Darmowa dostawa dla zamówienia z przynajmiej jednym produktem o wartości powyżej 200 zł.
×

WARUNKI UŻYTKOWANIA

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.REMIXSHOP.COM

I.  DEFINICJE

FIRMA oznacza REMIX GLOBAL AD, bul. Nikola Y. Vaptsarov 53B, 3 piętro, biuro 9, 1407 Sofia, Bułgaria, wpisaną do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości Bułgarii (Departament Rejestru) pod numerem 204052021, numer VAT PL5263170759, Nr Rej BDO: 000107722
Regulamin oznacza niniejszy Regulamin
Strona lub Sklep Internetowy oznacza stronę internetową www.remixshop.com
Użytkownik Lub Klient oznacza osobę, która ukończyła 16 lat i która przegląda lub używa stronę www.remixshop.com
DANE OSOBOWE oznaczają dane osobowe o których mowa w USTAWIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH.

II.  POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: www.remixshop.com.  W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz 1204 ze zm.).

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.remixshop.com  oraz pobierać go i sporządzić jego wydruk.

Regulamin określa w szczególności:

1) warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach Sklepu Internetowego; oraz

2) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego w ramach Sklepu Internetowego.

Klientami Sklepu Internetowego mogą być wyłącznie osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych, posiadające adres e-mail oraz rachunek bankowy w polskim banku.

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia ani ograniczenia jakichkolwiek praw Klienta będącego konsumentem, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z takimi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

Sklep Internetowy jest własnością REMIX GLOBAL AD, z siedzibą i adresem w: bul. Nikola Y. Vaptsarov 53B, 3 piętro, biuro 9, 1407 Sofia, Bułgaria, wpisaną do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości Bułgarii (Departament Rejestru) pod numerem 204052021, telefon do kontaktu: (+48) 22 104 2610, e-mail: pl@remixshop.com; jest to jednocześnie adres na potrzeby ewentualnych reklamacji.

Cała zawartość STRONY jest przedmiotem praw autorskich należących do FIRMY. Nic na STRONIE nie powinno być rozumiane jako dawana Państwu zgoda lub pozwolenie na wykorzystywanie zdjęć, treści, znaku towarowego, logo lub innych informacji ze STRONY. Kopiowanie lub ściąganie informacji ze STRONY nie przenosi na Państwa praw autorskich. Zawartość STRONY może być zmieniana przez FIRMĘ; nie dotyczy to zmiany niniejszego Regulaminu jeżeli został on już zaakceptowany przez klienta.

Zdjęcia i opisy towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych towaru. W szczególności wygląd towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu towaru dostarczanego do Klienta, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Klienta, warunków oświetlenia i innych czynników związanych z dokonywaniem zakupów przez sieć Internet. W celu uniknięcia wątpliwości niniejszy akapit nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności FIRMY wobec klienta będącego konsumentem.

W zakładce „BLOG“  na naszej stronie internetowej, firma Remix wykorzystuje oryginalne artykuły i zdjęcia pochodzące od naszych pracowników oraz z innych źródeł, od których pozyskaliśmy prawa autorskie. Publikacja zdjęć, cytatów z artykułów i cytatów z zakładki „BLOG“ na stronie jest dozwolona tylko wtedy, gdy zostanie potwierdzone źródło, mianowicie - do tekstu musi być dołączony aktywny link do oryginalnego źródła w zakładce „BLOG“  na w/w stronie.

FIRMA nie stosuje kodeksów postępowania ani kodeksów dobrych praktyk.

III.REJESTRACJA

STRONA może być swobodnie przeglądana przez użytkowników. Rejestracja na STRONIE jest dobrowolna i bezpłatna. Rejestracja jest obowiązkowa tylko dla złożenia zamówienia w SKLEPIE INTERNETOWYM. Pola, które obowiązkowo trzeba wypełnić podczas rejestracji oznaczone są gwiazdką. Koniecznym elementem rejestracji jest także akceptacja niniejszego Regulaminu. Rejestracja dokonywana jest za pomocą bezpiecznego połączenia (protokół https://). Po prawidłowo zakończonej rejestracji UŻYTKOWNIK otrzyma potwierdzenie o pomyślnej rejestracji.

Każdy użytkownik może zmienić swoje dane - imię i nazwisko, adres, telefon, a o zmianę wybranej płci podczas rejestracji może poprosić w dowolnym momencie wysyłając e-mail pl@remixshop.com.

IV.TOWARY I INFORMACJE

Informacje odnośnie oferowanych do sprzedaży towarów w SKLEPIE INTERNETOWYM, w tym, ale nie ograniczając się do składu towarów, rozmiarów i innych opisane są na STRONIE. FIRMA sprzedaje towary używane – odzież i akcesoria odzieżowe, które nie są kupowane od producenta ani od oficjalnego dystrybutora, dlatego też FIRMA nie może zagwarantować autentyczności lub marki towarów.

Z uwagi na powyższe FIRMA nie udziela jakiejkolwiek gwarancji na sprzedawane przez FIRMĘ towary ani też nie świadczy żadnych usług posprzedażnych; celem uniknięcia wątpliwości zapisy powyższe nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień z tytułu rękojmi wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i przysługujących klientowi będącemu konsumentem.

Strona zawiera towary które są dostępne do nabycia w Sklepie Internetowym i towary te mogą być nabywane poprzez dodanie ich do koszyka klienta – z zastrzeżeniem iż dla celów poglądowych i dla orientacji w zmieniającej się ofercie Sklepu, produkty sprzedane danego dnia pozostają na Stronie do końca dnia w którym zostały sprzedane, jednakże są one opatrzone komentarzem „SPRZEDANE” i nie mogą one być dodane do koszyka klienta.

V.  CENY

Wszystkie ceny przedstawione na stronie internetowej są w polskiej walucie (złotych – PLN) i obowiązują tylko w momencie ich publikacji. FIRMA zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym momencie bez uprzedzenia klientów – nie dotyczy to jedynie danego KLIENTA w sytuacji w której KLIENT ten złożył już zamówienie na STRONIE. Przedstawione w sklepie ceny towarów zawierają wszystkie podatki, bez kosztów wysyłki, która zależy od opcji dostawy wybranej przez klienta. Koszty wysyłki są przedstawione oddzielnie przed złożeniem zamówienia:

1) 12,90 zł za przesyłkę opłaconą w sposób elektroniczny: płatność za pomocą Wirtualnego Portfela, kartą Visa albo MasterCard i poprzez PRZELEWY24 ;

2) 18,90 zł za przesyłkę przy płatności gotówką przy odbiorze.

Przed złożeniem zamówienia, podawana jest także łączna kwota do zapłaty przez klienta.

Biorąc pod uwagę różnicę w kosztach realizacji zamówień i transportu, między kraju dostawy a kraju w którym znajduje się magazyn FIRMY, ostatnia zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów w każdym kraju, w którym prowadzi działalność.

VI.ZAMÓWIENIA

Zamówień mogą dokonywać tylko zarejestrowani użytkownicy (którzy przeprowadzili procedurę rejestracji zgodnie z art. III niniejszego Regulaminu). Terminy realizacji zamówień zależą od partnerów FIRMY – firm kurierskich; maksymalny termin realizacji zamówienia do 3 dni roboczych. Opcje wysyłki mogą zostać zmienione przez FIRMĘ w dowolnym czasie i przedstawione w niniejszym Regulaminie – nie dotyczy to jedynie danego KLIENTA w sytuacji w której KLIENT ten złożył już zamówienie na STRONIE.

W przypadku użytkownika zamawiającego towary ze Spółki, który nie przebywa na terytorium Polski, ale na terytorium innego państwa w Unii Europejskiej i pragnie otrzymać przesyłki w innym kraju, powinien wziąć pod uwagę: Firma dostarcza towary tylko do Bułgarii, Grecji, Rumunii, Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Austrii i Niemiec, a więc może dostarczyć tylko na adres na terytorium któregokolwiek z tych krajów lub klient musi zapewnić sobie i za pomocą własnych środków transgraniczne dostawy towarów, jeżeli jest to państwo członkowskie, do którego firma nie dostarcza. W powyższych przypadkach użytkownik musi skontaktować się ze sprzedawcą pod adresem pl@remixshop.com.

Zamówienie zostaje złożone, jeśli KLIENT prawidłowo wypełni formularz zamówienia w swoim profilu na STRONIE i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adres e-mail. W zamówieniu KLIENT dokonuje:

1) wyboru zamawianego towaru lub towarów;

2) wyboru sposobu płatności;

3) wskazania adresu dostawy.

Po podaniu przez KLIENTA wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia, które zawierać będzie informacje dotyczące:

1) przedmiotu zamówienia;

2) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych towarów, w tym kosztów dostawy;

3) wybranej metody płatności;

4) czasu dostawy.

W celu skutecznego złożenia zamówienia konieczne jest dokonanie przez KLIENTA akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych w formularzu zamówienia jako obowiązkowe oraz kliknięcie przycisku „ZAMAWIAM”. Mogą być odroczone i połączone tylko nieprzetworzone zamówienia z tą samą metodą płatności i tym samym adresem dostawy.

Firma zastrzega sobie prawo przy błędzie technicznym błędnie opublikowanych produktów. W takim przypadku kwoty zapłacone przez użytkownika za produkty, w odniesieniu do których wystąpił błąd techniczny, są niezwłocznie zwracane przez Spółkę.

VII.  PŁATNOŚĆ 

Sklep Internetowy oferuje następujące formy płatności:

1) płatność gotówką przy odbiorze (dostawie kurierem),

2) płatność za pomocą Wirtualnego Portfela (dotyczy wyłącznie środków zgromadzonych w Wirtualnym Portfelu w wyniku zwrotu lub reklamacji),

3) poprzez PRZELEWY24 (przelew)

4) poprzez PAYU (przelew)

5) za pośrednictwem internetowego terminala POS dostarczonego i certyfikowanego przez PayU (www.payu.com)

Użytkownik może uiścić opłatę za zamówiony towar, po tym jak wybierze jeden z możliwych sposobów zapłaty w koszyku klienta. Jeśli użytkownik wybierze opcję płatność przy odbiorze, musi zapłacić za zamówione towary plus kwotę za dostawę przez kuriera podczas otrzymania przesyłki.

Niezależnie od wybranego sposobu zapłaty, wszystkie płatności dokonywane są w polskich złotych. Wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu użytkownik udziela wyraźnej i bezwarunkowej zgody na płatność z góry FIRMIE całej kwoty za zakupione towary w sklepie internetowym. Użytkownik otrzymuje wraz z zakupionym towarem fakturę, która opisuje towar, jego cenę oraz koszty dostawy, a także potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na podany przez użytkownika adres e-mail, zawierające wymagane prawem informacje.

Przy płatności z góry (w sposób elektroniczny), wysyłka zamówionego towaru jest realizowana po otrzymaniu przez FIRMĘ całości kwoty wraz z kosztami dostawy.

Przy płatności gotówką przy odbiorze (dostawie kurierem), kupujący przekazuje kurierowi sumę równą całkowitej należności (zawierającą cenę zamówienia i koszty dostawy), którą odznacza się w specjalnym druku (poświadczającym dostawę towarów przez kuriera do klienta). Wraz z podpisaniem druku przez klienta, klient upoważnia kuriera do wysłania w jego imieniu kwoty FIRMIE, która zawiera cenę dostarczonego zamówienia wraz z kosztami dostawy; celem uniknięcia wątpliwości klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów z tego tytułu.

Przy płatności przez PRZELEWY24 (mogą Państwo płacić przez PRZELEWY24 używając Państwa konta bankowego, po tym jak zarejestrują się Państwo w PRZELEWY24 i upoważnią Państwo PRZELEWY24, aby wysłały przelew bankowy do Remixshop.com w Państwa imieniu). Konieczne jest jednak uprzednie sprawdzenie czy PRZELEWY24 współpracują z bankiem w którym posiadacie Państwo konto. Należy wybrać ikonę swojego banku, po czym następuje przekierowanie na stronę logowania do e-bankowości i po zalogowaniu automatycznie zostają wstawione dane do przelewu z kwotą. Płatność należy zatwierdzić tokenem.

Przy płatności przez PAYU (mogą Państwo płacić przez PAYU używając Państwa konta bankowego, po tym jak zarejestrują się Państwo w PAYU i upoważnią Państwo PAYU, aby wysłały przelew bankowy do Remixshop.com w Państwa imieniu). Konieczne jest jednak uprzednie sprawdzenie czy PAYU współpracują z bankiem w którym posiadacie Państwo konto. Należy wybrać ikonę swojego banku, po czym następuje przekierowanie na stronę logowania do e-bankowości i po zalogowaniu automatycznie zostają wstawione dane do przelewu z kwotą. Płatność należy zatwierdzić tokenem.

Wszystkie płatności kartą elektroniczną są dokonywane za pośrednictwem systemu PayU. Witryna nie przechowuje danych kart i prywatnych kont. W związku z tym warunki płatności i koszty są zgodne z PayU (dostępnym na stronie www.payu.com).

Na żądanie klienta zawartość Wirtualnego Portfela może być w każdym czasie wypłacona na konto bankowe klienta.

Spółka publikuje fakturę elektroniczną (zwaną poniżej e-fakturą), która zawiera listę zamówionych towarów, ich ceny i koszt dostawy. Akceptując te warunki użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie e-faktur poprzez swój profil.

VIII.  UMOWA

Umowa sprzedaży wysyłkowej między FIRMĄ a użytkownikiem zostaje zawarta z momentem kliknięcia przycisku „ZAMAWIAM” na STRONIE. Użytkownik otrzymuje następnie e-mail z potwierdzeniem.

IX.DOSTAWA ZAMÓWIONYCH TOWARÓW

Dostawa zamówienia ze SKLEPU INTERNETOWEGO dokonywana jest wyłącznie przez kuriera.  Przed wysłaniem zamówionego towaru, FIRMA ma prawo skontaktować się z klientem na podany przez niego numer telefonu, aby omówić ewentualne szczególne warunki dostawy.

Dostawy są możliwe na terytorium Polski. Podczas dostawy klient podpisuje specjalny druk potwierdzający przyjęcie zamówionego towaru.

Dostawa danego zamówienia jest finalizowana w wyznaczonym terminie, określonym w podsumowaniu zamówienia. W wyjątkowych okolicznościach FIRMA ma prawo do wydłużenia terminu dostawy nie dłużej niż 3 dni roboczych, o czym niezwłocznie informuje klienta.

Towary są dostarczane klientom bezpośrednio przez kuriera do rąk własnych na podstawie podpisu. Gdy nie jest możliwe dostarczenie osobiście do osoby, paczki są dostarczane następująco – do członka rodziny, odnotowując imię i nazwisko osoby, która odebrała paczkę. Jeśli nie jest możliwe dostarczenie paczki nie z winy FIRMY lub kuriera, pracownik firmy kurierskiej kontaktuje się telefonicznie z klientem, aby uzgodnić, z którego oddziału firmy kurierskiej klient może odebrać swoją paczkę. Jeśli nie jest możliwe dostarczenie paczki nie z winy FIRMY lub kuriera i niemożliwe jest skontaktowanie się z klientem, umowa o sprzedaży wysyłkowej automatycznie zostaje rozwiązana. Celem uniknięcia wątpliwości koszty przesyłki zwrotnej ponosi w takiej sytuacji FIRMA; w przypadku dokonania przez takiego klienta ponownego zamówienia, FIRMA ma jednak prawo zażądać zapłaty z góry.

X.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY I REKLAMACJE

X.1 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu towarów zamówionych w Remixshop.com w ciągu 14 dni od daty dostawy towarów.

Akceptując warunki korzystania ze strony, użytkownik wyraża zgodę, aby skorzystał z jednej z proponowanych na stronie sposobów zwrotu środków finansowych – poprzez przelew bankowy lub poprzez usługę wirtualnego portfela, niezależnie od zastosowania przez użytkownika sposobu płatności za dokonane zamówienia, pod warunkiem, że to nie jest związane w dodatkowym  kosztem dla użytkownika.

Aby zwrócić produkt za pośrednictwem DHL Express Sp. z o.o. oraz za pośrednictwem swojego konta, konieczne jest:

(1) Zalogowanie się na swoim koncie, sekcja Zwroty i wybranie produkty który chcesz zwrócić i który jest w terminie do zwrotu. Produkty mogą pochodzić z różnych zamówień.

(2) Postępwanie zgodnie z instrukcjami w sekcji Zwroty i zakończenie zwrotu, co automatycznie powiadomi kuriera, aby odebrał oznaczone produkty. Koszt usługi przesyłki kurierskiej zależy od wagi produktu, który ma zostać zwrócony, jak określono powyżej i jest ustalony dla każdego punktu w Polsce. Zobaczycie to zaznaczone w kroku 2 zwrotu.

W przypadku, gdy Klient skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy na podstawie, Spółka zwraca konsumentowi zapłaconą przez niego wartości zwróconego produktu oraz koszt najtańszego rodzaju dostawy standardowej jak również bierze na siebie koszty opłat bankowych. Spółka korzysta z usług kurierskich firmy DHL Express Sp. z o.o., a zamówienie kuriera po zwrot artykułu może być dokonana przez dowolnego użytkownika za pośrednictwem jego konta. W takim przypadku cena zwrotu do zapłaty przez klienta zależy od wagi zwracanego produktu (-ów) tworzonego w następujący sposób:

- przy masie zwróconego produktu (-ów) do 3 kg w tym - PLN 12,90;

- przy masie zwróconego produktu (-ów) powyżej 3 kg - kwota 12,90 PLN plus 5,00 PLN za każdy rozpoczęty kilogram.

Spółka nie ma obowiązku zwrotu dodatkowych kosztów dostarczenia towaru, gdy Klient wyraźnie wybrał sposób dostarczenia towarów inny niż najtańszy rodzaj standardowej dostawy oferowany przez Spółkę.

Jeżeli Klient zamówił więcej niż jeden produkt / przedmiot, ale korzysta z prawa odstąpienia od umowy zgodnie w odniesieniu do tylko jednego produktu i zwraca tylko jego w odniesieniu do pozostałych produktów, umowa pomiędzy nim a Spółką pozostaje w mocy, jak również Klient ponosi koszty dostawy towarów i koszty zwrotu towarów określone w poprzednim paragrafie, a Spółka zwraca koszt zwróconej rzeczy i opłat bankowych.

Produkt może zostać zwrócony przez użytkownika i bez użycia kurierem z firmy DHL czy konta na stronie,  udając się do miejsca w biurze firmy DHL lub innego kuriera/ licencjonowany operator pocztowy należy zadeklarować zwrot. W przypadku, gdy użytkownik poszedł do biura firmy DHL aby zamówić kuriera przez swoje konto, DHL nie będzie pobierać opłaty za przesyłkę zwrotną, co nie zmienia faktu iż koszt za transort zwrotu ponosi klient. Podana powyżej cena zwrotu zostanie odjęta bezpośrednio od kwoty, którą Spółka powinna zwrócić klientowi. Jeśli użytkownik zwraca produkt przez innego kuriera / licencjonowany operator pocztowy, to on zapłaci koszt wysyłki zwrotu, w zależności od taryfy wybranej przez niego firmy kurierskiej / licencjonowana operatora pocztowego.

Odesłane produkty należy przesłać do Spółki pod adresem: 425 Tsarigradsko shosse Blvd., Sofia.

FIRMA powinna otrzymać towar ze wszystkimi kodami, jak również z fakturą, bez śladów użytkowania wskazujących na to, że towar był użytkowany przez klienta w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy oraz bez uszkodzeń.

Przyczyną dla której FIRMA wymaga przesłania kodu jest fakt, iż FIRMA sprzedaje zazwyczaj towary unikalne, często występujące w jednym egzemplarzu i przeskanowanie kodu przy otrzymaniu przez FIRMĘ zwrotu jest jedyną metodą ich identyfikacji i ustalenia czy klient rzeczywiście dokonuje zwrotu towaru który został do niego wysłany.  Jeżeli kod jest bezpośrednio na towarze nie ma potrzeby przesyłania opakowania; czasem jednak kod umieszczony jest tylko na opakowaniu i wtedy zachodzi konieczność zwrotu opakowania, przynajmniej w części z zachowanym kodem. Celem uniknięcia wątpliwości przesłanie kodów lub faktury nie stanowi jednak przesłanki uznania zwrotu towaru.

W związku z powyższym klient dokonujący zwrotu ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Pytania dotyczące zwrotów prosimy kierować na adres e-mail: pl@remixshop.com lub pod numerem telefonu: (+48) 22 104 2610.

Kod znajdujący się na górze opakowania w całości nie powinien zostać naruszony; nie stanowi to jednak przesłanki uznania zwrotu towaru.

Klient ma prawo do otrzymania wartości zwracanego towaru, takiej jaka była przy zamówieniu i kupnie towaru.

Zawartość Wirtualnego Portfela jest akceptowana wyłącznie przez FIRMĘ i może być używana wyłącznie do zakupów w Sklepie Internetowym prowadzonym przez FIRMĘ.

Celem uniknięcia wątpliwości, żaden z powyższych zapisów nie ogranicza ustawowego prawa konsumenta do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w tym poprzez wysłanie oświadczenia zgodnego ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu lub równoważnego.  Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z pouczeniem o możliwości odstąpienia od umowy stanowi Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu.

Postanowienia niniejszego rozdziału dotyczące prawa konsumenta do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość nie mają zastosowania do bielizny i / lub strojów kąpielowych ze względów higienicznych i / lub ochrony zdrowia.

X.2 REKLAMACJE

FIRMA sprzedaje towary używane, jednocześnie mając obowiązek dostarczenia rzeczy wolnej od wad (za wyjątkiem zużycia wynikającego z normalnego używania rzeczy używanej). W przypadku kiedy klient stwierdzi, że towar posiada wady, może zwrócić towar i żądać zwrotu pieniędzy; może także żądać obniżenia ceny.

FIRMA oferuje używane towary, występujące najczęściej w pojedynczych egzemplarzach, dlatego też nie ma możliwości wymiany zwracanego towaru podczas reklamacji na taki sam ani też, z uwagi na charakter towarów (używana odzież i akcesoria odzieżowe), usunięcia wady.  Natomiast sposobem wymiany towaru jest doładowanie Wirtualnego Portfela klienta – funkcja strony internetowej FIRMY, dzięki której FIRMA daje możliwość klientowi, aby wykorzystał sumę, zapłaconą przez klienta za zareklamowany (zwrócony) przez niego towar, na zakup kolejnego towaru. Jeśli klient chce uzyskać doładowanie Wirtualnego Portfela przy zwrocie towaru, powinien zaznaczyć to podczas tworzenia reklamacji w swoim profilu w zakładce REKLAMACJE przed odesłaniem reklamowanego towaru.

Roszczenia klienta z tytułu rękojmi wygasają z upływem 1 roku od dnia wydania towaru klientowi.

Adres dla potrzeb reklamacji towarów jest następujący:

REMIX GLOBAL AD

DHL,

ul. Wolności 65, Zabrze 41-800, odbiorca Remixshop.com;

FIRMA zwróci zapłaconą kwotę, tak szybko jak to możliwe i nie później niż 14 dni po otrzymaniu towaru. Zwrot pieniędzy możliwy jest w następujący sposób (według wyboru klienta):

1)  przelewem, na rachunek bankowy podany przez klienta (IBAN) lub

2)  poprzez Wirtualny Portfel, dzięki któremu klient może wykorzystać sumę za zwrócony towar  wybierając/kupując następny towar;

Pytania dotyczące reklamacji prosimy kierować na adres e-mail: pl@remixshop.com lub pod numerem telefonu: (+48) 22 104 2610.  Pracownik obsługi klienta skontaktuje się z Państwem niezwłocznie i podejmie wszelkie możliwe próby rozwiązania problemu w sposób przyjazny klientowi i służący satysfakcji klienta z dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym.

XI.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Firma przetwarza dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem 2016/679 / UE w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylająca dyrektywę 95/46 / WE. Informacje na temat danych osobowych przetwarzanych przez firmę oraz warunków, na jakich osoby, których dane osobowe są przetwarzane, korzystają z przysługujących im praw, można znaleźć w Polityce prywatności i polityce plików cookie.

XII.  INNE POSTANOWIENIA

FIRMA jest zobowiązana do prezentowania jedynie towarów, przedstawionych na stronie internetowej, w taki sposób w jakim istnieją naprawdę. Wszystkie informacje, które znajdują się na stronie internetowej, łącznie z, lecz nie tylko, wyglądem, dostępnością i cenami artykułów, są ważne jedynie w momencie prezentowania ich, FIRMA  ma prawo do ich zmiany w dowolnym czasie bez uprzedzenia klientów; nie dotyczy to jedynie danego KLIENTA w sytuacji w której KLIENT ten złożył już zamówienie na STRONIE.

W przypadku kiedy użytkownik dobrowolnie dokonał subskrypcji biuletynu, FIRMA ma prawo do przesyłania mu biuletynu na podany adres e-mail. Użytkownik w każdym momencie może odmówić otrzymywania biuletynu poprzez kliknięcie na stronie na swoim profilu lub za pomocą dołączonego do biuletynu linku umożliwiającego wypisanie się z niego.

Profile Użytkowników, którzy naruszają regulamin sklepu internetowego, jak również profile Użytkowników, którzy korzystają do innych celów, mogą zostać usunięte. Użytkownicy, którzy często nie odbierają /odmawiają (poza przypadkami odmowy wRozdziale III, punkcie regulaminu, akapit trzeci obecnego regulaminu) zamówienia z płatnością przy odbiorze i nadużywanie tej metody płatności, może zostać wprowadzona na stałe lub czasowo, tylko płatność elektroniczna. Dla celów niniejszego przepisu należy rozumieć trzy lub więcej nieodebranych / odmówionych (poza przypadkami odmowy wRozdziale III, punkcie regulaminu, akapit trzeci obecnego regulaminu) zamówień, niezależnie od okresowości i wartości każdego z nich. Spółka ma powyższe prawa i w odniesieniu do użytkowników, którzy mają nieodebrane / odmówione (poza przypadkami odmowy wRozdziale III, punkcie regulaminu, akapit trzeci obecnego regulaminu) zamówienia o wartości powyżej 1000 zł.

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie przy sprzedaży detalicznej towarów klientom końcowym będącym konsumentami, do użytku osobistego. W celu zakupu towarów od nas przez osoby fizyczne lub prawne z celem odsprzedaży, prosimy skontaktować się z nami, by uzyskać indywidualną ofertę.

Przy niniejszych ogólnych warunkach obowiązują przepisy prawodawstwa Republiki Bułgarii, z zastrzeżeniem iż wybór prawa nie prowadzi do pozbawienia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa które byłoby właściwe w braku wyboru.

Wszystkie spory Spółka stara się rozwiązywać w sposób przyjazny, ale jeśli wszystkie możliwości zostały wyczerpane, spory rozstrzygane są przez właściwy sąd lub poprzez online platformę KE o rozwiązywaniu sporów pomiędzy sklepami internetowymi z jednej strony i konsumentów z drugiej: ec.europa.eu/odr.

Alternatywne organy rozstrzygania sporów to:

Izba Gospodarki Elektronicznej 

http://www.mediacjeeizby.pl

 

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej we Wrocławiu

http://wiih.ibip.wroc.pl/public/

 

Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Łodzi

http://www.wiih.lodz.pl/

 

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy

http://www.wiih.com.pl/

 

Śląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Katowicach

http://www.katowice.wiih.gov.pl/

 

Lubelski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Lublinie

http://www.ihlublin.pl/ 

 

Lubuski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wielkopolskim

http://www.ihgorzow.ires.pl/ 

 

Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Krakowie

http://www.krakow.wiih.gov.pl/ 

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Warszawie

http://wiih.org.pl/ 

 

Opolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Opolu

http://opole.wiih.gov.pl/

 

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Rzeszowie

http://www.wiih.rzeszow.pl/ 

 

Podlaski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Białymstoku

http://www.bialystok.wiih.gov.pl/ 

 

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku

http://ihgd.pl/ 

 

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Olsztynie

http://www.ih.olsztyn.pl/ 

 

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Poznaniu

http://poznan.wiih.gov.pl/cms/ 

 

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Kielcach

http://www.wiihkielce.pl/ 

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Szczecinie

http://www.wiih.pomorzezachodnie.pl/ 

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), FIRMA informuje Klienta na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.

FIRMA nie jest odpowiedzialna za możliwe błędy, które mogą pojawić się na stronie z różnych przyczyn, szczególnie te spowodowane przez zmiany ustawień, techniczne przyczyny i inne.

FIRMA ma prawo do publikowania banerów reklamowych różnych rodzajów lub odnośników (linków) które mogą być częścią strony, zgodnie z prawem.

Załącznik 1

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Miejscowość, data...
Imię i nazwisko konsumenta...
Adres zamieszkania...
Do:
REMIX GLOBAL AD
bul. Nikola Y. Vaptsarov 53B, 3 piętro, biuro 9, 1407 Sofia,
BUŁGARIA

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
Oświadczam, że zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) odstępuję od umowy nr...zawartej dnia...dotyczącej zakupu towaru/usługi...(data odbioru towaru: …...)
Proszę o zwrot kwoty...zł (słownie...) przekazem pocztowym na adres:...lub przelewem  na konto nr...
...podpis konsumenta

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas REMIX GLOBAL AD, bul. Nikola Y. Vaptsarov 53B, 3 piętro, biuro 9, 1407 Sofia, Bułgaria, e-mail: pl@remixshop.com o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.remixshop.com. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub [proszę tutaj wpisać nazwę i pełny adres pocztowy, w przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy], niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę 12,90 zł.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Część II

SPRZEDAJ SWOJĄ ODZIEŻ I AKCESORIA SPÓŁCE

DEFINICJE

SPÓŁKA oznacza REMIX GLOBAL AD
Strona lub Sklep Internetowy oznacza stronę internetową www.remixshop.com
SPRZEDAWCA oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 16 lat i korzystającą ze strony www.remixshop.com, która nie jest przedsiębiorcą, posiada rachunek bankowy i która zaakceptowała niniejsze Warunki Umowy.
SPRZEDAŻ oznacza sprzedaż towarów przez Sprzedawcę na rzecz Spółki
TOWARY, ARTYKUŁY lub PRODUKTY oznaczają oferowane przez Sprzedawcę własne używane ubrania i / lub akcesoria
DANE OSOBOWE oznaczają dane osobowe, o których jest mowa w Ustawie o ochronie danych osobowych

 

Przedmiot

Poprzez zawarcie umowy sprzedaży w drodze elektronicznej Spółka może dokonać zakupu, a Sprzedawca sprzedać własną, używaną odzież i / lub akcesoria po cenie ustalonej uprzednio przez Spółkę zgodnie z następującymi warunkami.

Rejestracja. Rodzaje towarów i informacja

Zgodnie z niniejszymi Warunkami Umów Spółka może zakupić od Sprzedawcy wyłącznie towary bez widocznych wad i śladów używania i tylko towary marek wymienionych na stronie internetowej Spółki. Spółka nie zatwierdzi produktów Sprzedającego jako nadających się do sprzedaży w następujących przypadkach:

- Plamy lub rozjaśnienie koloru
- Dziury w materiale
- Zabrudzenia w okolicy pach
- Zabrudzenie i/lub przetarcie materiału
- Uszkodzenie lub zepsucie zamka
- Rozciągnięcie tkaniny w wyniku zużycia
- Skurczenie produktu z powodu niewłaściwego prania
- Przeróbka odzieży lub odzież szyta na zamówienie
- Nieprzyjemny zapach odzieży
- Niektóre syntetyczne tkaniny mogące wywołać reakcje uczuleniowe skóry
- Modele retro odzieży i akcesoriów
- Torby z widocznymi śladami używania na paskach, podszewce, z uszkodzonym zamkiem lub z uszkodzonym innym systemem zamykania
- Torby z uszkodzoną tkaniną i plamami
- Torby z nieprzyjemnym zapachem
- Paski wykonane z tkanin sztucznych i/lub marek niskobudżetowych
- Obuwie ze zużytą tkaniną, wkładkami i/lub podeszwami
- Podróbki
- Inne kwestie, które według naszego zespołu sprawiają, że produkt nie nadaje się do sprzedaży

Informacje o marce i rodzaju produktów, które sprzedawca może sprzedać firmie, znajdują się w zakładce ZAMÓW SPRZEDAŻ >> MARKI i SPRZEDAJ >> JAK DZIAŁA.

Sprzedawca gwarantuje, że każdy produkt oferowany do sprzedaży przez Spółkę został nabyty zgodnie z obowiązującym prawem (krajowym lub wspólnotowym) oraz przepisami dotyczącymi importu. Ponadto Sprzedawca zapewnia autentyczność markowego produktu i zgadza się zabezpieczyć Spółkę w całości i chronić ją przed wszelkimi szkodami wynikłymi z naruszenia niniejszego paragrafu (szczególnie w przypadku roszczeń osób trzecich przeciwko Spółce).

W celu sprzedaży towarów na rzecz Spółki niezbędna jest rejestracja Sprzedawcy. Do rejestracji zastosowanie mają Ogólne Warunki Umów zamieszczone na stronie remixshop.com. Sprzedawca zobowiązany jest do zachowania w poufności swoich danych używanych do logowania na stronę www.remixshop.com i nieprzekazywania ich innym osobom. Uznaje się, że każde logowanie na Stronę dokonywane jest przez zarejestrowanego użytkownika i jest dla niego wiążące, niezależnie od tego, czy użytkownik ten autoryzował i / lub wyraził zgodę na wykorzystanie swoich danych do logowania, chyba że udowodni on, iż osoba trzecia w sposób bezprawny weszła w posiadanie tych danych.

Sprzedaż produktów przez Sprzedawców Firmie

Sprzedawcy, którzy chcą przenieść własność niektórych produktów, deklarują to na stronie internetowej, wybierając jeden z dwóch sposobów wysłania przesyłek do firmy:

1. W zakładce ZAMÓW SPRZEDAŻ, gdzie można wypełnić list przewozowy i poprosić o bezpłatną przesyłkę kurierską, pakując produkty w swój karton („Usługa bezpłatna”).
2. Przez zapakowanie i wysłanie ubrań w Remix Bag, który można zamówić od Sprzedawcy, poprzez zamówienie przez stronę internetową Firmy Usługi Premium lub przy zakupie towarów w firmie.

W odniesieniu do dowolnego wybranego sposobu sprzedaży odzieży i akcesoriów dla Firmy, Sprzedający muszą wcześniej zaakceptować Ogólne Warunki Sprzedaży. Gdy twierdzą, że sprzedają niektóre produkty za pośrednictwem Bezpłatnej Usługi, Sprzedający wypełnia na stronie swój adres i datę urodzenia. Firma wygeneruje list przewozowy i zadeklaruje kurierowi, aby odesłał produkty bezpłatnie na adres firmy. Artykuły są zapakowane we własne materiały, sprzedający może zamówić sprzedaż do 3 przesyłek za pośrednictwem bezpłatnej usługi. Kiedy Firma otrzyma jedną z trzech przesyłek, Sprzedawca może zamówić sprzedaż ponownie.

Przy zamawianiu sprzedaży usługi bezpłatnej zalecane są opakowania kartonowe o minimalnym rozmiarze 40 x 30 x 15 cm i maksymalnym rozmiarze 60 x 40 x 30 cm. Wskazane jest, aby dla usługi bezpłatnej został wydrukowany list przewozowy, który znajduje się na stronie Firmy. Powinien on być mocno przyklejony taśmą do górnej części kartonu. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania zaleceń firmy dotyczących pakowania i wysyłki przesyłek. Sprzedawca ma prawo wybrać usługę Premium i sprzedać swoje produkty, zamawiając REmix BAG.Usługa ta gwarantuje priorytetowe przetwarzanie REmix BAG i zwrot niezatwierdzonych produktów, zamiast ich nabycia przez firmę po cenie 0,01 PLN za kilogram i pod warunkiem, że konsument nie skorzysta z prawa odstąpienia od umowy. Cena usługi premium wynosi 18.90 PLN i powinna zostać zapłacona przy zamówieniu REmix BAG lub najpóźniej przy wysyłaniu REmix BAG przez sprzedającego do firmy.

 

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki, które zostały uszkodzone podczas transportu.

Zgodnie z niniejszymi warunkami umowę uważa się za zawartą tylko w odniesieniu do jednej sztuki Remix Bag a nie do poszczególnych produktów.

Po otrzymaniu RemixBag z przedmiotami do magazynu firmy z siedzibą i adresem w: Sofia, bul. ,,Tsarigradsko shosse‘‘ nr.425. Bułgaria. Firma wysyła do Sprzedającego e-mail z powiadomieniem potwierdzającym odbiór RemixBag.

Po otrzymaniu powiadomienia zgodnie z poprzednim paragrafem oraz w przypadku, gdy Sprzedawca życzy sobie, aby przetwarzanie towarów rozpoczęło się przed upływem 14-dniowego okresu pod pozycją ..., zobowiązuje on Firmę do rozpoczęcia przetwarzania wraz z naciśnięciem przycisku "Rozpocznij przetwarzanie" w kategorii "Moje sprzedaże".

Ocena i wycena otrzymanych produktów / Prawo odstąpienia

Po otrzymaniu przez Spółkę torby z produktami, torba zostaje ważona w celu określenia wagi produktów. Jeżeli przesłane produkty spełniają wymogi Spółki, określone w zakładce „Rodzaje towarów i informacja,” Spółka przystąpi do oceny stosownych produktów, tj. sporządzenia opisu, określenia rozmiaru, dezynfekcji, prasowania i sporządzenia zdjęć. Opisany powyżej proces trwa zazwyczaj do 14 dni od dnia otrzymania danych produktów przez Spółkę, jednak nie dłużej niż 90 dni.

Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy najpóźniej w terminie 14 dni od daty doręczenia Spółce RemixBag. Z uwagi na to, że umowę uważa się za zawartą w odniesieniu do jednej sztuki RemixBag odstąpienie może zostać wykonane tylko w odniesieniu do wszystkich produktów w ramach jednego RemixBAG i nie może zostać wykonane częściowo.

Celem uniknięcia wątpliwości, żaden z powyższych zapisów nie ogranicza ustawowego prawa konsumenta do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w tym poprzez wysłanie oświadczenia zgodnego ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu lub równoważnego.  Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z pouczeniem o możliwości odstąpienia od umowy stanowi Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu.

Wycena produktów, dostosowanie ceny i przeniesienie prawa własności na Spółkę

Po zakończeniu oceny i wyceny produktów Sprzedaca na swoim Koncie profilowym, a także za pośrednictwem poczty e-mail otrzyma powiadomienie, w którym zostanie poinformowany o ilości, rodzaju i marce zatwierdzonych produktów, zdjęciach zatwierdzonych produktów, zdefiniowanych cenach sprzedaży i cenach zatwierdzonych produktów po obniżce, cenie należnej Sprzedawcy oraz całkowitej wadze odrzuconych produktów.

W ciągu 48 godzin od otrzymania powiadomienia Sprzedawca ma prawo: (i) jednostronnie skorygować cenę wywoławczą zatwierdzonych produktów o -/+ 30% lub (ii) odstąpić od umowy.

W celu dostosowania ceny Sprzedawca powinien na swoim Koncie profilowym aktywować przycisk "Zmiana ceny", wskazując procent zwiększający lub obniżający cenę początkową produktu, ale tylko w zakresie +/- 30%.

Jeżeli Sprzedawca dostosuje cenę wywoławczą, cena Sprzedawcy w % nie zostanie zmieniona; obowiązuje procent w ramach początkowego przedziału cenowego określonego przez Spółkę.

Jeżeli Sprzedawca nie dostosuje ceny wywoławczej w ciągu 48 godzin od otrzymania powiadomienia i nie odstąpi od umowy, uważa się, że akceptuje on ceny zatwierdzonych produktów, a także cenę odrzuconych produktów w kwocie 0,01 PLN za każdy rozpoczęty kilogram (w przypadku odrzuconego artykułu, którego waga jest niższa niż 1 kg, Spółka zapłaci Sprzedawcy 0,01 PLN);

W przypadku odstąpienia przez Sprzedawcę od umowy w wyżej wymienionym terminie (48 godzin), w zakresie skutków tego odstąpienia zastosowanie znajdują postanowienia dotyczące odstąpienia w terminie 14 dni wskazane powyżej.

Jeżeli w dniu zakończenia przetwarzania danego produktu, nie jest on z aktualnego sezonu, produkt ten zostanie opublikowany na stronie internetowej Spółki w sekcji "Nadchodzący sezon".

Jeżeli Sprzedawca nie odstąpi od umowy w ww. terminie 48 godzin Spółka generuje protokół, w którym wskazuje finalną cenę danego produktu z uwzględnieniem postanowień niniejszych warunków umowy, z podaniem typu, marki i ceny . Protokół jest generowany na koncie Sprzedawcy, który w ten sposób zostaje poinformowany o jego sporządzeniu. Jeżeli Sprzedawca skorygował cenę wywoławczą zatwierdzonych produktów, skorygowana cena zostanie wprowadzona do protokołu.

Prawo własności do produktu przechodzi ze Sprzedawcy na Spółkę z dniem wygenerowania protokołu.

Protokół zawiera informacje o ilości, rodzaju i markach produktów Sprzedającego, ilości produktów zatwierdzonych do sprzedaży, ilości produktów odrzuconych, ustalonej przez Spółkę cenie za produkty przeznaczone do sprzedaży wyrażonej w PLN, minimalnej cenie sprzedaży należnej Sprzedającemu i / lub wadze.

Cena sprzedaży stanowi udział procentowy ceny ustalonej i przyjętej przez Spółkę na podstawie niniejszych Warunków Umowy, zgodnie z poniższą tabelą:

 

 

W każdym przypadku, niezależnie od zmian dokonanych w rozumieniu poprzedniego zdania, obowiązują zakresy cen i ceny sprzedaży wyrażone w procentach, ważne w momencie sprzedaży przez Sprzedawcę Firmie.

Cena sprzedaży to cena, jaką Spółka zapłaci Sprzedawcy za stosowny, zatwierdzony i wyceniony produkt, jeżeli produkt ten jest sprzedawany na Stronie Spółki oraz pod warunkiem, że w ciągu 14 dni od dostarczenia produktu strona trzecia nie skorzysta z prawa odstąpienia od umowy i / lub nie złożyła reklamacji.

Minimalna cena to cena, jaką Spółka zapłaci Sprzedawcy w następujących przypadkach:

A. Produkt z bieżącego sezonu nie został sprzedany w ciągu 30 dni od daty publikacji. Spółka wysyła na profil Sprzedawcy powiadomienie o dacie umieszczenia każdego zatwierdzonego produktu na Stronie Spółki; lub

B. Sprzedawca wybrał opcję "Sprzedaj teraz". W takim przypadku, niezależnie od tego, kiedy i za jaką cenę produkt, dla którego wybrano tę opcję, zostanie sprzedany, Sprzedawcy nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.

C. Cena, którą Sprzedawca powinien otrzymać sprzedając przedmiot na stronie, obliczona zgodnie z powyższą tabelą, byłaby niższa niż cena minimalna.

W każdym przypadku minimalna cena ustalana jest przez Spółkę najpóźniej w dniu zamieszczenia produktu na Stronie.

Sprzedawca powinien zwrócić szczególną uwagę na informacje zawarte w tym paragrafie w związku z tym faktem, że określa cenę, za jaką produkt może zostać sprzedany stronie trzeciej na stronie. Każdego dnia dokładnie o godz. 15:00. ceny na przetorzone i opublikowane  w sklepie internetowym Spółki do sprzedaży i niesprzedanych przedmiotów spadają o 5%, aż do  -75%. Produkty zamieszczane na stronie Spółki do sprzedaży mogą podlegać sprzedaży i promocjom na warunkach ustalonych przez tę ostatnią.

W odniesieniu do cen produktów zamieszczonych na stronie w selekcji „Nadchodzący sezon“ i sekcji „Sale“ obowiązują następujące zasady:

A) Cena sprzedaży takich przedmiotów to procent ceny, za jaką produkt Sprzedawcy został sprzedany na stronie internetowej Spółki, zgodnie z powyższą tabelą.
B) Ceny takich produktów nie spadają codziennie o 5%, ale produkty te mogą podlegać promocji na warunkach określonych przez Spółkę. W takim przypadku i pod warunkiem, że produkt jest sprzedawany na warunkach promocyjnych na stronie osobie trzeciej , nie spowoduje to obniżenia ceny zapłaconej sprzedawcy.
C) Firma płaci Sprzedającemu za przedmioty w cenie minimalnej tylko wtedy, gdy Sprzedawca wybrał opcję "SPRZEDAJ TERAZ". W takim przypadku, bez względu na to, kiedy i za jaką cenę zostanie sprzedany przedmiot, dla którego wybrano tę opcję, Sprzedawca nie jest uprawniony do żadnej innej zapłaty poza ceną minimalną. Cena minimalna jest ustalana w każdym przypadku przez Spółkę, najpóźniej poprzez wysłanie zawiadomienia do sprzedającego w sprawie zatwierdzonych pozycji.
D) Dla produktów w sekcji „Sale“ obowiązuje indywidualna zniżka obliczane jako procent dla każdego produktu. Wysokość indywidualnej zniżki ustalana jest przez Firmę, biorąc pod uwagę specyfikę każdego produktu, tj. sezon, stan, skład, ślady użytkowania.

Jeśli produkt opublikowany w dziale "Nadchodzący sezon" nie zostanie sprzedany, a następnie zaktualizowany w danym sezonie, obowiązują zasady dotyczące produktów niepublikowanych w sekcji "Nadchodzący sezon" opisanych w niniejszych warunkach.

Możliwość zmiany ceny jednostronnie przez Sprzedającego, o której mowa powyżej, dotyczy również pozycji opublikowanych w zakładce "Nadchodzący sezon".

W przypadku, gdy produkt opublikowany w sekcji „Sale”, nie zostanie sprzedany po zakończeniu promocji dostępnej w selekcji „Promocje“, obowiązują zasady dotyczące produktu, które nie zostały opublikowane w sekcji „Nadchodzący sezon" i selekcji „Sale" opisana w niniejszych warunkach.

Termin i sposób zapłaty ceny sprzedaży

Produkty są oferowane do sprzedaży od daty ich zamieszczenia na Stronie przez okres określony przez Spółkę. Spółka może w dowolnym czasie zmienić ww. okres

W przypadku, gdy produkt zostanie sprzedany na Stronie w określonym terminie i pod warunkiem, że w ciągu 14 dni od dostarczenia produktu osoba trzecia nie skorzysta z prawa do odstąpienia lub nie złoży reklamacji, cena sprzedaży zostanie zapłacona Sprzedawcy w ciągu 21 dni od daty dostarczenia sprzedanego produktu osobie trzeciej poprzez doładowanie Wirtualnego Portfela Sprzedawcy wartością ceny sprzedaży.

W przypadku, gdy produkt nie zostanie sprzedany na Stronie w określonym terminie, Sprzedawca otrzyma minimalną cenę sprzedaży obliczoną przez Spółkę. Minimalna cena sprzedaży zostanie zapłacona Sprzedawcy w ciągu 5 dni od daty upływu 14-dniowego terminu na sprzedaż osobie trzeciej poprzez doładowanie do Wirtualnego Portfela Sprzedawcy odpowiedniej kwoty minimalnej ceny sprzedaży. 

W przypadku, gdy produkt opublikowany w dziale "Nadchodzący sezon"zostanie sprzedany w sklepie internetowym Spółki i pod warunkiem, że strona trzecia nie skorzysta z prawa odstąpienia od umowy lub roszczenia do tego przedmiotu w ciągu 14 dni od jego dostarczenia, cena sprzedaży będzie wypłacona Sprzedającemu w ciągu 21 dni od daty dostarczenia sprzedanego przedmiotu osobie trzeciej poprzez załadowanie Wirtualnego Portfela Sprzedawcy w wysokości odpowiadającej cenie sprzedaży. Jeśli Sprzedawca wybrał opcję "SPRZEDAJ TERAZ", otrzyma minimalną cenę sprzedaży obliczoną przez Spółkę w ciągu 5 dni od wyboru tej opcji. Do Wirtualnego Portfela zostanie dodana kwota odpowiadająca minimalnej cenie sprzedaży.

Konsekwencje odmowy.

W przypadku odstąpienia od umowy i pod warunkiem, że rozpoczęto przetwarzanie artykułów, Sprzedawca zobowiązany jest zapłacić Spółce opłatę w wysokości 24,90 PLN, która stanowi koszty zwrotnej przesyłki kurierskiej do Sprzedawcy oraz koszty magazynowania, a także opłatę w wysokości 4,90 PLN za każdy zatwierdzony produkt. Kwota ta obejmuje koszty przetwarzania produktów (kontrola zgodności, kontrola jakości, odkażanie, prasowanie, sortowanie, robienie zdjęć).

W przypadku odstąpienia od umowy i pod warunkiem, że przetwarzanie produktów nie zostało rozpoczęte, jak również w przypadku, gdy Sprzedawca poinformuje, że chce otrzymać zwrotnie produkty określone przez Spółkę jako nienadające się do sprzedaży, Sprzedawca musi zapłacić na rzecz Spółki kwotę 24,90 PLN Kwota ta obejmuje koszt przesyłki kurierskiej na adres Sprzedawcy oraz koszty magazynowania.

W przypadku otrzymania opłat wskazanych powyżej Spółka zwróci produkt Sprzedawcy na adres wskazany przez niego przy złożeniu zamówienia na REmix BAG. Na zapłaconą kwotę Spółka wystawi Sprzedawcy fakturę.

W przypadku, jeżeli Sprzedawca uiścił opłatę za usługę premium wskazaną powyżej, opłata ta zostaje zaliczona na ww. koszty zwrotu produktów. W przypadku braku zapłaty ww. opłat Spółka jest uprawniona do zatrzymania towaru do czasu uregulowania salda.

Wirtualny Portfel

Ze względu na charakter i możliwości korzystania z Wirtualnego Portfela zastosowanie mają postanowienia rozdziału X Ogólnych Warunków Umów, które są dostępne na stronie www.remixshop.com.

Odpowiedzialność Spółki w przypadku uszkodzenia produktów Sprzedawcy

W przypadku, gdy produkt wysłany przez Sprzedawcę zostanie zniszczony lub uszkodzony z winy pracownika Spółki, przedstawiciel Spółki skontaktuje się ze Sprzedawcą w ciągu 24 godzin od wystąpienia takiego zdarzenia, w celu omówienia i podjęcia decyzji odnośnie do wysokości odszkodowania. Po osiągnięciu porozumienia, Sprzedawca otrzyma na swoim profilu powiadomienie o uzgodnionej kwocie należnego odszkodowania.

Odszkodowanie zazagubione, skradzione lub uszkodzone przedmioty z winy kuriera.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za całkowicie lub częściowo utracone lub skradzione produkty z winy kuriera, wysłanej odzieży i akcesoriów do Spółki przez Sprzedawcę zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Remix i wszelkimi uszkodzeniami, spowodowanymi przez transport lub w wyniku działań lub zaniechań kuriera w związku z żądaną dostawą przez Sprzedawcę do Spółki.

Chociaż nie ponosi odpowiedzialności za opisane powyżej okoliczności, po wystąpieniu któregokolwiek z nich, Firma pomaga Sprzedającemu, płacąc odszkodowanie, pod warunkiem, że Sprzedawca wyraził swoją zgodę w ciągu 3 dni od otrzymania powiadomienia od Spółki o szkodach dla przesyłki Sprzedającego.

W ciągu 24 godzin od wystąpienia przez Spółkę którejkolwiek z wyżej opisanych okoliczności, naprofil Sprzedawcy zostanie wysłane powiadomienie, na podstawie którego Sprzedający otrzyma 3-dniowy termin na przesłanie do Spółki wyraźnego żądania otrzymania rekompensaty za szkody w formie elektronicznej, w odpowiedzi na powiadomienie otrzymane od Spółki. W przypadku, gdy Sprzedawca nie wyrazi wyraźnej woli Spółki w odniesieniu do odszkodowania w ramach przyznanego terminu, Spółka akceptuje, że Sprzedającemyodmawia się prawa do odszkodowania za szkody wyrządzone przez kuriera na rzecz danej przesyłki.

Kwota odszkodowania za całość lub częściową utratę przesyłek kurierskich z odzieżą i akcesoriami, jak również za szkody spowodowane transportem lub w wyniku działań kuriera w związku z żądaną dostawą przez Sprzedawcę do Spółki wynosi 10 PLN za kilogram, ale nie więcej niż 100 PLN za przesyłkę.

W przypadku, gdy zawartość przesyłki zostanie częściowo utracona, skradziona lub uszkodzona przez kuriera, odszkodowanie jest wypłacane za brakującą lub uszkodzoną część przesyłki.

Odszkodowanie jest wypłacane w ciągu 14 dni od otrzymania informacji od Sprzedawcy ootrzymaniuodszkodowania. Sprzedawca otrzymuje zawiadomienie o odszkodowaniu w dniu płatności.

Ochrona danych osobowych

Firma przetwarza dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem 2016/679 / UE w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylająca dyrektywę 95/46 / WE. Informacje na temat danych osobowych przetwarzanych przez firmę oraz warunków, na jakich osoby, których dane osobowe są przetwarzane, korzystają z przysługujących im praw, można znaleźć w Polityce prywatności i polityce plików cookie.

Pozostałe postanowienia

W przypadku kwestii nieuregulowanych w niniejszych Warunkach Umowy zastosowania mają stosowne regulacje prawa bułgarskiego. Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów zostają wyraźnie wyłączone.

W przypadku sporów, Strony dołożą starań w celu ich polubownego rozwiązania. W przypadku braku takiego porozumienia, spory rozstrzygane będą przez właściwy sąd zgodnie z obowiązującym w Bułgarii prawem.

Warunki użytkowania zostały zmienione i uzupełnione w dniu 28.06.2019