kifejezések a www.remixshop.com Felhasználási feltételeiben megadott jelentéssel bírnak.

 

Az ELADÓ olyan magánszemélyt jelent, aki a REMIX által nyújtott “Clean Out” szolgáltatásra igényt tart.

 

A SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS: a “Clean Out” szolgáltatásra vonatkozó, távollevők között kötött szerződés, amelyet a Clean Out szolgáltatásra vonatkozó jelen Általános szerződési feltételek teljes egészében rögzítenek. 

 

Az ÁRUK (és/vagy egyenként Termék) az ELADÓ saját ruháit, cipőit és/vagy kiegészítőit jelentik.

 

A BIZOMÁNYI IDŐSZAK jelentése: az Áruknak a Remix webhelyen való közzétételétől számított 90 naptári napig tartó időszak, amíg az Árukat egy végső vevő megvásárolhatja. 

 

A KIFIZETÉS az a díjazás, amelyet az Eladó kap a Clean Out szolgáltatás keretében értékesített Termékekért.

    

CLEAN OUT-KÉSZLET – az Eladó fiókjában létrehozott címke és/vagy csomagolókészlet és szállítási címke, amelyet ahhoz a csomagoláshoz kell mellékelni, amelyben az Árukat a Remixhez küldik. 

 

II. Általános rendelkezések 

 1. A “Clean Out” (vagy a Szolgáltatás) olyan szolgáltatás, ahol az Eladó átruházza és a Remix vállalja – ellenszolgáltatás fejében és saját minőségi normái alapján –, hogy átvizsgálja, értékeli és webhelyén közzéteszi az Eladó saját Áruit, valamint értékesíti ezeket az Árukat a végső vevőknek a saját nevében és az Eladó javára, illetve bizonyos feltételek mellett azt, hogy megvásárolja az Árukat. 

 

 1. A “Clean Out” szolgáltatás kapcsán a jelen Általános szerződési feltételekben kifejezetten nem szabályozott kérdésekre a www.remixshop.com Felhasználási feltételei vonatkoznak. A “Clean Out” szolgáltatás keretében elküldött Tételek feladásával az Eladó elfogadja a www.remixshop.com Felhasználási feltételeit is.A www.remixshop.com Felhasználási feltételei és a Személyes adatokra vonatkozó és cookie-szabályzat hivatkozás útján a “Clean Out” szolgáltatásra vonatkozó jelen feltételek részét képezik. 

 

 1. A “Clean Out” szolgáltatásra vonatkozó jelen Általános szerződési feltételek, valamint a fent hivatkozás útján a jelen feltételek közé foglalt összes dokumentum együttesen alkotja az Eladó és a Remix között létrejött Szolgáltatási szerződést. Mivel minden egyes Termék külön kerül értékelésre, minden egyes Termékre külön Szolgáltatási szerződés tekintendő megkötöttnek. 

 

 1. A “Clean Out” szolgáltatás használatához az Eladónak regisztrált profillal kell rendelkeznie a Remix webhelyen. 

 

 1. A Clean Out szolgáltatás igénylése előtt az Eladó köteles:
 • Áttekinteni, és szükség esetén szerkeszteni az Eladó adatait. Az Eladónak bármikor lehetősége van helyesbítenie az adatbeviteli hibákat a profiljában vagy az Ügyfélszolgálattal való kapcsolatfelvétel útján. A Remix nem vállal felelősséget azokért a hiányosságokért, amelyek az Eladó által megadott hibás adatok miatt jelentkeznek a Szolgáltatásban. 
 • Áttekinti a “Clean Out” szolgáltatásra vonatkozó jelen Általános szerződési feltételeket.
 • Kifejezett hozzájárulást adni a Szolgáltatási szerződés előzetes aláírásához az elállási jog lejárta előtt, és tudomásul venni, hogy ha a Szolgáltatást az elállási időszak alatt teljes mértékben teljesítik, az Eladó már nem állhat el a szerződéstől.
 • Elolvasni a Személyes adatokra vonatkozó és cookie-szabályzatot.

 

III. Hogyan működik a “Clean Out” szolgáltatás?

 1. Az Eladó Clean Out-készletet/-címkét rendelhet a Clean Out szolgáltatás menüjében, vagy Remix Clean Out-készletet és csomagolást kérhet a webhelyen a megrendelés véglegesítésekor.  A Szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződési feltételek alkalmazandó verziója az adott Clean Out Kit a Remixnek elküldésének pillanatában érvényes verzió.

                           

 1. Az Eladó köteles az Árukat a Remixnek elküldeni a Clean Out szállítási címkével ellátott megfelelő csomagolásban, a Remix által választott futárral, a Remix költségére. A Clean Out-készlet Remixnek történő elküldésével az Eladó kötelező érvényű kérelmet nyújt be a Clean Out szolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés megkötésére a Remixnek küldött Clean Out-készletben található áruk tekintetében, amelyeket a Remix az áruk kézhezvételekor kap meg.

 

 1. Amennyiben az Eladó nem küldi el az Árukat a Remixnek, a Felek minden jogát és kötelezettségét érvénytelennek és végrehajthatatlannak kell tekinteni, amely esetben a Felek nem felelősek semmilyen kifizetésért vagy büntetésért.  Következésképpen az Eladó addig javíthatja ki az adatbeviteli hibákat, amíg vissza nem küldi a Clean Out-készletet – akár úgy, hogy manuálisan kijavítja a fiókjában lévő hibás adatokat, akár úgy, hogy kapcsolatba lép a Remixszel az alábbiakban a IX. szakaszban megadott elérhetőségeken. 5. Amennyiben bármely hiba nem javítható, az Eladó egyszerűen dönthet úgy, hogy nem küldi vissza a Clean Out-készletet, amely esetben a Szolgáltatási szerződés nem kerül megkötésre.

 

 1. A Szolgáltatási szerződés akkor tekintendő megkötöttnek, és a feldolgozás abban az időpontban kezdődik, amikor a Remix megkapja az Árukat.

 

 1. Az Eladó Clean Out-készletének feldolgozását követően az Eladó értesítő e-mailt kap. Az Eladó ezután:

- megtekintheti a Jóváhagyási feltételek alapján eladásra jóváhagyott Árukat,

- valamint 48 órán belül áttekintheti és megváltoztathatja a Remix által az eladásra jóváhagyott Árukra vonatkozóan javasolt listaárat.Abban az esetben, ha az Eladó nem változtatja meg az árat, a javasolt ár lesz az adott Termék meghirdetett listaára. A listaár változatlanul hagyásával az Eladó a Remixre bízza a további árkorrekciókat, a Remix pedig saját belátása szerint módosíthatja a Termék árát. Az Eladó ezt a megbízást a Bizományi időszak alatt bármikor visszavonhatja az alábbi 6. pontban leírtak szerint.


- Az értesítéstől számított öt napon belül az eladó kérheti az eladásra szánt, de jóvá nem hagyott Áruk visszaküldését 2000 Ft ellenében. A(z) 2000 Ft-os összeget elektronikus úton, előre kell kifizetni. Minden olyan nem jóváhagyott Árut, amelyre vonatkozóan nem kértek visszaküldést, az ötnapos időtartam lejártát követően a Remix azonnal megvásárol kilogrammonként 10Ft/kg áron. A Remix és az Eladó megállapodnak abban, hogy az itt meghatározott összegek indokoltak és észszerűek, figyelembe véve a jóvá nem hagyott Áruk állapotát, valamint azt a tényt, hogy az ilyen Áruk semmilyen esetben nem felelnek meg a Remix elfogadott Jóváhagyási feltételeinek és a Szolgáltatási szerződésnek. 

 

 1. Ha az Árut még egy végső vevő nem helyezte kosárba, az Áruk eladási ára a teljes Bizományi időszakban módosítható, feltéve, hogy az eladási ár nem haladja meg annak a listaárnak az összegét, amelyen az adott Terméket közzétették a Webhelyen, és nem megy az adott Áru minimális eladási ára alá, ahogyan ez az Eladó fiókjának megfelelő funkciójában megjelenik. Az Eladó választhat, hogy az eladási árat saját maga módosítja, vagy a Remixre bízza, hogy módosítsa az eladási árat a Remix saját belátása szerint.

 

 1. Amennyiben az Eladó a Remixre bízza az ár szabályozását, a Remix megváltoztathatja az Áruk árait, többek között azzal a céllal, hogy hirdesse az Árukat, illetve szerepeltesse őket bármilyen típusú kedvezménykampányban a Remix értékesítésszervezési szakmai megítélésének megfelelően.

 2. Amennyiben az Eladó letiltja ezt a lehetőséget, a Remix tartózkodni fog attól, hogy bármilyen kedvezménykampányban szerepeltesse az Árukat. Az Eladó által 20:00 óra előtt végrehajtott valamennyi árváltoztatás az adott napon kerül közzétételre, az Eladó által 20:00 óra után végrehajtott valamennyi árváltoztatás pedig a következő napon kerül közzétételre.

 

 1. Bármely árváltoztatás befolyásolhatja az Eladó által kapott kifizetési összeget. A 90 napos bizományi időszak akkor kezdődik, amikor az Árukat közzéteszik a Webhelyen. A Bizományi időszakban eladott Árukért az Eladó Kifizetésben részesül. A Bizományi időszak a 90 napos időszak hátralévő részében is folytatódik, amennyiben az Árukat újra meghirdetik, miután egy végső vevő visszaküldte őket a 14 napos elállási időszakon belül (további részletekért lásd a www.remixshop.com Felhasználási feltételeit).

 

 1. A bizományi időszak alatt bármikor – amennyiben az Áruk még nem kerültek egy végső vevő bevásárlókosarába, illetve nem adták még el azokat egy végső vevőnek –, az Eladó visszaigényelheti az eladásra közzétett Árukat, visszakövetelt termékenként 600 Ft/db, illetve Árucsomagonként 2000 Ft ellenében. A Remix és az Eladó megállapodnak abban, hogy ez az összeg tükrözi a Szolgáltatás nyújtásának és a szállításnak költségeit, amelyek a visszatérítés időpontjáig felmerültek.

 

 1. Amennyiben az Árukat nem értékesítik a Bizományi időszakban, és az Eladó nem igényelte vissza az Árukat, a Remix az Árukat a Bizományi időszak lejáratát követően 10 Ft/db egységáron vásárolja meg. A Remix és az Eladó egyetértenek abban, hogy ez az összeg indokolt és észszerű, és nincs követelésük egymással szemben ezzel az eladási árral kapcsolatban. Az Eladó kifejezetten elfogadja ezt a tulajdonjog-átruházást.  

 

 1. A Remix az Áruk értékesítését saját nevében végzi a vevők számára, az Eladó javára. Ennek során a Remix azokat a feltételeket alkalmazza, amelyek a saját tranzakcióira vonatkoznak az online áruházban a vásárlási szerződés megkötésekor. Idetartoznak konkrétan a Remix online áruház használatára és az online áruházban végrehajtott eladásokra vonatkozó Általános szerződési feltételei. A Remix jogosult az adott végrehajtási tranzakcióból eredő követelések behajtására. 

 

IV. A távolsági tranzakciótól való elállás joga

 

 1. Az Eladónak joga van 14 napon belül elállni a szerződéstől attól a naptól számítva, amikor a Remix megkapta az Árukat. 

 

 1. E jogát az Eladó indoklás nélkül gyakorolhatja. 

 

 1. Az Eladó emellett papíron vagy az hu@remixshop.com címre küldött e-mailben is benyújthatja az elállási kérelmét. Az Eladó használhatja az ITT megadott elállási sablont, vagy egy egyértelmű nyilatkozatot, amelyet e-mailben kell elküldeni a következő címre: hu@remixshop.com. 

 

 1. A fenti szöveggel elküldött Áruvisszaküldési kérelmet a Remix 14 napon belül feldolgozza.

 

 1. Az Eladó emellett be is jelentkezhet a fiókjába a Remix webhelyén a “Clean Out” szakasz „Eladásaim” alterületén a 14 napos időszak lejárata előtt, és elektronikusan kérheti az egyes Áruk visszaküldését a “Clean Out”-készletből.  Ez a lehetőség a Clean Out-készletük feldolgozása után lesz elérhető a fogyasztók számára. Korábbi kéréseikkel a fogyasztók az Ügyfélszolgálati központhoz fordulhatnak. Az elállási joggal kapcsolatos kérdéseit felteheti a hu@remixshop.com címen vagy a 06 1808 8407 telefonszámon.     

 

V. Jóváhagyási feltételek

 1. A Remix csak a szigorú minőségi normáknak megfelelő Árukat hagyja jóvá. Az Árukat nem hagyjuk jóvá értékesítésre, ha bármelyik fennáll a következő feltételek közül: 

 

Használat nyomai: 

Lyuk – Bármilyen olyan tárgy, amelynek az anyaga sérült vagy szakadt.

Színtorzulás – elszíneződés látható jelei, foltok. 

Felbomlott varrások – felbomlott, hiányzó vagy sérült varrások.

Kopás – hordás vagy kopás miatt kinyúlt, elvékonyodott vagy összezsugorodott anyag. 

Törött vagy más miatt nem működő cipzár

Jellegzetes szag

Tisztítatlan termék 

 

További korrekciók

Igazítások nyomai – a vásárlás után megigazított termék. 

Látható hiba – hiányzó vagy sérült részletek. 

 

Egyéb: 

Hamisítvány – más márkát imitáló termék.

Divatjamúlt termék – összeegyeztethetetlen a jelenlegi trendekkel. 

Nem elfogadható kategória – olyan kategóriából származó termékek, amelyeket jelenleg nem fogadunk el.

 

 1. Az Áruk szállításával az Eladó kijelenti a következőket: 

1) Az Eladó az Áruk törvényes tulajdonosa/jogosult azokat eladásra kínálni. 

2) Az Eladó jogszerűen szerezte meg az Áruk tulajdonjogát. 

3) Az Eladó jogszerűen importálta az Árukat az Európai Unióba (a megfelelő esetben). 

4) Az Áruk hitelesek és eredetiek, és nem sértik semmilyen külső fél védjegyét, szerzői jogát vagy egyéb szellemi tulajdonjogát.

5) Az Árukra nem vonatkozik semmilyen zálogjog vagy egyéb teher.

 

 1. Amennyiben kiderül, hogy az Eladó olyan Árukat szállított a Remixnek, amelyek nem felelnek meg a nyilatkozatban foglaltaknak, az Eladó köteles kártalanítani a Remixet valamennyi, a szabálysértésből eredő vagy azzal kapcsolatos kárért.

 

VI. Kifizetések

 1. Az Áruk eladása és a végső vevőt illető visszaküldési időszak lejárata után (további részletekért lásd a www.remixshop.com Felhasználási feltételeit) az Eladó a fiókjához tartozó Virtuális tárcában kapja meg a Kifizetést. Ezt követően az Eladó kérheti a Kifizetés átutalását a bankszámlájára.

 

 1. A Kifizetés az adott Árueladási árának és az adott árhoz kapcsolódó kifizetési százaléknak a szorzatán alapul. A kapott összeg mértéke a fentebbi 3. bekezdés 5. pontjában leírtak szerint szerint változhat. A vonatkozó kifizetési  százalék a Clean Out szolgáltatás igénylésekor érvényes kifizetési százalék.  

 

 1. A kifizetési százalékot a következő skála alapján számítjuk ki: 

 

  < 3000 Ft.

10%

    3000 Ft. -   5999 Ft.

25%

    6000 Ft. -   7999 Ft.

40%

    8000 Ft. - 11999 Ft.

45%

  12000 Ft. - 19999 Ft.

50%

> 19999 Ft.

55%

 

 1. Az eladási árból fennmaradó rész a Remixet megillető ellenszolgáltatás a Szolgáltatási szerződés teljesítéséért. 

 

 1. Mivel a Remix szolgáltatásait Európa számos országában kínálják, amelyek saját pénznemmel rendelkezhetnek, bevett gyakorlat, hogy az Eladó egyik országból kínált áruit egy másik országban lévő végső vevő vásárolja meg. Ilyen esetekben a Kifizetés összegét át kell váltani annak az országnak a pénznemére, amelyben az Eladó a fiókját regisztrálta a Webhelyen. Az ilyen pénznemváltásból eredő különbözetet a Remix fedezi, hogy az Eladó a jelen szakaszban leírt módon kiszámított kifizetési összeget kapja meg. A Remix csak annak az országnak a pénznemében hajt végre kifizetéseket, amelyben az Eladó fiókját regisztrálták.

 

VII. Márkák másolatai. Lopott áruk

 1. Amennyiben a Remix bármilyen követelést vagy információkérést kap az áruk eredetiségét, lopott árukat vagy a vonatkozó törvényeket egyéb módon sértő árukat illetően, a Remix teljes mértékben együttműködik a bűnüldöző hatóságokkal és az adott márkák jogainak tulajdonosaival. 

 

 1. Az Eladó felelős az Eladó által eladásra kínált Áruk eredetiségéért. Ha a Remix nem tudja ellenőrizni egy Termék eredetiségét, vagy az Áruk egyéb okból nem felelnek meg az eredetiségi normáknak, a Remix fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint megtagadja azok jóváhagyását.

 

 1. Úgy tekintendő, hogy az Eladó tájékoztatást kapott arról, hogy a Remix által hamisnak ítélt termékek nem kapnak jóváhagyást értékesítésre.

 

VIII. Az eladott termékek tulajdonjoga. Tulajdonjog átruházása. Felelősség

 1. Az eladásra kínált Áruk az Eladó tulajdonában állnak és maradnak egészen addig, amíg azokat egy végső vevőnek eladják, vagy a Remix megvásárolja a őket jelen Általános szerződési feltételeknek megfelelően. A Remix nem szerez tulajdonjogot az eladott és a végső vevőre átruházott Áruk felett, de jogosult a tulajdonjogot átruházni az Eladó nevében. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha az árut egy végső vevő visszaküldi, a jogi októl függetlenül. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az árut egy végső vevő visszaküldi, miután a Remix kifizette a Kifizetést az Eladónak; ebben az esetben az Áruk tulajdonjoga a Remixre száll, az Eladó és a Remix pedig ezúton megállapodnak ebben.

 

 1. A Remix nem vállal felelősséget az Áruk károsodásáért, elvesztéséért vagy ellopásáért – akár részben, akár egészben – a Remix felelősségén kívüli körülmények miatt, ideértve a futárszolgálat cselekedeteit vagy mulasztásait. Bármilyen ilyen jellegű kár esetén a Remix kártalaníthatja az Eladót kilogrammonként 1000 Ft/kg összeggel, de csomagonként legfeljebb 10,000 Ft-os összeggel. Az Eladónak ezt a kártérítést a Remixtől kell kérnie az elszenvedett károkról szóló értesítéstől számított 7 napon belül. Részleges elvesztés, lopás vagy sérülés esetén a kártérítés az Eladó kérésétől számított 14 napon belül kerül kifizetésre.

 

IX. Jogi információk és elérhetőségek.

 1. Adóbevallási kötelezettségek

Az alkalmazandó adójogszabályok szerint bizonyos körülmények esetén a Remix olyan személy, amely köteles információt szolgáltatni az Eladókról. Ezért ilyen esetekben a Remix megköveteli ezektől az Eladóktól, hogy adatokat nyújtsanak be adóbevallás céljából. Az adatok megadásának elmulasztása esetén előfordulhat, hogy a Remix megtagadja a Szolgáltatási szerződés megkötését az Eladóval, és/vagy az ilyen Eladótól kapott Áruk feldolgozását vagy más lépéseket, ahogyan ezt a törvény előírja.

 

 1. A “Clean Out” szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződési feltételek módosítása
 2. A Szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződési feltételek alkalmazandó verziója az adott Clean Out-készlet elküldésének pillanatában érvényes verzió.

 

 1. A jelen Általános szerződési feltételek határozatlan ideig érvényesek a visszavonásukig vagy módosításukig, kivéve a törvény által előírt eseteket.  A Remix fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor módosítsa, megváltoztassa és kiegészítse a jelen Általános szerződési feltételeket, ami a változtatás előtt kért Clean Out-készleteket nem érinti.

 

 1. Az Eladó felelős azért, hogy rendszeresen ellenőrizze a Remix webhelyén a jelen Általános szerződési feltételek változásait. Ha az Eladó nem fogadja el (vagy nem tudja betartani) a módosított Általános szerződési feltételeket, az Eladó elfogadja, hogy az egyetlen jogorvoslata az, hogy nem kér új Clean Out-készleteket. 

 

 1. Elektronikus űrlap

A „Clean Out” szolgáltatásra vonatkozó jelen Általános szerződési feltételek elfogadásával az Eladó és a Remix megállapodnak abban, hogy a “Clean Out” szolgáltatással kapcsolatos összes nyilatkozatot elektronikus formában teszik meg a Remix webhely felületén végzett lépéseik útján.A Remix és az Eladó között a “Clean Out” szolgáltatásra vonatkozó megállapodásokat és nyilatkozatokat elektronikus formában kell megkötni, és úgy kell tekinteni, hogy azokat az Eladó elektronikus nyilatkozatával aláírta. A Remixet Magyarország hatályos jogszabályi rendelkezésein kívül nem kötik más vonatkozó magatartási kódexek.

 

 1. Személyes adatok

A Remix a személyes adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (Általános adatvédelmi rendelet) megfelelően kezeli. A Remix által feldolgozott személyes adatokról, az egyének adatainak feldolgozására vonatkozó feltételekről és arról, hogy ezek a személyek hogyan gyakorolják jogaikat, a hivatalos Adatvédelmi és cookie-szabályzatban olvashatók részletes információk.

 

 1. Elérhetőségek

Ha bármilyen kérdése van a “Clean Out” szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződési feltételekkel kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Remixel az hu@remixshop.com címen vagy postai úton a következő címen: Szófia, 1407, 51 Cherni Vrah krt., 1. épület, 6. emelet (Remix iroda).

 

A webtárhely-szolgáltatók elérhetőségével kapcsolatos részleteket lásd a www.remixshop.com  felhasználási feltételeiben.


A vitarendezési szabályokat lásd a www.remixshop.com felhasználási feltételeiben.