DARMOWA DOSTAWA dla zamówień powyżej 299,00 zł
15556 produktów dodanych dzisiaj.  Zobacz
NAJLEPSZA OCENA w

WARUNKI UŻYTKOWANIA

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.REMIXSHOP.COM

I.  DEFINICJE

FIRMA i/lub Remix oznacza REMIX GLOBAL EAD, z siedzibą i adresem zarządu w mieście Sofia, Bułgaria, p.k. 1407, Cherni Vrah Blvd. nr 51, budynek 1, piętro 6, wpisany do Rejestru Handlowego w Agencji Rejestracyjnej Republiki Bułgarii pod numerem EIK 204052021.

UOK oznacza ustawę o ochronie konsumentów.

RODO oznacza ustawę o ochronie danych osobowych.

RODO oznacza rozporządzenie 2016/679/UE w sprawie ochrony osób fizycznych w

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w związku ze swobodnym przepływem takich danych

danych oraz o uchylenie dyrektywy 95/46/WE.

STRONA lub SKLEP INTERNETOWY oznacza stronę internetową www.remixshop.com

UŻYTKOWNIK lub KLIENT oznacza osobę, która ukończyła 16 lat i która przegląda lub używa stronę www.remixshop.com

 TOWAR, PRZEDMIOT lub PRODUKT w kontekście działalności handlowej Spółki oznacza Towary używane i/lub Towary outletowe (towary już wprowadzone na rynek co najmniej raz) oferowane przez Spółkę na stronie remixshop.com.

 DANE OSOBOWE oznaczają dane osobowe o których mowa w RODO

 PŁATNOŚĆ PRZY ODBIORZE oznacza za pobraniem w rozumieniu Ustawy o Usługach Pocztowych.

 CENA KOŃCOWA oznacza cenę Towaru w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. „e” dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniającej dyrektywę 93/13/EWG Rady oraz dyrektywę 1999/44/WE z dnia Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę 85/577/EWG Rady i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, ze wszystkimi podatkami i opłatami oraz ze wszystkimi promocjami i rabatami stosowanymi w tym czasie zakupu, ale przed zastosowaniem osobistego kodu rabatowego, pod którym można kupić Towar.Ostateczna cena jest w lewach bułgarskich i obowiązuje tylko w okresie odpowiednich promocji, rabatów, akcji. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany ostatecznych cen Towarów bez uprzedzenia. Na ceny końcowe wpływają codziennie różne rabaty i kampanie. Ostateczne ceny Towarów prezentowane w Sklepie nie zawierają ceny dostawy, która jest uzależniona od wybranej przez Klienta opcji dostawy i która jest określona w Rozdziale V. Cena Dostawy.

CENA POCZĄTKOWA oznacza cenę, po której Produkt był początkowo oferowany przez Spółkę w momencie ogłoszenia jego sprzedaży.

PRZYBLIŻONA CENA RYNKOWA lub RRP (albo) w kontekście obrotu przez Firmę towarami używanymi i outletowymi (towary już wprowadzone na rynek co najmniej raz) oznacza przybliżoną pierwotną cenę detaliczną przedmiotów tej samej kategorii, jakości i oferowanego materiału od innych przedsiębiorców, gdy towary są początkowo wprowadzane do obrotu w nowym stanie. W przypadku wskazania więcej niż jednej przekreślonej ceny, przekreślona najwyższa cena przy pozycji oznacza przybliżoną początkową cenę rynkową detaliczną, a przekreślona niższa cena oznacza cenę początkową Spółki w rozumieniu art. 65 ust. 5 ustawy o ochronie konsumentów.Szacowana cena rynkowa lub RRP nie jest ceną, po której Spółka oferuje lub kiedykolwiek oferowała Towary. Spółka nie jest związana tą ceną. Wyświetlenie przybliżonej początkowej ceny rynkowej detalicznej jest wyrazem przekonania Spółki, że aby podjąć świadomą i rozsądną decyzję o zakupie Towarów używanych lub punktów sprzedaży, Użytkownik potrzebuje maksymalnie szczegółowej reprezentacji towarów, m.in. w odniesieniu do ceny, gdy dane towary są początkowo wprowadzane na rynek w nowym stanie.Przybliżona początkowa cena rynkowa detaliczna może służyć jako ważny element porównawczy i ostatecznie dać Użytkownikowi jasność co do opłacalności kupowania towarów używanych lub odzieży outletowej. Chociaż Spółka zdaje sobie sprawę, że ustalanie cen nie jest nauką ścisłą, stara się dostarczać rzetelne i dokładne informacje o przybliżonej początkowej cenie rynkowej.Wskazane szacunkowe początkowe ceny rynkowe detaliczne są ustalane przez doświadczony zespół merchandiserów, którzy monitorują ceny rynkowe marek i stylów sprzedawanych przez Spółkę. Ale Remix nie ponosi odpowiedzialności za dokładność tych cen, ponieważ rynek jest dynamiczny i niezwykle zróżnicowany ze względu na różne rynki według terytoriów, pór roku i określonych wskaźników marketingowych.

Jeżeli szacowana początkowa cena rynkowa jest istotnym czynnikiem przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowej, Spółka rekomenduje przeprowadzenie własnych porównawczych badań rynkowych cen.

 II. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 Sklep Internetowy jest własnością REMIX GLOBAL EAD, z siedzibą i adresem w: 1407 Sofia, bul. „Cherni Vrah“ 51, budynek 1, piętro 6, Bułgaria, wpisaną do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości Bułgarii (Departament Rejestru) pod numerem 204052021, telefon do kontaktu: (+48) 22 104 2610, e-mail: pl@remixshop.com

 Cała zawartość STRONY jest przedmiotem praw autorskich należących do FIRMY. Nic na STRONIE nie powinno być rozumiane jako dawana Państwu zgoda lub pozwolenie na wykorzystywanie zdjęć, treści, znaku towarowego, logo lub innych informacji ze STRONY. Kopiowanie lub ściąganie informacji ze STRONY nie przenosi na Państwa praw autorskich. Zawartość STRONY może być zmieniana przez FIRMĘ.

 Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie jakiejkolwiek części zawartości serwisu bez pisemnej zgody Spółki jest zabronione. Linki do tej strony są dozwolone tylko za zgodą Spółki, z wyjątkiem linków do sekcji BLOG. W sekcji „BLOG” na swojej stronie internetowej Spółka wykorzystuje autorskie artykuły i zdjęcia swoich pracowników oraz z innych źródeł, do których prawo użytkowania zostało przyznane na mocy odpowiedniego porządku prawnego. Publikacja zdjęć, cytatów z artykułów i artykułów z działu „BLOG” serwisu jest dozwolona tylko i wyłącznie pod warunkiem wskazania źródła, czyli tekstu opatrzony aktywnym linkiem do oryginalnego artykułu w dziale „BLOG” witryny.

 III.REJESTRACJA

 Rejestracja w serwisie jest dobrowolna i bezpłatna. Rejestracja jest wymagana tylko w przypadku zamawiania produktów w sklepie internetowym. Serwis może być przeglądany przez Użytkowników swobodnie, bez konieczności rejestracji. Pola, które należy wypełnić podczas rejestracji, są oznaczone gwiazdką. Po pomyślnym zakończeniu rejestracji Użytkownik otrzyma e-mailem potwierdzenie. Klienci serwisu muszą posiadać konto bankowe. Każdy użytkownik może samodzielnie zmienić swoje dane – imię i nazwisko, adres, telefon, a zmianę płci wybranej podczas rejestracji można w każdej chwili poprosić pisemnie na adres pl@remixshop.com.

 IV.TOWARY I INFORMACJE

 Tylko te towary, które system pozwala dodać do koszyka Użytkownika, mogą być zakupione poprzez elektroniczne zamówienie ze strony, zgodnie z mechanizmem działania sklepu, który jest opisany w sekcji „Jak kupować” na tej stronie. Wszelkie informacje dotyczące towarów oferowanych do sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, w tym między innymi skład produktu, rozmiary itp., są opisane przez producenta na etykietach towaru. Spółka prowadzi sprzedaż odzieży i akcesoriów używanych, a także nowej, outletowej odzieży i akcesoriów, które nie są kupowane bezpośrednio od producenta towaru, w związku z czym Spółka nie może zagwarantować autentyczności ani marki produktów. Wszystkie używane ubrania, przed użyciem zgodnie z ich przeznaczeniem, muszą być wyprane i w miarę możliwości wyprasowane.

 V. Cena

Wszystkie ceny prezentowane na stronie są w złotówkach i obowiązują tylko w okresie odpowiednich promocji, akcji, rabatów. Firma zastrzega sobie prawo do ich zmiany bez uprzedzenia. Ceny towarów prezentowanych w sklepie są cenami ostatecznymi i zawierają wszystkie podatki i opłaty, z wyłączeniem ceny dostawy, która jest uzależniona od wybranej przez Klienta opcji dostawy.Cena dostawy wskazana jest oddzielnie przed potwierdzeniem zamówienia na stronie internetowej oraz w szczegółowej recenzji każdego produktu.Dostaw dokonuje firma kurierska DHL do każdego miejsca w Polsce

 VI. Zamówienia

Zamówienia mogą składać wyłącznie zarejestrowani Użytkownicy, którzy zaakceptowali regulamin.. Warunki dostawy zamówień uzależnione są od partnerów Spółki – firm kurierskich. Opcje dostawy mogą zostać zmienione przez Spółkę w dowolnym momencie i ogłoszone na stronie.

Klient ma możliwość opóźnienia realizacji zamówienia o 6 godzin, 1 dzień lub 3 dni. Liczenie rozpoczyna się po wygenerowaniu pierwszego zamówienia. Każde zamówienie złożone po tym okresie zaczyna się od nowego odroczenia i łączenia.

Wygoda polega na tym, że w okresie odroczenia Użytkownik może łączyć wszystkie swoje nowe nieprzetworzone zamówienia (przy użyciu tej samej metody płatności!) i zapłacić tylko jedną opłatę kurierską za wszystkie.

WAŻNE: Odroczenie zamówień może dokonać wyłącznie odpowiedni Użytkownik w koszyku wybierając opcję opóźnienia realizacji, a odroczenie nie jest możliwe na telefon lub w inny sposób. Tylko niezrealizowane zamówienia z tą samą metodą płatności i adresem wysyłki mogą zostać odroczone i połączone.

Firma zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku wystąpienia błędu technicznego podczas publikacji artykułu, w takim przypadku kwoty wpłacone przez Użytkownika za przedmioty, w których popełniono błąd techniczny zostaną zwrócone przez Firmę od razu.

 VII. Płatność.

Użytkownik może zapłacić cenę za zamówione Towary, korzystając z jednej z opcji dostawy i płatności wymienionych w koszyku.

Niezależnie od wybranej metody płatności, wszystkie płatności są dokonywane wyłącznie w polskich złotych. Akceptując niniejsze Ogólne Warunki Użytkownik wyraża wyraźną i bezwarunkową zgodę na zapłatę Spółce z góry całej ceny sprzedaży towarów zamówionych za pośrednictwem sklepu internetowego. W przypadku płatności za pobraniem, kupujący przekazuje kurierowi kwotę równą całkowitej należności (obejmującej cenę zamówienia i cenę dostawy oraz koszty użytego środka płatniczego, jeśli taki występuje), która jest odnotowana na potwierdzeniu dostawy (poświadczającym doręczenie towaru od kuriera do Klienta), który służy jako paragon. Podpisując pokwitowanie dostawy, Klient upoważnia kuriera do przekazania w jego imieniu i na jego koszt Spółce kwoty stanowiącej cenę sprzedaży dostarczonego zamówienia.

 Na stronie www.remixshop.com można płacić kartami Visa, MasterCard oraz poprzez konto w serwisie Przelewy24. Wszystkie płatności elektroniczne kartami dokonywane są za pośrednictwem systemu i na stronie PayU (https://.payu.com/). W związku z tym warunki płatności PayU obowiązują w przypadku płatności kartą, a warunki Przelewy24.com - w przypadku płatności kontem w serwisie Przelewy24.

 Użytkownik może dokonywać płatności kartą bez podawania danych karty przy każdym zakupie. Na podstawie wyraźnej zgody użytkownika generowany jest Token (wirtualny identyfikator karty) na podstawie danych podanych przez Użytkownika PayU. Decydując się na użycie Tokena zostaną podjęte wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony wprowadzanych danych. Zgodę na użycie tokena do płatności można w każdej chwili wycofać poprzez zakładkę „Ustawienia” w profilu użytkownika, a także poprzez kontakt z PayU. W przypadku problemów z płatnością możesz złożyć reklamację do PayU. Pełne informacje na temat opisanych procedur można uzyskać na stronie www.payu.pl. Informacje o swoich danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce prywatności i plikach cookies.

 Użytkownik powinien kierować swoje pytania dotyczące sposobu płatności kartą bankową online do centrum obsługi klienta odpowiedniego banku wydającego kartę. Szczególnie ważne jest, aby Użytkownik skonsultował się ze swoim bankiem wydającym kartę, jeśli chce zapłacić kartą debetową Maestro lub Maestro Borica, dla której różne banki wydające mają różne zasady używania kodu zastępującego kod CVV2.

 Przy płatności przez PRZELEWY24 (mogą Państwo płacić przez PRZELEWY24 używając Państwa konta bankowego, po tym jak zarejestrują się Państwo w PRZELEWY24 i upoważnią Państwo PRZELEWY24, aby wysłały przelew bankowy do Remixshop.com w Państwa imieniu). Konieczne jest jednak uprzednie sprawdzenie czy PRZELEWY24 współpracują z bankiem w którym posiadacie Państwo konto. Należy wybrać ikonę swojego banku, po czym następuje przekierowanie na stronę logowania do e-bankowości i po zalogowaniu automatycznie zostają wstawione dane do przelewu z kwotą. Płatność należy zatwierdzić tokenem.

 Przy płatności przez PAYU (mogą Państwo płacić przez PAYU używając Państwa konta bankowego, po tym jak zarejestrują się Państwo w PAYU i upoważnią Państwo PAYU, aby wysłały przelew bankowy do Remixshop.com w Państwa imieniu). Konieczne jest jednak uprzednie sprawdzenie czy PAYU współpracują z bankiem w którym posiadacie Państwo konto. Należy wybrać ikonę swojego banku, po czym następuje przekierowanie na stronę logowania do e-bankowości i po zalogowaniu automatycznie zostają wstawione dane do przelewu z kwotą. Płatność należy zatwierdzić tokenem.Wszystkie płatności kartą elektroniczną są dokonywane za pośrednictwem systemu PayU. Witryna nie przechowuje danych kart i prywatnych kont. W związku z tym warunki płatności i koszty są zgodne z PayU (dostępnym na stronie www.payu.com).

 Firma wystawia fakturę elektroniczną (zwaną dalej e-fakturą), na której wyszczególnione są zamawiane towary, ich cena oraz cena dostawy. Akceptując niniejsze Warunki użytkowania, użytkownik wyraża wyraźną zgodę na otrzymywanie e-faktur za pośrednictwem swojego profilu użytkownika i/lub poczty elektronicznej.

 VIII. Umowa.

 Umowę sprzedaży na odległość pomiędzy Spółką a Użytkownikiem uważa się za zawartą z chwilą potwierdzenia przez Spółkę konkretnego zamówienia. Składając zamówienie, Klient otrzymuje drogą mailową potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Przed wysłaniem zamówionego towaru Spółka ma prawo skontaktować się z Klientem na wskazany przez niego telefon w celu ustalenia szczegółów zamówienia i/lub dostawy.

 Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zamówienia w przypadkach, gdy Użytkownik podał nieprawdziwe, niekompletne i/lub niedokładne dane osobowe, w tym gdy podał niekompletny, niedokładny lub fikcyjny adres lub numer telefonu.

 Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojej nazwy użytkownika i hasła. Każde zamówienie wysłane za pośrednictwem sklepu internetowego zostanie uznane przez Spółkę za normalne, jeśli zostanie użyty login i hasło, które system zaakceptował jako ważne, niezależnie od tego, czy używa ich inna osoba niż właściciel.

 W przypadku, gdy Klient wybrał płatność za towar za pobraniem, umowę sprzedaży na odległość uważa się za rozwiązaną, gdy:

 - Klient nie zapłacił faktury kurierowi w momencie dostawy.

 - Klient podał fałszywy lub niedokładny adres lub nie znajduje się pod wskazanym adresem w dniu dostawy i nie odbiera numerów telefonów wskazanych do kontaktu w celu ustalenia z kurierem odbioru przesyłki.

 IX.DOSTAWA ZAMÓWIONYCH TOWARÓW

Towary zamówione za pośrednictwem sklepu internetowego dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.W momencie dostawy odbiorca podpisuje list przewozowy, potwierdzający dokładne wykonanie zamówienia.

W przypadku, gdy konsument zamawiający towar od Spółki nie mieszka lub nie ma siedziby w Polsce, ale na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i chce otrzymać w tym innym państwie zamówione przez niego rzeczy, powinien był podać, co następuje: Spółka dostarcza towar tylko do Bułgarii, Grecji, Rumunii, Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Austrii i Niemiec, w związku z czym te ostatnie mogą zrealizować zlecenie dostawy tylko na adres na terenie jednego tych krajów, lub klient musi zorganizować samodzielnie i ze środków własnych transgraniczną dostawę towaru, jeżeli dotyczy ona państwa członkowskiego, do którego Spółka nie realizuje dostaw.

 Dostawa jest realizowana w ramach warunków opisanych przy każdej opcji dostawy w koszyku. W wyjątkowych okolicznościach Spółka zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu dostawy poprzez niezwłoczne poinformowanie Użytkownika.

W przypadku braku możliwości doręczenia przesyłki z niezawinionej przez Firmę lub kuriera i niemożności nawiązania kontaktu z Klientem, umowa sprzedaży na odległość ulega automatycznemu rozwiązaniu.

 X. Zwroty i reklamacje towarów

Klient ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy i zwrotu towaru zamówionego w remixshop.com bez podania przyczyny, bez obowiązku zapłaty odszkodowania lub kary oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, z wyjątkiem kosztów przewidzianych, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zamówionego towaru. Spółka udostępnia Klientowi standardowy formularz do wykonania prawa odmowy zgodnie z Załącznikiem nr 6 PPE TUTAJ.

Oświadczenie Klienta o odstąpieniu od umowy zawartej ze Spółką może być złożone drogą elektroniczną na adres mailowy Spółki, przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu lub poprzez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Firmy.

W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi odesłać lub przekazać towar przedsiębiorcy lub osobie przez niego upoważnionej bez zbędnej zwłoki i nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient otrzymał zamówienie. Termin uważa się za zachowany, jeżeli Klient odeśle lub zwróci towar Spółce przed upływem terminu 14 dni. Spółka może wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy Klientowi do czasu otrzymania towaru lub do momentu dostarczenia przez Klienta dowodu, że odesłał towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Zwracane rzeczy należy odesłać do Spółki na adres: wieś Ravno Pole, ul. Verila 34A.

W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy Spółka zwraca użytkownikowi cenę zapłaconą przez niego za zwracany produkt oraz cenę najtańszego rodzaju przesyłki standardowej, ponosząc opłaty bankowe, a Użytkownik płaci cenę za transport i wysłanie zwracanego produkt, który jest na jego koszt. Firma korzysta z usług kurierskich DHL, a prośbę o zwrot towaru przez kuriera może złożyć każdy użytkownik poprzez swój profil. W takim przypadku cena zwrotu do zapłaty przez Klienta uzależniona jest od wagi zwracanego produktu/ów i kształtuje się w następujący sposób:

 - przy masie zwróconego produktu (-ów) do 3 kg w tym - PLN 23.99;

 - przy masie zwróconego produktu (-ów) powyżej 3 kg - kwota 23.99 PLN plus 5,00 PLN za każdy rozpoczęty kilogram.

 Spółka nie ma obowiązku zwrotu dodatkowych kosztów dostarczenia towaru, gdy Klient wyraźnie wybrał sposób dostarczenia towarów inny niż najtańszy rodzaj standardowej dostawy oferowany przez Spółkę.

 Jeżeli Klient zamówił więcej niż jeden produkt / przedmiot, ale korzysta z prawa odstąpienia od umowy zgodnie w odniesieniu do tylko jednego produktu i zwraca tylko jego w odniesieniu do pozostałych produktów, umowa pomiędzy nim a Spółką pozostaje w mocy, jak również Klient ponosi koszty dostawy towarów i koszty zwrotu towarów określone w poprzednim paragrafie, a Spółka zwraca koszt zwróconej rzeczy i opłat bankowych.

 Aby zwrócić produkt za pośrednictwem firmy DHL za pośrednictwem swojego konta, Użytkownik musi:

 (1) Zaloguj się do swojego profilu w sekcji Zwroty i wybierz spośród produktów w okresie zwrotu te, z którymi chcesz się rozstać. Mogą pochodzić z różnych zamówień.

 (2) Aby wykonać czynności opisane w sekcji Zwrot i dokonać zwrotu, co spowoduje automatyczne wezwanie kuriera po odbiór oznaczonych produktów. Cena usługi kurierskiej w zakresie zwrotu zależy od wagi zwracanego produktu, jak podano powyżej, i jest ustalona dla każdego punktu w Polsce. Użytkownik widzi to odnotowane w kroku 2 zwrotu.

 - W kolejnym kroku 3 Użytkownik wybiera sposób zwrotu wpłaconej kwoty - przelewem bankowym (musi wpisać IBAN konta, na które chce otrzymać pieniądze) lub za pośrednictwem usługi Wirtualny Portfel.

 W przypadkach, gdy Klient płaci za towar gotówką przy odbiorze, kwota jest zwracana/zwracana Klientowi przelewem bankowym, z wyjątkiem przypadków, w których Klient wyraźnie oświadczył, że życzy sobie zwrotu kwoty za pośrednictwem Wirtualnego Portfela.

 - Również w kroku 3 Użytkownik wybiera adres, z którego kurier odbierze produkty. Naciskając zielony przycisk „Utwórz”, Użytkownik pomyślnie sfinalizował proces zwrotu i automatycznie poprosił o kuriera firmy DHL (DHL). Informacja o żądaniu będzie widoczna w Profilu > Zwroty > Zwroty.

 (3) Dostarczenie produktu/ów kurierowi. Firma otrzyma produkt w oryginalnym pudełku/opakowaniu z etykietą, paragonem i innymi towarzyszącymi dokumentami, jeśli takie istnieją, bez wskazania, że produkt był używany przez Klienta, bez uszkodzeń lub jakiejkolwiek obróbki.

 Produkt może zostać zwrócony przez użytkownika i bez użycia kurierem z firmy DHL czy konta na stronie,  udając się do miejsca w biurze firmy DHL lub innego kuriera/ licencjonowany operator pocztowy należy zadeklarować zwrot. W przypadku, gdy użytkownik poszedł do biura firmy DHL aby zamówić kuriera przez swoje konto, DHL nie będzie pobierać opłaty za przesyłkę zwrotną, co nie zmienia faktu iż koszt za transort zwrotu ponosi klient. Podana powyżej cena zwrotu zostanie odjęta bezpośrednio od kwoty, którą Spółka powinna zwrócić klientowi. Jeśli użytkownik zwraca produkt przez innego kuriera / licencjonowany operator pocztowy, to on zapłaci koszt wysyłki zwrotu, w zależności od taryfy wybranej przez niego firmy kurierskiej / licencjonowana operatora pocztowego.

 Pytania dotyczące zwrotów prosimy kierować na adres e-mail: pl@remixshop.com lub pod numerem telefonu: (+48) 22 104 2610.

 Użytkownik jest zobowiązany do przechowywania otrzymanego towaru i zapewnienia zachowania jego jakości. Nie wolno naruszać integralności umieszczonej etykiety.

 W przypadku niespełnienia tych warunków Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwracanego towaru, a tym samym do nie zwrotu wpłaconej przez Użytkownika kwoty.

 Klient ma prawo otrzymać tylko taką wartość zwracanego towaru, jaka była w momencie złożenia zamówienia i zakupu.

Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczące prawa Użytkownika do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie dotyczą dostawy bielizny i strojów kąpielowych ze względów higienicznych i/lub ochrony zdrowia.

 Klientowi przysługuje prawo do reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową, gdy po dostawie, podczas wstępnego oględzin, stwierdzono niezgodności z umową sprzedaży.

 Zgłaszając reklamację produktu Użytkownik może domagać się zwrotu wpłaconej kwoty, wymiany produktu na inny zgodny z umową lub potrącenia z ceny.

 Reklamację składa się do Spółki lub osoby przez nią upoważnionej na adres e-mail pl@remixshop.com. Składając reklamację Użytkownik wskazuje przedmiot reklamacji, preferowany przez siebie sposób zaspokojenia reklamacji, wysokość reklamowanej kwoty oraz adres kontaktowy.

 Składając reklamację, Użytkownik musi również dołączyć dokumenty, na których opiera się reklamacja:

 - paragon lub faktura;

 - protokoły, akty lub inne dokumenty stwierdzające niezgodność towaru lub usługi z umową;

 - inne dokumenty ustalające roszczenie według podstawy i kwoty.

 W przypadku, gdy Klient stwierdzi oczywiste wady towaru, może zwrócić towar i zażądać zwrotu pieniędzy. Reklamację towaru należy zgłosić niezwłocznie po stwierdzeniu wady, w ciągu dwóch lat od dostarczenia towaru, nie później jednak niż w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności z ustaleniami. W przypadku zwrotu towaru dostawa odbywa się na koszt Spółki.

 Klient nie może domagać się zwrotu zapłaconej kwoty lub obniżenia ceny produktu, gdy Spółka wyrazi zgodę na wymianę produktu konsumenckiego na nowy w ciągu miesiąca od złożenia reklamacji przez konsumenta.

 Firma oferuje towary używane w pojedynczych egzemplarzach, dlatego nie ma możliwości wymiany zwracanych towarów na takie same. W związku z powyższym, w przypadku reklamacji, Spółka może zwrócić cenę zapłaconą przez klienta za towar zgodnie z procedurą opisaną powyżej przelewem bankowym. W przypadku chęci wymiany przez Klienta zwracanego produktu na inny, sposobem wymiany jest załadowanie Wirtualnego Portfela Klienta – funkcja na stronie remixshop.com, dzięki której remixshop.com umożliwia Klientowi wykorzystanie zapłaconej przez Klienta kwoty na zwracany produkt, na zakup innego produktu.

 Spółka zwróci Klientowi wpłaconą kwotę tak szybko, jak to możliwe, nie później niż 14 dni po odebraniu towaru. REMIXSHOP.COM zwraca kwotę zapłaconą przez Klienta za zamówiony towar (cenę zwracanego towaru oraz koszt dostawy w przypadku wyboru najtańszej standardowej dostawy):

 - przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta (IBAN),

 - za pośrednictwem usługi Wirtualny Portfel, w przypadkach, gdy Klient wyraźnie zażąda tej metody

 - W przypadku płatności towaru przez Klienta za pobraniem kwota jest zwracana/wypłacana Klientowi przelewem bankowym lub za pośrednictwem Wirtualnego Portfela, w zależności od wyraźnego oświadczenia woli Klienta.

W przypadku, gdy Użytkownik ma obowiązek zapłacić za przedmiot (y) w ramach określonego zamówienia (zamówień) i/lub otrzymał od Firmy kwotę większą niż faktycznie jest mu należna, a Firma jest winna zwrotowi kwoty kwotę wpłaconą przez Użytkownika i stanowią warunki na podstawie art. 103 ZZD Spółka zastrzega sobie prawo do potrącenia należnej mu płatności z obowiązkiem zwrotu określonej kwoty, niezależnie od tego, czy zwrot kwoty następuje przelewem bankowym, czy za pośrednictwem wirtualnego portfela, temu samemu użytkownikowi, do wysokości mniejszej z nich. Możliwość ta nie może w żaden sposób prowadzić do wyłączenia lub ograniczenia praw użytkownika wynikających z przepisów prawa.

 Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczące prawa konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie mają zastosowania do dostawy bielizny ze względów higienicznych i/lub ochrony zdrowia.

 CO TO JEST WIRTUALNY PORTFEL

 Wirtualny portfel to usługa, którą remixshop.com oferuje wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom.

 W wirtualnym portfelu można zgromadzić kwotę do wykorzystania na zakupy w serwisie, w całości lub częściowo w jednym zamówieniu.

 Kwota jest gromadzona w wirtualnym portfelu:

 - w przypadku reklamacji / odmowy - z wyraźną wolą Klienta zwrotu kwoty w wirtualnym portfelu

 - po otrzymaniu przez Klienta bonusu z promocji.

 - po otrzymaniu przychodu ze sprzedaży za pomocą usługi "Sprzedaj na Remix"

  

JAK UZYSKAĆ DOSTĘP DO MOJEGO WIRTUALNEGO PORTFELA?

 

- Zaloguj się

 - Mój profil > Ustawienia >  Wirtualny portfel

 

 JAK KORZYSTAĆ Z MOICH WIRTUALNYCH AKCJI PODCZAS ZAKUPU?

 - Aby wykorzystać kwotę w swoim wirtualnym portfelu, musisz się zalogować i złożyć zamówienie. Kwota z wirtualnego portfela zostanie automatycznie odliczona od kwoty zamówienia:

 - Jeśli kwota zamówienia jest mniejsza niż kwota w wirtualnym portfelu, saldo pozostanie do wykorzystania w przyszłych zamówieniach;

  - Jeśli kwota Twojego zamówienia jest większa niż kwota w wirtualnym portfelu, różnicę można zapłacisz drogą elektroniczną lub za pobraniem.

 Aby sprawdzić saldo w Wirtualnym Portfelu, przejdź do Profil > Ustawienia > Wirtualny Portfel.

 Kwoty zgromadzone w Wirtualnym Portfelu możesz wykorzystać w kroku 3 zamówienia > Płatność. W przypadku, gdy w Twoim Wirtualnym Portfelu znajduje się kwota wystarczająca na opłacenie części zamówienia lub całości zamówienia, opcja Wirtualny Portfel zostanie automatycznie wybrana jako metoda płatności lub częściowa metoda płatności za zamówienie.

 Jeśli nie chcesz wykorzystać całej kwoty dostępnej w Wirtualnym Portfelu na opłacenie zamówienia:

 - W koszyku > Płatność wpisz kwotę z Moj Portfel, którą wykorzystasz do zamówienia w polu „Wprowadź kwotę” i kliknij przycisk „Użyj”;

 - Następnie wybierz sposób płatności za pozostałą kwotę zamówienia (np. na miejscu - za pobraniem, kartą lub PayU lub Przelewy24).

 WAŻNE: Aby móc łączyć zamówienia za pomocą Wirtualnego Portfela choćby częściowo, doładowanie musi być również elektroniczne – kartą lub za pomocą PayU lub Przelewy24.

 - Sfinalizuj zamówienie za pomocą przycisku „Zamów”.

 Jeśli nie chcesz używać kwot z Wirtualnego Portfela do opłacenia zamówienia:

 - W koszyku > Płatność kliknij przycisk „Usuń”;

 - Następnie wybierz sposób płatności za zamówienie (np. - gotówką przy odbiorze, kartą lub przez PayU lub Przelewy24);

 - Sfinalizuj zamówienie za pomocą przycisku „Zamów”.

 W każdym momencie, gdy Klient życzy sobie zwrotu środków zgromadzonych w wirtualnym portfelu, powinien wybrać tę opcję z menu „Mój Portfel” na swoim koncie, podając swój rachunek bankowy, na który chce otrzymać zgromadzoną kwotę.

 W przypadku reklamacji lub zwrotu produktów objętych zamówieniem korzystającym z bonów rabatowych lub promocyjnych, remixshop.com zachowuje rabat.

 W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się odstąpić od umowy sprzedaży na odległość i nie chce żadnego towaru z zamówienia, koszty związane z przesyłką kurierską ponosi remixshop.com. W przypadku, gdy Klient chce zwrócić tylko część towaru, koszty związane z przesyłką kurierską pokrywa jego koszt.

 XI. Ochrona danych osobowych

 Spółka przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679/UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Informacje o przetwarzanych przez Spółkę danych osobowych oraz zasadach wykonywania przysługujących praw osobom, których dane osobowe są przetwarzane, znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies.

 XII.  Inne

 Firma zobowiązuje się dostarczać tylko towary prezentowane na stronie w sposób, w jaki są prezentowane. Wszystkie informacje prezentowane na stronie, w tym między innymi projekt, dostępność i ceny towarów, są ważne tylko i tylko w momencie ich prezentacji, a Spółka zastrzega sobie prawo do ich zmiany w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Obowiązkiem Klienta jest regularne sprawdzanie warunków korzystania z serwisu, a także prezentowanych informacji o cenach, dostępności i innych.

 W przypadku, gdy Użytkownik dobrowolnie zapisze się do newslettera, Spółka ma prawo do wysyłania newslettera na podany adres e-mail. Użytkownik może w każdej chwili odmówić otrzymywania go poprzez swoją stronę profilową w serwisie lub korzystając z linku rezygnacji z subskrypcji zawartego w newsletterze.

 Profile Użytkowników, którzy naruszają warunki korzystania ze sklepu internetowego, jak również profile Użytkowników, którzy korzystają z nich niewłaściwie, mogą zostać usunięte. Użytkownicy, którzy systematycznie nie ubiegają się/odmawiają (z wyjątkiem przypadków odmowy zgodnie z punktem X niniejszego regulaminu) zamówień za pobraniem i nadużywają tej metody płatności, mogą tymczasowo lub na stałe wprowadzić wyłącznie płatność elektroniczną. Dla celów niniejszego przepisu, systematyczne należy rozumieć jako trzy lub więcej niezamówionych/odrzuconych (z wyjątkiem przypadków odmowy na podstawie postanowienia sekcji X niniejszych warunków), niezależnie od tego, czy są one następujące po sobie, czy nie i niezależnie od częstotliwości i wartość każdego z nich. Spółka posiada powyższe prawa również w stosunku do użytkowników, którzy złożyli niezamówione/odmówili (z wyjątkiem przypadków odmowy zgodnie z sekcją X niniejszych warunków) zamówienia o wartości większej niż 1200 zł.

 Niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie do sprzedaży towarów klientom końcowym do użytku osobistego. W przypadku chęci zakupu od nas towarów od osób fizycznych lub prawnych w celu dalszej odsprzedaży prosimy o kontakt pod adresem pl@remixshop.com w celu otrzymania indywidualnej oferty.

 Firma proponuje towary na terenie innych państw członkowskich UE i możliwe jest, że cena danego towaru może się różnić w różnych państwach członkowskich, w zależności od kosztów realizacji i transportu zamówień.

 W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach zastosowanie mają przepisy prawa obowiązującego w Republice Bułgarii. Powstające spory Spółka stara się zawsze rozwiązywać polubownie, a w przypadku wyczerpania wszystkich możliwości spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd lub przez organ alternatywnego rozstrzygania sporów. Organ ds. alternatywnego rozstrzygania sporów w rozumieniu art. 181n kc są komisje pojednawcze Komisji Ochrony Konsumentów. W przypadku sporu związanego ze sprzedażą internetową, użytkownik może skorzystać z serwisu internetowego rozstrzygania sporów (platformy UE do rozwiązywania sporów między przedsiębiorcami internetowymi a konsumentami), dostępnego pod adresem: ec.europa.eu/odr.

 Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie błędy, które mogą wystąpić na stronie z jakiegokolwiek powodu, w tym zmiany, ustawienia, przyczynami technicznymi lub inne.

 Niniejsze ogólne warunki obowiązują przez czas nieokreślony, do czasu ich odwołania lub zmiany, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo. W przypadku zmiany niniejszych ogólnych warunków, Spółka publikuje zaktualizowane Ogólne Warunki na swojej oficjalnej stronie internetowej.

 W przypadku, gdy nie zgadza się ze zmianami, Użytkownik może zakończyć swoją rejestrację w serwisie remixshop.com w ciągu miesiąca od publikacji, bez podania przyczyny i bez płacenia odszkodowania lub kary. W przypadku, gdy Użytkownik tego nie zrobi, zastosowanie do niego będą miały zmienione Ogólne Warunki.

Firma zastrzega sobie prawo do publikowania wszelkiego rodzaju banerów reklamowych i/lub linków w dowolnej części witryny, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  

OGÓLNE WARUNKI USŁUGI „SPRZEDAJ NA REMIX” (obowiązuje do 09.01.2024 włącznie)

 

 

I.Definicje

 

Wszystkie terminy i ich pochodne użyte w niniejszych ogólnych warunkach usługi „Sprzedaj na Remix” będą używane i interpretowane zgodnie z następującymi definicjami:

OGÓLNE WARUNKI lub WARUNKI oznaczają niniejsze ogólne warunki świadczenia usługi „Sprzedaj na Remix”.

 SPÓŁKA  oznacza „Remix Global” EAD 1407 Sofia, bul. „Cherni Vrah“ 51, budynek 1, piętro 6, Bułgaria, wpisaną do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości Bułgarii (Departament Rejestru) pod numerem 204052021, numer VAT PL5263170759, Nr Rej BDO: 000107722. Numer telefonu kontaktowego 22 104 2610 adres strony internetowej: remixshop.com, adres e-mail: pl@remixshop.com.

 WITRYNA oznacza sklep internetowy dostępny na stronie remixshop.com.

 SPRZEDAJĄCY oznacza osobę fizyczną, która spełnia wymogi określone w Ustawie o ochronie konsumentów i która ukończyła 16 lat, posiada konto bankowe i zaakceptowała niniejsze ogólne warunki.

 UMOWA KUPNO-SPRZEDAŻY lub po prostu SPRZEDAŻ oznacza umowę kupna-sprzedaży Towarów sprzedawanych na odległość Spółce – kupującemu przez Sprzedawcę – osobę fizyczną.

 TOWAR lub TOWARY oznacza posiadaną przez Sprzedającego – osoba fizyczna, używaną odzież i / lub akcesoria, w odniesieniu do której Użytkownik chce zawrzeć umowę kupna- sprzedaży ze Spółką.

 

II.Postanowienia ogólne

 

„Sprzedaj na Remix” to usługa świadczona przez Spółkę na rzecz Sprzedającego, która uprawnia Użytkownika do przesłania Towaru do Spółki w celu akceptacji, oceny i złożenia propozycji zawarcia umowy sprzedaży Sprzedającemu. Po zaakceptowaniu ceny oferowanej przez Spółkę, Sprzedający i Spółka zawierają umowę kupna- sprzedaży, na podstawie której Sprzedający sprzedaje Spółce odpowiednie Towary, a Spółka płaci ustaloną cenę. Niniejsze ogólne warunki świadczenia usługi „Sprzedaj na Remix” stanowią integralną część umowy kupna- sprzedaży Towarów, zawieranej pomiędzy Sprzedającym a Spółką drogą elektroniczną.

  

III. Rejestracja

 

Aby skorzystać z usługi „Sprzedaj na Remix”, Sprzedający musi być zarejestrowany w Serwisie. W przypadku braku rejestracji Sprzedający powinien dokonać rejestracji w kolejności podanej w Rozdziale X Warunków korzystania na www.remixshop.com dostępnych tutaj: https://remixshop.com/pl/site/policy-documents? type = TC.

 Sprzedający zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swoich danych rejestracyjnych oraz dostępu do Serwisu i nieudostępniania ich osobom trzecim. Sprzedający oświadcza, że jest świadomy i został poinformowany, że czynności wykonywane przez jego profil w interfejsie Serwisu wiążą go prawnie i rodzą odpowiednie skutki prawne, chyba że zostanie ustalone, że dane Sprzedającego zostały wykorzystane w sposób nielegalny przez osobę trzecią.

 Akceptując niniejsze warunki, Sprzedający i Spółka wyrażają zgodę na składanie wszelkich oświadczeń związanych ze sprzedażą i / lub usługą „Sprzedaj na Remix” w formie elektronicznej poprzez swoje działania w interfejsie Witryny. Umowy kupna-sprzedaży zawierane będą w formie elektronicznej i podpisywane przez Sprzedającego za pomocą elektronicznego oświadczenia, które będzie równoznaczne z jego własnoręcznym podpisem zgodnie z art. 13 ust. 4 Ustawy o dokumencie elektronicznym i usługach certyfikacji elektronicznej.

 

IV.Rodzaje towarów i informacje

 

Zgodnie z niniejszymi warunkami, wszelkie Towary należące do którejkolwiek z zaakceptowanych marek wymienionych na stronie internetowej Spółki podlegają sprzedaży tutaj: https://sell.remixshop.com/pl/sell i spełniają następujące warunki:

 W Towarze nie będzie widocznych wad ani śladów użytkowania, w tym:

 plamy lub blaknięcie koloru

 dziury w tkaninie;

 plamy pod pachami;

 zużyta i / lub przerzedzona tkanina;

 uszkodzony lub zepsuty zamek błyskawiczny;

 rozciąganie się tkaniny podczas użytkowania;

 kurczenie się tkaniny na skutek niewłaściwego prania;

 nieprzyjemny zapach;

 zużyte uchwyty, podszewka, uszkodzone zamki błyskawiczne lub innego rodzaju zapięcia (do torby);

 zraniona tkanina i plamy lub o nieprzyjemnym zapachu (dla torby);

 zużyta tkanina, wkładki i / lub podeszwy (dla butów).

 Następujące warunki nie mają zastosowania do Towarów:

 Towar jest szyty na zamówienie lub dokonano korekt;

 Towar wykonany jest z tkaniny syntetycznej, która może powodować alergie lub podrażnienia skóry;

 Towar to retro model odzieży i akcesoriów, które nie są już aktualne;

 Towar wykonany z materiału sztucznego;

 

jeśli zostanie ustalone, że Towar jest repliką którejkolwiek z powyższych akceptowanych marek.

Na towarze brakuje etykiety tekstylnej określającej skład i sposób konserwacji odzieży.

 Wysyłając Towar Użytkownik oświadcza, że: 1) Użytkownik jest prawnym właścicielem Towaru; 2) Użytkownik nabył prawo własności do Towaru zgodnie z prawem; 3) Użytkownik dokonał legalnego importu Towaru na terytorium Unii Europejskiej i Republiki Bułgarii (jeśli dotyczy); 4) o ile Użytkownik jest świadomy w momencie wysyłania Towaru, że Towar jest autentyczny i oryginalny. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik wysłał do Spółki Towary, które nie spełniają zadeklarowanych warunków, Użytkownik będzie winien Spółce odszkodowanie za wszelkie szkody wynikające z naruszenia lub związane z naruszeniem.

 

V.Cena Towaru

 

Cena, za jaką Spółka dokona zakupu wysłanego przez Użytkownika Towaru jest z góry ustalana ze względu na jego rodzaj, jakość i markę. Informacje o cenach, po jakich Spółka może zakupić danego Towaru, zostaną wyświetlone w Witrynie po wprowadzeniu przez Użytkownika informacji o kategorii, marce i podkategorii każdego pojedynczego Towaru, który chce sprzedać.

 

VI.Procedura zawarcia na odległość umowy na korzystanie z usługi „Sprzedaj na Remix” oraz kupna-sprzedaży Towarów

 

W celu skorzystania z usługi „Sprzedaj na Remix”, Sprzedający powinien zgłosić chęć skorzystania z usługi, wczytując sekcję „Sprzedaj na Remix” Witryny i wypełnić znajdujący się tam elektroniczny formularz.

 Naciskając przycisk „Zakończ ofertę”, Sprzedający przesyła Spółce ofertę sprzedaży Towaru i potwierdza zgodność Towaru z niniejszymi ogólnymi warunkami.

 Cena wyświetlana na Stronie zobowiązuje Spółkę do zakupu odpowiedniego Towaru po tej samej cenie, w przypadku gdy towar otrzymany przez Spółkę jest odpowiedniego rodzaju, jakości i marki, spełnia te warunki i został odebrany w ciągu 2 miesięcy od wysłania produkt (ów) do Spółki.

 Przed wypełnieniem zamówienia Użytkownik musi:

 przeglądać wyświetlaną zawartość i według własnego uznania dokonać edycji;

 zapoznanć się z niniejszymi warunkami ogólnymi, deklarujac to poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, wyświetlonego nad przyciskiem „Zakończ zamówienie”;

 wyrażyć wyraźną zgodę na przedwstępne wykonanie umowy przed upływem 14-dniowego terminu na skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyświetlonego nad przyciskiem „Zakończ zamówienie”;

 zapoznać się z zasadami, na jakich Spółka przetwarza jego dane osobowe.

 Po zakończeniu zamówienia Użytkownik powinien przesłać Towar do Spółki w sposób określony w sekcji „Zamów Sprzedaż i wysłanie Towaru w celu sprzedaży do Spółki”. W przypadku, gdy Spółka nie otrzyma zamówionych przez Użytkownika Towarów do dostawy w ciągu 2 miesięcy, Spółka przyjmuje do wiadomości, że Użytkownik wycofał swoją ofertę sprzedaży, ponieważ wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zamówionej usługi tracą ważność, przy czym, żadna ze stron nie jest winna drugiej stronie odszkodowania za niewykonanie zobowiązania.Każdy wysłany przez Użytkownika Towar podlega odrębnej ocenie i po jego potwierdzeniu zostaje zawarta odrębna umowa kupna-sprzedaży. Dla wygody Użytkownika, Towary opisane w jednym elektronicznym formularzu zamówienia przetwarzane są jednocześnie.

 Po otrzymaniu wysłanego przez Użytkownika Towaru (lub kilku towarów), Spółka wykonuje usługę oględzin Towaru. Spółka ocenia otrzymane Towary ważąc je i porównując z opisem w formularzu elektronicznym przesłanym przez Użytkownika. W przypadku, gdy potwierdzi, że Towar wysłany przez Użytkownika spełnia niniejsze ogólne warunki, w ciągu 3 dni Spółka prześle Użytkownikowi w jego profilu w Serwisie potwierdzenie przyjęcia złożonej przez niego oferty sprzedaży towarów, przy czym umowa kupna-sprzedaży uważa się za zawartą po otrzymaniu tego potwierdzenia przez Użytkownika. Potwierdzenie zawarcia umowy kupna-sprzedaży zostanie przesłane na adres e-mail Użytkownika.

 

VII.Zamówienie Sprzedaży i wysłanie Towaru w celu sprzedaży do Spółki

 

Sprzedający, którzy chcą skorzystać z usługi „Sprzedaj na Remic” powinni umieścić Towar lub  w opakowaniu Remix Bag, który otrzymają wcześniej od Spółki na wskazany przez siebie adres. Zamawiając Torbę Remix Bag, Sprzedawca powinien w polu „Adres odbioru” wpisać adres, na który Torba Remix Bag zostanie dostarczona. Jest to adres, na który Sprzedawca otrzyma pustą torbę, w której należy wysłać odpowiedni Towar i na którą domyślnie zostaną zwrócone wszelkie niepotwierdzone Towary. Przesyłka kurierska do odbioru Remix Bag jest bezpłatna.

 Sprzedający musi umieścić Towar w karton, podać swój unikalny numer i zamówić kuriera poprzez wybranie na Stronie: menu "Twoje sprzedaże" >> "Zamów kuriera". Unikalny numer  użytkownika jest wymagany i będzie przetwarzany wyłącznie dla celów podatkowych, w związku z obowiązkiem Spółki do sporządzania dokumentów księgowych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości w związku z umową pomiędzy stronami.

 Sprzedający powinien wysłać Towar do magazynu Spółki na adres: rejon sofijski (miasto), gmina Sofia, wieś Ravno Pole, ul. Verila 34A, gmina Elin Pelin.

 Wysyłka Towaru do Spółki odbywa się na koszt Spółki.

 Po otrzymaniu przesyłki Spółka prześle Sprzedajacemu potwierdzenie odbioru pocztą elektroniczną. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za odebrane przesyłki z uszkodzeniem integralności w transporcie przez kuriera lub niewłaściwe dostarczenie przez kuriera pod inny adres.

 

VIII.Zwrot niezgodnego Towaru Użytkownikowi

 

W przypadku, gdy Towar lub którekolwiek z Towarów opisane w formie elektronicznej nie są zgodne z niniejszymi ogólnymi warunkami, Spółka prześle Sprzedającemu pocztą elektroniczną oraz w jego profilu na Stronie powiadomienie wskazujące rozbieżności.

 Tym samym powiadomieniem o niezatwierdzonych towarach, w związku z nimi, Sprzedającemu zostaną przekazane dwie oferty:

 Sprzedający może na własny koszt odzyskać niezatwierdzone towary poprzez kliknięcie przycisku: Zamów usługę „Zwrot”. Po aktywacji tego przycisku niezatwierdzony towar zostanie wysłany do ,,Sprzedającego” na adres, z którego pierwotnie została wysłana sprzedaż do Spółki, będący przedmiotem szczególnego stosunku prawnego ze sprzedającym w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia przez sprzedającego za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL. Zwrot niezatwierdzonych towarów jest opłacany przez użytkownika w cenie 24,90 zł.  Cena może zostać potrącona z należnej kwoty, od dostępności w  wirtualnym portfelu lub opłacona bezpośrednio online kartą kredytową / debetową lub ePay lub Przelewy 24.

 Niezatwierdzone towary zostaną zakupione przez Spółkę po cenie 0,01 zł za kg. Sprzedający wyraża swoją zgodę poprzez naciśnięcie przycisku „Sprzedaj za 0,01 zł / kg”. Klikając ten przycisk Sprzedający wyraża wyraźną zgodę na sprzedaż Spółce przedmiotów niezatwierdzonych przez Spółki z powodu nieprzestrzegania niniejszych ogólnych warunków sprzedaży, za cenę 0,01 zł za kg.

 W przypadku, gdy Sprzedający nie podejmie określonych czynności w celu zwrotu produktów w ciągu 5 dni od wysłania zawiadomienia o niezgodności Towaru lub nie wyrazi zgody na którąkolwiek z dwóch możliwości opisanych w ust. 1 i ust. 2 powyżej, Spółka kupuje niezatwierdzony towar w cenie 0,01 PLN za kg.

 

IX.Termin i sposób zapłaty ceny sprzedaży

 

Cena sprzedaży jest wypłacana Sprzedającemu w ciągu 60 dni od zawarcia umowy sprzedaży poprzez przeniesienie do Wirtualnego Portfela Sprzedającemu równowartością ceny sprzedaży, za co Spółka prześle Sprzedającemi potwierdzenie drogą mailową.

 Do charakteru i możliwości korzystania z wirtualnego portfela mają zastosowanie postanowienia rozdziału X Ogólnych Warunków Korzystania ze strony www.remixshop.com.

 

X.Prawo odstąpienia od umowy

 

Sprzedający traci prawo do odmowy od dnia dostarczenia jego Towarów do Spółki kurierem, gdy zażąda usługi „Sprzedaj na Remix”. Za datę wysłania Towaru uważa się datę rozpoczęcia świadczenia przez Spółkę usługi odbioru, oceny i przetworzenia Towarów w celu zakupu, na co Sprzedajacy w momencie składania zamówienia wyraźnie wyraża świadomą zgodę.

 

XI.Odpowiedzialność Spółki w przypadku uszkodzenia Towaru Użytkownika

 

Spółka ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Sprzedajacemu w wyniku uszkodzenia lub zniszczenia Towaru wysłanego przez Sprzedającego po jego przyjęciu do magazynu Spółki.

 W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w procesie przetwarzania wysłanego przez Sprzedającego Towaru z winy Spółki, w tym z winy pracownika Spółki, zanim własność Towaru przeszła na Spółkę, przedstawiciel Spółki z Centrum Obsługi Klienta skontaktuje się ze Sprzedającym w ciągu 24 godzin od zdarzenia w celu podjęcia wzajemnej decyzji o odszkodowaniu dla Sprzedającego. Po uzyskaniu zgody Sprzedającemu zostanie wysłane powiadomienie o obustronnie uzgodnionej wysokości należnego odszkodowania, co znajdzie odzwierciedlenie w profilu Użytkownika w Serwisie.

 

XII. Odszkodowanie za zagubione, skradzione lub uszkodzone przesyłki z winy kuriera

 

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za całkowicie lub częściowo zagubione lub skradzione Towar / Towary z winy kuriera, w tym między innymi za przesyłki z odzieżą i akcesoriami wysłane do Spółki przez Sprzedającego, a także za jakiekolwiek szkody powstałe podczas transportu lub w wyniku działania lub zaniechania kuriera w związku z żądaną przez Użytkownika dostawą do Spółki.

 Niezależnie od tego, że nie ponosi odpowiedzialności za opisane powyżej okoliczności, w przypadku zaistnienia którejkolwiek z nich, Spółka pomoże Sprzedającemu wypłacając mu odszkodowanie, pod warunkiem, że Sprzedający wyraźnie wyrazi swoje życzenie w ciągu 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Spółki o zaistniałych szkodach.

 W ciągu 24 godzin od stwierdzenia którejkolwiek z powyższych okoliczności opisanych przez Spółkę, profil Sprzedajacego Serwisu otrzymuje informację o tym, że Sprzedającemu przysługuje 7-dniowy termin na wysłanie do Spółki wyraźnego oświadczenia woli drogą elektroniczną. aby uzyskać odszkodowanie za szkody. W przypadku, gdy Sprzedający nie wyśle do Spółki takiego oświadczenia woli w terminie, Spółka akceptuje, że Sprzedajacy zrzeka się prawa do odszkodowania za szkody wyrządzone przez kuriera.

 Wysokość odszkodowania za całkowicie lub częściowo utracone z winy kuriera paczki odzieży i akcesoriów, a także za szkody powstałe w transporcie lub w wyniku działań kuriera w związku z zamówioną dostawą od Sprzedającego do Spółki wynosi 10 zł za kilograma, ale nie więcej niż 100 zł za przesyłkę.

 W przypadku częściowego zagubienia, kradzieży lub uszkodzenia zawartości przesyłki przez kuriera, odszkodowanie jest wypłacane za brakującą lub uszkodzoną część przesyłki.

 Wypłata odszkodowania następuje w ciągu 14 dni od otrzymania przez Sprzedającego wyraźnego oświadczenia woli otrzymania odszkodowania. Sprzedający otrzyma zawiadomienie o odszkodowaniu w dniu jego zapłaty.Wszystkie warunki opisane w tym paragrafie mają zastosowanie tylko do Towarów, których własność nie przeszła na Spółkę w momencie zdarzenia.

 

XIII. Ochrona danych osobowych

 

 Spółka przetwarza dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem 2016/679 / UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) . Informacje o danych osobowych, które Spółka przetwarza oraz o warunkach, na jakich osoby, których dane osobowe są przetwarzane korzystają ze swoich praw, znajdują się w Polityce Prywatności i plikach cookies.

 

XIV. Obowiązujące ustawodawstwo. Rozwiązywanie sporów

 

 We wszystkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszych warunkach zastosowanie ma ustawodawstwo Republiki Bułgarii.

 Powstałe spory Spółka stara się zawsze rozwiązywać polubownie, a w przypadku wyczerpania wszystkich możliwości spory rozstrzyga właściwy sąd lub alternatywny organ rozstrzygający spory. Organ ds. pozasądowego rozstrzygania sporów w rozumieniu art. 181n Ustawy o ochronie konsumentów to komisje pojednawcze przy Komisji Ochrony Konsumentów (www.kzp.bg). W przypadku sporu związanego ze sprzedażą internetową, sprzedający może skorzystać z serwisu internetowego rozstrzygania sporów (unijna platforma rozstrzygania sporów między handlowcami internetowymi a konsumentami), dostępnego pod adresem: https://ec.europa.eu/odr . W przypadku braku porozumienia każda ze stron może skierować spór do właściwego sądu bułgarskiego.

 

XV.Postanowienia końcowe

 

Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie przez czas nieokreślony do czasu ich uchylenia lub zmiany, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem. W przypadku zmiany niniejszych ogólnych warunków, Spółka publikuje zaktualizowane Ogólne Warunki na swojej oficjalnej stronie internetowej

 W przypadku, gdy nie zgadza się ze zmianami, Sprzedający może zakończyć swoją rejestrację w serwisie remixshop.com w ciągu miesiąca od publikacji, bez podania przyczyny i bez płacenia odszkodowania lub kary. W przypadku, gdy Sprzedajacy tego nie zrobi, zastosowanie wobec niego będą miały zastosowanie zmienione Ogólne Warunki.

 W przypadku uznania jakiejkolwiek części niniejszych Ogólnych warunków za nieważną, jej nieważność nie spowoduje unieważnienia pozostałych postanowień ogólnych warunków. Postanowienie uznane za nieważne zostanie zastąpione przez prawo bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa do czasu, gdy Spółka i Sprzedający uzgodnią inaczej co do trybu zmiany Ogólnych warunków.

 

 Niniejsze Ogólne Warunki zostały zmienione i uzupełnione w dniu 13.10.2023

Zrób miejsce na jesień!
Uzyskaj miejsce w swojej szafie, wysyłając nam swoje niezbyt lubiane ubrania i akcesoria!
Clean Out
×