ПАДАЩИ ЦЕНИ И ПРОМОЦИИ

В периода на промоцията "Сезонна разпродажба", продуктите, маркирани с икона SALE, ще имат само промоционална отстъпка и няма да имат натрупваща се ежедневна отстъпка. Продуктите с икона YES имат както промоционална, така и ежедневна отстъпка.

Пазаруването в Remix е като игра: всеки ден точно в 16:00 ч. цените на всички продукти от настоящия сезон падат с -5%. Ежедневната отстъпка се трупа, докато достигне -75%, след което продуктът ще бъде наличен само броени дни. Цените на специалната селекция продукти за следващия сезон, маркирани с икона "слънце", са фиксирани и не падат.

Ако продукт участва в промоция, той ще бъде маркиран с икона SALE и крайната му цена ще е намалена с процента на промоционалната отстъпка.
Ако продукт има ежедневна отстъпка и участва в допълнителна промоция, общата му отстъпка ще включва и двете. Допълнителната отстъпка се приспада от цената след ежедневната отстъпка. Когато минете с мишка върху иконата с процента на намаление, ще видите каква е ежедневната и каква е допълнителната отстъпка на продукта.
Пример: ако продукт с начална цена 50 лв. има натрупана ежедневна отстъпка -15% и участва в промоция с -20% допълнителна отстъпка, неговата крайна цена са калкулира като от началната цена се приспадне първо ежедневната отстъпка (цена след ежедневната отстъпка: 42.50 лв.) и след това се приспадне промоционалната отстъпка (42.50 лв. -20%: 34 лв.). Общата отстъпка на продукта е -32%. Показаната на сайта обща отстъпка на даден продукт се закръгля към най-близкото цяло число, но цената се намалява с точния % обща отстъпка. Например, ако цената на продукт трябва да бъде намалена с -32.3%, той ще бъде намален с -32.3%, но на сайта ще покажем ""обща отстъпка: -32%".