DARMOWA DOSTAWA dla zamówień z przynajmniej jednym produktem powyżej 200 zł.
15526 produktów dodanych dzisiaj. Zobacz
NAJLEPSZA OCENA w

WARUNKI UŻYTKOWANIA

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.REMIXSHOP.COM

I.  DEFINICJE

FIRMA oznacza REMIX GLOBAL EAD, 1407 Sofia, bul. „Cherni Vrah“ 51, budynek 1, piętro 6, Bułgaria, wpisaną do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości Bułgarii (Departament Rejestru) pod numerem 204052021, numer VAT BG204052021, Nr Rej BDO: 000107722
Regulamin oznacza niniejszy Regulamin
Strona lub Sklep Internetowy oznacza stronę internetową www.remixshop.com
Użytkownik Lub Klient oznacza osobę, która ukończyła 16 lat i która przegląda lub używa stronę www.remixshop.com
DANE OSOBOWE oznaczają dane osobowe o których mowa w USTAWIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH.

II.  POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: www.remixshop.com.  W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz 1204 ze zm.).

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.remixshop.com  oraz pobierać go i sporządzić jego wydruk.

Regulamin określa w szczególności:

1) warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach Sklepu Internetowego; oraz

2) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego w ramach Sklepu Internetowego.

Klientami Sklepu Internetowego mogą być wyłącznie osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych, posiadające adres e-mail oraz rachunek bankowy w polskim banku.

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia ani ograniczenia jakichkolwiek praw Klienta będącego konsumentem, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z takimi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

Sklep Internetowy jest własnością REMIX GLOBAL EAD, z siedzibą i adresem w: 1407 Sofia, bul. „Cherni Vrah“ 51, budynek 1, piętro 6, Bułgaria, wpisaną do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości Bułgarii (Departament Rejestru) pod numerem 204052021, telefon do kontaktu: (+48) 22 104 2610, e-mail: pl@remixshop.com; jest to jednocześnie adres na potrzeby ewentualnych reklamacji.

Cała zawartość STRONY jest przedmiotem praw autorskich należących do FIRMY. Nic na STRONIE nie powinno być rozumiane jako dawana Państwu zgoda lub pozwolenie na wykorzystywanie zdjęć, treści, znaku towarowego, logo lub innych informacji ze STRONY. Kopiowanie lub ściąganie informacji ze STRONY nie przenosi na Państwa praw autorskich. Zawartość STRONY może być zmieniana przez FIRMĘ; nie dotyczy to zmiany niniejszego Regulaminu jeżeli został on już zaakceptowany przez klienta.

Zdjęcia i opisy towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych towaru. W szczególności wygląd towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu towaru dostarczanego do Klienta, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Klienta, warunków oświetlenia i innych czynników związanych z dokonywaniem zakupów przez sieć Internet. W celu uniknięcia wątpliwości niniejszy akapit nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności FIRMY wobec klienta będącego konsumentem.

W zakładce „BLOG“  na naszej stronie internetowej, firma Remix wykorzystuje oryginalne artykuły i zdjęcia pochodzące od naszych pracowników oraz z innych źródeł, od których pozyskaliśmy prawa autorskie. Publikacja zdjęć, cytatów z artykułów i cytatów z zakładki „BLOG“ na stronie jest dozwolona tylko wtedy, gdy zostanie potwierdzone źródło, mianowicie - do tekstu musi być dołączony aktywny link do oryginalnego źródła w zakładce „BLOG“  na w/w stronie.

FIRMA nie stosuje kodeksów postępowania ani kodeksów dobrych praktyk.

III.REJESTRACJA

STRONA może być swobodnie przeglądana przez użytkowników. Rejestracja na STRONIE jest dobrowolna i bezpłatna. Rejestracja jest obowiązkowa tylko dla złożenia zamówienia w SKLEPIE INTERNETOWYM. Pola, które obowiązkowo trzeba wypełnić podczas rejestracji oznaczone są gwiazdką. Koniecznym elementem rejestracji jest także akceptacja niniejszego Regulaminu. Rejestracja dokonywana jest za pomocą bezpiecznego połączenia (protokół https://). Po prawidłowo zakończonej rejestracji UŻYTKOWNIK otrzyma potwierdzenie o pomyślnej rejestracji.

Każdy użytkownik może zmienić swoje dane - imię i nazwisko, adres, telefon, a o zmianę wybranej płci podczas rejestracji może poprosić w dowolnym momencie wysyłając e-mail pl@remixshop.com.

IV.TOWARY I INFORMACJE

Informacje odnośnie oferowanych do sprzedaży towarów w SKLEPIE INTERNETOWYM, w tym, ale nie ograniczając się do składu towarów, rozmiarów i innych opisane są na STRONIE. FIRMA sprzedaje towary używane – odzież i akcesoria odzieżowe, które nie są kupowane od producenta ani od oficjalnego dystrybutora, dlatego też FIRMA nie może zagwarantować autentyczności lub marki towarów.

Z uwagi na powyższe FIRMA nie udziela jakiejkolwiek gwarancji na sprzedawane przez FIRMĘ towary ani też nie świadczy żadnych usług posprzedażnych; celem uniknięcia wątpliwości zapisy powyższe nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień z tytułu rękojmi wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i przysługujących klientowi będącemu konsumentem.

Strona zawiera towary które są dostępne do nabycia w Sklepie Internetowym i towary te mogą być nabywane poprzez dodanie ich do koszyka klienta – z zastrzeżeniem iż dla celów poglądowych i dla orientacji w zmieniającej się ofercie Sklepu, produkty sprzedane danego dnia pozostają na Stronie do końca dnia w którym zostały sprzedane, jednakże są one opatrzone komentarzem „SPRZEDANE” i nie mogą one być dodane do koszyka klienta.

V.  CENY

Wszystkie ceny przedstawione na stronie internetowej są w polskiej walucie (złotych – PLN) i obowiązują tylko w momencie ich publikacji. FIRMA zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym momencie bez uprzedzenia klientów – nie dotyczy to jedynie danego KLIENTA w sytuacji w której KLIENT ten złożył już zamówienie na STRONIE. Przedstawione w sklepie ceny towarów zawierają wszystkie podatki, bez kosztów wysyłki, która zależy od opcji dostawy wybranej przez klienta. Koszty wysyłki są przedstawione oddzielnie przed złożeniem zamówienia:

1) 14,90 zł za przesyłkę opłaconą w sposób elektroniczny: płatność za pomocą Wirtualnego Portfela, kartą Visa albo MasterCard i poprzez PRZELEWY24 ;

2) 20,90 zł za przesyłkę przy płatności gotówką przy odbiorze.

Przed złożeniem zamówienia, podawana jest także łączna kwota do zapłaty przez klienta.

Biorąc pod uwagę różnicę w kosztach realizacji zamówień i transportu, między kraju dostawy a kraju w którym znajduje się magazyn FIRMY, ostatnia zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów w każdym kraju, w którym prowadzi działalność.

VI.ZAMÓWIENIA

Zamówień mogą dokonywać tylko zarejestrowani użytkownicy (którzy przeprowadzili procedurę rejestracji zgodnie z art. III niniejszego Regulaminu). Terminy realizacji zamówień zależą od partnerów FIRMY – firm kurierskich; maksymalny termin realizacji zamówienia do 5 dni roboczych. Opcje wysyłki mogą zostać zmienione przez FIRMĘ w dowolnym czasie i przedstawione w niniejszym Regulaminie – nie dotyczy to jedynie danego KLIENTA w sytuacji w której KLIENT ten złożył już zamówienie na STRONIE.


W przypadku użytkownika zamawiającego towary ze Spółki, który nie przebywa na terytorium Polski, ale na terytorium innego państwa w Unii Europejskiej i pragnie otrzymać przesyłki w innym kraju, powinien wziąć pod uwagę: Firma dostarcza towary tylko do Bułgarii, Grecji, Rumunii, Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Austrii i Niemiec, a więc może dostarczyć tylko na adres na terytorium któregokolwiek z tych krajów lub klient musi zapewnić sobie i za pomocą własnych środków transgraniczne dostawy towarów, jeżeli jest to państwo członkowskie, do którego firma nie dostarcza. W powyższych przypadkach użytkownik musi skontaktować się ze sprzedawcą pod adresem pl@remixshop.com.


Zamówienie zostaje złożone, jeśli KLIENT prawidłowo wypełni formularz zamówienia w swoim profilu na STRONIE i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adres e-mail. W zamówieniu KLIENT dokonuje:


1) wyboru zamawianego towaru lub towarów;
2) wyboru sposobu płatności;
3) wskazania adresu dostawy.
Po podaniu przez KLIENTA wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia, które zawierać będzie informacje dotyczące:
1) przedmiotu zamówienia;
2) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych towarów, w tym kosztów dostawy;
3) wybranej metody płatności;
4) czasu dostawy.


Klient ma możliwość opóźnienia realizacji zamówienia o 6 godzin, 1 dzień lub 3 dni. Tylko nieprzetworzone zamówienia mogą być opóźnione w realizacji z tą samą metodą płatności i tym samym adresem dostawy.

W celu skutecznego złożenia zamówienia konieczne jest dokonanie przez KLIENTA akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych w formularzu zamówienia jako obowiązkowe oraz kliknięcie przycisku „ZAMAWIAM”.  Mogą być odroczone i połączone tylko nieprzetworzone zamówienia z tą samą metodą płatności i tym samym adresem dostawy.

Firma zastrzega sobie prawo przy błędzie technicznym błędnie opublikowanych produktów. W takim przypadku kwoty zapłacone przez użytkownika za produkty, w odniesieniu do których wystąpił błąd techniczny, są niezwłocznie zwracane przez Spółkę.

VII.  PŁATNOŚĆ 

Sklep Internetowy oferuje następujące formy płatności:

1) płatność gotówką przy odbiorze (dostawie kurierem),

2) płatność za pomocą Wirtualnego Portfela (dotyczy wyłącznie środków zgromadzonych w Wirtualnym Portfelu w wyniku zwrotu lub reklamacji),

3) poprzez PRZELEWY24 (przelew)

4) poprzez PAYU (przelew)

5) za pośrednictwem internetowego terminala POS dostarczonego i certyfikowanego przez PayU (www.payu.com)

Na stronie www.remixshop.com można płacić kartami Visa, MasterCard oraz poprzez konto w serwisie Przelewy24. Wszystkie płatności elektroniczne kartami dokonywane są za pośrednictwem systemu i na stronie PayU (https://.payu.com/). W związku z tym warunki płatności PayU obowiązują w przypadku płatności kartą, a warunki Przelewy24.com - w przypadku płatności kontem w serwisie Przelewy24. Użytkownik może dokonywać płatności kartą bez podawania danych karty przy każdym zakupie. Na podstawie wyraźnej zgody użytkownika generowany jest Token (wirtualny identyfikator karty) na podstawie danych podanych przez Użytkownika PayU. Decydując się na użycie Tokena zostaną podjęte wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony wprowadzanych danych. Zgodę na użycie tokena do płatności można w każdej chwili wycofać poprzez zakładkę „Ustawienia” w profilu użytkownika, a także poprzez kontakt z PayU. W przypadku problemów z płatnością możesz złożyć reklamację do PayU. Pełne informacje na temat opisanych procedur można uzyskać na stronie www.payu.pl. Informacje o swoich danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce prywatności i plikach cookies.

Użytkownik może uiścić opłatę za zamówiony towar, po tym jak wybierze jeden z możliwych sposobów zapłaty w koszyku klienta. Jeśli użytkownik wybierze opcję płatność przy odbiorze, musi zapłacić za zamówione towary plus kwotę za dostawę przez kuriera podczas otrzymania przesyłki.

Niezależnie od wybranego sposobu zapłaty, wszystkie płatności dokonywane są w polskich złotych. Wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu użytkownik udziela wyraźnej i bezwarunkowej zgody na płatność z góry FIRMIE całej kwoty za zakupione towary w sklepie internetowym. Użytkownik otrzymuje wraz z zakupionym towarem fakturę, która opisuje towar, jego cenę oraz koszty dostawy, a także potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na podany przez użytkownika adres e-mail, zawierające wymagane prawem informacje.

Przy płatności z góry (w sposób elektroniczny), wysyłka zamówionego towaru jest realizowana po otrzymaniu przez FIRMĘ całości kwoty wraz z kosztami dostawy.

Przy płatności gotówką przy odbiorze (dostawie kurierem), kupujący przekazuje kurierowi sumę równą całkowitej należności (zawierającą cenę zamówienia i koszty dostawy), którą odznacza się w specjalnym druku (poświadczającym dostawę towarów przez kuriera do klienta). Wraz z podpisaniem druku przez klienta, klient upoważnia kuriera do wysłania w jego imieniu kwoty FIRMIE, która zawiera cenę dostarczonego zamówienia wraz z kosztami dostawy; celem uniknięcia wątpliwości klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów z tego tytułu.

Przy płatności przez PRZELEWY24 (mogą Państwo płacić przez PRZELEWY24 używając Państwa konta bankowego, po tym jak zarejestrują się Państwo w PRZELEWY24 i upoważnią Państwo PRZELEWY24, aby wysłały przelew bankowy do Remixshop.com w Państwa imieniu). Konieczne jest jednak uprzednie sprawdzenie czy PRZELEWY24 współpracują z bankiem w którym posiadacie Państwo konto. Należy wybrać ikonę swojego banku, po czym następuje przekierowanie na stronę logowania do e-bankowości i po zalogowaniu automatycznie zostają wstawione dane do przelewu z kwotą. Płatność należy zatwierdzić tokenem.

Przy płatności przez PAYU (mogą Państwo płacić przez PAYU używając Państwa konta bankowego, po tym jak zarejestrują się Państwo w PAYU i upoważnią Państwo PAYU, aby wysłały przelew bankowy do Remixshop.com w Państwa imieniu). Konieczne jest jednak uprzednie sprawdzenie czy PAYU współpracują z bankiem w którym posiadacie Państwo konto. Należy wybrać ikonę swojego banku, po czym następuje przekierowanie na stronę logowania do e-bankowości i po zalogowaniu automatycznie zostają wstawione dane do przelewu z kwotą. Płatność należy zatwierdzić tokenem.

Wszystkie płatności kartą elektroniczną są dokonywane za pośrednictwem systemu PayU. Witryna nie przechowuje danych kart i prywatnych kont. W związku z tym warunki płatności i koszty są zgodne z PayU (dostępnym na stronie www.payu.com).

Na żądanie klienta zawartość Wirtualnego Portfela może być w każdym czasie wypłacona na konto bankowe klienta.

Spółka publikuje fakturę elektroniczną (zwaną poniżej e-fakturą), która zawiera listę zamówionych towarów, ich ceny i koszt dostawy. Akceptując te warunki użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie e-faktur poprzez swój profil.

VIII.  UMOWA

Umowa sprzedaży wysyłkowej między FIRMĄ a użytkownikiem zostaje zawarta z momentem kliknięcia przycisku „ZAMAWIAM” na STRONIE. Użytkownik otrzymuje następnie e-mail z potwierdzeniem.

IX.DOSTAWA ZAMÓWIONYCH TOWARÓW

Dostawa zamówienia ze SKLEPU INTERNETOWEGO dokonywana jest wyłącznie przez kuriera.  Przed wysłaniem zamówionego towaru, FIRMA ma prawo skontaktować się z klientem na podany przez niego numer telefonu, aby omówić ewentualne szczególne warunki dostawy.

Dostawy są możliwe na terytorium Polski. Podczas dostawy klient podpisuje specjalny druk potwierdzający przyjęcie zamówionego towaru.

Dostawa danego zamówienia jest finalizowana w wyznaczonym terminie, określonym w podsumowaniu zamówienia. W wyjątkowych okolicznościach FIRMA ma prawo do wydłużenia terminu dostawy nie dłużej niż 3 dni roboczych, o czym niezwłocznie informuje klienta.

Towary są dostarczane klientom bezpośrednio przez kuriera do rąk własnych na podstawie podpisu. Gdy nie jest możliwe dostarczenie osobiście do osoby, paczki są dostarczane następująco – do członka rodziny, odnotowując imię i nazwisko osoby, która odebrała paczkę. Jeśli nie jest możliwe dostarczenie paczki nie z winy FIRMY lub kuriera, pracownik firmy kurierskiej kontaktuje się telefonicznie z klientem, aby uzgodnić, z którego oddziału firmy kurierskiej klient może odebrać swoją paczkę. Jeśli nie jest możliwe dostarczenie paczki nie z winy FIRMY lub kuriera i niemożliwe jest skontaktowanie się z klientem, umowa o sprzedaży wysyłkowej automatycznie zostaje rozwiązana. Celem uniknięcia wątpliwości koszty przesyłki zwrotnej ponosi w takiej sytuacji FIRMA; w przypadku dokonania przez takiego klienta ponownego zamówienia, FIRMA ma jednak prawo zażądać zapłaty z góry.

X.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY I REKLAMACJE

X.1 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu towarów zamówionych w Remixshop.com w ciągu 14 dni od daty dostawy towarów.

Akceptując warunki korzystania ze strony, użytkownik wyraża zgodę, aby skorzystał z jednej z proponowanych na stronie sposobów zwrotu środków finansowych – poprzez przelew bankowy lub poprzez usługę wirtualnego portfela, niezależnie od zastosowania przez użytkownika sposobu płatności za dokonane zamówienia, pod warunkiem, że to nie jest związane w dodatkowym  kosztem dla użytkownika.

Aby zwrócić produkt za pośrednictwem DHL Express Sp. z o.o. oraz za pośrednictwem swojego konta, konieczne jest:

(1) Zalogowanie się na swoim koncie, sekcja Zwroty i wybranie produkty który chcesz zwrócić i który jest w terminie do zwrotu. Produkty mogą pochodzić z różnych zamówień.

(2) Postępwanie zgodnie z instrukcjami w sekcji Zwroty i zakończenie zwrotu, co automatycznie powiadomi kuriera, aby odebrał oznaczone produkty. Koszt usługi przesyłki kurierskiej zależy od wagi produktu, który ma zostać zwrócony, jak określono powyżej i jest ustalony dla każdego punktu w Polsce. Zobaczycie to zaznaczone w kroku 2 zwrotu.

W przypadku, gdy Klient skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy na podstawie, Spółka zwraca konsumentowi zapłaconą przez niego wartości zwróconego produktu oraz koszt najtańszego rodzaju dostawy standardowej jak również bierze na siebie koszty opłat bankowych. Spółka korzysta z usług kurierskich firmy DHL Express Sp. z o.o., a zamówienie kuriera po zwrot artykułu może być dokonana przez dowolnego użytkownika za pośrednictwem jego konta. W takim przypadku cena zwrotu do zapłaty przez klienta zależy od wagi zwracanego produktu (-ów) tworzonego w następujący sposób:

- przy masie zwróconego produktu (-ów) do 3 kg w tym - PLN 14,90;

- przy masie zwróconego produktu (-ów) powyżej 3 kg - kwota 14,90 PLN plus 5,00 PLN za każdy rozpoczęty kilogram.

Spółka nie ma obowiązku zwrotu dodatkowych kosztów dostarczenia towaru, gdy Klient wyraźnie wybrał sposób dostarczenia towarów inny niż najtańszy rodzaj standardowej dostawy oferowany przez Spółkę.

Jeżeli Klient zamówił więcej niż jeden produkt / przedmiot, ale korzysta z prawa odstąpienia od umowy zgodnie w odniesieniu do tylko jednego produktu i zwraca tylko jego w odniesieniu do pozostałych produktów, umowa pomiędzy nim a Spółką pozostaje w mocy, jak również Klient ponosi koszty dostawy towarów i koszty zwrotu towarów określone w poprzednim paragrafie, a Spółka zwraca koszt zwróconej rzeczy i opłat bankowych.

Produkt może zostać zwrócony przez użytkownika i bez użycia kurierem z firmy DHL czy konta na stronie,  udając się do miejsca w biurze firmy DHL lub innego kuriera/ licencjonowany operator pocztowy należy zadeklarować zwrot. W przypadku, gdy użytkownik poszedł do biura firmy DHL aby zamówić kuriera przez swoje konto, DHL nie będzie pobierać opłaty za przesyłkę zwrotną, co nie zmienia faktu iż koszt za transort zwrotu ponosi klient. Podana powyżej cena zwrotu zostanie odjęta bezpośrednio od kwoty, którą Spółka powinna zwrócić klientowi. Jeśli użytkownik zwraca produkt przez innego kuriera / licencjonowany operator pocztowy, to on zapłaci koszt wysyłki zwrotu, w zależności od taryfy wybranej przez niego firmy kurierskiej / licencjonowana operatora pocztowego.

Odesłane produkty należy przesłać do Spółki pod adresem: wieś Ravno Pole, ul. Verila 34A.

FIRMA powinna otrzymać towar ze wszystkimi kodami, jak również z fakturą, bez śladów użytkowania wskazujących na to, że towar był użytkowany przez klienta w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy oraz bez uszkodzeń.

Przyczyną dla której FIRMA wymaga przesłania kodu jest fakt, iż FIRMA sprzedaje zazwyczaj towary unikalne, często występujące w jednym egzemplarzu i przeskanowanie kodu przy otrzymaniu przez FIRMĘ zwrotu jest jedyną metodą ich identyfikacji i ustalenia czy klient rzeczywiście dokonuje zwrotu towaru który został do niego wysłany.  Jeżeli kod jest bezpośrednio na towarze nie ma potrzeby przesyłania opakowania; czasem jednak kod umieszczony jest tylko na opakowaniu i wtedy zachodzi konieczność zwrotu opakowania, przynajmniej w części z zachowanym kodem. Celem uniknięcia wątpliwości przesłanie kodów lub faktury nie stanowi jednak przesłanki uznania zwrotu towaru.

W związku z powyższym klient dokonujący zwrotu ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Pytania dotyczące zwrotów prosimy kierować na adres e-mail: pl@remixshop.com lub pod numerem telefonu: (+48) 22 104 2610.

Kod znajdujący się na górze opakowania w całości nie powinien zostać naruszony; nie stanowi to jednak przesłanki uznania zwrotu towaru.

Klient ma prawo do otrzymania wartości zwracanego towaru, takiej jaka była przy zamówieniu i kupnie towaru.

Zawartość Wirtualnego Portfela jest akceptowana wyłącznie przez FIRMĘ i może być używana wyłącznie do zakupów w Sklepie Internetowym prowadzonym przez FIRMĘ.

Celem uniknięcia wątpliwości, żaden z powyższych zapisów nie ogranicza ustawowego prawa konsumenta do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w tym poprzez wysłanie oświadczenia zgodnego ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu lub równoważnego.  Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z pouczeniem o możliwości odstąpienia od umowy stanowi Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu.

Postanowienia niniejszego rozdziału dotyczące prawa konsumenta do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość nie mają zastosowania do bielizny i / lub strojów kąpielowych ze względów higienicznych i / lub ochrony zdrowia.

X.2 REKLAMACJE

FIRMA sprzedaje towary używane, jednocześnie mając obowiązek dostarczenia rzeczy wolnej od wad (za wyjątkiem zużycia wynikającego z normalnego używania rzeczy używanej). W przypadku kiedy klient stwierdzi, że towar posiada wady, może zwrócić towar i żądać zwrotu pieniędzy; może także żądać obniżenia ceny.

FIRMA oferuje używane towary, występujące najczęściej w pojedynczych egzemplarzach, dlatego też nie ma możliwości wymiany zwracanego towaru podczas reklamacji na taki sam ani też, z uwagi na charakter towarów (używana odzież i akcesoria odzieżowe), usunięcia wady.  Natomiast sposobem wymiany towaru jest doładowanie Wirtualnego Portfela klienta – funkcja strony internetowej FIRMY, dzięki której FIRMA daje możliwość klientowi, aby wykorzystał sumę, zapłaconą przez klienta za zareklamowany (zwrócony) przez niego towar, na zakup kolejnego towaru. Jeśli klient chce uzyskać doładowanie Wirtualnego Portfela przy zwrocie towaru, powinien zaznaczyć to podczas tworzenia reklamacji w swoim profilu w zakładce REKLAMACJE przed odesłaniem reklamowanego towaru.

Roszczenia klienta z tytułu rękojmi wygasają z upływem 1 roku od dnia wydania towaru klientowi.

Adres dla potrzeb reklamacji towarów jest następujący:

REMIX GLOBAL EAD

DHL,

ul. Wolności 65, Zabrze 41-800, odbiorca Remixshop.com;

FIRMA zwróci zapłaconą kwotę, tak szybko jak to możliwe i nie później niż 14 dni po otrzymaniu towaru. Zwrot pieniędzy możliwy jest w następujący sposób (według wyboru klienta):

1)  przelewem, na rachunek bankowy podany przez klienta (IBAN) lub

2)  poprzez Wirtualny Portfel, dzięki któremu klient może wykorzystać sumę za zwrócony towar  wybierając/kupując następny towar jak również po otrzymaniu przychodów ze sprzedaży przy korzystaniu z usługi "Sprzedaj na Remix"

Pytania dotyczące reklamacji prosimy kierować na adres e-mail: pl@remixshop.com lub pod numerem telefonu: (+48) 22 104 2610.  Pracownik obsługi klienta skontaktuje się z Państwem niezwłocznie i podejmie wszelkie możliwe próby rozwiązania problemu w sposób przyjazny klientowi i służący satysfakcji klienta z dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym.

XI.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Firma przetwarza dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem 2016/679 / UE w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylająca dyrektywę 95/46 / WE. Informacje na temat danych osobowych przetwarzanych przez firmę oraz warunków, na jakich osoby, których dane osobowe są przetwarzane, korzystają z przysługujących im praw, można znaleźć w Polityce prywatności i polityce plików cookie.

XII.  INNE POSTANOWIENIA

FIRMA jest zobowiązana do prezentowania jedynie towarów, przedstawionych na stronie internetowej, w taki sposób w jakim istnieją naprawdę. Wszystkie informacje, które znajdują się na stronie internetowej, łącznie z, lecz nie tylko, wyglądem, dostępnością i cenami artykułów, są ważne jedynie w momencie prezentowania ich, FIRMA  ma prawo do ich zmiany w dowolnym czasie bez uprzedzenia klientów; nie dotyczy to jedynie danego KLIENTA w sytuacji w której KLIENT ten złożył już zamówienie na STRONIE.

W przypadku kiedy użytkownik dobrowolnie dokonał subskrypcji biuletynu, FIRMA ma prawo do przesyłania mu biuletynu na podany adres e-mail. Użytkownik w każdym momencie może odmówić otrzymywania biuletynu poprzez kliknięcie na stronie na swoim profilu lub za pomocą dołączonego do biuletynu linku umożliwiającego wypisanie się z niego.

Profile Użytkowników, którzy naruszają regulamin sklepu internetowego, jak również profile Użytkowników, którzy korzystają do innych celów, mogą zostać usunięte. Użytkownicy, którzy często nie odbierają /odmawiają (poza przypadkami odmowy wRozdziale III, punkcie regulaminu, akapit trzeci obecnego regulaminu) zamówienia z płatnością przy odbiorze i nadużywanie tej metody płatności, może zostać wprowadzona na stałe lub czasowo, tylko płatność elektroniczna. Dla celów niniejszego przepisu należy rozumieć trzy lub więcej nieodebranych / odmówionych (poza przypadkami odmowy wRozdziale III, punkcie regulaminu, akapit trzeci obecnego regulaminu) zamówień, niezależnie od okresowości i wartości każdego z nich. Spółka ma powyższe prawa i w odniesieniu do użytkowników, którzy mają nieodebrane / odmówione (poza przypadkami odmowy wRozdziale III, punkcie regulaminu, akapit trzeci obecnego regulaminu) zamówienia o wartości powyżej 1000 zł.

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie przy sprzedaży detalicznej towarów klientom końcowym będącym konsumentami, do użytku osobistego. W celu zakupu towarów od nas przez osoby fizyczne lub prawne z celem odsprzedaży, prosimy skontaktować się z nami, by uzyskać indywidualną ofertę.

Przy niniejszych ogólnych warunkach obowiązują przepisy prawodawstwa Republiki Bułgarii, z zastrzeżeniem iż wybór prawa nie prowadzi do pozbawienia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa które byłoby właściwe w braku wyboru.

Wszystkie spory Spółka stara się rozwiązywać w sposób przyjazny, ale jeśli wszystkie możliwości zostały wyczerpane, spory rozstrzygane są przez właściwy sąd lub poprzez online platformę KE o rozwiązywaniu sporów pomiędzy sklepami internetowymi z jednej strony i konsumentów z drugiej: ec.europa.eu/odr.

Alternatywne organy rozstrzygania sporów to:

Izba Gospodarki Elektronicznej 

http://www.mediacjeeizby.pl

 

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej we Wrocławiu

http://wiih.ibip.wroc.pl/public/

 

Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Łodzi

http://www.wiih.lodz.pl/

 

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy

http://www.wiih.com.pl/

 

Śląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Katowicach

http://www.katowice.wiih.gov.pl/

 

Lubelski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Lublinie

http://www.ihlublin.pl/ 

 

Lubuski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wielkopolskim

http://www.ihgorzow.ires.pl/ 

 

Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Krakowie

http://www.krakow.wiih.gov.pl/ 

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Warszawie

http://wiih.org.pl/ 

 

Opolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Opolu

http://opole.wiih.gov.pl/

 

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Rzeszowie

http://www.wiih.rzeszow.pl/ 

 

Podlaski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Białymstoku

http://www.bialystok.wiih.gov.pl/ 

 

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku

http://ihgd.pl/ 

 

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Olsztynie

http://www.ih.olsztyn.pl/ 

 

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Poznaniu

http://poznan.wiih.gov.pl/cms/ 

 

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Kielcach

http://www.wiihkielce.pl/ 

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Szczecinie

http://www.wiih.pomorzezachodnie.pl/ 

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), FIRMA informuje Klienta na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.

FIRMA nie jest odpowiedzialna za możliwe błędy, które mogą pojawić się na stronie z różnych przyczyn, szczególnie te spowodowane przez zmiany ustawień, techniczne przyczyny i inne.

FIRMA ma prawo do publikowania banerów reklamowych różnych rodzajów lub odnośników (linków) które mogą być częścią strony, zgodnie z prawem.

Załącznik 1

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Miejscowość, data...
Imię i nazwisko konsumenta...
Adres zamieszkania...
Do:
REMIX GLOBAL EAD
1407 Sofia, bul. „Cherni Vrah“ 51, budynek 1, piętro 6,
BUŁGARIA

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
Oświadczam, że zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) odstępuję od umowy nr...zawartej dnia...dotyczącej zakupu towaru/usługi...(data odbioru towaru: …...)
Proszę o zwrot kwoty...zł (słownie...) przekazem pocztowym na adres:...lub przelewem  na konto nr...
...podpis konsumenta

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas REMIX GLOBAL EAD, 1407 Sofia, bul. „Cherni Vrah“ 51, budynek 1, piętro 6, Bułgaria, e-mail: pl@remixshop.com o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.remixshop.com. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub [proszę tutaj wpisać nazwę i pełny adres pocztowy, w przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy], niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę 14,90 zł.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Część II

 

OGÓLNE WARUNKI USŁUGI „SPRZEDAJ NA REMIX” (obowiązuje od 15.02.2021)

I.Definicje

Wszystkie terminy i ich pochodne użyte w niniejszych ogólnych warunkach usługi „Sprzedaj na Remix” będą używane i interpretowane zgodnie z następującymi definicjami:

OGÓLNE WARUNKI lub WARUNKI oznaczają niniejsze ogólne warunki świadczenia usługi „Sprzedaj na Remix”.

SPÓŁKA  oznacza „Remix Global” EAD 1407 Sofia, bul. „Cherni Vrah“ 51, budynek 1, piętro 6, Bułgaria, wpisaną do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości Bułgarii (Departament Rejestru) pod numerem 204052021, numer VAT PL5263170759, Nr Rej BDO: 000107722. Numer telefonu kontaktowego 22 104 2610 adres strony internetowej: remixshop.com, adres e-mail: pl@remixshop.com.

WITRYNA oznacza sklep internetowy dostępny na stronie remixshop.com.

UŻYTKOWNIK oznacza osobę fizyczną, która spełnia wymogi określone w Ustawie o ochronie konsumentów i która ukończyła 16 lat, posiada konto bankowe i zaakceptowała niniejsze ogólne warunki.

UMOWA KUPNA- SPRZEDAŻY lub tylko SPRZEDAŻY oznacza jedynie umowę na odległość dotyczącą sprzedaży Towaru, sprzedanego Spółce przez Użytkownika.

TOWAR lub TOWARY oznacza posiadaną przez Użytkownika używaną odzież i / lub akcesoria, w odniesieniu do której Użytkownik chce zawrzeć umowę kupna- sprzedaży ze Spółką.

II.Postanowienia ogólne

„Sprzedaj na Remix” to usługa świadczona przez Spółkę na rzecz Użytkownika, która uprawnia Użytkownika do przesłania Towaru do Spółki w celu akceptacji, oceny i złożenia propozycji zawarcia umowy sprzedaży Użytkownikowi. Po zaakceptowaniu ceny oferowanej przez Spółkę, Użytkownik i Spółka zawierają umowę kupna- sprzedaży, na podstawie której Użytkownik sprzedaje Spółce odpowiednie Towary, a Spółka płaci ustaloną cenę. Niniejsze ogólne warunki świadczenia usługi „Sprzedaj na Remix” stanowią integralną część umowy kupna- sprzedaży Towarów, zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Spółką drogą elektroniczną.

III. Rejestracja

Aby skorzystać z usługi „Sprzedaj na Remix”, Użytkownik musi być zarejestrowany w Serwisie. W przypadku braku rejestracji Użytkownik powinien dokonać rejestracji w kolejności podanej w Rozdziale X Warunków korzystania na www.remixshop.com dostępnych tutaj: https://remixshop.com/pl/site/policy-documents? type = TC.

Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swoich danych rejestracyjnych oraz dostępu do Serwisu i nieudostępniania ich osobom trzecim. Użytkownik oświadcza, że jest świadomy i został poinformowany, że czynności wykonywane przez jego profil w interfejsie Serwisu wiążą go prawnie i rodzą odpowiednie skutki prawne, chyba że zostanie ustalone, że dane Użytkownika zostały wykorzystane w sposób nielegalny przez osobę trzecią.

Akceptując niniejsze warunki, Użytkownik i Spółka wyrażają zgodę na składanie wszelkich oświadczeń związanych ze sprzedażą i / lub usługą „Sprzedaj na Remix” w formie elektronicznej poprzez swoje działania w interfejsie Witryny. Umowy kupna-sprzedaży zawierane będą w formie elektronicznej i podpisywane przez Użytkownika za pomocą elektronicznego oświadczenia, które będzie równoznaczne z jego własnoręcznym podpisem zgodnie z art. 13 ust. 4 Ustawy o dokumencie elektronicznym i usługach certyfikacji elektronicznej.

IV.Rodzaje towarów i informacje

Zgodnie z niniejszymi warunkami, wszelkie Towary należące do którejkolwiek z zaakceptowanych marek wymienionych na stronie internetowej Spółki podlegają sprzedaży tutaj: https://sell.remixshop.com/pl/sell i spełniają następujące warunki:

 1. W Towarze nie będzie widocznych wad ani śladów użytkowania, w tym:
 • plamy lub blaknięcie koloru;
 • dziury w tkaninie;
 • plamy pod pachami;
 • zużyta i / lub przerzedzona tkanina;
 • uszkodzony lub zepsuty zamek błyskawiczny;
 • rozciąganie się tkaniny podczas użytkowania;
 • kurczenie się tkaniny na skutek niewłaściwego prania;
 • nieprzyjemny zapach;
 • zużyte uchwyty, podszewka, uszkodzone zamki błyskawiczne lub innego rodzaju zapięcia (do torby);
 • zraniona tkanina i plamy lub o nieprzyjemnym zapachu (dla torby);
 • zużyta tkanina, wkładki i / lub podeszwy (dla butów).
 1. Następujące warunki nie mają zastosowania do Towarów:
 • Towar jest szyty na zamówienie lub dokonano korekt;
 • Towar wykonany jest z tkaniny syntetycznej, która może powodować alergie lub podrażnienia skóry;
 • Towar to retro model odzieży i akcesoriów, które nie są już aktualne;
 • Towar to pas wykonany z materiału sztucznego;
 • jeśli zostanie ustalone, że Towar jest repliką którejkolwiek z powyższych akceptowanych marek.
 • Na towarze brakuje etykiety tekstylnej określającej skład i sposób konserwacji odzieży.

Zgodnie z wymogami bułgarskiego ustawodawstwa, buty dopuszczone do sprzedaży przez Spółkę nie będą sprzedawane na bułgarskiej stronie internetowej. Będą one oferowane użytkownikom stron internetowych Spółki w Grecji, Rumunii, na Węgrzech, w Czechach, Słowacji, Austrii, Niemczech i Polsce. Jeśli potrzebujesz informacji o statusie sprzedaży obuwia, możesz skontaktować się z „Centrum Obsługi Klienta” pod kontaktami podanymi przez Spółkę.

Wysyłając Towar Użytkownik oświadcza, że: 1) Użytkownik jest prawnym właścicielem Towaru; 2) Użytkownik nabył prawo własności do Towaru zgodnie z prawem; 3) Użytkownik dokonał legalnego importu Towaru na terytorium Unii Europejskiej i Republiki Bułgarii (jeśli dotyczy); 4) o ile Użytkownik jest świadomy w momencie wysyłania Towaru, że Towar jest autentyczny i oryginalny. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik wysłał do Spółki Towary, które nie spełniają zadeklarowanych warunków, Użytkownik będzie winien Spółce odszkodowanie za wszelkie szkody wynikające z naruszenia lub związane z naruszeniem.

V.Cena Towaru

Cena, za jaką Spółka dokona zakupu wysłanego przez Użytkownika Towaru jest z góry ustalana ze względu na jego rodzaj, jakość i markę. Informacje o cenach, po jakich Spółka może zakupić danego Towaru, zostaną wyświetlone w Witrynie po wprowadzeniu przez Użytkownika informacji o kategorii, marce i podkategorii każdego pojedynczego Towaru, który chce sprzedać.

VI.Procedura zawierania na odległość umowy na korzystanie z usługi „Sprzedaj na Remix” oraz kupnasprzedaży Towarów

W celu skorzystania z usługi „Sprzedaj na Remix”, Użytkownik powinien zgłosić chęć skorzystania z usługi, wczytując sekcję „Sprzedaj z Remix” Witryny i wypełnić znajdujący się tam elektroniczny formularz z informacjami o każdym Towarze, który chce sprzedać Spółce. Niezwłocznie po wypełnieniu elektronicznego formularza, Użytkownikowi zostanie wyświetlona odpowiednia cena za każdy pojedynczy Towar, a także całkowita ostateczna cena, jaką Spółka zapłaci za sprzedaż wszystkich towarów.

Klikając na przycisk „Zakończ zamówienie”, użytkownik przesyła Spółce ofertę sprzedaży towaru, a potwierdzając zgodność towarów z niniejszymi warunkami ogólnymi, Spółka przyjmuje ofertę Użytkownika.

Cena wyświetlana na Stronie zobowiązuje Spółkę do zakupu odpowiedniego Towaru po tej samej cenie, w przypadku gdy towar otrzymany przez Spółkę jest odpowiedniego rodzaju, jakości i marki, spełnia te warunki i został odebrany w ciągu 2 miesięcy od wysłania produkt (ów) do Spółki.

Przed wypełnieniem zamówienia Użytkownik musi:

 • przeglądać wyświetlaną zawartość i według własnego uznania dokonać edycji;
 • zapoznanć się z niniejszymi warunkami ogólnymi, deklarujac to poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, wyświetlonego nad przyciskiem „Zakończ zamówienie”;
 • wyrażyć wyraźną zgodę na przedwstępne wykonanie umowy przed upływem 14-dniowego terminu na skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyświetlonego nad przyciskiem „Zakończ zamówienie”;
 • zapoznać się z zasadami, na jakich Spółka przetwarza jego dane osobowe.

Po zakończeniu zamówienia Użytkownik powinien przesłać Towar do Spółki w sposób określony w sekcji „Zamów Sprzedaż i wysłanie Towaru w celu sprzedaży do Spółki”. W przypadku, gdy Spółka nie otrzyma zamówionych przez Użytkownika Towarów do dostawy w ciągu 2 miesięcy, Spółka przyjmuje do wiadomości, że Użytkownik wycofał swoją ofertę sprzedaży, ponieważ wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zamówionej usługi tracą ważność, przy czym, żadna ze stron nie jest winna drugiej stronie odszkodowania za niewykonanie zobowiązania. Każdy wysłany przez Użytkownika Towar podlega odrębnej ocenie i po jego potwierdzeniu zostaje zawarta odrębna umowa kupna-sprzedaży. Dla wygody Użytkownika, Towary opisane w jednym elektronicznym formularzu zamówienia przetwarzane są jednocześnie.

Po otrzymaniu wysłanego przez Użytkownika Towaru (lub kilku towarów), Spółka wykonuje usługę oględzin Towaru. Spółka ocenia otrzymane Towary ważąc je i porównując z opisem w formularzu elektronicznym przesłanym przez Użytkownika. W przypadku, gdy potwierdzi, że Towar wysłany przez Użytkownika spełnia niniejsze ogólne warunki, w ciągu 3 dni Spółka prześle Użytkownikowi w jego profilu w Serwisie potwierdzenie przyjęcia złożonej przez niego oferty sprzedaży towarów, przy czym umowa kupna-sprzedaży uważa się za zawartą po otrzymaniu tego potwierdzenia przez Użytkownika. Potwierdzenie zawarcia umowy kupna-sprzedaży zostanie przesłane na adres e-mail Użytkownika.

VII.  Zamówienie Sprzedaży i wysłanie Towaru w celu sprzedaży do Spółki

Użytkownik musi umieścić Towar w karton, podać swój unikalny numer cywilny i zamówić kuriera poprzez wybranie na Stronie: menu "Twoje sprzedaże" >> "Zamów kuriera". Unikalny numer cywilny uzytkownika jest wymagany i będzie przetwarzany wyłącznie dla celów podatkowych, w związku z obowiązkiem Spółki do sporządzania dokumentów księgowych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości w związku z umową pomiędzy stronami.

Użytkownik powinien przesłać Towar do magazynu Spółki na adres: REMIX GLOBAL EAD, wieś Ravno Pole, ul. Verila 34A, tel. 22 104 2610

Wysyłka Towaru do Spółki odbywa się na koszt Spółki.

Po otrzymaniu przesyłki Spółka prześle Użytkownikowi potwierdzenie odbioru pocztą elektroniczną. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za odebrane przesyłki z uszkodzeniem integralności w transporcie przez kuriera lub niewłaściwe dostarczenie przez kuriera pod inny adres.

VIII. Zwrot niezgodnego Towaru Użytkownikowi

W przypadku, gdy Towar lub którekolwiek z Towarów opisane w formie elektronicznej nie są zgodne z niniejszymi ogólnymi warunkami, Spółka prześle Użytkownikowi pocztą elektroniczną oraz w jego profilu na Stronie powiadomienie wskazujące  rozbieżności.

Tym samym powiadomieniem o niezatwierdzonych towarach, w związku z nimi, Użytkownikowi zostaną przekazane dwie oferty:

 1. Uzytkownik może na własny koszt odzyskać niezatwierdzone towary poprzez kliknięcie przycisku: Zamów usługę „Zwrot”. Po aktywacji tego przycisku niezatwierdzony towar zostanie wysłany do „Użytkownika” na adres, z którego pierwotnie został wysłana sprzedaż do Spółki, będący przedmiotem szczególnego stosunku prawnego z użytkownikiem, w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia przez użytkownika za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL. Zwrot niezatwierdzonych towarów jest opłacany przez użytkownika w cenie 24,90 zł, a cena może zostać potrącona z należnej kwoty, od dostępności w jego wirtualnym portfelu lub opłacona bezpośrednio online kartą kredytową / debetową lub ePay lub Przelewy 24.
 2. Niezatwierdzone towary do zakupu przez Spółkę po cenie 0,01 zł za kg. Użytkownik wyraża swoją zgodę poprzez naciśnięcie przycisku „Sprzedaj za 0,01 zł / kg”. Klikając ten przycisk Użytkownik wyraża wyraźną zgodę na sprzedaż Spółce przedmiotów niezatwierdzonych przez Spółki z powodu nieprzestrzegania niniejszych ogólnych warunków sprzedaży, za cenę 0,01 zł za kg.

W przypadku, gdy Użytkownik nie podejmie określonych czynności w celu zwrotu produktów w ciągu 5 dni od wysłania zawiadomienia o niezgodności Towaru lub nie wyrazi zgody na którąkolwiek z dwóch możliwości opisanych w ust. 1 i ust. 2 powyżej, Spółka kupuje niezatwierdzony towar w cenie 0,01 PLN za kg.

 IX.Termin i sposób zapłaty ceny sprzedaży

Cena sprzedaży jest wypłacana Użytkownikowi w ciągu 60 dni od zawarcia umowy sprzedaży poprzez przeniesienie do Wirtualnego Portfela Użytkownika równowartością ceny sprzedaży, za co Spółka prześle Użytkownikowi potwierdzenie drogą mailową.

Do charakteru i możliwości korzystania z wirtualnego portfela mają zastosowanie postanowienia rozdziału X Ogólnych Warunków Korzystania ze strony www.remixshop.com.

X.Prawo odstąpienia od umowy

Użytkownik traci prawo do odmowy od dnia dostarczenia jego Towarów do Spółki kurierem, gdy zażąda usługi „Sprzedaj na Remix”. Za datę wysłania Towaru uważa się datę rozpoczęcia świadczenia przez Spółkę usługi odbioru, oceny i przetworzenia Towarów w celu zakupu, na co Użytkownik w momencie składania zamówienia wyraźnie wyraża świadomą zgodę.

XI.Odpowiedzialność Spółki w przypadku uszkodzenia Towaru Użytkownika

Spółka ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Użytkownikowi w wyniku uszkodzenia lub zniszczenia Towaru wysłanego przez Użytkownika po jego przyjęciu do magazynu Spółki.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w procesie przetwarzania wysłanego przez Użytkownika Towaru z winy Spółki, w tym z winy pracownika Spółki, zanim własność Towaru przeszła na Spółkę, przedstawiciel Spółki z Centrum Obsługi Klienta skontaktuje się z Użytkownikiem w ciągu 24 godzin od zdarzenia w celu podjęcia wzajemnej decyzji o odszkodowaniu dla Użytkownika. Po uzyskaniu zgody Użytkownika zostanie wysłane powiadomienie o obustronnie uzgodnionej wysokości należnego odszkodowania, co znajdzie odzwierciedlenie w profilu Użytkownika w Serwisie.

XII. Odszkodowanie za zagubione, skradzione lub uszkodzone przesyłki z winy kuriera

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za całkowicie lub częściowo zagubione lub skradzione Towar / Towary z winy kuriera, w tym między innymi za przesyłki z odzieżą i akcesoriami wysłane do Spółki przez Użytkownika, a także za jakiekolwiek szkody powstałe podczas transportu lub w wyniku działania lub zaniechania kuriera w związku z żądaną przez Użytkownika dostawą do Spółki.

Niezależnie od tego, że nie ponosi odpowiedzialności za opisane powyżej okoliczności, w przypadku zaistnienia którejkolwiek z nich, Spółka pomoże Użytkownikowi wypłacając mu odszkodowanie, pod warunkiem, że Użytkownik wyraźnie wyrazi swoje życzenie w ciągu 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Spółki o zaistniałych szkodach.

W ciągu 24 godzin od stwierdzenia którejkolwiek z powyższych okoliczności opisanych przez Spółkę, profil Użytkownika Serwisu otrzymuje informację o tym, że Użytkownikowi przysługuje 7-dniowy termin na wysłanie do Spółki wyraźnego oświadczenia woli drogą elektroniczną. aby uzyskać odszkodowanie za szkody. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyśle do Spółki takiego oświadczenia woli w terminie, Spółka akceptuje, że Użytkownik zrzeka się prawa do odszkodowania za szkody wyrządzone przez kuriera.

Wysokość odszkodowania za całkowicie lub częściowo utracone z winy kuriera paczki odzieży i akcesoriów, a także za szkody powstałe w transporcie lub w wyniku działań kuriera w związku z zamówioną dostawą od Użytkownika do Spółki wynosi 10 zł za kilograma, ale nie więcej niż 100 zł za przesyłkę.

W przypadku częściowego zagubienia, kradzieży lub uszkodzenia zawartości przesyłki przez kuriera, odszkodowanie jest wypłacane za brakującą lub uszkodzoną część przesyłki.

Wypłata odszkodowania następuje w ciągu 14 dni od otrzymania przez Użytkownika wyraźnego oświadczenia woli otrzymania odszkodowania. Użytkownik otrzyma zawiadomienie o odszkodowaniu w dniu jego zapłaty.Wszystkie warunki opisane w tym paragrafie mają zastosowanie tylko do Towarów, których własność nie przeszła na Spółkę w momencie zdarzenia.

XIII. Ochrona danych osobowych

Spółka przetwarza dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem 2016/679 / UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) . Informacje o danych osobowych, które Spółka przetwarza oraz o warunkach, na jakich osoby, których dane osobowe są przetwarzane korzystają ze swoich praw, znajdują się w Polityce Prywatności i plikach cookies.

XIV. Obowiązujące ustawodawstwo. Rozwiązywanie sporów

We wszystkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszych warunkach zastosowanie ma ustawodawstwo Republiki Bułgarii.

Powstałe spory Spółka stara się zawsze rozwiązywać polubownie, a w przypadku wyczerpania wszystkich możliwości spory rozstrzyga właściwy sąd lub alternatywny organ rozstrzygający spory. Organ ds. pozasądowego rozstrzygania sporów w rozumieniu art. 181n Ustawy o ochronie konsumentów to komisje pojednawcze przy Komisji Ochrony Konsumentów (www.kzp.bg). W przypadku sporu związanego ze sprzedażą internetową, użytkownik może skorzystać z serwisu internetowego rozstrzygania sporów (unijna platforma rozstrzygania sporów między handlowcami internetowymi a konsumentami), dostępnego pod adresem: https://ec.europa.eu/odr . W przypadku braku porozumienia każda ze stron może skierować spór do właściwego sądu bułgarskiego.

XV.Postanowienia końcowe

Niniejsze ogólne warunki świadczenia usługi „Sprzedaj na Remix” wchodzą w życie z dniem 15.02.2021 r. i mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży zawieranych między Użytkownikiem a Spółką po tej dacie.

Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie przez czas nieokreślony po ich wejściu w życie, do czasu ich uchylenia lub zmiany, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem. W przypadku zmiany niniejszych ogólnych warunków, Spółka powiadomi Użytkownika będącego stroną Umowy kupna-sprzedaży z wyprzedzeniem w ciągu 7 dni na podany przez Użytkownika adres e-mail.

W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się ze zmianami w terminie miesiąca od otrzymania zawiadomienia, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez zapłaty odszkodowania lub kary lub kontynuować ją na ogólnych warunkach obowiązujących przed zmianą. W przypadku, gdy Użytkownik nie złoży takiego zawiadomienia, wobec niego będą miały zastosowanie zmienione Ogólne Warunki.

W przypadku uznania jakiejkolwiek części niniejszych ogólnych warunków za nieważną, jej nieważność nie spowoduje unieważnienia pozostałych postanowień ogólnych warunków. Postanowienie uznane za nieważne zostanie zastąpione przez prawo bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa do czasu, gdy Spółka i Użytkownik uzgodnią inaczej co do trybu zmiany warunków ogólnych.

Niniejsze Ogólne Warunki zostały zmienione i uzupełnione w dniu 05.02.2021

Sprzedawaj łatwiej i taniej niż kiedykolwiek!
Z darmową dostawą, niezależnie od wartości wysyłanych produktów.
Sprzedaj na Remix
×